Үндсэн хувилбар
ХОТОЛ ОЛНООРОО САЙХАН НААДААРАЙ
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, үйлдвэрийн гудамж, Гоёо төв байр

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-07-18
ЖОЛООЧ

Удирдлагын үүрэг даалгаварын дагуу хүссэн газарт нь цаг хугацаанд нь хүргэж өгөх, авах
Замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрэм журмыг баримтлан зорчигчыг аюулгүй, тухтай зорчуулах 
Хариуцсан автомашины цэвэр цэмцгэр, бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах

2019-07-18
Зах зээл хариуцсан менежер

Хариуцсан зах зээлийн судалгаа хийх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, аяллын шинэ бүтээгдэхүүн бэлтгэх, үнэ боловсруулах, бүтээгдэхүүн борлуулах. 

Аялал төлөвлөх, зохион байгуулах.


Аяллын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, маршрут хөтөлбөрийг байнга сайжруулах үүссэн асуудлыг шийдвэрлэх


Хариуцсан бүс нутаг, улс орны аялал жуулчлалын компани, пүүс байгууллагуудтай ажил төрлийн холбоотой байж, мэдээлэл солилцох, гэрээ хэлцэл хийх, төлбөр тооцоо барагдуулахаас гадна шинэ харилцагчдыг нээн илрүүлж,  хамтран ажиллахыг эрэлхийлэх зэргээр  идэвх санаачлагатай ажиллах.


 Дотоодод үйл ажиллагаа явуулж буй өрсөлдөгч компаниудын үйл ажиллагааг судалж, тэдний арга туршлагаас санаа авч үр бүтээлтэй ажиллах.  


Удирдлагын өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухай бүрд нь биелүүлж ажиллах

2019-07-16
Санхүүгийн шинжээч

Санхүүгийн цогц мэдээлэл дээр ажиллах, шинжилгээ хийж үйл ажиллагааны болон санхүүгийн нөхцөл байдалд үнэлэлт өгөх, санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтад ашиглахуйц тайлан дүгнэлт бэлтгэх, төсөв төлөвлөгөө боловсруулах

2019-07-16
САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА

 

Компанийн санхүүгийн менежментийг төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах, шалгах, тайлагнах буюу санхүүгийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах;
Бизнесийн санхүүгийн ирээдүйн төлөв байдлыг урьдчилан таамаглах, эрсдэлийг тооцоолох;
Урт хугацааны эдийн засаг үр ашиг, зардлын төсөв төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах;
Төсвийн хуваарилалтыг хийх, мөнгөн урсгалыг хянах;

 

2019-07-16
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компаний нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, холбогдох журам зааварт нийцүүлэн үйл ажиллагааг  оновчтой, үр ашигтай зохион байгуулах, төлөвлөх, хөгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, компаний мөнгөн урсгал болон үр ашгийн тайланг хянаж, санхүүгийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах.

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх
Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан бэлтгэх
Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах
Нягтлан бодогч нарыг сургаж хөгжүүлэх, удирдлагаар хангах
Бусад үүргүүд

2019-07-16
Тооцооны нягтлан бодогч

Үндсэн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг  бүртгэх, хяналт тавих
Борлуулагчийн гаргаж өгсөн тайланг үндэслэн бүх төрлийн тооцоог хянаж шалгах, өр авлага үүсгэхгүй ажиллах
Бараа, бэлэн бүтээгдэхүүний тооллого хийх
Өглөг, авлагын тооцоо нийлэх, хяналт тавих
Мэдээ, тайлан бэлтгэх

2019-07-16
МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ИНЖЕНЕР

Компьютер, техник ба программ хангамжийг суурилуулж, суулгах
Компьютер, бусад техник хангамж, программын хэвийн ажиллагааг хангах, хэрэглэгчдэд техникийн заавар, зааварчилгаа бэлтгэж, зөвлөгөө өгөх
Хэвлэх, хувилах төхөөрөмж, цаг бүртгэлийн систем, камерийн хяналтын систем, сервер компьютеруудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах
Телефон утасны системд гарсан гэмтлийг түргэн шуурхай шийдвэрлэх, дотуур утасны сүлжээний ярианы биллийн программын хэвийн ажиллагааг хянах
Ажилчдын компьютер, дотоод сүлжээнд гарсан алдаа, гэмтэл эвдрэлийг түргэн шуурхай шийдвэрлэх, мөн алдаа гэмтлийг арилгах зорилгоор программыг шалгах,
Мэдээллийн аюулгүй байдал, түүнийг ханган ажиллах, ажилтнуудад хяналт тавих
МТ-ийн хөрөнгийн бүртгэл, хөдөлгөөнийг зохих журмын дагуу бүртгэж мөрдөж ажиллах
МТ-ийн дүрэм журам, холбогдох бичиг баримтыг дагаж мөрдөх, хэвшүүлэх ажлыг үлгэрлэн хэрэгжүүлэгч байх
Шинэ болон ашиглагдаж байгаа төхөөрөмжийн боломжыг бүрэн судлаж, хэрэглэгчдэд сургалт, мэдээлэл байнга хийж байх
Систем болон тоног төхөөрөмжид хуваарьт үйлчилгээ, цэвэрлэгээг хийх
Мэдээллийн баазыг хуваарийн дагуу нөөцлөх, сэргээн шалгах
Удирдлагын өгсөн холбогдох бусад үүрэг даалгаврыг биелүүлэх эргэн тайлагнах
Сар бүрийн ажлын төлөвлөгөө гаргаж удирдлагад гүйцэтгэлийг тайлагнах
Хариуцсан ажлаа цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх
Компанийн ажил, үйлчилгээ болон хэрэглэгчийн талаарх нууцыг чандлан хадгалах
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг чанд мөрдөн ажиллах

2019-07-16
МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

1. Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих
2. Компанийн мэдээллийн сүлжээ, мэдээллийн систем, холбогдох засвар үйлчилгээний найдвартай ажиллагааг хангах
3. Мэдээллийн системийн ашиглалтыг сайжруулах, үр өгөөжийг дээшлүүлэх
4. Төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг хянан, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, тайлагнах.
5. Мэдээлэл хийх, ажил байдлын талаар танилцуулах, хэлэлцэн шийдвэрлэх, эрхэлсэн ажилтай холбоотой асуудлаар холбогдох ажиллагсдад үүрэг даалгавар өгөх.
6. Компанийн дотоод журам, хөдөлмөрийн гэрээт үүргийг сахин биелүүлж байгаа байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, хяналт тавих

© Таван Богд Групп. 1995-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.