Үндсэн хувилбар
,
Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД 1-р хороо, UBmart төвийн байр

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-04-23
Ашиглалтын менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-04-17
Захиалагчийн хяналтын инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-04-15
Барилгын даамал

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-04-23
Гүйцэтгэх захирал

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-04-17
Зураг төслийн ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-04-23
Үйл ажиллагааны менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-04-23
Моллын менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-04-15
Ашиглалт үйлчилгээний менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-04-15
Үйл ажиллагааны менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-04-15
Моллын менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-04-17
Кассын нярав

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-04-09
Зураг төслийн ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-04-10
Төслийн хяналтын ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-04-12
Хөдөлмөр аюулгүй байдлын инженер

Барилгын талбайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа гүйцэтгэгч нарын ажлын явцад хяналт тавьж, үл тохирлыг илрүүлэх, залруулах арга хэмжээ авах
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын үнэлгээ хийж, эрсдэлийг тогтоож, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой дүрэм, журам, зөвлөмж гаргах, ажилтнуудад ХАБЭА-ийн чиглэлээр ухуулга яриа хийх, сургалт зохион байгуулах
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын дүрэм, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих, түүнийхээ биелэлтийг хангуулах

 

2019-04-13
БАРАА МАТЕРИАЛЫН НЯГТЛАН БОДОГЧ

 
-Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

2019-04-13
Хүний нөөцийн ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-04-12
Ерөнхий инженер /гүйцэтгэх захирлыг хавсарна/

Ерөнхий гүйцэтгэгч компанийн гүйцэтгэх захирлыг хавсарч хийх чадамжтай
Туслан гүйцэтгэгч компаниудаар график төлөвлөгөөг гаргуулж, графикын дагуу ажлыг удирдаж инженерийн багийг болон туслан гүйцэтгэгч нарыг мэргэжлийн арга зүйгээр удирдаж, гүйцэтгэлийг норм стандартын дагуу чанартай гүйцэтгүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулна.
Барилгын ажлыг удирдан явуулах, өдөр тутмын хяналтын checklist-ийг боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлнэ.
График төлөвлөгөөг зохих ёсоор (7 хоног, 15 хоног, сар, улирал, жил) гаргаж, хянуулж, үүний дагуу өдөр тутмын ажлыг зохион байгуулж удирдана.

2019-04-12
Гүйцэтгэх захирал

Компанийн богино, дунд, урт хугацааны бизнес төлөвлөгөө болон стратегийг боловсруулж, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах
Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг өсгөх, бизнесийн цар хүрээг тэлэх, шинэ санал санаачилга гарган багаар амжилттай хэрэгжүүлэх
Бүтэц зохион байгуулалт, бүтээмжийг дээшлүүлж, албадуудын уялдаа холбоог сайжруулах, үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдах, чиглүүлэх, заавар зөвлөмж өгөх
Байгууллагыг хөгжүүлэх, үйл ажиллагааг өдөр тутмын удирдлагаар хангах, зөв зохистой засаглалыг хэрэгжүүлэх

2019-04-13
Хөрөнгө оруулалтын менежер /Бизнес аналист

Компанийн одоо байгаа болон шинэ төслүүд дээр судалгаа шинжилгээ хийж хөрөнгө оруулах боломжтой хувилбаруудыг шинжилгээний үндсэн дээр тогтоон тэдгээрээс тооцоо судалгааны үндсэн дээр оновчтой хөрөнгө оруулалтын хувилбардад хөрөнгө орууулалт олох, байгууллагын хөрөнгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх
Бизнесийн төсөл, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Тендерийн материал судлах, оролцох
Шинээр хөрөнгө оруулалхаар төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтад өөрийн санал зөвлөмжийг оруулж, эрсдлийн шинжилгээг хийх, гадаад вальютын ханшийн таамаглал гаргах

2019-04-13
Ашиглалтын инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-04-13
Бизнес хөгжлийн менежер

'• Шинэ төсөл хөтөлбөрүүдийг санаачлах, анхны үнэлгээ, тооцоо судалгааг хийх
• Хэрэгжих боломжтой, үр ашигтай төсөл хөтөлбөрүүдэд шаардлагатай судалгаа, шинжилгээ хийх
• Хэрэгжих боломжтой төслүүдийг хөрөнгө оруулалтанд бэлтгэх, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж, нэгтгэн дүгнэж тайлагнах, удирдлагын оновчтой шийдвэр гаргахад санал оруулах
• Гадаад болон дотоод зах зээл дээрээс шаардлага хөрөнгө оруулалт босгох, бизнесийн шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг судлах
• Компанийн үндсэн баримтлах бодлого, төлөвлөгөөг боловсруулах ажилд дэмжлэг үзүүлэх
• Компанийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, хөгжүүлэх
• Гадна, дотны байгууллагуудтай бизнес хөгжлийн чиглэлээр хамтран ажиллах, компанийн гадаад харилцааг хөгжүүлэх
• 'Гадаад, дотоодын ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын хөгжлийн хандлагыг судалж, удирдлагуудад танилцуулах, шинэ санааг гаргах зэрэг ажлуудыг удирдан зохион байгуулах

2019-04-13
Санхүү, хөрөнгө оруулалтын менежер

'• 'Компанийн бизнес хөгжил, хөрөнгө оруулалтын газрыг удирдан зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
• Хэрэгжих боломжтой, үр ашигтай төсөл хөтөлбөрүүдэд шаардлагатай судалгаа, шинжилгээ хийх, анхан шатны Техник эдийн засгийн үндэслэл /ТЭЗҮ/-г боловсруулах ажлыг зохион байгуулах, нэгтгэн дүгнэх
• Хэрэгжих боломжтой төслүүдэд хөрөнгө оруулалт болон санхүүгийн шинжилгээг хийж хувилбаруудыг тогтоох, хөрөнгө оруулалтанд бэлтгэх, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж, нэгтгэн дүгнэж тайлагнах, удирдлагын оновчтой шийдвэр гаргахад санал оруулах
• Тендерийн материал судлах, оролцох
• Гадаад дотоодын банк, ББСБ, хөрөнгө оруулалтын сан зэрэг санхүүгийн институциудтай хамтран ажиллах
• Шинээр хөрөнгө оруулахаар төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтад өөрийн санал зөвлөмжийг оруулах
• Эрсдлийн шинжилгээг хийх
• Гадаад вальютын ханшийн таамаглал зэрэг шаардлагатай судалгаа, шинжилгээг хийх

2019-04-12
Сантехникийн инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Ажлын байрны зарууд

  1. Ашиглалтын менежер4 сарын 23. 14:05
  2. Захиалагчийн хяналтын инженер4 сарын 17. 15:39
  3. Барилгын даамал4 сарын 15. 17:09
  4. Гүйцэтгэх захирал4 сарын 23. 14:09
  5. Зураг төслийн ажилтан4 сарын 17. 15:31

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Орчлон Констракшн ХХК. 2003-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.