Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Номин Юнайтед Төв оффис 4,5 давхарт Хүний нөөц,бодлогын газар

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-10-15
Теллер /Exchange/

Харилцагчдад чанартай, түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх
Өдөр тутам гүйлгээ орлого зарлага болон валют арилжааны гүйлгээ хийх

3.Ажил гүйлгээ бүрийн баримтыг бүрдүүлэх, үдэж хавтаслах, архивлах

2019-10-12
Програм хөгжүүлэгч

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны програм хангамж болон вэб сайтын хөгжүүлэлт хийх
Хариуцсан системүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах

2019-10-11
Мерчендайзинг менежер /Номин Фэйшн/

Үйлчлүүлэгчийн худалдан авах сэдлийг төрүүлэхүйц бараа бүтээгдэхүүний өрөлт хийх
Дэлгүүрийн тавилгын оновчтой байршуулалт болон дотоод өнгө үзэмжинд анхааран ажиллах
Өрөлт хураалтын талаар өдөр тутмын зааварчилгаа өгөх
Гадаад төлөөлөгчтэй хамтарч ажиллах 

2019-10-10
Хянагч нягтлан бодогч /салбарт тооллого хийнэ/

1. Салбаруудын эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгөнд гэнэтийн, хэсэгчилсэн, төлөвлөгөөт тооллогыг гардан гүйцэтгэх, эд хариуцагчтай тооцоог бодох, үр дүнг тайлагнах, тооллогоны цэг дээрх барааны хадгалалт, хамгаалалт, өрөлт хураалт, анхан шатны бүртгэл хөтлөлтөнд хяналт тавих
2.Өдөр бүрийн тооллогын тайлан бэлдэх, салбаруудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулахад оролцох, дэмжлэг үзүүлэх

2019-10-10
Орон нутгийн салбар хариуцсан менежер

Даатгалын салбаруудын үйл ажиллагааг тасралтгүй тогтвортой явуулах, хүний нөөцийн асуудлыг шийдвэрлэх, чадварлаг боловсон хүчнээр ханган ажиллах
Салбаруудын даатгалын хураамжийн орлогыг төлөвлөсөн хугацаанд даатгалын төрлүүдээр бүрдүүлэх
Даатгалын гэрээт баталгааны бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, салбар тус бүрээр гэрээт баталгааны болон даатгалын хураамжийн орлогын тайлан тооцоог гаргах, баримт материалыг бүрдүүлэх, салбаруудад гарсан даатгалын тохиолдлын материал бүрдүүлэлт хийж шийдвэрлүүлэх

2019-10-09
Агуулахын нярав

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-10-09
Тооцооны нягтлан бодогч

Сар, улирал бүрт санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харъяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх 

Салбарын санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих, процессын сайжруулалтыг хийхэд оролцох.


Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, ахлах нягтлан бодогчоос хариуцуулж өгсөн ажлыг цаг хугацаанд нь хийж, бүртгэлд тусган танилцуулах

2019-10-07
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Компанийг хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөхүйц, чадварлаг боловсон хүчнээр бүрдүүлэх, хангах
Ажилтны бүртгэл болон бусад баримт материалын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах
Ажилтантай холбоотой тушаал, тодорхойлолтыг хөдөлмөрийн хууль, компаний дүрэм журмын дагуу гаргах
Цаг бүртгэлийн журмын дагуу ажилтны цаг бүртгэлийг хянах, хөтлөх

2019-10-07
Түрээсийн менежер

Хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, түрээсийн гэрээ боловсруулах, хянах
Салбарын харъяанд байх агуулахын түрээсийн үйл ажиллагааг хариуцах
Салбарын  үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулах, оффисийн хэвийн ажиллагааг хангах, бичиг хэргийн ажлуудыг хариуцах
Салбарын  ажилтнуудын олон нийтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах , ажилтнуудыг нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулах
Хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, түрээсийн гэрээ боловсруулах, хянах

2019-10-07
Маркетингийн ажилтан

Маркетингийн бодлого, стратегийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, хөгжүүлэх, салбарын маркетингийн  үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах; 
Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа, шинжилгээнд харьцуулалт хийж, цаашид баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх;
Маркетинг, борлуулалтын орлого, зардлыг төлөвлөх, үр ашгийг тооцох, тайлагнах;

2019-10-07
Хангамжийн мэргэжилтэн /бараа материалын нярав/

-Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-10-07
Мерчендайзер

- Дэлгүүрийн /фүүдс/ өрөлт хураалтын стандартыг тодорхойлох, хэвшүүлэх
- Худалдааны ажилтнуудыг өрөлт хураалтын өдөр тутмын зааварчилгаагаар хангах
- Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх
 

2019-10-07
Цахилгаанчин /усны үйлдвэр/

Цахилгаан хангамж, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, гэмтэл саатлыг цаг алдалгүй илрүүлэх, засварлаж, хариуцсан объектын  бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж, угсралт холболтын ажлыг стандартын дагуу гүйцэтгэх

2019-10-04
Санхүүгийн Аудитор

Компанийн салбар нэгжүүдийн үйл ажилллагааны үр ашигтай, нийцтэй байдалд аудит хийж, мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангах
Аудит хийх, үр дүнд дүн шинжилгээ хийж, тайлан гаргах 
Сургалт зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх, тасралтгүй сайжруулах

2019-10-02
Дотоод Аудитор

Компанийн салбар нэгжүүдийн үйл ажилллагааны үр ашигтай, нийцтэй байдалд аудит хийж, мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангах
Аудитын төлөвлөгөө гаргах
Аудит хийх, үр дүнд дүн шинжилгээ хийж, тайлан гаргах 
Сургалт зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх, тасралтгүй сайжруулах

2019-10-03
Даатгалын салбарын захирал /Сүхбаатар, Сэлэнгэ/

Даатгалын салбарын төлөвлөлт зохион байгуулалт, хяналт хийж ажиллах
Даатгалын борлуулалтын бодлого боловсруулах, компанийн харилцагч даатгуулагчийн тоог нэмэгдүүлэх

2019-10-03
Цахилгаанчин /усны үйлдвэр/

Цахилгаан хангамж, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, гэмтэл саатлыг цаг алдалгүй илрүүлэх, засварлаж, хариуцсан объектын  бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж, угсралт холболтын ажлыг стандартын дагуу гүйцэтгэх

2019-10-03
Даатгалын Андеррайтер

-Маягт боловсруулах
-Харилцагчийн талаар мэдээлэл цуглуулах
-Эрсдэлийн үнэлгээ хийх модел боловсруулах
-Даатгалын хамгаалалт үзүүлэх эсэхийг шийдэх
-Даатгалын үнэлгээ болон хураамжийг тогтоох
-Даатгалын гэрээний нөхцөлийг өөрчлөх

2019-10-01
Олон улсын тээвэр зуучийн менежер /Англи хэлтэй/

Худалдааны бизнесийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад дэмжлэг үзүүлэх,  гадаад тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцлийг бүрдүүлэх


Импортолж буй барааны чингэлгийг олон улсын нутаг дэвсгэр болон монгол улсын хилээр нэвтэрч, Улаанбаатарт буух хүртэлх дамжин өнгөрч буй олон улсын хууль тогтоомжийн дагуу саадгүй тээвэрлүүлэх нөхцлийг хангахуйц бичиг баримтаар үйлчилж, хяналт тавих


Буусан чингэлгийн тээврийн зардлыг хуваарилах, гадаад тээврийн төлбөр барагдуулах тал дээр анхаарч ажиллах

Ажлын байрны зарууд

  1. Теллер /Exchange/10 сарын 15. 10:30
  2. Програм хөгжүүлэгч10 сарын 12. 15:23
  3. Мерчендайзинг менежер /Номин Фэйшн/10 сарын 11. 10:12
  4. Хянагч нягтлан бодогч /салбарт тооллого хийнэ/10 сарын 10. 8:01
  5. Орон нутгийн салбар хариуцсан менежер10 сарын 10. 8:27

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Номин Холдинг ХХК. 1992-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.