Үндсэн хувилбар
11-327288
Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД 8-р хороо ерөнхий сайд Амарын гудамж-7, петровис компаний байр. /Багшийн дээдийн спортын төв ордны өөдөөс харсан Петровис компаний байр/

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-06-13
Хөрөнгө оруулалт, хангамжийн менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ

2019-06-13
Дадлагын оюутан /Эдийн засаг, Санхүү, НББ/

Хөрөнгө оруулалт, засвар үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэлийн тайлан мэдээ нэгтгэж, гаргах 

2019-06-12
Техник, технологийн аудитор /Газрын тосны салбарт/

Дотоод аудитын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, сайжруулах, судалгаа хийх, мөрдөгдөж буй журам, заавар, аудитын гарын авлага, хөтөлбөрийг шинэчлэх санал санаачлага гаргах, хэрэгжүүлэх
Группын компаниудын засаглал, эрсдлийн удирдлагын тогтолцоо болон дотоод хяналтын системийн үр ашигтай, зөв ажиллаж буй эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, санал зөвлөмж боловсруулах
Санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэл МУ-н хууль болон ОУ-н стандартад нийцэж байгаа эсэхэд дүгнэлт гаргах, дотоод хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах заавар зөвлөмж өгөх
Нефть хангамжийн салбарууд, шатахуун түгээх станцуудын техник технологийн түвшинг үнэлэж үйл ажиллагаанд иж бүрэн аудит хийх, дүгнэлт, шаардлагатай зөвлөмж гаргах

2019-06-12
Хуульч

Хууль, эрх зүйн чиглэлээр ажиллах

2019-06-12
Техник, технологийн аудитор /Газрын тосны салбарт/

Дотоод аудитын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, сайжруулах, судалгаа хийх, мөрдөгдөж буй журам, заавар, аудитын гарын авлага, хөтөлбөрийг шинэчлэх санал санаачлага гаргах, хэрэгжүүлэх
Группын компаниудын засаглал, эрсдлийн удирдлагын тогтолцоо болон дотоод хяналтын системийн үр ашигтай, зөв ажиллаж буй эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, санал зөвлөмж боловсруулах
Санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэл МУ-н хууль болон ОУ-н стандартад нийцэж байгаа эсэхэд дүгнэлт гаргах, дотоод хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах заавар зөвлөмж өгөх
Нефть хангамжийн салбарууд, шатахуун түгээх станцуудын техник технологийн түвшинг үнэлэж үйл ажиллагаанд иж бүрэн аудит хийх, дүгнэлт, шаардлагатай зөвлөмж гаргах

2019-06-12
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖОЛООЧ

Төв захиргааны үйлчилгээний автомашины аюулгүй байдлыг хангаж, цэвэр цэмцгэр, түргэн  шуурхай үйлчилгээг  үзүүлэх
Эзэмшсэн машины техникийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж, засвар үйлчилгээг тогтмол цаг хугацаанд нь хийлгэх

2019-06-11
Сошиал медиа хариуцсан мэргэжилтэн

Петровис группын пэйж хуудас хөгжүүлэх, компанийн дижитал маркетингийн төсөв төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийг ханган ажиллах, бусад сошиал хэрэгслүүдийг удирдан ажиллах /youtube, twitter, instagramm/, контент асуулга, төлөвлөгөө гаргах, гүйцэтгэл хийх, компанийн зүгээс явуулах маркетингийн бүх хөтөлбөр идэвхжүүлэлтийн сошиал төлөвлөгөө гаргах, гүйцэтгэл хийх, компанийн дотоод арга хэмжээ, дотоод пэйж, ажилчдын фэйсбүүк группыг хөтлөн явуулах

2019-05-27
Шатахуун түгээх станцид эрхлэгч

Байгууллагын бодлого, үйл ажиллагааг ШТС-д хэрэгжүүлэх 

2019-05-30
Түгээгч

Хэрэглэгчдэд соёлтой, хурдан шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх 

2019-06-04
Дотоод аудитор

Дотоод аудитын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, сайжруулах, судалгаа хийх, мөрдөгдөж буй журам, заавар, аудитын гарын авлага, хөтөлбөрийг шинэчлэх санал санаачлага гаргах, хэрэгжүүлэх
Группын компаниудын засаглал, эрсдлийн удирдлагын тогтолцоо болон дотоод хяналтын системийн үр ашигтай, зөв ажиллаж буй эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, санал зөвлөмж боловсруулах
Санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэл МУ-н хууль болон ОУ-н стандартад нийцэж байгаа эсэхэд дүгнэлт гаргах, дотоод хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах заавар зөвлөмж өгөх
Нефть хангамжийн салбарууд, Шатахуун түгээх станцуудын үйл ажиллагаанд иж бүрэн аудит хийх

2019-06-05
Засаглал, комплаенс хариуцсан менежер

Комплаенсийн эрсдэлийг удирдах, компанид хууль тогтоомж, зохицуулагч байгууллагын дүрэм журам, байгууллагын дотоод бодлого журмын хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх. Зохицуулагч байгууллагаас тавьсан акт, мэдэгдлийн хэрэгжилтийг хянах, судалгаа хийх тайлагнах

2019-06-04
Техник, технологийн аудитор /Газрын тосны салбарт/

Дотоод аудитын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, сайжруулах, судалгаа хийх, мөрдөгдөж буй журам, заавар, аудитын гарын авлага, хөтөлбөрийг шинэчлэх санал санаачлага гаргах, хэрэгжүүлэх
Группын компаниудын засаглал, эрсдлийн удирдлагын тогтолцоо болон дотоод хяналтын системийн үр ашигтай, зөв ажиллаж буй эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, санал зөвлөмж боловсруулах
Санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэл МУ-н хууль болон ОУ-н стандартад нийцэж байгаа эсэхэд дүгнэлт гаргах, дотоод хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах заавар зөвлөмж өгөх
Нефть хангамжийн салбарууд, шатахуун түгээх станцуудын техник технологийн түвшинг үнэлэж үйл ажиллагаанд иж бүрэн аудит хийх, дүгнэлт, шаардлагатай зөвлөмж гаргах

2019-06-03
Санхүүгийн шинжээч

Компанийн хөрөнгө оруулсан төслүүд дээр санхүүгийн шинжилгээ хийх замаар санхүүгийн оновчтой шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх
Төслийн санхүүжилтийн оновчтой шийдэл олох, хөрөнгө оруулалт босгох ажилд дэмжлэг үзүүлэх
Хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг шинжилж, зардал, үр ашиг, өгөөж тооцох, тайлан, танилцуулга бэлдэх, боловсруулах

2019-06-03
Чанар, технологийн менежер

Агуулах, ШТС-д технологийн сахилга, горимын мөрдөлт, ашиглалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах 
Технологийн хяналтыг зохион байгуулах чиглэлийг төлөвлөн хэрэгжүүлэх, шаардагдах заавар журмыг боловсруулан, ажлын аргачлал, заавар зааварчилгаа, зөвлөмжөөр хангаж ажиллах
Салбарын хэмжээнд технологийн горимын мөрдөлт, шалгалтын мөрөөр зөрчил дутагдлыг арилгах, ашиглалтын үеийн зөрчил дутагдлыг илрүүлэн арилгах талаар анхаарч ажиллана
НХС-ын бүхий л шат дамжлагад  технологийн горимын мөрдөлтөд хяналт тавина
Бүтээгдэхүүний чанар алдагдах, технологийн горимын зөрчил дутагдал гаргахгүй байх талаар анхаарч, ажиллагсадад шаардлага тавьж ажиллана
Чанар технологи ложистикийн хэлтсийн зорилго, дүрэмд нийцүүлэн өөрийн ажлын чиглэлээр компаниас хэрэгжүүлж буй бүх ажил, төсөл зэрэг үйл ажиллагаанд оролцох
Шууд удирдаж буй ажилтнуудыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах  
ISO 9001 стандартын дагуу чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх  

2019-06-03
Бизнес шинжээч

Шинэ бизнесийн боломж хайх, түүнтэй холбоотой бүх төрлийн судалгаа хийх, төсөл, тайлан, танилцуулга бэлдэх, боловсруулах
Компанийн бизнесийг хөгжүүлэх, урт богино хугацааны стратегийг боловсруулж, хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг шинжилж, зардал, үр ашиг, өгөөж тооцох

2019-06-03
Мэдээлэл технологийн судалгаа хөгжлийн мэргэжилтэн

Бизнесийн хэрэгцээ шаардлагын дагуу процесс болон технологийн судалгаа хийх, бичиг баримтанд буулгах
Оролцогч талуудыг холбон IT шийдэл боловсруулах, өөрчлөлт шинэчлэлтийг бүртгэх, төлөвлөгөө гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах
Шаардлагаас хамааран програмын хөгжүүлэлт, тест, нэвтрүүлэлт, зүгшрүүлэлтэнд оролцох

2019-06-03
Хуульч

Хууль, эрх зүйн чиглэлээр ажиллах

© Петровис ХХК. 1997-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.