Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Рокмон бюлдинг 3 давхар

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-09-19
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн бизнес төлөвлөгөөний тоон зорилт, жилийн төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулах нэгтгэх, нэгдсэн төсөв, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, зарцуулалтад хяналт тавих, шинжилгээ хийх, тайлагнах
Компанийн санхүүгийн гүйцэтгэл, үйл ажиллагааны үр дүнд судалгаа, шинжилгээ хийх, хяналт тавих, тайлагнах, санал боловсруулах
Компанийн санхүү, татварын тайланг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журамын дагуу тайлагнан, хөтлөн явуулж, цаг хугацаанд нь гаргаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж удирдлагаар хангаж ажиллах
Гадаад болон дотоод санхүүгийн мэдээ, мэдээлэл, хэрэглэгчдэд шаардлагатай бүх төрлийн мэдээлэл тайлангуудыг бэлтгэн танилцуулах
Санхүүгийн эх үүсвэрийг үр дүнтэй удирдах талаар санал дүгнэлт гарган, шийдвэрлүүлж хэрэгжүүлэх
Бүртгэлийн ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүрэг

2019-09-16
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

Харилцагчдын сэтгэл ханамжид нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний загварыг бий болгох, шинэчлэх, тасралтгүй сайжруулах үйл ажиллагаанд оролцох;
Салбарын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болон үйл ажиллагааны хөгжлийн хандлагыг судалж, шинэ санааг гаргах;
Үйлчилгээний ажилтнуудыг бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг харилцагчдад үнэн зөв, түргэн шуурхай хүргэх, шинээр харилцагч татах зэрэг үйл ажиллагаанд чиглүүлж, хяналт тавьж ажиллах;
Салбар, нэгжүүдийн тухайн оны батлагдсан санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах, бусад орлого нэмэгдүүлэх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний борлуулалт, идэвхжүүлэлтийг сайжруулах;
Маркетингийн болон бизнес төлөвлөгөөний биелэлтийг сар бүр тооцон, үзүүлэлт бүрийн өсөлт, бууралтыг /динамик/ тоон үзүүлэлт, график дүрслэл зэрэг ойлгомжтой хэлбэрээр гаргаж салбар, нэгжийн хэмжээнд мэдээлж байх;
Салбар нэгжийн нөхцлийг сайжруулах зорилгоор нэгжүүдийн байршил болон бүтэцэд өөрчлөлт оруулах саналыг бэлтгэж танилцуулж, батлуулах;
Хариуцсан нэгжүүдийн олон нийтийн харилцааг хөгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах;

2019-09-16
БИЗНЕС ХӨГЖИЛ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

Компанийн бизнес хөгжлийн нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
Тогтолцооны бүх түвшинд хөгжлийн үе шат, үйл явц, стратегийг тодорхойлж төлөвлөн хэрэгжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх;
Харилцагчдын сэтгэл ханамжид нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний загварыг бий болгох, шинэчлэх, тасралтгүй сайжруулах;
Компанийн үйл ажиллагааны гадаад болон дотоод стратегийн түншлэлийг өргөжүүлэх;
Маркетингийн үйл ажиллагааг өндөр үр өгөөжтэй зохион байгуулж, оновчтой бодлого, удирдлагаар ханган, хяналт тавьж ажиллах;
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад үүрэг;

2019-09-17
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэнэ.

2019-09-12
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

Харилцагчдын сэтгэл ханамжид нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний загварыг бий болгох, шинэчлэх, тасралтгүй сайжруулах үйл ажиллагаанд оролцох;
Салбарын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болон үйл ажиллагааны хөгжлийн хандлагыг судалж, шинэ санааг гаргах;
Үйлчилгээний ажилтнуудыг бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг харилцагчдад үнэн зөв, түргэн шуурхай хүргэх, шинээр харилцагч татах зэрэг үйл ажиллагаанд чиглүүлж, хяналт тавьж ажиллах;
Салбар, нэгжүүдийн тухайн оны батлагдсан санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах, бусад орлого нэмэгдүүлэх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний борлуулалт, идэвхжүүлэлтийг сайжруулах;
Маркетингийн болон бизнес төлөвлөгөөний биелэлтийг сар бүр тооцон, үзүүлэлт бүрийн өсөлт, бууралтыг /динамик/ тоон үзүүлэлт, график дүрслэл зэрэг ойлгомжтой хэлбэрээр гаргаж салбар, нэгжийн хэмжээнд мэдээлж байх;
Салбар нэгжийн нөхцлийг сайжруулах зорилгоор нэгжүүдийн байршил болон бүтэцэд өөрчлөлт оруулах саналыг бэлтгэж танилцуулж, батлуулах;
Хариуцсан нэгжүүдийн олон нийтийн харилцааг хөгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах;

2019-09-10
БИЗНЕС ХӨГЖИЛ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

Компанийн бизнес хөгжлийн нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
Тогтолцооны бүх түвшинд хөгжлийн үе шат, үйл явц, стратегийг тодорхойлж төлөвлөн хэрэгжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх;
Харилцагчдын сэтгэл ханамжид нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний загварыг бий болгох, шинэчлэх, тасралтгүй сайжруулах;
Компанийн үйл ажиллагааны гадаад болон дотоод стратегийн түншлэлийг өргөжүүлэх;
Маркетингийн үйл ажиллагааг өндөр үр өгөөжтэй зохион байгуулж, оновчтой бодлого, удирдлагаар ханган, хяналт тавьж ажиллах;
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад үүрэг;

2019-09-10
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн бизнес төлөвлөгөөний тоон зорилт, жилийн төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулах нэгтгэх, нэгдсэн төсөв, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, зарцуулалтад хяналт тавих, шинжилгээ хийх, тайлагнах
Компанийн санхүүгийн гүйцэтгэл, үйл ажиллагааны үр дүнд судалгаа, шинжилгээ хийх, хяналт тавих, тайлагнах, санал боловсруулах
Компанийн санхүү, татварын тайланг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журамын дагуу тайлагнан, хөтлөн явуулж, цаг хугацаанд нь гаргаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж удирдлагаар хангаж ажиллах
Гадаад болон дотоод санхүүгийн мэдээ, мэдээлэл, хэрэглэгчдэд шаардлагатай бүх төрлийн мэдээлэл тайлангуудыг бэлтгэн танилцуулах
Санхүүгийн эх үүсвэрийг үр дүнтэй удирдах талаар санал дүгнэлт гарган, шийдвэрлүүлж хэрэгжүүлэх
Бүртгэлийн ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүрэг

2019-09-12
ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТАН

Захиргааны үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай бүхий л ажлыг төлөвлөн зохион байгуулах
Албан бичиг боловсруулах, бүртгэх, бичиг хэрэг хөтлөх, архивын үйл ажиллагааг хариуцах
Оффисийн эмх цэгц, ашиглалтанд хяналт тавих, хариуцах
Гүйцэтгэх захирал болон хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд тусламж дэмжлэг үзүүлэх

 

2019-09-10
ХИМИЧ

Тэсрэх бодисын үйлдвэрлэлийн орц нормд технологийн хяналт тавих

2019-09-09
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ

Компанийн урт дунд богино хугацааны стратеги хувилбаруудыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх;
Компанийн гадаад, дотоод түншлэлийн харилцааг өргөжүүлэх, хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалт татах;
Компанийн бизнес өсөлтийг хангах, бизнесийн шинэ боломжийг эрэлхийлэх, тодорхойлох
Даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх, харилцагчдын сэтгэл ханамжид нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний загварыг бий болгох, шинэчлэх, тасралтгүй сайжруулах;
Компанийн маркетингийн бодлогын хүрээнд маркетинг, идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй удирдан зохион байгуулах;
Макро, микро түвшний судалгааг өргөн хүрээнд хийж, компанийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нөлөөллийг тодорхойлох, ашиглах;
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад үүрэг.

2019-09-04
ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ӨРМИЙН ТУСЛАХ АЖИЛТАН /МЕРА ХХК/

Өрөмдлөгийн үед өрмийн машины гадна орчны аюулгүй ажиллагааг хангах, өрөмдлөгийн үеийн туслах ажлуудыг хийж гүйцэтгэх

2019-09-04
ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ӨРМИЙН ЗАСВАРЧИН /МЕРА ХХК/

Өрмийн машины тасралтгүй, хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах, өрмийн машины засвар үйлчилгээ, үзлэг оношлогоог бие даан хийж гүйцэтгэх

2019-09-04
ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ӨРМИЙН ОПЕРАТОР /МЕРА ХХК/

Өрмийн машины тасралтгүй ажиллагааг ханган ажиллах, анхан шатны үзлэг, оношлогоог бие даан хийх, эргэлтэт болон цохилтот өрмийн машин дээр бие даан өрөмдлөг хийх

2019-09-04
АЧАА, ТЭЭВЭР ХАРИУЦАГЧ МЭРГЭЖИЛТЭН /эрэгтэй/

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлттэй холбоотой аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах;
Аюултай ачаа тээвэрлэх, ачих, буулгах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих;
Гадаад болон дотоодын захиалгат тээвэрлэлтийг тасалдуулалгүй, найдвартайгаар хангах;
Ачаа, тээвэр хариуцсан ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, бүртгэл хөтлөх, хянах үүргийг гүйцэтгэнэ.

2019-08-26
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөл бололцоог хангах, шаардлагатай хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийг цаг тухайд нь түргэн шуурхай бүрдүүлэх, ажилтнуудын бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн мэргэжлийн түвшинд шинжилгээ, судалгааг хийж дүгнэн, холбогдох ажлыг зохион байгуулах, албан бичиг, тушаал шийдвэр, тайлан, төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах, хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой журмуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх

Ажлын байрны зарууд

  1. ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ3 цаг 57 минутын өмнө
  2. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН9 сарын 16. 15:12
  3. БИЗНЕС ХӨГЖИЛ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ9 сарын 16. 14:31
  4. НЯГТЛАН БОДОГЧ9 сарын 17. 11:04
  5. ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТАН9 сарын 12. 13:03

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Очир Ундраа ХХК. 2000-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.