Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Шангри-Ла төв, 15 давхар

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-04-18
Комплаенсийн газрын мэргэжилтэн

Банкны үйл  ажиллагааны бодлого,  журам нь Олон улсын стандарт, заавар, зөвлөмж, болон Монгол  Улсын хууль тогтоомж, эрх  бүхий байгууллагын шаардлагад  нийцэж байгаа байдалд  хяналт тавих,  нийцүүлэх ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх  зохион  байгуулах, хууль тогтоомжийг  хэрэгжүүлэхэд банкны  газар,  хэлтэс,  нэгжид дэмжлэг  үзүүлэх, комплаенсийн зарчмыг нэвтрүүлэх, бэхжүүлэх;  

2019-04-18
Программ ашиглалтын мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Банкны суурь бүртгэлийн систем, Дижитал банкны системийн параметрийн бүтэц, зарчим, ажлын горимыг судлах, оновчтой, үр ашигтай хувилбар хайх, шинэ санал дэвшүүлэх, шийдвэрлүүлэх,
Суурь бүртгэлийн системийг банкны бусад програм хангамжтай уялдан ажиллах нөхцлийг судлах, шийдлийг тодорхойлох, нэвтрүүлэх, алдаа дутагдлын шалтгааныг тодорхойлох, засварлах, урьдчилан сэргийлэх,
Шинэ систем, программ хангаж нэвтрүүлэх ажилд оролцох, суурь бүртгэлийн болон бусад системд үйл ажиллагаа болон технологийн дэмжлэг үзүүлэх,
Шинэ систем, програм хангамжийг тестлэх, сургах, нэвтрүүлэх,

2019-04-18
БАЙГУУЛЛАГЫН БАНКНЫ ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР

Иргэд болон томоохон аж ахуйн нэгжүүдэд банкны бизнесийн бүтээгдэхүүний талаар сурталчлан таниулж борлуулах замаар зээлийн багцын өсөлтийг хангах, шинэ харилцагч нарыг татах, мөн банкны харилцагч нартаа урт хугацааны сайн түншлэлийн харилцааг тогтоож үр дүнтэй хамтран ажиллахад ажлын байрны зорилго чиглэгдэнэ.

2019-04-17
ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Банкны даатгалын зуучлалын үйл ажиллагааг хариуцах,
Даатгалын компаниудтай хамтран ажиллах,
Олон улсын болон дотоодын хөрөнгийн зах зээлийн судалгаа хийх,
Компанийн санхүүгийн мэдээлэлд анализ хийж, санхүүгийн модел бэлтгэх.

2019-04-15
ҮЙЛЧЛЭГЧ

Оффисын хариуцсан талбайн цэвэрлэгээ, угаалгыг үйлчилгээний газрын шаардлага хангахуйц хэмжээнд чанартай тогтмол хийж гүйцэтгэн, ажилтнуудын ая тухтай ажиллах, хөдөлмөрлөх нөхцөл, цэвэр, тохилог орчинг бүрдүүлэн ажиллах

2019-04-05
ТУСЛАМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Байгууллагын компьютер, техник хэрэгслийн ажиллагааны найдвартай бэлэн байдлыг хангах, дотоод сүлжээний хэвийн ажиллагаатай холбоотой компьютерийн техник, программ хангамж, холбоо, дохиолол, үйлдлийн систем зэрэгт хяналт тавьж, гэмтлийг оношлох, тохиргоо, найдвартай, хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллана.

2019-04-05
ТӨСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

1. Төсөл хөтөлбөртэй холбоотой бичиг баримт боловсруулах;
2. Судалгаа шинжилгээ хийх;
3. Төсөл хөтөлбөрийн зориулалт бүхий эх үүсвэр татах;
4. Эх үүсвэрийн зарцуулалтанд хяналт, тайлагнал тавих.

2019-04-02
ОПЕРАТОР-ДУУДЛАГЫН ТӨВ

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар харилцагчдад танилцуулан зөвлөгөө өгөх, харилцагчдаас ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлүүлэх явцыг хянан харилцагчид мэдэгдэх үйл ажиллагааг хариуцна.

Лавлах төвийн журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж, харилцагчийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан үнэн зөв мэдээлэл өгөх, харилцагчийн хүсэлтээр эрсдэлээс сэргийлэх арга хэмжээ авах, банкны бүтээгдэхүүнийг сайжруулах санал дэвшүүлэх, лавлах төвийн үйл ажиллагааг сайжруулахтай холбоотой арга хэмжээ авах;
Лавлах төвийн өдөр тутмын, тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангах, харилцагчтай харилцааны өндөр соёлтойгоор харилцах, ажлын байрны бэлтгэлийг сайн хийсэн байх;
Үйл ажиллагааны тайланг 7 хоног бүр гаргах;
Бусад.
Лавлах төв нь 24 цагийн турш тасралтгүй ажиллах тул дараагийн ээлжинд гарч буй операторт ажлыг хүлээлгэн өгөх;
Ээлжинд гарч буй оператор нь харилцагчийн лавлахыг хүссэн болон тохирох бүтээгдэхүүн үйлчилгээг танилцуулж заавар, зөвлөгөө өгөх;
Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг үйл ажиллагаандаа баримтлан бүх төрлийн харилцагчтай харьцааны өндөр соёлтой харилцах;

2019-04-08
ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН

Банк хоорондын болон салбар хооронд хийгдэх бэлэн, бэлэн бус төлбөр тооцоо, гадаад төлбөр тооцоог харилцагчийн хүсэлтийн дагуу хийж гүйцэтгэх үндсэн үүрэгтэйгээр ажиллана.

2019-03-18
Комплаенсийн газрын мэргэжилтэн

Банкны үйл  ажиллагааны бодлого,  журам нь Олон улсын стандарт, заавар, зөвлөмж, болон Монгол  Улсын хууль тогтоомж, эрх  бүхий байгууллагын шаардлагад  нийцэж байгаа байдалд  хяналт тавих,  нийцүүлэх ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх  зохион  байгуулах, хууль тогтоомжийг  хэрэгжүүлэхэд банкны  газар,  хэлтэс,  нэгжид дэмжлэг  үзүүлэх, комплаенсийн зарчмыг нэвтрүүлэх, бэхжүүлэх;  

2019-03-18
Программ ашиглалтын мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Банкны суурь бүртгэлийн систем, Дижитал банкны системийн параметрийн бүтэц, зарчим, ажлын горимыг судлах, оновчтой, үр ашигтай хувилбар хайх, шинэ санал дэвшүүлэх, шийдвэрлүүлэх,
Суурь бүртгэлийн системийг банкны бусад програм хангамжтай уялдан ажиллах нөхцлийг судлах, шийдлийг тодорхойлох, нэвтрүүлэх, алдаа дутагдлын шалтгааныг тодорхойлох, засварлах, урьдчилан сэргийлэх,
Шинэ систем, программ хангаж нэвтрүүлэх ажилд оролцох, суурь бүртгэлийн болон бусад системд үйл ажиллагаа болон технологийн дэмжлэг үзүүлэх,
Шинэ систем, програм хангамжийг тестлэх, сургах, нэвтрүүлэх,

2019-03-18
БАЙГУУЛЛАГЫН БАНКНЫ ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР

Иргэд болон томоохон аж ахуйн нэгжүүдэд банкны бизнесийн бүтээгдэхүүний талаар сурталчлан таниулж борлуулах замаар зээлийн багцын өсөлтийг хангах, шинэ харилцагч нарыг татах, мөн банкны харилцагч нартаа урт хугацааны сайн түншлэлийн харилцааг тогтоож үр дүнтэй хамтран ажиллахад ажлын байрны зорилго чиглэгдэнэ.

2019-03-18
САЛБАРЫН ЗАХИРАЛ

Салбар нэгжийн бизнес, бүртгэл, дотоод үйл ажиллагааг өдөр тутам удирдан зохион байгуулж, харилцагч, зээл, эх үүсвэр, хөрөнгийг байнга нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөжүүлэх, үйлчилгээний чанар бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар үйл ажиллагааны үр ашиг, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, төлөвлөгөөг биелүүлэн ажиллахад оршино.

Ажлын байрны зарууд

  1. Комплаенсийн газрын мэргэжилтэн7 цаг 59 минутын өмнө
  2. Программ ашиглалтын мэргэжилтэн7 цаг 59 минутын өмнө
  3. БАЙГУУЛЛАГЫН БАНКНЫ ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР8 цагийн өмнө
  4. ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН4 сарын 17. 10:00
  5. ҮЙЛЧЛЭГЧ4 сарын 15. 17:56
© Тээвэр хөгжлийн банк . 1997-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.