Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Рокмон бюлдинг 3 давхар

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-08-16
ХИМИЧ

Тэсрэх бодисын үйлдвэрлэлийн орц нормд технологийн хяналт тавих

2019-08-16
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /ЭРЭГТЭЙ/

* Бүртгэлийн стандарт болон Компанийн НББ-ийн бодлого, дүрэм журмыг мөрдөж ажиллах
* Санхүүгийн программд  мэдээллийг цаг хугацаанд нь алдаагүй үнэн зөв бүртгэх
* Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслаж, харилцахын гүйлгээг шивэх, банкны  шилжүүлэг хийх
* Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл хөтлөх
* Борлуулалт болон худалдан авалтын тайлан бэлтгэх
* Эд хариуцагчийн тайлан хянах, тооцоо бодох
* Хөрөнгө, бараа материал, сэлбэг хэрэгсэлийн тооллого хийх
* Санхүүгийн тайлан баланс болон татварын тайлан мэдээ бэлтгэх 

2019-08-16
РЕСЕПШН БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН

Харилцагч угтах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар анхан шатны мэдээлэл өгөх
Утсанд хариулах, байгууллагын машины захиалга зохицуулах 
Албан бичиг боловсруулах, бүртгэх
Бичиг хэрэг, хангамжийн материалын татан авалт, хувиарлалт хариуцах
Оффисын цэвэрлэгээ, эмх цэгцийг хангуулах
Хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд тусламж дэмжлэг үзүүлэх

2019-08-15
Хүнсний эрүүл ахуйч

Эрүүл ахуй, халдвар судлалын болон хүнсний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр гарсан Монгол улсын хууль, тогтоол, журам, стандарт, нормативийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, салбарын хяналтын үйл ажиллагааг нэгдсэн бодлого, удирдлагаар хангаж ажиллах
- Эрүүл ахуйн тогтолцоог нэвтрүүлэх, холбогдох дүрэм журмыг боловсруулах, баталгаажилтыг хангуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих үнэлгээ, дүн шинжилгээг хийх, бүртгэл хөтлөх, маягт, баримт бичгүүдийг стандартын дагуу хөтлөх
- Хүнсний эрүүл ахуй чанарын шаардлага хангаж буй эсэх болон угаалга, цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, хадгалалтад хяналт тавьж ажиллах
- Эрүүл ахуйн талаар сургалтуудыг хийх, сургалт хөгжлийн үйл ажиллагаанд сургагч багшаар оролцох
- Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001 стандартыг хэрэгжүүлэх, HACCP 22000 стандартыг нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг хэрэгжүүлэх
- Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийг гүйцэтгэх

2019-08-14
Даатгалын газрын захирал

Даатгалын газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, ажилтнуудад шаардлагатай мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, удирдлагаар хангаж, хамтран ажиллах
Компанийн гадаад харилцаа давхар даатгал, борлуулалтын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, байгууллага, иргэдийн хураамжийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх, компанийн зах зээлд эзлэх байр суурийг дээшлүүлэх
Компанийн даатгалын бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх, шинэ бүтээгдэхүүнийг судлах, эрсдэлийн судалгаа хийх, даатгалын санал, гэрээ, журам боловсруулах, стандартчилах, сурталчилах, борлуулах, даатгалын эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад үүрэг

2019-08-14
ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ ХАБЭА-Н МЭРГЭЖИЛТЭН

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл ахуйн хууль тогтоомж стандартыг байгууллагад хэвшүүлж эрүүл аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллахад оршино.

2019-08-13
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн бизнес төлөвлөгөөний тоон зорилт, жилийн төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулах нэгтгэх, нэгдсэн төсөв, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, зарцуулалтад хяналт тавих, шинжилгээ хийх, тайлагнах
Компанийн санхүүгийн гүйцэтгэл, үйл ажиллагааны үр дүнд судалгаа, шинжилгээ хийх, хяналт тавих, тайлагнах, санал боловсруулах
Компанийн санхүү, татварын тайланг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журамын дагуу тайлагнан, хөтлөн явуулж, цаг хугацаанд нь гаргаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж удирдлагаар хангаж ажиллах
Гадаад болон дотоод санхүүгийн мэдээ, мэдээлэл, хэрэглэгчдэд шаардлагатай бүх төрлийн мэдээлэл тайлангуудыг бэлтгэн танилцуулах
Санхүүгийн эх үүсвэрийг үр дүнтэй удирдах талаар санал дүгнэлт гарган, шийдвэрлүүлж хэрэгжүүлэх
Бүртгэлийн ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүрэг

2019-08-13
БИЗНЕС ХӨГЖИЛ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

Компанийн бизнес хөгжлийн нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
Тогтолцооны бүх түвшинд хөгжлийн үе шат, үйл явц, стратегийг тодорхойлж төлөвлөн хэрэгжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх;
Харилцагчдын сэтгэл ханамжид нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний загварыг бий болгох, шинэчлэх, тасралтгүй сайжруулах;
Компанийн үйл ажиллагааны гадаад болон дотоод стратегийн түншлэлийг өргөжүүлэх;
Маркетингийн үйл ажиллагааг өндөр үр өгөөжтэй зохион байгуулж, оновчтой бодлого, удирдлагаар ханган, хяналт тавьж ажиллах;
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад үүрэг;

2019-08-12
САНХҮҮ, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн төлөвлөлт эдийн засгийн бодлого тодорхойлох, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
Компанийн стратеги зорилтын дагуу бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийг хянах
Шаардлагатай төсөл, тендерийн эдийн засгийн төлөвлөлт, тооцоолол хийх

2019-08-12
ТӨСЛИЙН ХЭЛТЭСТ СУДАЛГАА, ХӨГЖЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Шинээр хэрэгжүүлэх төслийн судалгаа, шинжилгээ хийж, хөгжүүлэлтийг хариуцах

2019-08-12
МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Байгууллагын үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх шинэ систем, програм хангамжийн талаар нарийвчлан судалж, техник хангамжийн шийдэл гарган байгууллагын дотоод ERP програмын хөгжүүлэлт, вэб системийн хөгжүүлэлт, өгөгдлийн сан удирдан хөгжүүлэлт зэргийг хариуцан ажиллах;
Санхүүгийн суурь бүртгэлийн системийг хариуцан, параметрийн бүтэц, зарчим, ажлын горимыг судлах, оновчтой, үр ашигтай хувилбар хайх, шинэ санал дэвшүүлэх, шийдвэрлүүлэх;
Мэдээллийн систем, компьютерийн сүлжээ, камерын хяналт, системүүдийн хэвийн үйл ажиллагаа, бүрэн бүтэн найдвартай байдал болон мэдээллийн аюулгүй ажиллагааг хариуцан ажиллах;

2019-08-12
Аж ахуйн нярав /эрэгтэй/

Уурхайн кэмпийн үйлчлүүлэгчдийн бүртгэл тооцоог гаргах, ажилтнуудын цаг бүртгэлийг гаргах
Бараа материалын захиалга хийх
Үндсэн хөрөнгө, хангамжийн материалыг хариуцах, хяналт тавих
Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүрэг

2019-08-09
Нярав /Эрэгтэй/

Барилгын бараа материалын няравын ажил гүйцэтгэнэ

2019-08-06
АВТЫН ЦАХИЛГААНЧИН

Компанийн хэвийн үйл ажиллагаа, техникийн бэлэн байдлыг хангахад автын цахилгааны засвар үйлчилгээг бие даан гүйцэтгэнэ.

2019-08-05
АВТЫН ЗАСВАРЧИН

Тээврийн хэрэгслүүдийн бэлэн байдал, тээврийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангахад бүх төрлийн засварын ажлыг засварын багийн хамт болон бие даан чанартай, шуурхай хийж гүйцэтгэх

Ажлын байрны зарууд

  1. ХИМИЧ8 сарын 16. 16:59
  2. ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /ЭРЭГТЭЙ/8 сарын 16. 11:41
  3. РЕСЕПШН БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН8 сарын 16. 9:28
  4. Хүнсний эрүүл ахуйч8 сарын 15. 14:41
  5. Даатгалын газрын захирал8 сарын 14. 15:34

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Очир Ундраа ХХК. 2000-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.