Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Номин Юнайтед Төв оффис 4,5 давхарт Хүний нөөц,бодлогын газар

Номин Холдинг ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2020-02-19
Агуулахын нярав

Агуулахын өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулах
Барааны чанар байдлыг алдагдуулахгүйгээр хадгалах, бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуудлыг холбогдох ажилтнуудтай хамтран шийдвэрлэх, бараа ачилтын процессийг хурдан шуурхай, зөв зохион байгуулах хяналт тавих
Ажилтнуудын  үндсэн ажил үүргийн гүйцэтгэлд хяналт тавин чиглүүлэх

2020-02-19
Хуульч /Банк, санхүүгийн салбарт/

Компанийн эрх зүйн дотоод баримт бичиг, гэрээ хэлцлийг боловсруулах, хянах, бүртгэх, хуулийн нийцлийг хангуулах, дүрэм журмыг хянах санал оруулах
Компанийн хэмжээнд шинээр авбал зохих эрх олгосон гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий байгууллагаас авах 
Компани, салбар байгуулагдах, тэдгээрийн дүрэм бусад бүртгэлд өөрчлөлт ороход эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх

2020-02-19
Орлогын нярав

Бараа хүлээн авах, бичиг баримтыг үндэслэн орлогод бүртгэх
Бараа бүтээгдэхүүний тайлан тооцоо цаг тухайд нь хурдан шуурхай гаргах
Бараа бүтээгдэхүүний горимын дагуу хадгалалтыг хариуцах
Бараа татан авалтыг шуурхай байлгахад холбогдох ажилтнуудтай хамтран ажиллах

2020-02-19
Зохион байгуулагч

Хариуцсан салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, 


Ажилтнуудыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, ажилтнуудын  үндсэн ажил үүргийн гүйцэтгэлд хяналт тавин чиглүүлэх

2020-02-19
Тооцооны нягтлан бодогч

Сар, улирал бүр санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харьяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх 

Салбарын санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих


Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, ахлах нягтлан бодогчоос хариуцуулж өгсөн ажлыг цаг хугацаанд нь хийж, бүртгэлд тусган танилцуулна.

2020-02-18
Борлуулалтын менежер /Номин Ойл/

Харилцагч үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх


Борлуулалтын бизнес төлөвлөгөөг биелүүлэх, тэдгээрийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах


Борлуулалтын орлого, зарлагын тайлан, бодит урьдчилсан мэдээг менежментийн багт танилцуулах

2020-02-18
Борлуулалтын менежер /Лифтний алба/

 Зах зээлийг судалсны үндсэн дээр лифтний борлуулалтын хувийг нэмэгдүүлэх зах зээлд бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх, борлуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах
Нийлүүлэлт болон борлуулалтад хяналт тавин, өгөөжийг үнэлж, эрэлт хэрэгцээ бүхий барааны нэр төрлийн судалгаа хийн харилцагчийн тоог нэмэгдүүлэх

 

2020-02-17
Контент хөгжлүүлэгч /Сургалт/

Сургалтын контент загвар болон сургалтын материалуудыг боловсруулж, өндөр чанартай видео болон visual media бэлтгэх
Сургалтын контентүүд болон видео бусад дижитал материалуудыг боловсруулах хөгжүүлэх 
Сургалтын материалтай холбоотой audio/visual хичээлүүдийг боловсруулах
Сургалтын хөтөлбөр төслүүдийг төлөвлөсөн хугацаанд нь чанартай бэлдэж нийлүүлэх
Байгууллагын сургалт хөгжлийн бусад үйл ажиллагаанд оролцох

2020-02-14
Маркетингийн менежер /орос хэлтэй/

Маркетингийн бодлого, стратегийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, хөгжүүлэх, салбарын маркетингийн  үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа, шинжилгээнд харьцуулалт хийж, цаашид баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх
Маркетинг, борлуулалтын орлого, зардлыг төлөвлөх, үр ашгийг тооцох, тайлагнах

2020-02-13
Системийн дуудлагын оператор

Програмын тестийн ажлыг чанартай хэрэгжүүлэх, холбоотой дуудлагын дагуу асуудлыг шийдвэрлэх, шийдвэрлүүлэх, засаж сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх
Системдүүсч буй асуудлуудыг түргэн шуурхай оновчтой шийдвэрлэх, шийдвэрлүүлэх
Програм тестэлж шалгах, турших, судалгаа хийх

2020-02-12
Програм хөгжүүлэгч

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны програм хангамж болон вэб сайтын хөгжүүлэлт хийх
Хариуцсан системүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах

2020-02-12
Импорт менежер

Бараа, бүтээгдэхүүний импортын зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлтийг тооцох,  төлөвлөгөөг батлуулах, түүнийг хэрэгжүүлэх, хянах
Ашигт ажиллагааны түвшинг нэмэгдүүлэх
Импортын татан авалт, борлуулалтын төлөвлөлтийг оновчтой хийх, барааны эргэцийг зохистой түвшинд байлгах, барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх
Импортын үйл явцын талаарх мэдээллээр хангах, барааны мэдлэг олгох сургалтыг улирал тутамд зохион байгуулах

2020-02-12
Борлуулалт маркетингийн менежер

Маркетинг, борлуулалттай холбоотой судалгаа шинжилгээ хийх, үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх
Борлуулалт, маркетингийн орлого, зардлыг төлөвлөх, үр ашгийг тооцоолох, тайлагнах
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчилах, борлуулалт, маркетингийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах

2020-02-12
Даатгалын Анддрайтер

Харилцагчийн мэдээлэл цуглуулах
Эрсдэлийн үнэлгээ хийх, модел боловсруулах
Даатгалын үнэлгээ, даатгалын хамгаалалт, гэрээний нөхцөл зэргийг хариуцах

2020-02-12
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежер

Шинэ бүтээгдэхүүний талаарх судалгаа хийх, нэвтрүүлэх
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлттэй холбоотой бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хянах
Зах зээлийн судалгаа хийх, зорилтыг тодорхойлж, бизнесийн өсөлтөд дэмжлэг үзүүлэх

2020-02-12
Зээлийн ажилтан

- Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар хэрэглэгч, харилцагчдад мэдээлэл өгөх, таниулан сурталчлах
- Зээл олгох эсэхийг судлах, зээл олгохтой холбоотой бүх процессын ажлуудыг хийж гүйцэтгэх
- Зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих 

2020-02-12
Дотоод Аудитор

Компанийн салбар нэгжүүдийн үйл ажилллагааны үр ашигтай, нийцтэй байдалд аудит хийж, мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангах
Аудитын төлөвлөгөө гаргах
Аудит хийх, үр дүнд дүн шинжилгээ хийж, тайлан гаргах 

2020-02-11
Борлуулалтын менежер

Борлуулалтын багийг амжилттай удирдаж, борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж ажиллах


Борлуулалтын төлөвлөгөө гаргах, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах


Борлуулалтын орлого, зарлагын тайлан, бодит урьдчилсан мэдээг менежментийн багт танилцуулах

2020-02-10
Мэдээлэл технологийн Төслийн менежер

Хэрэглэгчийн шаардлагыг судлан цар хүрээг тодорхойлох,  төслийн баг болон бусад оролцогчдыг ижил мэдээллээр хангах, хариуцсан төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Төслийн бичиг баримтыг бүрдүүлэх, баримтжуулах баталгаажуулах, өөрчлөлтийг хөтлөн түүхэн бүртгэл мэдээллийг хадгалах
Эцсийн хэрэглэгчийн шаардлагад нийцүүлэн хариуцсан төслийн ажлыг чанартай  хэрэгжүүлэх

2020-02-11
Зээлийн ажилтан

- Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар хэрэглэгч, харилцагчдад мэдээлэл өгөх, таниулан сурталчлах
- Зээл олгох эсэхийг судлах, зээл олгохтой холбоотой бүх процессын ажлуудыг хийж гүйцэтгэх
- Зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих тухай

2020-02-07
Дэмжлэг үйлчилгээний мэргэжилтэн

Програмын тестийн ажлыг чанартай хэрэгжүүлэх, холбоотой дуудлагын дагуу асуудлыг шийдвэрлэх, шийдвэрлүүлэх, засаж сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх
-Системдүүсч буй асуудлуудыг түргэн шуурхай оновчтой шийдвэрлэх, шийдвэрлүүлэх
-Програм тестэлж шалгах, турших, судалгаа хийх
-Хэрэглэгчидмэдээлэл өгөх, судалгаа авах,  гарын авлага, видео хичээл, танилцуулга хийн     сургалт орох

2020-02-07
Хянагч нягтлан бодогч /салбарт тооллого хийнэ/

1. Салбаруудын эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгөнд гэнэтийн, хэсэгчилсэн, төлөвлөгөөт тооллогыг гардан гүйцэтгэх, эд хариуцагчтай тооцоог бодох, үр дүнг тайлагнах, тооллогоны цэг дээрх барааны хадгалалт, хамгаалалт, өрөлт хураалт, анхан шатны бүртгэл хөтлөлтөнд хяналт тавих
2.Өдөр бүрийн тооллогын тайлан бэлдэх, салбаруудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулахад оролцох, дэмжлэг үзүүлэх

© Номин Холдинг ХХК. 1992-2020 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2020.