Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Монгол улс, Улаанбаатар хот СХД 18-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-157, ТЭСО корпораци

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-07-22
ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Захиалгын дагуу түгээлт хийж, бараа бүтээгдэхүүнийг нэр төрөл бүрээр ханган ажиллах, борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлж ажиллахад ажлын байрны зорилго оршино.

2019-07-24
ХАБЭА-н Ахлах

ХАБЭА-н тухай хууль тогтоомж, ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан дараах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:
Компанийн ХАБЭА-н бодлого, төлөвлөгөөг боловсруулж, шаардлагатай дүрэм, журмыг шинэчлэн баталж хэрэгжүүлэх;
ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, хэрэгжилт, үр дүнд хяналт тавих;
ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн шаардлага, стандарт, салбарын болон компанийн мөрдөх дүрэм, журмын хэрэгжилтийн байдалд үзлэг, шалгалт хийлгэх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авах;
ХАБЭА-н сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, төлөвлөх, хөтөлбөр боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, үр дүнг тооцох, тайлагнах;
Ажлын нөхцөл, мэргэжлийн онцлогт тохирсон тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийг ажилтанд олгох, норм, чанар, зохистой хэрэглээнд хяналт тавих;
Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

2019-07-24
БЭЛЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НЯРАВ

Ажил, албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүрэг

2019-07-22
Мерчиндайзер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан үүргийг биелүүлнэ

2019-07-16
ҮЙЛДВЭРИЙН МАШИНИСТ

Зөв хэлбэртэй, стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг гаргаж ажиллах 

2019-07-18
Мерчиндайзер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан үүргийг биелүүлнэ

2019-07-17
Англи хэлтэй импорт менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийн дагуу.

2019-07-16
Цахилгааны инженер /Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтггэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах
Барилгын цахилгааны  ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, баримтжуулах
Ажилчидыг оновчтой зохион байгуулж ажиллах, төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжүүлэх

2019-07-16
Пи ар менежер /Барилгын шинэ төсөл/

Группын болон салбар компани, түүний брэндүүдийг олон нийтэд эерэгээр таниулах зорилго бүхий үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх
Группыг төлөөлөн гадагш болон дотогш чиглэсэн пи-ар болон олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ, үйл ажиллагааг дангаар болон хамтран зохион байгуулах, үүний төлөвлөлт, гүйцэтгэл,  тайланг цаг тухайд нь гүйцэтгэх
Группын болон салбар компани, түүний брэндийн нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлөхүйц хандлага мэдээллийг хохиролгүй даван гарахад чиглэсэн арга хэмжээг удирдлагын заавар чиглэлийн дагуу боловсруулах, гүйцэтгэх
Групп болон удирдлагуудад шаардлагатай пи-ар үйл ажиллагааны хөтөлбөр, зохиол хэлэх үг, илэрхийлэх агуулга зэргийг мэргэжлийн өндөр төвшинд бэлтгэх
Нийгмийн тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх, түүнд чиглэсэн төрийн бус байгууллагуудыг дэмжих, хувь хүмүүст тэтгэлэг туслалцаа үзүүлэх замаар байгууллагын нэр хүндийг эерэгээр өсгөн бэхжүүлэх

2019-07-16
Барилгын инженер /Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, баримтжуулах
Барилгын ажлыг чанартай технологийн дагуу хийж гүйцэтгэхэд зориулан гаргасан баримт бичгийг мөрдөх
Барилгын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтггэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах

2019-07-16
Эдийн засагч/Барилгын шинэ төсөл/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийн дагуу ажиллана.

2019-07-16
Материалын нярав /Барилгын шинэ төсөл/

Ажил үүргийн дагуу хариуцуулсан эд хөрөнгө, түүхий эд, бараа, сэлбэг, хэрэгсэл, бэлэн мөнгөний урсгалийг хянаж, бүртгэнэ.
Ахлах нягтлан бодогчийн нэгтгэн хянах, хүлээн авч баталгаажуулах, гаргах мэдээ, тайлангийн үнэн бодит, алдаагүй байдлыг өөрийн өмнөөс хариуцаж ажиллана.
Компаний нягтлан бүртгэлийн нэгдсэн бодлого, дүрэм, журам, зааврын анхан шатны хэрэгжилтийг хангаж, ахлах нягтлан бодогчийн шууд удирдлага доор ажиллана.

2019-07-16
Маркетингийн менежер/Барилгын шинэ төсөл/

Маркетингийн бодлогын бичиг баримт боловсруулж хэрэгжилтийг хангах
Шинэ үр дүнтэй арга ажиллагааг санаачлан хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцох
Хариуцсан функцийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Корпорацийн борлуулалтын орлогыг хангах
Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх
Олон нийтийн сувгийн ашиглалтыг тогтоох

2019-07-16
Талбайн инженер/механик инженер суурьтай/

-Талбайн эмх цэгц шалгаж, гүйцэтгэгчид үүрэг чиглэл өгөх, түүний дагуу ажлыг шалгаж     зөрчлийг арилгуулах
-Машин тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтэл болон хүлээлцэх үйл явцыг хариуцан ажиллана.
-Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2019-07-16
Сантехникийн инженер /Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтггэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах
Барилгын сантехник, салхивчийн ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, баримтжуулах
Ажилчидыг оновчтой зохион байгуулж ажиллах, төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжүүлэх

2019-07-16
Ерөнхий инженер /Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих чиглүүлэх
Ажилчидыг оновчтой зохион байгуулж ажиллах, төлөвлөгөөг хянаж хэрэгжүүлэлтэнд хяналт хийж биелэлтийг дүгнэх
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, журамлах, баримтжуулах
Хяналтын инженерүүдийн өдөр тутмын ажлыг шалгах, тайлагнуулах, гүйцэтгэлийг үнэлэх
Инженер техникийн албыг удирдан зохион байгуулж чиглүүлж ажиллана.

2019-07-16
ХАБЭА-н менежер /Барилгын шинэ төсөл/

ХАБЭА-н тухай хууль тогтоомж, ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан дараах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:
ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, хэрэгжилт, үр дүнд хяналт тавих;
ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн шаардлага, стандарт, салбарын болон компанийн мөрдөх дүрэм, журмын хэрэгжилтийн байдалд үзлэг, шалгалт хийлгэх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авах;
ХАБЭА-н сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, төлөвлөх, хөтөлбөр боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, үр дүнг тооцох, тайлагнах;
Ажлын нөхцөл, мэргэжлийн онцлогт тохирсон тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийг ажилтанд олгох, норм, чанар, зохистой хэрэглээнд хяналт тавих;
Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

2019-07-16
Үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээллийн ажилтан

Борлуулалтын бодлого, төлөвлөлтийг хангаж ажиллах
Үйлчлүүлэгч, захиалагч нарын санал гомдол бүртгэх, удирдлагад тайлагнах
Үйлчилгээний стандартыг мөрдөж ажиллах
Захиалагч, үйлчилүүлэгч нарт ойлголтын зөрүүгүй мэдээллийг бүрэн өгөх
Үйлчлүүлэгч, захиалагч нарт байр худалдан авахтай холбоотой зөвлөгөө өгөх /үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл хийх/

 

2019-07-16
ХАБЭА-н ахлах инженер /Барилгын шинэ төсөл/

MNS OHSAS 18001:2012 удирдлагын тогтолцооны шаардлагын дагуу холбогдох баримт бичиг, ХАБЭА-тай холбоотой дүрэм журамыг боловсруулах, сайжруулалтыг хийх
ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн шаардлага, стандарт, байгууллагын холбогдох дүрэм журамын хэрэгжилтийн явцад, үзлэг шалгалтанд нийцээгүй, аюултай, эрсдэлтэй, хортой ажлын байрны нөхцөл, илэрсэн зөрчил дутагдалыг арилгах, сайжруулах талаар шууд удирдлагад тогтмол санал оруулах, гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Байгууллагын ХАБЭА-н үйл ажиллагааг сайжруулах, үр дүнг бий болгох зорилгоор төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих

2019-07-16
Контент менежер /Барилгын шинэ төсөл/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу 

2019-07-16
Заслын инженер /Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, баримтжуулах
Барилгын ажлыг чанартай технологийн дагуу хийж гүйцэтгэхэд зориулан гаргасан баримт бичгийг мөрдөх
Ажлын байрны тодоройлолтонд заагдсан бусад чиг үүргийн дагуу ажилана.

2019-07-16
Интерьер дизайнер/Барилгын шинэ төсөл/

- Барилгын зураг төсөл дээр ажиллах
- Төрөл бүрийн зориулалтын өрөө тасалгааны интерьрийн зураг боловсруулах 
- ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн дагуу ажиллана.
 

2019-07-16
Автоматжилуулалт, дохиолол хамгаалалтын инженер

КИП автоматик, релей хамгааллын инженер, холбоо дохиолол хавсран хариуцах

2019-07-16
Дата аналист /Барилгын шинэ төсөл/

- Сошиал хандалтад дүн шилжилгээ хийх
- Борлуулалтын тоон мэдээлэл дээр дүн шинжилгээ хийх
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2019-07-16
ҮЙЛДВЭРИЙН МЕНЕЖЕР

Үйлдвэрлэл болон нөөцийг зөв төлөвлөх
Хөдөлмөр зохион байгуулалтыг хангах
Ажиллах хүчний сонголт, хуваарилалтыг оновчтой хийх
Хамт олны хандлага харилцааг сайжруулж, идэвхижүүлэх
Бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
ХЭМАБ -ыг хангаж ажиллуулах

2019-07-05
ХАБЭА-н менежер

ХАБЭА-н тухай хууль тогтоомж, ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан дараах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:
Компанийн ХАБЭА-н бодлого, төлөвлөгөөг боловсруулж, шаардлагатай дүрэм, журмыг шинэчлэн баталж хэрэгжүүлэх;
ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, хэрэгжилт, үр дүнд хяналт тавих;
ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн шаардлага, стандарт, салбарын болон компанийн мөрдөх дүрэм, журмын хэрэгжилтийн байдалд үзлэг, шалгалт хийлгэх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авах;
ХАБЭА-н сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, төлөвлөх, хөтөлбөр боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, үр дүнг тооцох, тайлагнах;
Ажлын нөхцөл, мэргэжлийн онцлогт тохирсон тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийг ажилтанд олгох, норм, чанар, зохистой хэрэглээнд хяналт тавих;
Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

2019-07-09
Савлах машины оператор

Ажил, албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүд

2019-07-09
ЭЭЛЖИЙН ТЕХНОЛОГИЧ

Үйлдвэрлэлийн тогтвортой үйл ажиллагааг хангаж технологийн дагуу найрлагыг бэлдэх.
 

Ажлын байрны зарууд

  1. ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ7 сарын 22. 12:09
  2. ХАБЭА-н Ахлах3 цаг 13 минутын өмнө
  3. БЭЛЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НЯРАВ3 цаг 36 минутын өмнө
  4. Мерчиндайзер7 сарын 22. 13:43
  5. Мерчиндайзер7 сарын 18. 13:07

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Тэсо Корпораци. 2003-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.