Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Шангри-Ла төв, 15 давхар

Тээвэр хөгжлийн банк - Нээлттэй ажлын байрууд

2019-12-12
ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН

Банк хоорондын болон салбар хооронд хийгдэх бэлэн, бэлэн бус төлбөр тооцоо, гадаад төлбөр тооцоог харилцагчийн хүсэлтийн дагуу хийж гүйцэтгэх үндсэн үүрэгтэйгээр ажиллана.

2019-12-12
Санхүүгийн шинжээч

Банкны урт болон богино хугацааны санхүүгийн төсөөлөл боловсруулах
Дотоодын үйл ажиллагааны бүтээгдэхүүнүүд дээр санхүүгийн шинжилгээ хийх
Сар, улирал, жил тутмын төсвийн гүйцэтгэлийг боловсруулж, өдөр тутмын гүйлгээнд хяналт тавих
Санхүүгийн гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэхүйц шинэ санаа, санаачлагуудыг боловсруулж хэрэгжүүлэх
Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт санхүүгийн тайлан, мэдээ бэлтгэх
Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаварыг гүйцэтгэх
Шинэ төсөл хэрэгжүүлэх тухайлбал: Tableau гэх мэт

2019-12-12
Хүний нөөцийн менежер

Банкны эрхэм зорилго, үнэт зүйлсийн хүрээнд тодорхойлсон хүний нөөцийн бодлого, стратегийн дагуу хүний нөөцийг сургаж, хөгжүүлэхэд анхаарч, гадаад дотоод сургалтын үйл ажиллагааг хариуцсан ажиллах, хүний нөөцийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох,
Ажилтнуудын хөдөлмөрийн бүтээмж, гүйцэтгэлийн үр дүнг сайжруулах, байгууллагын соёл, хамт олны эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ зохион байгуулах,
Ажилтныг сургаж, хөгжүүлэх, сургалтад хамруулах чиглэлээр газар хэлтсүүдийн удирдлагуудтай хамтран ажиллах,
Удирдлагаас өгөх бусад үүрэг даалгаврууд.

2019-12-12
Зээлийн эрсдэлийн шинжээч

Банкны зээлийн үйл ажиллагаа бий болсон болон ирээдүйд учирч болзошгүй эрсдэлийн сөрөг нөлөөллийн түвшин, хүлээгдэж буй хандлагыг тодорхойлох, үнэлгээ хийх, хянах ба эрсдэлийг бууруулах, хязгаарлах, урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн өдөр тутмын үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулах, мэргэжлийн заавар зөвлөгөө, судалгаа шинжилгээ, тайлан мэдээллээр хангах.

2019-12-12
Комплаенсийн газрын мэргэжилтэн

Банкны үйл  ажиллагааны бодлого,  журам нь Олон улсын стандарт, заавар, зөвлөмж, болон Монгол  Улсын хууль тогтоомж, эрх  бүхий байгууллагын шаардлагад  нийцэж байгаа байдалд  хяналт тавих,  нийцүүлэх ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх  зохион  байгуулах, хууль тогтоомжийг  хэрэгжүүлэхэд банкны  газар,  хэлтэс,  нэгжид дэмжлэг  үзүүлэх, комплаенсийн зарчмыг нэвтрүүлэх, бэхжүүлэх; 

2019-12-12
Хувийн банкир

Хувийн банкны одоогийн болон шинээр татах зорилтот харилцагч болох иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагыг хариуцаж, банкны цогц үйлчилгээг холбогдох хууль дүрэм, бодлого журам, заавар, стандарт, нөхцөлийн дагуу харилцагчдад үзүүлэх.

2019-12-12
ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР

Иргэд болон томоохон аж ахуйн нэгжүүдэд банкны бизнесийн бүтээгдэхүүний талаар сурталчлан таниулж борлуулах замаар зээлийн багцын өсөлтийг хангах, шинэ харилцагч нарыг татах, мөн банкны харилцагч нартаа урт хугацааны сайн түншлэлийн харилцааг тогтоож үр дүнтэй хамтран ажиллахад ажлын байрны зорилго чиглэгдэнэ.

2019-12-01
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧ

Банкинд мэдээллийн системийн доголдол болон осол, дотоод хяналтын тогтолцооны дутагдал, ажилтны зүй бус үйл ажиллагаа, гадаад хүчин зүйлийн улмаас алдагдал үүсч болзошгүй эрсдэлийг хянах, үнэлэх, эрсдэлийг бууруулах, хязгаарлах, сэргийлэхэд чиглэсэн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд удирдлагуудад дэмжлэг үзүүлэх

2019-12-01
Картын мэргэжилтэн

Банкны төлбөрийн картын хэвлэлт, хадгалалт, идэвхжүүлэлт, картын системийн өдөр өндөрлөлтийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, зах зээлийг өргөжүүлэхтэй холбоотой шаардлагатай судалгаа, үйл ажиллагааг хариуцна. 

2019-12-01
Үйлчлэгч

Банкны байр, үйлчилгээний заал талбайн гадна, дотно ариун цэврийг хариуцаж, цэвэр үзэмжтэй байлгана. Банкны хариуцсан талбайн цэвэрлэгээ, угаалгыг үйлчилгээний газрын шаардлага хангахуйц хэмжээнд чанартай тогтмол  хийж гүйцэтгэн, хүмүүсийн ая тухтай ажиллах, хөдөлмөрлөх нөхцөл, тохилог орчин бүрдүүлэн ажиллана.  

© Тээвэр хөгжлийн банк. 1997-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.