Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Рокмон бюлдинг 3 давхар

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-06-19
МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН АЖИЛТАН

Компанийн хэмжээнд мэдээллийн технологийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн түвшинд хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, компанийн дотоод сүлжээ, хяналтын камер, хамгаалалтын хаалга, станц GPS зэргийн байнгын найдвартай, тасралтгүй үйл ажиллагааг оновчтой, зөв зохион байгуулалтаар хангах, хяналт тавих

2019-06-19
ЛОГИСТИКИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ /эрэгтэй/

Тээврийн хэрэгслийг үр ашигтайгаар хөдөлгөөний захиалгыг бүртгэх, захиалгын дагуу хөдөлгөөнийг зөв оновчтой удирдан зохион байгуулах, тээврийн хэрэгслийн үзлэг шалгалтад хяналт тавих;
Хангамжийн бараа материал, сэлбэг хэрэгслийг няравтай хамтран хүлээн авч, зохих зөвшөөрлийн дагуу олгох, хуваарилалт хийх, тайлагнах, ашиглалтад хяналт тавих;

2019-06-20
СЭЛБЭГ, ХАНГАМЖИЙН НЯРАВ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэнэ.

2019-06-19
АЧАА, ТЭЭВЭР ХАРИУЦАГЧ МЭРГЭЖИЛТЭН /эрэгтэй/

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлттэй холбоотой аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах;
Аюултай ачаа тээвэрлэх, ачих, буулгах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих;
Гадаад болон дотоодын захиалгат тээвэрлэлтийг тасалдуулалгүй, найдвартайгаар хангах;
Ачаа, тээвэр хариуцсан ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, бүртгэл хөтлөх, хянах үүргийг гүйцэтгэнэ.

2019-06-25
АВТЫН ЗАСВАРЧИН

Тээврийн хэрэгслүүдийн бэлэн байдал, тээврийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангахад бүх төрлийн засварын ажлыг засварын багийн хамт болон бие даан чанартай, шуурхай хийж гүйцэтгэх

2019-06-25
АВТЫН ЗАСВАРЧИН

Тээврийн хэрэгслүүдийн бэлэн байдал, тээврийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангахад бүх төрлийн засварын ажлыг чанартай, шуурхай хийж гүйцэтгэх

2019-06-21
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн бизнес төлөвлөгөөний тоон зорилт, жилийн төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулах нэгтгэх, нэгдсэн төсөв, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, зарцуулалтад хяналт тавих, шинжилгээ хийх, тайлагнах
Компанийн санхүүгийн гүйцэтгэл, үйл ажиллагааны үр дүнд судалгаа, шинжилгээ хийх, хяналт тавих, тайлагнах, санал боловсруулах
Компанийн санхүү, татварын тайланг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журамын дагуу тайлагнан, хөтлөн явуулж, цаг хугацаанд нь гаргаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж удирдлагаар хангаж ажиллах
Гадаад болон дотоод санхүүгийн мэдээ, мэдээлэл, хэрэглэгчдэд шаардлагатай бүх төрлийн мэдээлэл тайлангуудыг бэлтгэн танилцуулах
Санхүүгийн эх үүсвэрийг үр дүнтэй удирдах талаар санал дүгнэлт гарган, шийдвэрлүүлж хэрэгжүүлэх
Бүртгэлийн ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүрэг

2019-06-21
БИЗНЕС ХӨГЖИЛ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

Компанийн бизнес хөгжлийн нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
Тогтолцооны бүх түвшинд хөгжлийн үе шат, үйл явц, стратегийг тодорхойлж төлөвлөн хэрэгжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх;
Харилцагчдын сэтгэл ханамжид нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний загварыг бий болгох, шинэчлэх, тасралтгүй сайжруулах;
Компанийн үйл ажиллагааны гадаад болон дотоод стратегийн түншлэлийг өргөжүүлэх;
Маркетингийн үйл ажиллагааг өндөр үр өгөөжтэй зохион байгуулж, оновчтой бодлого, удирдлагаар ханган, хяналт тавьж ажиллах;
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад үүрэг;

2019-06-24
АВТЫН МЕХАНИК

Бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангахад хариуцсан засварын хэсгийн үйл ажиллагааг хамтран, удирдан зохион байгуулах, биечлэн гүйцэтгэх, мэргэжлээрээ манлайлах
 

2019-06-21
Шинжээч

Группийн урт, дунд хугацааны бодлого, стратегийг тодорхойлох, төлөвлөж хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор эдийн засгийн болон бизнесийн орчны судалгаа, дүн шинжилгээг хийх, дүгнэлт гаргах, тайлагнах;
Компанийн болон бизнесийн стратегийн хүрээнд шаардлагатай бизнесийн өргөтгөл, хөрөнгө оруулалтын болон цаг үеийн эдийн засаг,бизнесийн судалгаа, шинжилгээ хийх, тайлан дүгнэлт боловсруулан удирдлагуудыг мэдээллээр хангах;
Группийн стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах зорилгоор бизнес төлөвлөлтөд оролцож, бизнес төлөвлөгөөг боловсруулахад шаардлагатай бодлого, зааварчилгаа, санал зөвлөмж өгөх замаар дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах;
Групп, компанийн зорилго, зорилтын хэрэгжилтийг хангахад группийн салбар компаниудын бизнес төлөвлөгөө, зорилго, зорилтын төлөвлөлт, гүйцэтгэлийг хянах, компани хоорондын уялдаа холбоог хангаж ажиллах, компаниудын сар, улирал, жилийн тайлан, мэдээ, мэдээлэл, өгөгдлийг байгууллагын хэмжээнд нэгтгэж, дүн шинжилгээг хийх, дүгнэлт, нэгдсэн тайланг боловсруулах;

2019-06-19
Техникийн бодлогын менежер

Компанийн нийт машин техник, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн үзлэг, үйлчилгээ, засвар ашиглалтын байдалд хяналт тавих, тэдгээрийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, ашиглалтыг сайжруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх, техникийн талаар баримтлах бодлогыг боловсруулж ажиллах.

2019-06-20
АВТЫН ЦАХИЛГААНЧИН

Компанийн хэвийн үйл ажиллагаа, техникийн бэлэн байдлыг хангахад автын цахилгааны засвар үйлчилгээг бие даан гүйцэтгэнэ.

2019-06-20
Даатгалын газрын захирал

Даатгалын газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, ажилтнуудад шаардлагатай мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, удирдлагаар хангаж, хамтран ажиллах
Компанийн гадаад харилцаа давхар даатгал, борлуулалтын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, байгууллага, иргэдийн хураамжийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх, компанийн зах зээлд эзлэх байр суурийг дээшлүүлэх
Компанийн даатгалын бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх, шинэ бүтээгдэхүүнийг судлах, эрсдэлийн судалгаа хийх, даатгалын санал, гэрээ, журам боловсруулах, стандартчилах, сурталчилах, борлуулах, даатгалын эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад үүрэг

2019-06-20
ХАБЭА-Н МЭРГЭЖИЛТЭН

ХАБЭА-н бодлогыг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих

2019-06-20
Засварын механик

Компанийн салбарын автомашин, өөрөө явагч, суурин дизель, станц, өргөгч хэрэгслүүдийг ажлын байнгын бэлэн байдалд байлгах, ашиглалтын байдалд хяналт тавих, үзлэг хийх, оношлох, төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээ, урсгал засвар үйлчилгээг тогтмол чанартай хийж гүйцэтгэж, засварын ажлыг удирдан зохион байгуулан ажиллана.

2019-06-20
Өрмийн оператор

Төлөвлөгөөт өрөмдлөгийн ажлыг аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны холбогдох стандартад нийцүүлж, батлагдсан паспортын дагуу өрөмдлөгийн ажлыг хийж өндөр бүтээмжтэй, чанартай хийж гүйцэтгэх.

2019-06-11
ТЭЭВЭР ХАРИУЦАГЧ АЖИЛТАН /эрэгтэй/

Компанийн хэмжээнд “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай” хууль, “Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор тэсрэх материал тээвэрлэлтийг зохион байгуулж, хяналт тавих, аливаа болзошгүй осол, хууль бус үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийг илрүүлэх, таслан зогсоох, тэсрэх материал тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг хангах

2019-06-18
Барилгын төсөвчин

Барилгын төсөв боловсруулах, төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих
Барилга угсралтын явцын гүйцэтгэл гаргах, чанарын хяналт хийх
Материал, технологи, үнийн судалгаа хийх
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

2019-06-18
Үйл ажиллагааны газрын захирал

Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Компанийн хүний нөөцийн менежментийн асуудлыг хариуцан гүйцэтгэж, бодлого стратегийг тодорхойлох
Хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд байгууллагын болон компанийн онцлог, зорилго, зарчимд нийцүүлэн үйл ажиллагааг хэвийн, өндөр үр өгөөжтэй, ашигтай, тогтвортой явуулах, мэргэжлийн удирдлагаар хангах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад үүрэг

2019-06-18
Програмист

Байгууллагын үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх програм хангамжийн хөгжүүлэлт хийж техник хангамжийн шийдэл гарган байгууллагын дотоод ERP програмын хөгжүүлэлт, веб системийн хөгжүүлэлт, өгөгдлийн сан удирдан хөгжүүлэлт хийх
Мэдээллийн систем, комьютерийн сүлжээ, камерын хяналт, системүүдийн хэвийн үйл ажиллагаа болон мэдээллийн аюулгүй ажиллагааг хариуцан ажиллах

2019-06-18
Дизайнер

Загвар дизайны хандлага, компанийн өнгө төрх, бодлогыг уялдуулан дэвшилтэт технологи ашиглан компанийн хэвлэл, реклам сурталчилгааны загвар, хувилбар зураг төслүүдийг боловсруулах

Компанийн видео анимэшн сурталчилгааг хариуцах


Эх бэлтгэл дизайны ажлуудыг хийж гүйцэтгэх

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүрэг

2019-06-17
Ресепшн

Оффист ирсэн зочид төлөөлөгч, харилцагч үйлчлүүлэгчдийг угтан авах болон тэднийг чиглүүлж үйлчлэх, ирсэн зочдыг компанийн холбогдох ажилтнуудад мэдэгдэж холбож өгөх, зохицуулалт хийх, телефон утасны дуудлаганд хариу өгөх болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. 

2019-06-11
БИЗНЕС ХӨГЖИЛ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

Компанийн бизнес хөгжлийн нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
Тогтолцооны бүх түвшинд хөгжлийн үе шат, үйл явц, стратегийг тодорхойлж төлөвлөн хэрэгжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх;
Харилцагчдын сэтгэл ханамжид нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний загварыг бий болгох, шинэчлэх, тасралтгүй сайжруулах;
Компанийн үйл ажиллагааны гадаад болон дотоод стратегийн түншлэлийг өргөжүүлэх;
Маркетингийн үйл ажиллагааг өндөр үр өгөөжтэй зохион байгуулж, оновчтой бодлого, удирдлагаар ханган, хяналт тавьж ажиллах;
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад үүрэг;

2019-06-14
Техник бүртгэлийн ажилтан

Ачаа тээврийн машинуудын бүртгэл хөтлөлт хийх, бүтээл тооцох, цаг бүртгэх, ачаа тээврийн найдвартай, хариуцлагатай ажиллагааг тасалдалгүй хүргэх зорилтын дагуу үр дүнтэй ажиллах.

2019-06-07
Нярав /Эрэгтэй/

Барилгын бараа материалын няравын ажил гүйцэтгэнэ

2019-06-06
Автын механик

Бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийн байдлыг хангахад хариуцсан засварын хэсгийн үйл ажиллагааг хамтран, удирдан зохион байгуулах, биечлэн гүйцэтгэх, мэргэжлээрээ манлайлах

Ажлын байрны зарууд

  1. МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН АЖИЛТАН6 сарын 19. 14:24
  2. ЛОГИСТИКИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ /эрэгтэй/6 сарын 19. 14:28
  3. СЭЛБЭГ, ХАНГАМЖИЙН НЯРАВ6 сарын 20. 16:53
  4. АЧАА, ТЭЭВЭР ХАРИУЦАГЧ МЭРГЭЖИЛТЭН /эрэгтэй/6 сарын 19. 14:29
  5. АВТЫН ЗАСВАРЧИН6 сарын 25. 14:26

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Очир Ундраа ХХК. 2000-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.