Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
ХОТОЛ ОЛНООРОО САЙХАН НААДААРАЙ
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, үйлдвэрийн гудамж, Гоёо төв байр

Таван Богд Групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2020-01-24
ЦАХИЛГААНЧИН /ММК ХХК/

Барилга объектын цахилгааны засвар үйлчилгээ хийх
Үйл ажиллагаатай холбоотой цахилгааны үзлэг шалгалт хийх
Тоног төхөөрөмжийн гэмтэл илрүүлж, засварлах 
Цахилгааны угсралт, суурилуулалт хийх
Удирдлагаас өгсөн бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх 

2020-01-23
Тооцооны нягтлан бодогч

Үндсэн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг  бүртгэх, хяналт тавих
Борлуулагчийн гаргаж өгсөн тайланг үндэслэн бүх төрлийн тооцоог хянаж шалгах, өр авлага үүсгэхгүй ажиллах
Бараа, бэлэн бүтээгдэхүүний тооллого хийх
Өглөг, авлагын тооцоо нийлэх, хяналт тавих
Мэдээ, тайлан бэлтгэх

2020-01-23
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компаний нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, холбогдох журам зааварт нийцүүлэн үйл ажиллагааг  оновчтой, үр ашигтай зохион байгуулах, төлөвлөх, хөгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, компаний мөнгөн урсгал болон үр ашгийн тайланг хянаж, санхүүгийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах.

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх
Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан бэлтгэх
Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах
Нягтлан бодогч нарыг сургаж хөгжүүлэх, удирдлагаар хангах
Бусад

2020-01-23
ВЭБ МАСТЕР

ВЭБ сайтны хөгжүүлэлт, сайжруулалтын асуудлыг шийдэх
ВЭБ сайт, вэб аппликейшний back end болон front end хөгжүүлэлт хийх.
Шаардлагатай үед VI дизайн дээр хөгжүүлэлт хийнэ
Бүтээгдэхүүн бренд, зах зээлийн онцлогт тохирсон вэбсайт хөгжүүлэх.
Бэлэн болсон вэбсайт дизайныг HTML, CSS, Java Script болгох.
 

2020-01-21
Супервайзор /КА суваг/

-Борлуулалтын багийг удирдах 
-Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтанд хяналт тавих
-Барааны идэвхижүүлэлт явуулах
-Борлуулалтын тайлан гаргах
-Зах зээлийн судалгаа хийж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх

2020-01-20
ТУСЛАХ АУДИТОР /түр/

Төлөвлөгөөний дагуу аудит хийх
Ахлах аудиторын заавраар ажил гүйцэтгэх
Салбарт аудит хийж, ажлын баримт бэлдэх

2020-01-20
САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийж, үр ашгийг тодорхойлох, шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх
Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг тодорхойлох, санхүүжилт авах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Санхүүгийн мэдээлэл, түүх, шинжилгээнд үндэслэн санхүүгийн төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Дотоод шийдвэр гаргалтад дэмжлэг үзүүлэх, гадны байгууллагуудад тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь хүргүүлж, хамтран ажиллах
Санхүүжилтийн эх үүсвэр бүрдүүлэх, авах, гэрээ хэлцэл байгуулах, санхүүжилтын төлбөр, хамтын ажиллагааг удирдан зохион байгуулах гэх мэт бусад

2020-01-20
МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

1. Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих
2. Компанийн мэдээллийн сүлжээ, мэдээллийн систем, холбогдох засвар үйлчилгээний найдвартай ажиллагааг хангах
3. Мэдээллийн системийн ашиглалтыг сайжруулах, үр өгөөжийг дээшлүүлэх
4. Төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг хянан, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, тайлагнах.
5. Мэдээлэл хийх, ажил байдлын талаар танилцуулах, хэлэлцэн шийдвэрлэх, эрхэлсэн ажилтай холбоотой асуудлаар холбогдох ажиллагсдад үүрэг даалгавар өгөх.
6. Компанийн дотоод журам, хөдөлмөрийн гэрээт үүргийг сахин биелүүлж байгаа байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, хяналт тавих

2020-01-20
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Компанийн бүхий л үйл ажиллагааны эрсдэлтэй цэгийг тодорхойлох, компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд аливаа  эрхзүйн эрсдэлээс  урьдчилан сэргийлэх,   хууль, эрх зүйн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг хангахад шууд удирдлага болон бусад газар, хэлтэс албаны удирдлагыг мэдээлэл, зөвлөгөө өгч  хамтран ажиллах
Хууль, эрх зүйн хэлтсийн үйл ажиллагааг хянах, удирдан зохион байгуулж группийн хэмжээнд хууль, эрх зүйн үйлчилгээ үзүүлэх, бодлогыг тодорхойлж, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллана
Хууль тогтоомжийг судлан, дүгнэлт хийж гэрээнд тусгах шаардлагатай  санал, зүйлийг оруулах, гэрээнээс  үүдэн бий болох эрхзүйн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх .
Группийн хэмжээнд нийт авлагыг бууруулах түүнтэй холбоотой компанийн шүүхэд төлөөлөх, авлага барагдуулах ажиллагааг удирдах, хянах, зохион байгуулах
Компанийн эрх зүйтэй холбоотой группийн охин компаниудыг бодлогоор хангах, чиглүүлэх, хяналт тавих
МУ-ын хэмжээнд хууль тогтоомжид өөрчлөлт орох болон шинээр хууль батлагдах бүрт хуулийг судлан удирдлага болон шаардлагатай ажилтнуудад мэдээлэл өгч байх
Компаниудын үйл ажиллагаатай холбоотой харилцдаг татвар, нийгмийн даатгал, шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар болон харилцагч нараас ирсэн гомдол, маргаантай асуудалд зөвлөгөө өгөх, бусад байгууллагуудтай  хууль, эрх зүйн  холбоотой асуудлаар компанийг төлөөлж оролцох,
Группийн үйл ажиллагааны хүрээнд  охин компаниудаас ирүүлсэн  аливаа асуудлаар  хуульзүйн зөвлөгөө өгч,  мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх
Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа зөвшөөрөл, лиценз,  панент, оюуны  өмчийн  болон бусад  эрхийг хангах, хүчин төгөлдөр байдлыг хангахад шаардлагатай ажиллагааг гүйцэтгэх,  бичиг баримтыг боловсруулалтад хяналт тавих

Охин компаниудын үйл ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлэхээр баталж буй дүрэм  журам, гүйцэтгэх  захирлаас   гаргаж буй  тушаал шийдвэрийг хуульзүйн дагуу  боловсруулахад зөвлөгөө өгөх, хянах
 

2020-01-20
Судалгааны менежер

 
Судалгааны ажлыг бие даан удирдан зохион байгуулж, судалгаа, шинжилгээний ажлын явц, хэрэгжилт, төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавьж, хариуцан ажиллана.

2020-01-20
АУДИТОР /IT суурьтай/

Төлөвлөгөөний дагуу аудит хийх
Мэдээллийн шинжилгээ дата анализ хийх
Мэдээлэл технологийн аюулгүй байдал, мэдээлэл технологийн эрсдэлүүдийг илрүүлэн шинжилж сайжруулах дата анализийн төрөл бүрийн программаар сургалт орох
Байгууллагын дүрэм журам, бодлого, хууль дагаж мөрдөж буйд үнэлгээ өгөх.
Ахлах аудиторын заавраар ажил гүйцэтгэх
 

2020-01-22
Зах зээл хариуцсан менежер /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/

 

Борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг байнга боловсруулах, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх
Хариуцсан зах зээлийн судалгаа хийх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, аяллын шинэ бүтээгдэхүүн бэлтгэх, үнэ боловсруулах, бүтээгдхүүн борлуулах
Аялал төлөвлөх, зохион байгуулах.
Аяллын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, маршрут хөтөлбөрийг байнга сайжруулах үүссэн асуудлыг шийдвэрлэх

2020-01-14
МОБАЙЛ АПП ХӨГЖҮҮЛЭГЧ

AПП ХӨГЖҮҮЛЭЛТ ХИЙХ

2020-01-14
BACK-END хөгжүүлэгч

BACK-END хөгжүүлэлт хийх

2020-01-14
FRONT-END хөгжүүлэгч

FRONTEND хөгжүүлэлт хийх

2020-01-20
Санхүүгийн шинжээч

Сар бүр тайлан гаргаж батлуулж баталгаажуулах
Бизнес төлөвлөгөө, төсөв гаргах
Бараа бүтээгдэхүүний өртөг, зардлыг тооцоолох, шинжлэх
Борлуулалтын төлөвлөгөөг гаргах, гүйцэтгэлд хяналт тавьж харьцуулалт хийх
Байгууллагын удирдлагыг борлуулалтын болон гүйцэтгэлийн мэдээгээр хангах
Удирдлагын өгсөн үүрэг даалгавруудыг цаг тухай бүрд нь биелүүлж ажиллах

2020-01-15
ЭРҮҮЛ АХУЙЧ -ХАБЭА /ТАВАН БОГД ВАШЁКҮ ХХК/

- Эрүүл мэндийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартын дагуу байгууллагын эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны менежмент зэрэг дүрэм, журам боловсруулж хэрэгжүүлэх ба нийт ажилтнууд болон зочид үйлчлүүлэгчдийн эрүүл ахуйг хангах 
- Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хуваарийн дагуу ажилтнуудыг хамруулах, орчны эрүүл ахуйд хяналт тавих
- Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээний лабораториудай байгуулах гэрээг боловруулах
- Бэлтгэн нийлүүлэгчдийн гэрээг хариуцан шинжилгээний бичгийн бүрдүүлэлтийг хангах, хяналт тавих
- Хоол үйлдвэрлэлийн процесст эрүүл ахуйн хяналт тавих
- Хоол үйлдвэрлэлийн явцад гарч болзошгүй үйлдвэрлэлийн осол, аваараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мэргэжил, ажлын байрны нөхцөлөөс хамаарах өвчлөлийг бууруулах, ажилчдын эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр, сургалт зохион байгуулах
- Ажилчдын хувийн ариун цэвэр, соёлч орчныг бий болгох тал дээр анхаарч ажиллах
- Мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээ авах

2020-01-13
Тооцооны нягтлан бодогч /Жуулчин ХХК/

Компанийн хэмжээний нягтлан бодох бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулж, бүртгэл хөтлөлтийн үнэн зөв байдалд хяналт тавих. Компанийн удирдлага болон татвар, санхүүгийн байгууллага, мэдээлэл хэрэглэгчдийг санхүү, татварын тайлан, санхүүгийн бусад шаардлагатай мэдээллээр цаг тухайд нь шуурхай хангахад оршино.

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл,  хөтлөлт
Аяллын тооцоог бүртгэх, хянах
Харилцагчидтай тооцоо нийлэх
Тайлан мэдээг бэлтгэн тайлагнах

© Таван Богд Групп. 1995-2020 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2020.