Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Монгол улс, Улаанбаатар хот СХД 18-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-157, ТЭСО корпораци

Тэсо Корпораци-н салбар компаниуд

Тэсо Корпораци - Нээлттэй ажлын байрууд

2019-11-19
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /МИЛКО ХХК/

Компанийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах, шаардлагатай мэдлэг ур чадварыг ажилтнуудад эзэмшүүлэхэд дэмжлэг болж ажиллах
Компанийн идэвхижүүлэлтийн төлөвлөгөөг боловсруулах, ажлын байран дээр эерэг, бүтээлч, бие биенээ дэмжсэн уур амьсгалыг идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан бий болгох

2019-11-20
Үйлдвэрийн дарга

Салбар компанийн үйлдвэрүүдийн хэтийн бодлогыг боловсруулах, чиглэлээр хангах, үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зөвлөмж өгөх, арга техник боловсруулах, шинэ арга техникийг судлах, хэрэгжүүлэх, өөрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд мөрдөгдөж буй дотоод дүрэм, журам, заавар болон үйл ажиллагааны хэрэгжилт, гүйцэтгэлийг дэмжин ажиллах, байгууллагын дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх, зөвлөмж өгч дэмжлэг үзүүлэх үндсэн чиг үүргээр ажиллана.

2019-11-18
БОРЛУУЛАЛТЫН СЕКТОР МЕНЕЖЕР /МИЛКО ХХК/

- Борлуулалтын төлөвлөгөөг хангах, өсгөхөд санаачлагатай ажиллах;
- Худалдааны төлөөлөгчийн ажлын гүйцэтгэлийг өдөр, сар, улирал, жилээр үнэлэх, дүгнэх, тайлагнах
- Худалдааны төлөөлөгч нарыг ажлын байран дээр хөгжих, өсөн дэвшихэд дэмжин ажиллах.

2019-11-18
Үйлдвэрийн нягтлан бодогч /Милко ХХК/

Хариуцсан үйлдвэрийн түүхий эд материал, бараа материал, бэлэн бүтээгдэхүүний бүртгэлийн хяналт хийх, үр дүнг тооцоолон дүгнэх, анхан шатны бүртгэл тооцоог үнэн зөв бүрдүүлэх, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

2019-11-18
Материалын нярав /Барилгын шинэ төсөл/

Ажил үүргийн дагуу хариуцуулсан эд хөрөнгө, түүхий эд, бараа, сэлбэг, хэрэгсэл, бэлэн мөнгөний урсгалийг хянаж, бүртгэнэ.
Ахлах нягтлан бодогчийн нэгтгэн хянах, хүлээн авч баталгаажуулах, гаргах мэдээ, тайлангийн үнэн бодит, алдаагүй байдлыг өөрийн өмнөөс хариуцаж ажиллана.
Компаний нягтлан бүртгэлийн нэгдсэн бодлого, дүрэм, журам, зааврын анхан шатны хэрэгжилтийг хангаж, ахлах нягтлан бодогчийн шууд удирдлага доор ажиллана.

2019-11-05
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Өөрийн салбарын брэндүүдийн маркетингийн бодлогыг тодорхойлон үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг сайжруулах замаар борлуулалтыг өсгөх.
 

2019-11-18
ҮЙЛДВЭРИЙН МАШИНИСТ

Зөв хэлбэртэй, стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг гаргаж ажиллах 

2019-11-17
ЭЭЛЖИЙН ТЕХНОЛОГИЧ

Үйлдвэрлэлийн тогтвортой үйл ажиллагааг хангаж технологийн дагуу найрлагыг бэлдэх.

2019-11-16
ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Захиалгын дагуу түгээлт хийж, бараа бүтээгдэхүүнийг нэр төрөл бүрээр ханган ажиллах, борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлж ажиллахад ажлын байрны зорилго оршино.

2019-11-16
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /GREENGROUP/

Хариуцсан салбарын бараа материал, бэлэн бүтээгдэхүүний борлуулалтын бүртгэлийн хяналт хийх, үр дүнг тооцоолон дүгнэх, анхан шатны бүртгэл тооцоог үнэн зөв бүрдүүлэх, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

2019-11-15
Тооцооны нягтлан бодогч

Хариуцсан салбарын бараа материал, бэлэн бүтээгдэхүүний борлуулалтын бүртгэлийн хяналт хийх, үр дүнг тооцоолон дүгнэх, анхан шатны бүртгэл тооцоог үнэн зөв бүрдүүлэх, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

2019-11-14
Ерөнхий инженер /Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих чиглүүлэх
Ажилчидыг оновчтой зохион байгуулж ажиллах, төлөвлөгөөг хянаж хэрэгжүүлэлтэнд хяналт хийж биелэлтийг дүгнэх
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, журамлах, баримтжуулах
Хяналтын инженерүүдийн өдөр тутмын ажлыг шалгах, тайлагнуулах, гүйцэтгэлийг үнэлэх
Инженер техникийн албыг удирдан зохион байгуулж чиглүүлж ажиллана.

2019-11-13
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Хариуцсан салбарын бараа материал, бэлэн бүтээгдэхүүний борлуулалтын бүртгэлийн хяналт хийх, үр дүнг тооцоолон дүгнэх, анхан шатны бүртгэл тооцоог үнэн зөв бүрдүүлэх, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

2019-11-13
Хуулийн зөвлөх

Эрх зүйн ач холбогдол бүхий бичиг баримтын төслийг боловсруулах
Бүх төрлийн гэрээ, албан бичиг боловсруулах, хянах, бүртгэх
Компанийн хуулиар олгогдсон эрх ашгийг хамгаалах, итгэмжлэлийн үндсэн дээр компанийг төлөөлөх
Авлага барагдуулах үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд түргэн шийдвэрлэх
Компанийн үйл ажиллагаанд хууль, эрх зүйн мэргэжлийн санал, зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Компанийн удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх
Хууль, эрх зүйн актуудад нийцүүлэн компанийн дотоод журам, түүнтэй холбогдон гарсан бусад дүрэм журамд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хангах, шинэчлэн боловсруулах
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг

2019-11-13
ХАБЭА-н ажилтан /Барилгийн шинэ төсөл/

MNS OHSAS 18001:2012 удирдлагын тогтолцооны шаардлагын дагуу холбогдох баримт бичиг, ХАБЭА-тай холбоотой дүрэм журамыг боловсруулах, сайжруулалтыг хийх
ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн шаардлага, стандарт, байгууллагын холбогдох дүрэм журамын хэрэгжилтийн явцад, үзлэг шалгалтанд нийцээгүй, аюултай, эрсдэлтэй, хортой ажлын байрны нөхцөл, илэрсэн зөрчил дутагдалыг арилгах, сайжруулах талаар шууд удирдлагад тогтмол санал оруулах, гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Байгууллагийн ХАБЭА-н үйл ажиллагааг сайжруулах, үр дүнг бий болгох зорилгоор төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Байгууллагын ажиллагсдад ХАБЭА-н зүгээс шаардлагатай сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, хөтөлбөр боловсруулах, батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгуулах, үр дүнг тооцох, тайлагнах

2019-11-11
АВТО МЕНЕЖЕР

Компанийн эрчим хүч хэмнэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих
Компанийн хэмжээнд эрчим хүч хэмнэх боломжийг судлах
Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлөөс тодорхойлсон үйл ажиллагааны чиглэлийг мөрдөх, бодлогын удирдамжийн дагуу ажиллах
Инженер техникийн албаны төлөвлөлтийг зөв зохион байгуулж,
Тоног төхөөрөмж, машин механизмын хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах
Авто паркын найдвартай үйл ажиллагааг хянах
Барилга байгууламжийн засвар үйлчилгээг хариуцах

2019-11-08
Ресепшн

Гадны зочдыг угтах, хүлээж авах,
Ажилтуудын хурууны хээг бүртгэх
Ажилтнуудын чөлөөний хуудсыг бүртгэх
Ажил горилогчидыг утсаар ярилцлаганд дуудах, анкет бөглүүлэх,
Хэрэглэгчдийн санал гомдлыг утсаар хүлээн авах, холбогдох албанд хүргүүлэх

2019-11-07
ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР.

Чанарын менежментийн тогтолцооны чиглэлээр заавар зөвлөгөө өгөх, баримт бичиг боловсруулж ажиллана.

2019-11-07
Борлуулалтын бодлогын менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийн дагуу. 

2019-11-07
Маркетингийн төслийн менежер /IT суурьтай/

- Маркетингийн төслийн удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийн явц дахь төлөвлөгөөн дээр ажиллах

© Тэсо Корпораци. 2003-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.