Үндсэн хувилбар
ХОТОЛ ОЛНООРОО САЙХАН НААДААРАЙ
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, үйлдвэрийн гудамж, Гоёо төв байр

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-10-23
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /ММК ХХК/

Өдөр тутмын борлуулалтын мэдээг  үндэслэн холбогдох тооцоог хянах, хариуцсан ажилтанд тайлагнах
Үндсэн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг бүртгэх, хяналт тавих
Цайны газруудын түүхий эд материалын тайлан тооцоо гаргах, тооллогыг цаг тухай бүрд нь хийх
Салбар компаниудтай өглөг, авлагын тооцоо нийлэх, хяналт тавих
Бичиг хэрэг, шатахуун сэлбэгийн тайлан тооцоог хийх
Санхүүгийн мэдээ тайлан бэлтгэх

2019-10-22
PR МЕНЕЖЕР

Таван Богд Группийн PR сурталчилгааны бодлого, төлөвлөгөө, бүтээлч санал боловсруулах, төрөл бүрийн хэвлэлийн мэдээ, нийтлэл, ярилцлага, найруулан боловсруулах, сошиал суваг болон вэбээр олон нийтэд энгийн, ойлгомжтой байдлаар хүргэх, хэрэглэгчдэд хүргэх бүхий л мэдээ, мэдээллийг бэлтгэх, хянах, агуулгыг хөгжүүлэх чадвартай. 

2019-10-22
Санхүүгийн менежер

Компани санхүү төлөвлөлт
Ирээдүйн санхүүгийн эрсдэл урдчилан тооцоолох
Төсөв, төлөвлөгөө боловсруулах
Мөнгөн урсгалын зарцуулалт, гүйцэтгэлийг хянах
Ажлын байрны тодорхойлтонд заагдсан бусад ажилбарууд

2019-10-21
Гадаад харилцааны мэргэжилтэн /Little Sheep/

- Гадаад, дотоод захиалга хийх
- Нийлүүлэгч компанитай гэрээ хийх
- Бараа бүтээгдэхүүний судалгаа хийх
- Шинэ бэлтгэн нийлүүлэгч компани олох
- Импортоор ирж буй бараа бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтэнд хяналт тавих
- Гаалийн бүрдүүлэлт хийх

2019-10-21
ГЭРЭЭНИЙ ХУУЛЬЧ

Группийн хэмжээнд бизнесийн үйл ажиллагаанд хууль эрх зүйн мэргэжлийн санал, зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Гэрээ, контракт болон эрх зүйн харилцааг үүсгэх, өөрчлөх, дуусгавар болгоход чиглэгдсэн бүх төрлийн бичиг баримтыг боловсруулах, хянах
Хуулийн бичиг баримт, гэрээ хэлцлүүдийг эмх цэгцтэй хадгалж, зохих журмын дагуу архивлах
Компанийн удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх      
Байгууллагын дотоод журам, түүнтэй холбогдон гарсан бусад дүрэм журам, хөдөлмөрийн гэрээ бусад гэрээг боловсруулж, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавина.
Компанийг төлөөлөн байгууллага хоорондын эрх зүйн маргаанд оролцох
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой маргааныг шийдвэрлэх
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүрэг

2019-10-21
Тооцооны нягтлан бодогч

Үндсэн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг  бүртгэх, хяналт тавих
Борлуулагчийн гаргаж өгсөн тайланг үндэслэн бүх төрлийн тооцоог хянаж шалгах, өр авлага үүсгэхгүй ажиллах
Бараа, бэлэн бүтээгдэхүүний тооллого хийх
Өглөг, авлагын тооцоо нийлэх, хяналт тавих
Мэдээ, тайлан бэлтгэх

2019-10-21
ДУУДЛАГЫН ТӨВИЙН ОПЕРАТОР

 
Хэрэглэгчтэй стандартын дагуу харилцаж захиалга хүлээн авах, баталгаажуулах. Дуудлагын төвийн утсанд ирсэн мэдээллийг хүлээн авах, гомдол, хүсэлт, саналыг шийдвэрлэх болон холбогдох албан тушаалтанд мэдээлэх, боломжит хугацаанд шийдвэрлүүлэх. 

2019-10-20
Зах зээл хариуцсан менежер (Outbound)

Хариуцсан аяллын зах зээлийн судалгаа хийх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, аяллын шинэ бүтээгдэхүүн бэлтгэх, үнэ боловсруулах, бүтээгдэхүүн борлуулах
Хариуцсан бүс нутгийн аялал төлөвлөх, зохион байгуулах, төлөвлөгөө боловсруулах
Хариуцсан аяллын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, маршрут хөтөлбөрийг сайжруулах үүссэн асуудлыг шийдвэрлэх
Хариуцсан аялалд бүртгүүлсэн хүмүүстэй утсаар ярих, аялагчдын бүртгэл хийх, бэлэн болсон аяллын захиалга өгөх, харилцагчдыг хүлээн авч уулзах
Хариуцсан бүс нутаг, улс орны аялал жуулчлалын компани, пүүс байгууллагуудтай ажил төрлийн холбоотой байж, мэдээлэл солилцох, гэрээ хэлцэл хийх, төлбөр тооцоо барагдуулахаас гадна шинэ харилцагчдыг нээн илрүүлж, хамтран ажиллахыг эрэлхийлэх зэргээр  идэвх санаачлагатай ажиллах.
Дотоодод үйл ажиллагаа явуулж буй өрсөлдөгч компаниудын үйл ажиллагааг судалж, тэдний арга туршлагаас санаа авч үр бүтээлтэй ажиллах
Удирдлагын өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухай бүрд нь биелүүлж ажиллах

2019-10-20
Техникийн мэдлэгтэй ТЭЭВРИЙН МЕНЕЖЕР (Механик)

Байгууллагын нийт тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлыг хариуцан ажиллах, яаралтай үед өөрөө техникийн тусламжийг үзүүлдэг байх эсвэл зохион байгуулах чадвартай байх
Нийт жолооч нарын гарааны хуваарийг зохион байгуулах болон гэрээт жолооч нартай хамтран ажилладаг байх, үүнтэй холбоотой гэрээг хариуцан ажиллах
Зах зээл хариуцсан менежерүүд болон захиалгын менежерүүдтэй уялдаа холбоотой ажиллах чадвартай байх
Бусад ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

2019-10-16
ХАБЭА-н мэргэжилтэн

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-10-16
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компаний нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, холбогдох журам зааварт нийцүүлэн үйл ажиллагааг  оновчтой, үр ашигтай зохион байгуулах, төлөвлөх, хөгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, компаний мөнгөн урсгал болон үр ашгийн тайланг хянаж, санхүүгийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах.

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх
Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан бэлтгэх
Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах
Нягтлан бодогч нарыг сургаж хөгжүүлэх, удирдлагаар хангах
Бусад

2019-10-16
Нярав, Угсралт / TOTO /

-Ажлын байрны тодорхойлтын дагуу
-Агуулахын тооллого тооцоо хийх
-Бараа хүргэлт, угсралт хийх
-Санхүүгийн анхан шатны тайлан тооцоо гаргах

2019-10-16
Маркетингийн мэргэжилтэн / VW, ZIC, TEIN, HANKOOK

Хариуцсан брэндийн төсөв, төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг гаргах
Сошиал медиа хөтлөх
Зар, сурталчилгаа, идэвхжүүлэлт
Санал гомдол, харилцагчийн үйлчилгээг хариуцаж ажиллах

2019-10-16
Нярав, Жолооч / VW & TOTO /

-Ажлын байрны тодорхойлтын дагуух ажилбар
-Жолооч /Бараа материалын түгээлт, оффис хэрэгцээнд явах /
-Нярав / Оффис хангамж, эд хөрөнгө бүртгэл,/ 

2019-10-16
Зах зээл хариуцсан ахлах менежер

Сар тутам зах зээл хариуцсан менежерүүдийн борлуулалтын мэдээг нэгтгэн гаргах
Сар тутмын борлуулалтын мэдээг санхүүгийн мэдээтэй тулган, дүн шинжилгээ хийж, удирдлагад танилцуулах
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг байнга боловсруулах, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх
Зах зээл хариуцсан менежерүүдийг удирдлагаар хангах, ажлын үүрэг чиглүүлэг өгөх, өдөр тутмын ажилд хяналт тавих, сар тутам ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх
Хариуцсан зах зээлийн судалгаа хийх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, аяллын шинэ бүтээгдэхүүн бэлтгэх, үнэ боловсруулах, бүтээгдхүүн борлуулах
Аялал төлөвлөх, зохион байгуулах.
Аяллын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, маршрут хөтөлбөрийг байнга сайжруулах үүссэн асуудлыг шийдвэрлэх

2019-10-08
Программ хангамж хөгжүүлэгч

Дотоод үйл ажиллагааны автоматжуулалтын програм хангамжийн системийн шинжилгээ, зохиомж, front-end, back-end хөгжүүлэлт, мэдээллийн баазын зохион байгуулалт, тест, нэвтрүүлэлт, шинэчлэлтийг хийж гүйцэтгэх

2019-10-07
Тооцооны нягтлан бодогч /Жуулчин ХХК/

Бараа, бэлэн бүтээгдэхүүний тооллого хийх
Өглөг, авлагын тооцоо нийлэх, хяналт тавих
Мэдээ тайлан бэлтгэх 
Аялалтай холбоотой бүх төрлийн төлбөр тооцоог хийх, хянах

© Таван Богд Групп. 1995-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.