Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Монгол улс, Улаанбаатар хот СХД 18-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-157, ТЭСО корпораци

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-03-24
ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2019-03-21
МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2019-03-24
ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР.

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2019-03-24
ЭЛЕКТРОНИКИЙН ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу           

2019-03-23
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР /ГРИЙН/

Бизнес төлөвлөгөөний дагуу шинэ бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа хийх, шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтрүүлэх

2019-03-22
САВЛАГААНЫ МАШИНИСТ

Зөв хэлбэртэй, стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг гаргаж ажиллах 

2019-03-22
ЭЭЛЖИЙН ТЕХНОЛОГИЧ

Үйлдвэрлэлийн тогтвортой үйл ажиллагааг хангаж технологийн дагуу найрлагыг бэлдэх.
 

2019-03-22
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.
• Компанийн маркетингийн бодлого төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
• Баримт бичиг боловсруулах, богино болон урт хугацааны төлөвлөлт хийх, тайлагнах ур чадвартай байх
• Маркетингийн судалгаа шинжилгээ хийх, судалгаа шинжилгээний үр дүнг боловсруулж анализ хийх ур чадвартай
• Шинэ технологи, шинэ зах зээл судлах, шинэ хэрэглээ үйлчилгээг бий болгох
• Зах зээл дээрх борлуулалтын багтаамжийг нэмэгдүүлэн маркетинг хийх
 

2019-03-18
Үйлдвэрийн инженер /ICEMARK/

Албан тушаалын тодорхойлолтонд заагдсан дараах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:
 - Машин тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт хийх, эвдрэл гэмтэл гарах нөхцлийг арилгах, засварлах
 - Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийг чанартай, хурдан шуурхай засварлаж, үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй байх
 - Машинистийн тоног төхөөрөмж ашиглалтын анхан шатны бүртгэлд хяналт тавих
 - Тоног төхөөрөмжийн үзлэг, үйлчилгээний график мөрдөж ажиллах болон бусад чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2019-03-22
БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН ДААМАЛ /Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын талбайд ажиллаж байгаа инженерийн шууд удирдлаган дор аюулгүй байдал болон ажлын үзүүлэлт, тодорхойлолтод нийцүүлэхийн тулд ажлын явц, тоног төхөөрөмж, барилгын ажлын талбайг хянаж, шалгаж ажлаа гүйцэтгэнэ.
Ажлын зураг уншиж барилгын шаардлагыг тодорхойлж, ажлын горим төлөвлөж ажиллана.
Ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай материал, ажиллах хүчний хэрэгцээг тооцоолж, хуваарилна.


Хөдөлмөр Хамгааллын дүрэм журмыг дагаж мөрдөх


ЧУТ-ны шаардлагыг ямагт даган биелүүлэх
Чанарт нөлөөлж болзошгүй аливаа тохиолдол буюу үйлдлийн талаар шууд удирдлагадаа мэдээлэх
Аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг даган биелүүлэх
Технологийн горимыг чанд мөрдөн ажиллах
Эрсдэлийн удирдлага, аюулгүй байдлыг ханган ажиллана.

2019-03-13
Төсөвчин / Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Гүйцэтгэгч компаний авч байгаа материал зарцуулалтынг хянах, баримтжуулах
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, журамлах, баримтжуулах
Өдөр тутмын барилгын ажлын төсөв тооцоо үнэн зөв гаргах
Барилгын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтггэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах
Байгууллагын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг гүйцэтгэх захиралд мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

2019-03-15
Эдийн засагч, төсөвчин/Барилгын шинэ төсөл/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийн дагуу ажиллана.

2019-03-18
Интерьер дизайнер/Барилгын шинэ төсөл/

- Барилгын зураг төсөл дээр ажиллах
- Төрөл бүрийн зориулалтын өрөө тасалгааны интерьрийн зураг боловсруулах 
- ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн дагуу ажиллана.
 

2019-03-18
Дата аналист /Барилгын шинэ төсөл/

- Сошиал хандалтад дүн шилжилгээ хийх
- Борлуулалтын тоон мэдээлэл дээр дүн шинжилгээ хийх
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2019-03-18
БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН ДААМАЛ /Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын талбайд ажиллаж байгаа инженерийн шууд удирдлаган дор аюулгүй байдал болон ажлын үзүүлэлт, тодорхойлолтод нийцүүлэхийн тулд ажлын явц, тоног төхөөрөмж, барилгын ажлын талбайг хянаж, шалгаж ажлаа гүйцэтгэнэ.
Ажлын зураг уншиж барилгын шаардлагыг тодорхойлж, ажлын горим төлөвлөж ажиллана.
Ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай материал, ажиллах хүчний хэрэгцээг тооцоолж, хуваарилна.


Хөдөлмөр Хамгааллын дүрэм журмыг дагаж мөрдөх


ЧУТ-ны шаардлагыг ямагт даган биелүүлэх
Чанарт нөлөөлж болзошгүй аливаа тохиолдол буюу үйлдлийн талаар шууд удирдлагадаа мэдээлэх
Аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг даган биелүүлэх
Технологийн горимыг чанд мөрдөн ажиллах
Эрсдэлийн удирдлага, аюулгүй байдлыг ханган ажиллана.

2019-03-19
Хангамжийн менежер/Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын үйл явцыг барилгын түүхий эд материалаар тасралтгүй хангах
Бүтээгдэхүүний үнэ, зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийж дүгнэлт хийх
Шаардлага хангасан хангамжийн материалыг нормчлолын хугацааны дагуу нийлүүлэх
Нормчлолд хяналт тавих
Хангамжийн материалыг чанартай хямд үнээр олж бэлтгэх

2019-03-20
Бараа материалын нягтлан/Шинэ барилгын төсөл/

Хариуцсан няравын үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлд хяналт тавьж, удирдан зохион байгуулж ажиллана.
Санхүүгийн анхан шатны баримт үндэслэж холбогдох тайлан гаргаж, дүн шинжилгээ хийж, удирдлагад санал дүгнэлт гаргаж ажиллана.
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүргийн дагуу ажиллана.

2019-03-21
ЭЛЕКТРОНИКИЙН ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу           

2019-03-21
ДОТООД АУДИТ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу                     

2019-03-21
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН АЛБАНЫ ДАРГА /Англи хэлтэй/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу   

2019-03-21
АУДИТ (Борлуулалт, маркетинг)

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хөтөлбөрт хяналтыг хэрэгжүүлэх.
Дотоодын төлөвлөгөөт хяналтуудын хэрэгжилтийг хянах.
Алба салбаруудын дүрэм журмыг мөрдүүлэхэд хяналт тавьж ажиллах.
Ирц, цаг бүртгэлийн бодитой байдлыг хангуулах.
Худалдааны төлөөлөгч нарын цаг ашиглалтанд хяналт тавьж ажиллах.
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2019-03-20
БОРЛУУЛАЛТЫН СЕКТОР МЕНЕЖЕР

- Борлуулалтын төлөвлөгөөг хангах, өсгөхөд санаачлагатай ажиллах;
- Худалдааны төлөөлөгчийн ажлын гүйцэтгэлийг өдөр, сар, улирал, жилээр үнэлэх, дүгнэх, тайлагнах
- Худалдааны төлөөлөгч нарыг ажлын байран дээр хөгжих, өсөн дэвшихэд дэмжин ажиллах.

2019-03-20
Бизнес хөгжил хариуцсан төслийн менежер

Төслийн бизнес төлөвлөгөөнд шаардлагатай  судалгаа,  шинжилгээг хийж гүйцэтгэх
Төслийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийг хариуцан ажиллах
Төслийн оновчтой, үр ашигтай хэрэгжүүлэлтийг хариуцан ажиллах 

2019-03-20
Үйл ажиллагаа хариуцсан төслийн менежер

Төслийн бизнес процессыг үнэлэх, гарсан шийдвэрийн дагуу шинэчлэн сайжруулах
Төсөл хэрэгжүүлэлтийн үед шаардлагатай хэсэгт орж ажиллах

2019-03-20
Бүтээгдэхүүн, маркетинг хариуцсан төслийн менежер

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний борлуулалт, маркетинг хариуцан ажиллах
Борлуулалт, маркетингийн сувгуудыг судлах тодорхойлох
Зах зээлд байрших төлөвлөгөө гаргах
Борлуулалтын хэтийн төлвийн таамаглал хийх

2019-03-14
ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2019-03-13
ЛАБОРАНТ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу  

2019-03-20
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АУДИТОР

Салбар компаний үйл ажиллагааны эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хөтөлбөрт хяналтыг хэрэгжүүлэх.
Дотоодын төлөвлөгөөт хяналтуудын хэрэгжилтийг хянах.
Алба салбаруудын дүрэм журмыг мөрдүүлэхэд хяналт тавьж ажиллах.
Ирц, цаг бүртгэлийн бодитой байдлыг хангуулах.
Худалдааны төлөөлөгч нарын цаг ашиглалтанд хяналт тавьж ажиллах.
Салбар компаний бэлэн бүтээгдэхүүн, ТЭМ-ын акт устгалын бодитой байдлыг хангуулах, хяналт тавих зэрэг үндсэн чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2019-03-21
ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР.

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2019-03-20
ГРАФИК ДИЗАЙНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2019-03-20
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Хариуцсан салбарын бараа материал, бэлэн бүтээгдэхүүний борлуулалтын бүртгэлийн хяналт хийх, үр дүнг тооцоолон дүгнэх, анхан шатны бүртгэл тооцоог үнэн зөв бүрдүүлэх, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

2019-03-12
ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /ТЭСО КОНСТРАКШН ХХК/

-  Барилгын ажилтай холбоотой анхан шатны бүх бүртгэл, бичиг баримтууд, ил далд ажлын актуудыг бүртгүүлж       бүрэн бүтэн байдлыг хангах баталгаажуулах
-  Талбай дээр буусан барилгын материалд хяналт тавьж ажиллах, турших, үр дүн тайлагнах
-  Гүйцэтгэгч байгууллагын ажилд хяналт хийж гүйцэтгэлийн акт баталгаажуулах
 - Гүйцэтгэгч компаниас барилга хүлээж авах чанарын хяналт хийх
- Бүх бараа материалуудын норм нормативыг тогтоох
- Барилга угрсалтын ажлын төлөвлөгөөны дагуу ажил зохион байгуулах хяналт тавих
- Гүйцэтгэгчийн ажлын журнал хөтлөлттэй танилцах
- Гүйцэтгэлийн зураг гаргах
 

2019-03-19
Авто инженер

Хариуцсан салбарын автомашины хэвийн, найдвартай, аюулгүй ажиллагааг ханган, сэлбэг хэрэгслийн нөөцийг тогтоох, автын механикуудын ажил үүргийг удирдлагаар хангаж ажиллана. 
Компанийн борлуулалтын болон оффисын авто машинуудад урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношилгоо хийх

2019-03-21
АВТО МЕНЕЖЕР

Компанийн эрчим хүч хэмнэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих
Компанийн хэмжээнд эрчим хүч хэмнэх боломжийг судлах
Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлөөс тодорхойлсон үйл ажиллагааны чиглэлийг мөрдөх, бодлогын удирдамжийн дагуу ажиллах
Инженер техникийн албаны төлөвлөлтийг зөв зохион байгуулж,
Тоног төхөөрөмж, машин механизмын хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах
Авто паркын найдвартай үйл ажиллагааг хянах
Барилга байгууламжийн засвар үйлчилгээг хариуцах

2019-03-20
Төслийн координатор

Төслийн багийн гишүүдийн ажлын уялдааг ханган ажиллах
Төслийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийг хариуцан ажиллана
Төслийн удирдагчийн өгсөн чиг үүргийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах

2019-03-20
ҮЙЛДВЭР ХАРИУЦСАН ИНЖЕНЕР

Албан тушаалын тодорхойлолтонд заагдсан дараах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

Машин тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт хийх, эвдрэл гэмтэл гарах нөхцлийг арилгах, засварлах
Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийг чанартай, хурдан шуурхай засварлаж, үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй байх
Машинистийн тоног төхөөрөмж ашиглалтын анхан шатны бүртгэлд хяналт тавих
Тоног төхөөрөмжийн үзлэг, үйлчилгээний график мөрдөж ажиллах болон бусад чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2019-03-20
ҮЙЛДВЭР ХАРИУЦСАН ИНЖЕНЕР

Албан тушаалын тодорхойлолтонд заагдсан дараах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

Машин тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт хийх, эвдрэл гэмтэл гарах нөхцлийг арилгах, засварлах
Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийг чанартай, хурдан шуурхай засварлаж, үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй байх
Машинистийн тоног төхөөрөмж ашиглалтын анхан шатны бүртгэлд хяналт тавих
Тоног төхөөрөмжийн үзлэг, үйлчилгээний график мөрдөж ажиллах болон бусад чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2019-03-20
АВТО ИНЖЕНЕР /МИЛКО ХХК/

Хариуцсан салбарын автомашины хэвийн, найдвартай, аюулгүй ажиллагааг ханган, сэлбэг хэрэгслийн нөөцийг тогтоон хангаж ажиллана. Автын механикуудыг удирдлагаар хангаж ажиллах, автомашины бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллана.

2019-03-20
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /Сонгон шалгаруулалт/

Чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулах, хүний нөөцийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах замаар салбар компанийн хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх

2019-03-12
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /Англи хэлтэй/

Бизнес төлөвлөгөөний дагуу шинэ бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа хийх, шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтрүүлэх

2019-03-11
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан дараах үндсэн чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

Үйлдвэрлэж буй болон шинээр үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх бүтээгдэхүүний судалгаа хийх
Бүтээгдэхүүний туршилт судалгаа болон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх явц дахь найрлага  технологийн горимын стандартыг мөрдөж буй эсэхэд хяналт тавих
Шинэ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх санал боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Зах зээлийн боломжийн судалгааг хэрэгжүүлэн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн ажиллах.

2019-03-14
ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР.

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2019-03-14
АУДИТ (Борлуулалт, маркетинг)

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хөтөлбөрт хяналтыг хэрэгжүүлэх.
Дотоодын төлөвлөгөөт хяналтуудын хэрэгжилтийг хянах.
Алба салбаруудын дүрэм журмыг мөрдүүлэхэд хяналт тавьж ажиллах.
Ирц, цаг бүртгэлийн бодитой байдлыг хангуулах.
Худалдааны төлөөлөгч нарын цаг ашиглалтанд хяналт тавьж ажиллах.
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2019-03-15
ТӨСЛИЙН УДИРДАГЧ /шинэ төсөл/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2019-03-19
МАРКЕТИНГ БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА /ШИНЭ ТӨСӨЛ/

Борлуулалтын бодлогын бичиг баримт боловсруулж хэрэгжилтийг хангуулах
Хөтөлбөрийн эрсдэлтэй цэгийг тодорхойлж дүн шинжилгээ хийх
Шинэ үр дүнтэй арга ажиллагааг санаачлан хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцох
Хариуцсан функцийн үйл ажиллагаанд хяналт тавиж, стандарт тогтоох
Группын борлуулалтын орлогыг хангах
Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх
Олон нийтийн сувгийн ашиглалтыг тогтоох

2019-03-18
МАТЕРИАЛЫН НЯРАВ /Барилгын шинэ төсөл/

Өөрт ажил үүргийн дагуу хариуцуулсан эд хөрөнгө, түүхий эд, бараа, сэлбэг, хэрэгсэл, бэлэн мөнгөний урсгалийг хянаж, бүртгэнэ.
Ахлах нягтлан бодогчийн нэгтгэн хянах, хүлээн авч баталгаажуулах, гаргах мэдээ, тайлангийн үнэн бодит, алдаагүй байдлыг өөрийн өмнөөс хариуцаж ажиллана.
Компаний нягтлан бүртгэлийн нэгдсэн бодлого, дүрэм, журам, зааврын анхан шатны хэрэгжилтийг хангаж, ахлах нягтлан бодогчийн шууд удирдлага доор ажиллана.

2019-03-12
Борлуулалтын бодлогын менежер /Барилгын шинэ төсөл

Борлуулалтын бодлогын бичиг баримт боловсруулж хэрэгжилтийг хангуулах
Хөтөлбөрийн эрсдэлтэй цэгийг тодорхойлж дүн шинжилгээ хийх
Шинэ үр дүнтэй арга ажиллагааг санаачлан хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцох
Хариуцсан функцийн үйл ажиллагаанд хяналт тавиж, стандарт тогтоох
Группын борлуулалтын орлогыг хангах
Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх
Олон нийтийн сувгийн ашиглалтыг тогтоох

2019-03-12
Маркетингийн бодлогын менежер/Барилгын шинэ төсөл/

Маркетингийн бодлогын бичиг баримт боловсруулж хэрэгжилтийг хангуулах
Хөтөлбөрийн эрсдэлтэй цэгийг тодорхойлж дүн шинжилгээ хийх
Шинэ үр дүнтэй арга ажиллагааг санаачлан хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцох
Хариуцсан функцийн үйл ажиллагаанд хяналт тавиж, стандарт тогтоох
Корпорацийн борлуулалтын орлогыг хангах
Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх
Олон нийтийн сувгийн ашиглалтыг тогтоох

2019-03-12
ХАБЭА-н ахлах инженер /Барилгын шинэ төсөл/

MNS OHSAS 18001:2012 удирдлагын тогтолцооны шаардлагын дагуу холбогдох баримт бичиг, ХАБЭА-тай холбоотой дүрэм журамыг боловсруулах, сайжруулалтыг хийх
ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн шаардлага, стандарт, байгууллагын холбогдох дүрэм журамын хэрэгжилтийн явцад, үзлэг шалгалтанд нийцээгүй, аюултай, эрсдэлтэй, хортой ажлын байрны нөхцөл, илэрсэн зөрчил дутагдалыг арилгах, сайжруулах талаар шууд удирдлагад тогтмол санал оруулах, гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Байгууллагын ХАБЭА-н үйл ажиллагааг сайжруулах, үр дүнг бий болгох зорилгоор төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих

2019-03-12
Контент менежер /Барилгын шинэ төсөл/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу 

2019-03-11
Хөлдөөгч засварчин /Хувьдаа машинтай/

-Байршсан хөлдөөгчид засвар үйлчилгээ хийх
-АБТ-ын дагуу

2019-03-15
ЛАНДШАФТ АРХИТЕКТОР /Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын шинэ төсөл дээр Ландшафт архитектор чиглэлээр ажиллах

2019-03-15
БРЕНД МЕНЕЖЕР /шинэ төсөл/

Ажлын байрны тодорхойлтонд тусгагдсан ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.

2019-03-15
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /шинэ төсөл/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.
• Компанийн маркетингийн бодлого төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
• Баримт бичиг боловсруулах, богино болон урт хугацааны төлөвлөлт хийх, тайлагнах ур чадвартай байх
• Маркетингийн судалгаа шинжилгээ хийх, судалгаа шинжилгээний үр дүнг боловсруулж анализ хийх ур чадвартай
• Шинэ технологи, шинэ зах зээл судлах, шинэ хэрэглээ үйлчилгээг бий болгох
• Зах зээл дээрх борлуулалтын багтаамжийг нэмэгдүүлэн маркетинг хийх

2019-03-05
ПИ АР КОНТЕНТ МЕНЕЖЕР /Барилгын шинэ төсөл/

▻ Скай Гарден Рекиденс компанийн харилцагч байгууллагуудын PR сурталчилгааны бодлого, төлөвлөгөө, креатив санал хамтран боловсруулах
▻ Орчин үеийн сурталчилгааны арга тактик, боломжит бүх нөөцийг ашиглан өндөр үр ашигтай ажил хийж гүйцэтгэх
▻ Харилцагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой төрөл бүрийн хэвлэлийн мэдээ, нийтлэл, ярилцлага, видео болон график агуулгуудыг бичих, найруулан боловсруулах
▻ Хэвлэл мэдээлэл болон сурталчилгаанд хамтарч ажиллах, дэмжих мэргэжлийн байгууллагуудын хүрээлллийг тогтмол тэлэх, бүх талуудтай компанийг төлөөлөн харилцах
▻ Харилцагчийн үйлчилгээг чанаржуулах, сайжруулах, сурталчилгааны үр нөлөө, хүртээмжийг нэмэгдүүлж ажиллах

2019-03-14
ТӨСЛИЙН УДИРДАГЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2019-03-13
ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР /Англи, Хятад хэлтэй/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу  

2019-03-14
БОРЛУУЛАЛТЫН СЕКТОР МЕНЕЖЕР/ АГЬ ХХК/

- Борлуулалтын төлөвлөгөөг хангах, өсгөхөд санаачлагатай ажиллах;
- Худалдааны төлөөлөгчийн ажлын гүйцэтгэлийг өдөр, сар, улирал, жилээр үнэлэх, дүгнэх, тайлагнах
- Худалдааны төлөөлөгч нарыг ажлын байран дээр хөгжих, өсөн дэвшихэд дэмжин ажиллах.

2019-03-14
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /АГЬ ХХК/

Хариуцсан салбарын бараа материал, бэлэн бүтээгдэхүүний борлуулалтын бүртгэлийн хяналт хийх, үр дүнг тооцоолон дүгнэх, анхан шатны бүртгэл тооцоог үнэн зөв бүрдүүлэх, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

2019-03-14
Авто механик /АГЬ ХХК/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу /Автомашин засах, оношлогоо хийх/19-03-21 23:59

2019-03-14
ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /ШИНЭ ТӨСӨЛ-7 ХҮН/

- Бараа бүтээгдэхүүний захиалга авах
- Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүрэг          

2019-03-14
ТҮГЭЭГЧ /ШИНЭ ТӨСӨЛ-7 ХҮН/

- Захиалгын дагуу бараа бүтээгдэхүүний хүргэлт хийх
- Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүрэг 

2019-03-12
ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Захиалгын дагуу түгээлт хийж, бараа бүтээгдэхүүнийг нэр төрөл бүрээр ханган ажиллах, борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлж ажиллахад ажлын байрны зорилго оршино.

2019-03-13
ЛАБОРАНТ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу  

2019-03-11
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /ХҮННҮ КОНКРЕТ ХХК/

Хариуцсан няравын үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлд хяналт тавьж, удирдан зохион байгуулж ажиллана.
Санхүүгийн анхан шатны баримт үндэслэж холбогдох тайлан гаргаж, дүн шинжилгээ хийж, удирдлагад санал дүгнэлт гаргаж ажиллана.

2019-03-12
АВЛАГЫН МЕНЕЖЕР

-Авлагын төлөвлөлт ба гүйцэтгэл
-Авлага баталгаажуулалт
-Авлагын залруулалт
-Авлагын шинжилгээ шийдэл, авлагын шийдвэрлэлт
-Бусад 

2019-03-12
ЭЭЛЖИЙН ТЕХНОЛОГИЧ

Үйлдвэрлэлийн тогтвортой үйл ажиллагааг хангаж технологийн дагуу найрлагыг бэлдэх.
 

2019-03-13
Гэрээний мэргэжилтэн /Барилгын шинэ төсөл/

МУ-ын хууль тогтоомжийг үндэслэн компаниас хэрэгжүүлж буй төсөлд шаардлагатай бараа материалыг худалдан авах худалдах, бүтээгдэхүүн нийлүүлэхтэй холбоотой гэрээ, бичиг баримт, төслийн ажил боловсруулж ажиллана. 
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2019-03-13
Хятад хэлтэй импорт менежер /Домог интернэшнл ХХК/

-Түүхий эд материал  дээр үнийн харьцуулсан судалгаа хийх, шууд болон салбарын удирдлагад танилцуулах,батлуулах,  захиалгыг цаг алдалгүй  заасан хугацаанд гэрээ хийн, төлбөр төлүүлэх
- Олон улсын  чанартай түүхий эд материал, барилгын материал, тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн худалдааны талаарх мэдээллийг  танилцуулах, шаардлагатай тохиолдолд үзэсгэлэнд оролцох,  орчуулага хийх
- Аман болон бичгэн орчуулга хийх
- Үйлдвэрүүдэд тоног төхөөрөмжийн эвдрэл саатал гарсан тохиолдолд яаралтай  нийлүүлэгчтэй холбогдон арга хэмжээ авч асуудлыг шийдвэрлүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд виза хүсэн мэргэжилтэн урьж авчрах

2019-03-13
Орос хэлтэй импортын менежер /Домог Интернэшнл ХХК

-Түүхий эд материал  дээр үнийн харьцуулсан судалгаа хийх, шууд болон салбарын удирдлагад танилцуулах,батлуулах,  захиалгыг цаг алдалгүй  заасан хугацаанд гэрээ хийн, төлбөр төлүүлэх
- Олон улсын  чанартай түүхий эд материал, барилгын материал, тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн худалдааны талаарх мэдээллийг  танилцуулах, шаардлагатай тохиолдолд үзэсгэлэнд оролцох,  орчуулага хийх
- Аман болон бичгэн орчуулга хийх
- Үйлдвэрүүдэд тоног төхөөрөмжийн эвдрэл саатал гарсан тохиолдолд яаралтай  нийлүүлэгчтэй холбогдон арга хэмжээ авч асуудлыг шийдвэрлүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд виза хүсэн мэргэжилтэн урьж авчрах

2019-03-13
МАРКЕТИНГИЙН БОДЛОГЫН МЕНЕЖЕР /БОДЛОГЫН ГАЗАР/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2019-03-11
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /ICEMARK/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.
• Компанийн маркетингийн бодлого төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
• Баримт бичиг боловсруулах, богино болон урт хугацааны төлөвлөлт хийх, тайлагнах ур чадвартай байх
• Маркетингийн судалгаа шинжилгээ хийх, судалгаа шинжилгээний үр дүнг боловсруулж анализ хийх ур чадвартай
• Шинэ технологи, шинэ зах зээл судлах, шинэ хэрэглээ үйлчилгээг бий болгох
• Зах зээл дээрх борлуулалтын багтаамжийг нэмэгдүүлэн маркетинг хийх
 

2019-03-12
ПИ АР МЕНЕЖЕР /Барилгын шинэ төсөл/

Группын болон салбар компани, түүний брэндүүдийг олон нийтэд эерэгээр таниулах зорилго бүхий үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх
Группыг төлөөлөн гадагш болон дотогш чиглэсэн пи-ар болон олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ, үйл ажиллагааг дангаар болон хамтран зохион байгуулах, үүний төлөвлөлт, гүйцэтгэл,  тайланг цаг тухайд нь гүйцэтгэх
Группын болон салбар компани, түүний брэндийн нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлөхүйц хандлага мэдээллийг хохиролгүй даван гарахад чиглэсэн арга хэмжээг удирдлагын заавар чиглэлийн дагуу боловсруулах, гүйцэтгэх
Групп болон удирдлагуудад шаардлагатай пи-ар үйл ажиллагааны хөтөлбөр, зохиол хэлэх үг, илэрхийлэх агуулга зэргийг мэргэжлийн өндөр төвшинд бэлтгэх
Нийгмийн тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх, түүнд чиглэсэн төрийн бус байгууллагуудыг дэмжих, хувь хүмүүст тэтгэлэг туслалцаа үзүүлэх замаар байгууллагын нэр хүндийг эерэгээр өсгөн бэхжүүлэх

2019-03-10
БОРЛУУЛАЛТЫН СЕКТОР МЕНЕЖЕР /АГЬ ХХК/

- Борлуулалтын төлөвлөгөөг хангах, өсгөхөд санаачлагатай ажиллах;
- Худалдааны төлөөлөгчийн ажлын гүйцэтгэлийг өдөр, сар, улирал, жилээр үнэлэх, дүгнэх, тайлагнах
- Худалдааны төлөөлөгч нарыг ажлын байран дээр хөгжих, өсөн дэвшихэд дэмжин ажиллах.

2019-03-04
ЭРЛИЙН ХАМГААЛАЛТ, ХОЛБОО ДОХИОЛОЛ ИНЖЕНЕР /Шинэ/

КИП автоматик, релей хамгааллын инженер, холбоо дохиолол хавсран хариуцах

2019-03-04
Өртгийн нягтлан бодогч /Домог Интернэшнл ХХК/

- Бэлэн бүтээгдэхүүн, Бараа материал,  Сэлбэг, Хөрөнгийн нөөцийн ашиглалтанд хяналт тавин 3 хүртэлх сар хөдлөөгүй материалын мэдээг цаг тухайд нь өгч шийдвэрлүүлэх
- Салбар хоорондын тооцоог тухай бүр салбар хариуцсан нягтлан бодогчид   мэдээллэж, тулгалт хийж баримтын бүрдүүлэлтийг хангах
- Гааль бүрдүүлэлтийн менежерүүдийн дараа тайлангын баримтын бүрдлийг шалгаж тооцоог бүртгэх
- Худалдан авалтын дотоод журам, гэрээний нөхцлийг хангаж ажиллах, Тооцооны тулган баталгаажуулалт хийх, баримт бүрдүүлэлтийг бүрэн гүйцэт хийх
-Импортын барааг дагалдах баримт бичгийг үндэслэн тоо хэмжээ, гэрээ, төлбөр тооцоог нягтлан шалгаж өртөг тооцон холбогдох хүмүүсийн гарын үсгээр баталгаажуулан салбарт хүлээлгэн өгөх

2019-02-20
БАРИЛГЫН ТӨСӨВЧИН /Барилгын шинэ төсөл/

Баригдах барилгын ажлын материал, төсөв, цалин, хүн хүчний тооцооллыг зураг төслийн дагуу гаргах
- Батлагдсан төсөв тооцоог гүйцэтгэлтэй уялдуулж ажиллах
- Ажлын гүйцэтгэлийг төсөв тооцоотой тулган газар дээр нь очиж шалгах
- Материалын орц нормын хэтрэлт хэмнэлтийн тооцоог гаргах

© Тэсо Корпораци. 2003-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.