Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Монгол улс, Улаанбаатар хот СХД 18-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-157, ТЭСО корпораци

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-04-19
Хангамжийн менежер/Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын үйл явцыг барилгын түүхий эд материалаар тасралтгүй хангах
Бүтээгдэхүүний үнэ, зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийж дүгнэлт хийх
Шаардлага хангасан хангамжийн материалыг нормчлолын хугацааны дагуу нийлүүлэх
Нормчлолд хяналт тавих
Хангамжийн материалыг чанартай хямд үнээр олж бэлтгэх

2019-04-19
ЛАНДШАФТ АРХИТЕКТОР /Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын шинэ төсөл дээр Ландшафт архитектор чиглэлээр ажиллах

2019-04-19
Импортын менежер /Орос, англи хэлтэй/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийн дагуу ажиллана

2019-04-19
БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН ДААМАЛ /Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын талбайд ажиллаж байгаа инженерийн шууд удирдлаган дор аюулгүй байдал болон ажлын үзүүлэлт, тодорхойлолтод нийцүүлэхийн тулд ажлын явц, тоног төхөөрөмж, барилгын ажлын талбайг хянаж, шалгаж ажлаа гүйцэтгэнэ.
Ажлын зураг уншиж барилгын шаардлагыг тодорхойлж, ажлын горим төлөвлөж ажиллана.
Ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай материал, ажиллах хүчний хэрэгцээг тооцоолж, хуваарилна.


Хөдөлмөр Хамгааллын дүрэм журмыг дагаж мөрдөх


ЧУТ-ны шаардлагыг ямагт даган биелүүлэх
Чанарт нөлөөлж болзошгүй аливаа тохиолдол буюу үйлдлийн талаар шууд удирдлагадаа мэдээлэх
Аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг даган биелүүлэх
Технологийн горимыг чанд мөрдөн ажиллах
Эрсдэлийн удирдлага, аюулгүй байдлыг ханган ажиллана.

2019-04-18
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.
• Компанийн маркетингийн бодлого төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
• Баримт бичиг боловсруулах, богино болон урт хугацааны төлөвлөлт хийх, тайлагнах ур чадвартай байх
• Маркетингийн судалгаа шинжилгээ хийх, судалгаа шинжилгээний үр дүнг боловсруулж анализ хийх ур чадвартай
• Шинэ технологи, шинэ зах зээл судлах, шинэ хэрэглээ үйлчилгээг бий болгох
• Зах зээл дээрх борлуулалтын багтаамжийг нэмэгдүүлэн маркетинг хийх
 

2019-04-19
ДОТООД ХЯНАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Салбар компаний үйл ажиллагааны эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хөтөлбөрт хяналтыг хэрэгжүүлэх.
Дотоодын төлөвлөгөөт хяналтуудын хэрэгжилтийг хянах.
Алба салбаруудын дүрэм журмыг мөрдүүлэхэд хяналт тавьж ажиллах.
Ирц, цаг бүртгэлийн бодитой байдлыг хангуулах.
Худалдааны төлөөлөгч нарын цаг ашиглалтанд хяналт тавьж ажиллах.
Салбар компаний бэлэн бүтээгдэхүүн, ТЭМ-ын акт устгалын бодитой байдлыг хангуулах, хяналт тавих зэрэг үндсэн чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2019-04-18
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР /GREEN GROUP/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан дараах үндсэн чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

Үйлдвэрлэж буй болон шинээр үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх бүтээгдэхүүний судалгаа хийх
Бүтээгдэхүүний туршилт судалгаа болон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх явц дахь найрлага  технологийн горимын стандартыг мөрдөж буй эсэхэд хяналт тавих
Шинэ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх санал боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Зах зээлийн боломжийн судалгааг хэрэгжүүлэн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн ажиллах.

2019-04-11
ХАРИЛЦАГЧ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЕНЕЖЕР /ТЭСОКОНСТРАКШНХХК/

- Санал гомдлын шинжилгээ хийх /FB, Биеэр , СӨХ-өөс ирсэн гомдлоор ангилан ялгах, дүн шинжилгээ хийх , ирсэн гомдол барагдуулалтыг материалын төсөв, ажиллах хүчийн зардлыг өдөр тутам бүртгэж баталгаажуулж өссөн дүнгээр тайлганах/ 
- Ашиглалтанд орсон барилгын цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, ногоон байгууламжид тогтмол хяналт хийх
- Байр хүлээлцэх /Худалдан авагч талд тухайн байрыг хэвийн хүлээлгэн өгч акт үйлдэх/
- Оффисийн зохион байгуулалтанд хяналт хийх,
- Бусад 
 

2019-04-17
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /ТЭСО КОНСТРАКШН ХХК/

Хариуцсан салбарын бараа материал, бэлэн бүтээгдэхүүний борлуулалтын бүртгэлийн хяналт хийх, үр дүнг тооцоолон дүгнэх, анхан шатны бүртгэл тооцоог үнэн зөв бүрдүүлэх, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

2019-04-17
Контент менежер /Барилгын шинэ төсөл/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу 

2019-04-17
Дата аналист /Барилгын шинэ төсөл/

- Сошиал хандалтад дүн шилжилгээ хийх
- Борлуулалтын тоон мэдээлэл дээр дүн шинжилгээ хийх
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2019-04-16
САНХҮҮГИЙН ДОТООД АУДИТ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу                     

2019-04-16
ХИМИЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу   

2019-04-16
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АУДИТОР

Салбар компаний үйл ажиллагааны эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хөтөлбөрт хяналтыг хэрэгжүүлэх.
Дотоодын төлөвлөгөөт хяналтуудын хэрэгжилтийг хянах.
Алба салбаруудын дүрэм журмыг мөрдүүлэхэд хяналт тавьж ажиллах.
Ирц, цаг бүртгэлийн бодитой байдлыг хангуулах.
Худалдааны төлөөлөгч нарын цаг ашиглалтанд хяналт тавьж ажиллах.
Салбар компаний бэлэн бүтээгдэхүүн, ТЭМ-ын акт устгалын бодитой байдлыг хангуулах, хяналт тавих зэрэг үндсэн чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2019-04-16
МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2019-04-16
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АУДИТОР

Салбар компаний үйл ажиллагааны эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хөтөлбөрт хяналтыг хэрэгжүүлэх.
Дотоодын төлөвлөгөөт хяналтуудын хэрэгжилтийг хянах.
Алба салбаруудын дүрэм журмыг мөрдүүлэхэд хяналт тавьж ажиллах.
Ирц, цаг бүртгэлийн бодитой байдлыг хангуулах.
Худалдааны төлөөлөгч нарын цаг ашиглалтанд хяналт тавьж ажиллах.
Салбар компаний бэлэн бүтээгдэхүүн, ТЭМ-ын акт устгалын бодитой байдлыг хангуулах, хяналт тавих зэрэг үндсэн чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2019-04-09
ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР.

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2019-04-14
САНХҮҮГИЙН ДОТООД АУДИТ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу                     

2019-04-15
ЭЛЕКТРОНИКИЙН ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу           

2019-04-15
ҮЙЛДВЭРИЙН ИНЖЕНЕР

Албан тушаалын тодорхойлолтонд заагдсан дараах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:
 - Машин тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт хийх, эвдрэл гэмтэл гарах нөхцлийг арилгах, засварлах
 - Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийг чанартай, хурдан шуурхай засварлаж, үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй байх
 - Машинистийн тоног төхөөрөмж ашиглалтын анхан шатны бүртгэлд хяналт тавих
 - Тоног төхөөрөмжийн үзлэг, үйлчилгээний график мөрдөж ажиллах болон бусад чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2019-04-11
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР

Бизнес төлөвлөгөөний дагуу шинэ бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа хийх, шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтрүүлэх

2019-04-11
ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР.

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2019-04-14
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АУДИТОР

Салбар компаний үйл ажиллагааны эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хөтөлбөрт хяналтыг хэрэгжүүлэх.
Дотоодын төлөвлөгөөт хяналтуудын хэрэгжилтийг хянах.
Алба салбаруудын дүрэм журмыг мөрдүүлэхэд хяналт тавьж ажиллах.
Ирц, цаг бүртгэлийн бодитой байдлыг хангуулах.
Худалдааны төлөөлөгч нарын цаг ашиглалтанд хяналт тавьж ажиллах.
Салбар компаний бэлэн бүтээгдэхүүн, ТЭМ-ын акт устгалын бодитой байдлыг хангуулах, хяналт тавих зэрэг үндсэн чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2019-04-14
БОРЛУУЛАЛТЫН БОДЛОГЫН МЕНЕЖЕР /ТЭСО ХХК/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу            

2019-04-11
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГЫН МЕНЕЖЕР

Ажил, албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүрэг

2019-04-10
ХИМИЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу   

2019-04-10
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.
• Компанийн маркетингийн бодлого төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
• Баримт бичиг боловсруулах, богино болон урт хугацааны төлөвлөлт хийх, тайлагнах ур чадвартай байх
• Маркетингийн судалгаа шинжилгээ хийх, судалгаа шинжилгээний үр дүнг боловсруулж анализ хийх ур чадвартай
• Шинэ технологи, шинэ зах зээл судлах, шинэ хэрэглээ үйлчилгээг бий болгох
• Зах зээл дээрх борлуулалтын багтаамжийг нэмэгдүүлэн маркетинг хийх
 

2019-04-11
ЭЭЛЖИЙН ТЕХНОЛОГИЧ

Үйлдвэрлэлийн тогтвортой үйл ажиллагааг хангаж технологийн дагуу найрлагыг бэлдэх.
 

2019-04-09
ТӨСЛИЙН УДИРДАГЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2019-04-09
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2019-04-11
АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Хариуцсан салбарын санхүүгийн тайлангийн бүртгэлийн хяналт хийх, үр дүнг тооцоолон дүгнэх, анхан шатны бүртгэл тооцоог үнэн зөв бүрдүүлэх, аливаад хариуцлагатай хандаж удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангахад оршино.

2019-04-11
БОРЛУУЛАЛТЫН ОПЕРАТОР

Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт, захиалгын мэдээг программ дээр нэгтгэж, харилцагчийн захиалгыг шивэх, хэвлэх, программын зөрүү засварлах, тулгах, харилцагчийн мэдээлэл, тоог тулгах, дүн шинжилгээ хийж, сайжруулах арга хэмжээ авах үндсэн чиг үүрэгтэй ба дараах зорилтуудыг хангаж ажиллана. Үүнд:

Өдөр тутмын бараа бүтээгдэхүүний захиалгыг нэгтгэх
Худалдааны төлөөлөгчийн илгээсэн захиалгыг хянаж, барааны ачилтын хуудас захиалгын падааныг хэвлэх
Бүтээгдэхүүний захиалга, нөөцийн талаар санаачлага гарган ажиллах
Шаардлагатай тайлан мэдээг гаргах холбогдох удирдлагад мэдэгдэх

2019-04-11
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Хариуцсан салбарын бараа материал, бэлэн бүтээгдэхүүний борлуулалтын бүртгэлийн хяналт хийх, үр дүнг тооцоолон дүгнэх, анхан шатны бүртгэл тооцоог үнэн зөв бүрдүүлэх, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

2019-04-11
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /Сонгон шалгаруулалт/

Чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулах, хүний нөөцийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах замаар салбар компанийн хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх

2019-04-11
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан дараах үндсэн чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

Үйлдвэрлэж буй болон шинээр үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх бүтээгдэхүүний судалгаа хийх
Бүтээгдэхүүний туршилт судалгаа болон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх явц дахь найрлага  технологийн горимын стандартыг мөрдөж буй эсэхэд хяналт тавих
Шинэ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх санал боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Зах зээлийн боломжийн судалгааг хэрэгжүүлэн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн ажиллах.

2019-04-10
UX, UI дизайнер

Тодорхойлсон шаардлагын дагуу дизайн гаргах (UI, UX), түүний дагуу бичиг баримт боловсруулах
Тодорхойлсон шаардлага, дизайны дагуу Front-End хөгжүүлэлт хийх
Outsource ажлын даалгавар боловсруулах, хяналт тавих, шалгаж хүлээж авах

2019-04-10
Программ хөгжүүлэгч

Тодорхойлсон шаардлагын дагуу дизайн гаргах (UI, UX), түүний дагуу бичиг баримт боловсруулах
Тодорхойлсон шаардлага, дизайны дагуу back-end хөгжүүлэлт хийх

2019-04-10
IT инженер-Системийн админ

Системүүдийн ажиллагааг хангах, серверийн зохион байгуулалтыг хийх
Amazon Web  Server дээр ажиллах                                                                               
VPS  сервер зохион байгуулах                                                                                                                      

2019-04-08
ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /БАРЬЦАА ШААРДАХГҮЙ/

Бараа бүтээгдэхүүнийг нэр төрөл бүрээр ханган ажиллах, борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлж ажиллахад ажлын байрны зорилго оршино.

2019-04-09
ДИЗАЙНЕР /Барилгын шинэ төсөл/

 

Маркетинг, олон нийттэй харилцах ажлын гүйцэтгэлд хамтарч ажиллах болон албан тушаалын тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2019-04-09
Маркетингийн бодлогын менежер/Барилгын шинэ төсөл/

Маркетингийн бодлогын бичиг баримт боловсруулж хэрэгжилтийг хангуулах
Хөтөлбөрийн эрсдэлтэй цэгийг тодорхойлж дүн шинжилгээ хийх
Шинэ үр дүнтэй арга ажиллагааг санаачлан хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцох
Хариуцсан функцийн үйл ажиллагаанд хяналт тавиж, стандарт тогтоох
Корпорацийн борлуулалтын орлогыг хангах
Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх
Олон нийтийн сувгийн ашиглалтыг тогтоох

2019-04-09
Борлуулалтын бодлогын менежер /Барилгын шинэ төсөл

Борлуулалтын бодлогын бичиг баримт боловсруулж хэрэгжилтийг хангуулах
Хөтөлбөрийн эрсдэлтэй цэгийг тодорхойлж дүн шинжилгээ хийх
Шинэ үр дүнтэй арга ажиллагааг санаачлан хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцох
Хариуцсан функцийн үйл ажиллагаанд хяналт тавиж, стандарт тогтоох
Группын борлуулалтын орлогыг хангах
Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх
Олон нийтийн сувгийн ашиглалтыг тогтоох

2019-04-09
Контент менежер /Барилгын шинэ төсөл/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу 

2019-04-09
БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН ДААМАЛ /Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын талбайд ажиллаж байгаа инженерийн шууд удирдлаган дор аюулгүй байдал болон ажлын үзүүлэлт, тодорхойлолтод нийцүүлэхийн тулд ажлын явц, тоног төхөөрөмж, барилгын ажлын талбайг хянаж, шалгаж ажлаа гүйцэтгэнэ.
Ажлын зураг уншиж барилгын шаардлагыг тодорхойлж, ажлын горим төлөвлөж ажиллана.
Ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай материал, ажиллах хүчний хэрэгцээг тооцоолж, хуваарилна.


Хөдөлмөр Хамгааллын дүрэм журмыг дагаж мөрдөх


ЧУТ-ны шаардлагыг ямагт даган биелүүлэх
Чанарт нөлөөлж болзошгүй аливаа тохиолдол буюу үйлдлийн талаар шууд удирдлагадаа мэдээлэх
Аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг даган биелүүлэх
Технологийн горимыг чанд мөрдөн ажиллах
Эрсдэлийн удирдлага, аюулгүй байдлыг ханган ажиллана.

2019-04-09
ХАБЭА-н ахлах инженер /Барилгын шинэ төсөл/

MNS OHSAS 18001:2012 удирдлагын тогтолцооны шаардлагын дагуу холбогдох баримт бичиг, ХАБЭА-тай холбоотой дүрэм журамыг боловсруулах, сайжруулалтыг хийх
ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн шаардлага, стандарт, байгууллагын холбогдох дүрэм журамын хэрэгжилтийн явцад, үзлэг шалгалтанд нийцээгүй, аюултай, эрсдэлтэй, хортой ажлын байрны нөхцөл, илэрсэн зөрчил дутагдалыг арилгах, сайжруулах талаар шууд удирдлагад тогтмол санал оруулах, гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Байгууллагын ХАБЭА-н үйл ажиллагааг сайжруулах, үр дүнг бий болгох зорилгоор төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих

2019-04-09
Төсөвчин / Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Гүйцэтгэгч компаний авч байгаа материал зарцуулалтынг хянах, баримтжуулах
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, журамлах, баримтжуулах
Өдөр тутмын барилгын ажлын төсөв тооцоо үнэн зөв гаргах
Барилгын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтггэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах
Байгууллагын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг гүйцэтгэх захиралд мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

2019-04-09
Төлөвлөлтийн менежер/Барилгын шинэ төсөл/

- Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийн дагуу ажиллана.

2019-04-04
Хөлдөөгч засварчин /Хувьдаа машинтай/

-Байршсан хөлдөөгчид засвар үйлчилгээ хийх
-АБТ-ын дагуу

2019-04-05
Авто инженер

Хариуцсан салбарын автомашины хэвийн, найдвартай, аюулгүй ажиллагааг ханган, сэлбэг хэрэгслийн нөөцийг тогтоон хангаж ажиллана. Автын механикуудыг удирдлагаар хангаж ажиллах, автомашины бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллана.

2019-04-06
ҮЙЛДВЭРИЙН ИНЖЕНЕР

Албан тушаалын тодорхойлолтонд заагдсан дараах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:
 - Машин тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт хийх, эвдрэл гэмтэл гарах нөхцлийг арилгах, засварлах
 - Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийг чанартай, хурдан шуурхай засварлаж, үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй байх
 - Машинистийн тоног төхөөрөмж ашиглалтын анхан шатны бүртгэлд хяналт тавих
 - Тоног төхөөрөмжийн үзлэг, үйлчилгээний график мөрдөж ажиллах болон бусад чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2019-04-04
Орос хэлтэй импорт менежер

- Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийн дагуу.

2019-04-03
Хангамжийн менежер/Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын үйл явцыг барилгын түүхий эд материалаар тасралтгүй хангах
Бүтээгдэхүүний үнэ, зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийж дүгнэлт хийх
Шаардлага хангасан хангамжийн материалыг нормчлолын хугацааны дагуу нийлүүлэх
Нормчлолд хяналт тавих
Хангамжийн материалыг чанартай хямд үнээр олж бэлтгэх

2019-04-03
ЛАНДШАФТ АРХИТЕКТОР /Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын шинэ төсөл дээр Ландшафт архитектор чиглэлээр ажиллах

2019-03-25
САНТЕХНИК ЦБУ ИНЖЕННЕР /Барилгын шинэ төсөл/

Сантехникийн тоног төхөөрөмжийн гэмтэл саатлыг илрүүлэх, оношлох, засварлах, хэмжилт тохиргоог хийх.
- Барилгын сантехникийн систем, шугам сүлжээний угсралтын ажилд хэрэглэж буй материал, хийц эдлэл, гүйцэтгэл нь зураг төсөл, барилгын норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавих.
- Барилга байгууламжийг цэвэр усаар хангах асуудал, сантехникийн их болон урсгал засварын ажлыг хариуцан гүйцэтгэх, зохион байгуулах.
- Барилга байгууламжийн сантехникийн шугам, сүлжээ, узель, болон бусад тоног төхөөрөмж, усны даралтын хэмжүүр /термометр/-ийг байнга шалгаж засвар үйлчилгээ хийх, баталгаажуулах.
- Сантехникийн их болон урсгал засварын ажлын төлөвлөгөө /график/ гаргаж батлуулах, биелэлтийг хангах.
- Галын аюулгүй байдлыг хангах, хяналт тавих

© Тэсо Корпораци. 2003-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.