Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Очир Ундраа ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2020-02-21
АХЛАХ ҮНЭЛГЭЭЧИН, ЖОЛООЧ

Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ, компанийн өмчлөлийн автомашины ашиглалт болон замын хөдөлгөөний дүрэм, журмын хүрээнд үнэлгээчин нарт ажлын шаардлага тавьж, мэргэжлийн үүднээс заавар зөвлөгөө өгч, шаардлагатай сургалтаар хангаж ажиллах;
Автомашинтай холбоотой худалдан авалт, засвар үйлчилгээ, шатахуун зарцуулалтын норм, гаражийн аюулгүй байдал зэрэгт хяналт тавьж ажиллах;
Захирлын жолоочийн үүргийг гүйцэтгэж, хариуцсан автомашины бүрэн бүтэн, аюулгүй байдал, цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээг хариуцах;
Зээлийн үйл ажиллагаанд ашиглах зорилгоор автомашины зах зээлийн үнийн судалгааг тогтмол хийж, тайланг холбогдох ажилтнуудад хүргүүлэх;
Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан бусад ажлууд;

 

2020-02-21
ЗЭЭЛИЙН АЖИЛТАН

Зээлийн хүсэлтийн дагуу судалгаа, шинжилгээ хийх, зээл олгох
Зээлийн эргэн төлөлт, зээлийн багцын чанарт хяналт тавих
Зээлийн багцын судалгаа хийх
Төлөвлөгөө, тайлан, журам заавар боловсруулах

2020-02-21
Даатгалын мэргэжилтэн

Даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг байгууллагын хэрэглэгчдэд борлуулах
Даатгалын гэрээ боловсруулах, гэрээ байгуулах
Даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар харилцагч, үйлчлүүлэгчдэд сурталчлан таниулах
Даатгалын хураамжийн орлогыг нэмэгдүүлэх ажил зохион байгуулах, санаачлагатай ажиллах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад үүрэг

2020-02-21
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ

Компанийн урт, дунд, богино хугацааны стратеги хувилбаруудыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх;
Компанийн гадаад, дотоод түншлэлийн харилцааг өргөжүүлэх, хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалт татах;
Компанийн бизнес өсөлтийг хангах, бизнесийн шинэ боломжийг эрэлхийлэх, тодорхойлох
Даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх, харилцагчдын сэтгэл ханамжид нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний загварыг бий болгох, шинэчлэх, тасралтгүй сайжруулах;
Макро, микро түвшний судалгааг өргөн хүрээнд хийж, компанийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нөлөөллийг тодорхойлох, ашиглах;
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад үүрэг.

2020-02-21
ДОТООД ХЯНАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА

Компанийн процессын хяналт мониторинг хийх
Хууль тогтоомж, зохицуулагч байгууллагын дүрэм, журам, тогтоол, компанийн дотоод дүрэм журам, тогтоолын хэрэгжилтийг хянах, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, удирдлагыг мэдээллээр хангах;
Эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх;
Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаа, тайланд хяналт тавих, дүгнэлт зөвлөмж гаргах, удирдлагыг мэдээллээр хангах;
Албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүрэг;

2020-02-21
Маркетингийн менежер

Маркетингийн судалгаа, шинжилгээ хийх
Маркетингийн оновчтой стратеги бодлого боловсруулах
Компанийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх
Байгууллага болон иргэдийн зах зээлийн борлуулалтыг удирдлагаар хангаж ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх
Компанийн реклам зар сурталчилгааг хариуцаж оновчтой идэвхжүүлэлт хийх

2020-02-19
ХЯНАН ШАЛГАГЧ /АУДИТОР/

Компанийн үйл ажиллагааны зохистой, үр ашигтай байдал, санхүүгийн тайлагналын үнэн зөв, бодитой байдал, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангасан байдал зэрэгт хяналт тавих, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах;
Компанийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтыг удирдамжийн дагуу хийж хэрэгжүүлэх, тайлагнах;
Үүсч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх

2020-02-17
ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖЕР

Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн эрсдэлийн мэдээллийг цуглуулах, нэгтгэх, учирч болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлж үнэлэх, дүн шинжилгээ хийх, бууруулах, хянах замаар эрсдэлийн удирдлагын тогтолцооны үр дүнтэй байдлыг хангаж, тогтмол сайжруулах;
Эрсдэлийн бодлого, хязгаарыг тодорхойлох, шаардлагатай журам, заавар, гарын авлагыг боловсруулах, мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн мэдээллээр удирдлагыг хангах;

© Очир Ундраа ХХК. 2000-2020 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2020.