Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Номин Юнайтед Төв оффис 4,5 давхарт Хүний нөөц,бодлогын газар

Номин Холдинг ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2020-01-10
Байгууллагын борлуулалт хариуцсан менежер

Номин Ойл салбарын

Харилцагч байгууллагуудтай хамтын ажиллагагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, шинэ харилцагчийн тоог нэмэгдүүлэх зэрэг бизнесийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Харилцагч байгууллагын борлуулалтыг нэмэгдүүлэх
Борлуулалтын бүхий л үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах 

2020-01-15
Худалдааны төлөөлөгч /Номин Моторс салбар/

-Хариуцсан суваг, худалдааны цэгүүдэд бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаалж, шинэ харилцагчийг олсноор борлуулалтын бүтээмж, үр ашгийг тогтвортой өсгөх
-Харилцагчийн үйлчилгээг сайжруулах, тэднийг тогтоон барих, бараа бүтээгдэхүүний захиалга авснаас хойш харилцагчаар дамжин эцсийн хэрэглэгчдэд хүрэх хүртэлх бүхий л үйл явцад хяналт тавьж шаардлагатай үйлчилгээгээр хангах
-Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, бараа болон харилцагчийн судалгаа, хуваарьт хурал уулзалтанд оролцох

2020-01-17
Онлайн сургалт хариуцсан менежер

Энэхүү ажлын байр нь сургалтын контент загвар болон сургалтын материалуудыг боловсруулж, өндөр чанартай видео болон visual media бэлтгэн хангах үндсэн үүрэгтэй.  Үүнд:

Шаардлагатай сургалтын контентүүдийг хөгжүүлж, бүтээлч оновчтой байдлаар сургалтын видео болон бусад дижитал материалуудыг боловсруулах
Байгууллагын сургалт хөгжлийн зорилгод нийцсэн audio/visual хичээлүүдийг стандартын дагуу бэлдэж боловсруулах
Сургалтын зорилгоор ашиглах audio/visual медиа сургалтын материалдаа хамгийн сүүлийн үеийн дижитал аргуудыг нэвтрүүлэх
Гадны эх сурвалжаас авсан сургалтын агуулгыг үнэлж, оновчтой аргаар ашиглах
Сургалтын хөтөлбөр төслүүдийг төлөвлөсөн хугацаанд нь чанартай бэлдэж нийлүүлэх
Байгууллагын сургалт хөгжлийн бусад үйл ажиллагаанд оролцох

2020-01-15
Авто будагчин /Номин Моторс салбар/

Автомашины оношлогоо, засвар үйлчилгээ, авто будаг хийх

2020-01-15
Улсын Их Дэлгүүрт КАСС, ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ авна.

Хариуцсан тасгийн бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх
Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулахад оролцох дэмжлэг үзүүлэх
"Хэрэглэгч Зочин" гэсэн зарчимтайгаар үйлчилгээг сайжруулах, сэтгэл ханамжийг дээд түвшинд байлгах

2020-01-15
Архитектор

Компанийн хэрэгжүүлж байгаа барилгын төслийн барилга угсралтын ажлын зураг төсөл, төлөвлөлт, инженерийн бэлтгэл ажил, материал хангамжийн асуудлыг компанийн холбогдох нэгжийн оролцоотой зохион байгуулж, барилгын ажлыг / төслийг/ төлөвлөгөөт хугацаанд нь дуусгах нөхцлийг бүрдүүлэх,
Ажлын зураг зурах, интерьерийн зураг төслийн объктын хэмжилтийг хийх, хэмжилтэнд үндэслэн ажлын болон 3Dзураг зурах, хийцийн материал, хэмжээг тооцоолох,
Хариуцсан төслийн барилгын барилга угсралтын ажилд хууль тогтоомж,барилгын ажлын болон аюулгүй ажиллагааны дүрэм журам, стандарт, зураг төсөл, техникийн шаардлагыг мөрдүүлж, барилга угсралтын ажлын явц, ажлын гүйцэтгэл болон ажилд хэрэглэгдэх материал, технологид мэргэжлийн, чанарын болон гүйцэтгэлийн хяналт тавих,
Хариуцсан төслийн барилгын барилга угсралтын ажилтай холбогдох баримт бичгийн бүрдлийг хангах,
Хариуцсан ажилтай холбоотой ажлын төлөвлөгөө, тайланг гаргах, хурал уулзалтад оролцох,

 

2020-01-15
ХЭМАБ инженер

Ажлын байрны эрсдэлийг тодорхойлох
ХЭМАБ-ын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
ХЭМАБ-ын сургалт зохион байгуулах
Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах.

2020-01-16
Борлуулалтын менежер /Лифтний алба/

- Зах зээлийг судалсны үндсэн дээр лифтний борлуулалтын хувийг нэмэгдүүлэх зах зээлд бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх, борлуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах
-Нийлүүлэлт болон борлуулалтад хяналт тавин, өгөөжийг үнэлж, эрэлт хэрэгцээ бүхий барааны нэр төрлийн судалгаа хийн харилцагчийн тоог нэмэгдүүлэх
 

2020-01-15
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

-Компанийн хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлоход оролцох, бизнес төлөвлөгөөтэй уялдуулан хүний нөөцийн үндсэн чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэх
-Салбар компанийг өрсөлдөх чадвартай хүний нөөцөөр хангах, компанийн эрхэм зорилгыг хангахуйц хүний нөөцийн менежментийг иж бүрнээр хэрэгжүүлэх
-Тушаал шийдвэр, журам, ажлын байрны тодорхойлолт, бичиг баримт төлөвлөх боловсруулах, батлуулах, шийдвэрлэх
-Хөдөлмөрийн нөхцөл, гүйцэтгэлийн үр дүн, түүний үнэлгээнд хяналт тавьж, хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах
-Компанийн хүний нөөцөд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх 

2020-01-15
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Компанийг хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөхүйц, чадварлаг боловсон хүчнээр бүрдүүлэх, хангах
Ажилтны бүртгэл болон бусад баримт материалын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах
Ажилтантай холбоотой тушаал, тодорхойлолтыг хөдөлмөрийн хууль, компаний дүрэм журмын дагуу гаргах
Цаг бүртгэлийн журмын дагуу ажилтны цаг бүртгэлийг хянах, хөтлөх

2020-01-15
Интерьер дизайнер

Компанийн хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээн дэх объектын интерьер экстерьер тохижилтын дизайн, барилгын гадаад ба дотоод заслын загвар, хийц, дизайныг стандартын дагуу боловсруулах
 

2020-01-15
Тооцооны нягтлан бодогч

Сар, улирал бүрт санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харъяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх 

Салбарын санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих, процессын сайжруулалтыг байнга хийнэ.


Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, ахлах нягтлан бодогчоос хариуцуулж өгсөн ажлыг цаг хугацаанд нь хийж, бүртгэлд тусган танилцуулна.

2020-01-15
Хуульч /Банк болон ББСБ-д ажиллаж байсан/

Компанийн эрх зүйн дотоод баримт бичиг, гэрээ хэлцлийг боловсруулах, хянах, бүртгэх, хуулийн нийцлийг хангуулах, дүрэм журмыг хянах санал оруулах
Компанийн хэмжээнд шинээр авбал зохих эрх олгосон гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий байгууллагаас авах 
Компани, салбар байгуулагдах, тэдгээрийн дүрэм бусад бүртгэлд өөрчлөлт ороход эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх,

2020-01-13
Маркетингийн менежер /орос хэлтэй/

Маркетингийн бодлого, стратегийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, хөгжүүлэх, салбарын маркетингийн  үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах; 
Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа, шинжилгээнд харьцуулалт хийж, цаашид баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх;
Маркетинг, борлуулалтын орлого, зардлыг төлөвлөх, үр ашгийг тооцох, тайлагнах;

2020-01-13
Гарахын шалган

Дэлгүүрийн гарах урсгалыг хянах, зөрчил дутагдал гарахаас сэргийлж ажиллах, зөрчил гарсан тохиолдолд холбогдох арга хэмжээг авах
 

2020-01-12
Олон улсын тээвэр зуучийн менежер /Англи хэлтэй/

Худалдааны бизнесийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад дэмжлэг үзүүлэх,  гадаад тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцлийг бүрдүүлэх


Импортолж буй барааны чингэлгийг олон улсын нутаг дэвсгэр болон монгол улсын хилээр нэвтэрч, Улаанбаатарт буух хүртэлх дамжин өнгөрч буй олон улсын хууль тогтоомжийн дагуу саадгүй тээвэрлүүлэх нөхцлийг хангахуйц бичиг баримтаар үйлчилж, хяналт тавих


Буусан чингэлгийн тээврийн зардлыг хуваарилах, гадаад тээврийн төлбөр барагдуулах тал дээр анхаарч ажиллах

2020-01-03
Оффисын Хүлээн авагч

Компанийн оффисын үйлчилгээний соёл стандартыг хэвшүүлэн мөрдөж хэрэглэгч үйлчлүүлэгч, ажилтнуудад зөв боловсон соёлтой үйлчилгээг үзүүлэх
Хурал, сургалт зохион байгуулахад өрөө танхимыг бэлдэх
Хэвлэл захиалга хийх, албан бичиг хүлээн авах

2020-01-10
Даатгалын салбарын захирал

Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд даатгалын ач холбогдлыг суртчилан таниулж, гэрээ хэлэлцээр байгуулах, салбарын үйл ажиллагааг тасралтгүй тогтвортой явуулах, салбарын менежер, ажилтан нарт заавар зөвлөгөө өгөх, даатгалын үйлчилгээг үзүүлэх, уулзалт ярилцлагад цаг тухайд нь очих
Даатгалын орлогыг төлөвлөсөн хугацаанд даатгалын төрлүүдээр бүрдүүлэх
Даатгалын борлуулалт хийх, компанийн харилцагч даатгуулагчийн тоог нэмэгдүүлэх

2020-01-09
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Компанийг хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөхүйц, чадварлаг боловсон хүчнээр бүрдүүлэх, хангах
Ажилтны бүртгэл болон бусад баримт материалын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах
Ажилтантай холбоотой тушаал, тодорхойлолтыг хөдөлмөрийн хууль, компаний дүрэм журмын дагуу гаргах
Цаг бүртгэлийн журмын дагуу ажилтны цаг бүртгэлийг хянах, хөтлөх

2020-01-08
ХАБЭА-н Инженер ажилд авна.

Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуй /ХАБЭА-н/ хууль тогтоомж, стандартын дагуу Нийт ажилтнуудыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагаар хангах, осол эндэгдэлээс урьдчилан сэргийлэх, мэргэжлйин зохицуулалт, арга зүйгээр хангаж ажиллах

2020-01-07
Програм хөгжүүлэгч

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны програм хангамж болон вэб сайтын хөгжүүлэлт хийх
Хариуцсан системүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах

2020-01-07
Дэмжлэг үйлчилгээний мэргэжилтэн

Програмын тестийн ажлыг чанартай хэрэгжүүлэх, холбоотой дуудлагын дагуу асуудлыг шийдвэрлэх, шийдвэрлүүлэх, засаж сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх
-Системдүүсч буй асуудлуудыг түргэн шуурхай оновчтой шийдвэрлэх, шийдвэрлүүлэх
-Програм тестэлж шалгах, турших, судалгаа хийх
-Хэрэглэгчидмэдээлэл өгөх, судалгаа авах,  гарын авлага, видео хичээл, танилцуулга хийн     сургалт орох

2020-01-08
Худалдааны төлөөлөгч / эмэгтэй /

Худалдааны төлөөлөгч /гоо сайхан/ -Гүйцэтгэх үүрэг: Хариуцсан суваг, худалдааны цэгүүдэд бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаалж, шинэ харилцагчийг олсноор борлуулалтын бүтээмж, үр ашгийг тогтвортой өсгөх
-Харилцагчийн үйлчилгээг сайжруулах, тэднийг тогтоон барих, бараа бүтээгдэхүүний захиалга авснаас хойш харилцагчаар дамжин эцсийн хэрэглэгчдэд хүрэх хүртэлх бүхий л үйл явцад хяналт тавьж шаардлагатай үйлчилгээгээр хангах

-Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, бараа болон харилцагчийн судалгаа, хуваарьт хурал уулзалтанд оролцох

2020-01-08
Зээлийн ажилтан

- Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар хэрэглэгч, харилцагчдад мэдээлэл өгөх, таниулан сурталчлах
- Зээл олгох эсэхийг судлах, зээл олгохтой холбоотой бүх процессын ажлуудыг хийж гүйцэтгэх
- Зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих тухай

2020-01-07
Сонгон шалгаруулалтын мэргэжилтэн /Хүний нөөц/

Байгууллагын бүрдүүлэлтийн эх үүсвэрийг тодорхойлж, сонгон шалгаруулалтын процессыг хариуцан ажиллах
Салбаруудын хүний нөөцийн төлөвлөлтийн дагуу сул орон тоог захиалгын дагуу хийж чадварлаг ажилтнуудаар хангах
Ажлын байрны сонгон шалгаруулалт бүрд нэг ба түүнээс олон шатны чадамжид суурилсан тухайн хүний зан хандлага болон мэргэжлийн чадварыг тодорхойлох ярилцлага хийх
Хүний нөөцийн бүхий л үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх

2020-01-07
Санхүүгийн Аудитор

Компанийн салбар нэгжүүдийн үйл ажилллагааны үр ашигтай, нийцтэй байдалд аудит хийж, мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангах
Аудит хийх, үр дүнд дүн шинжилгээ хийж, тайлан гаргах 
Сургалт зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх, тасралтгүй сайжруулах

2020-01-07
Дотоод Аудитор

Компанийн салбар нэгжүүдийн үйл ажилллагааны үр ашигтай, нийцтэй байдалд аудит хийж, мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангах
Аудитын төлөвлөгөө гаргах
Аудит хийх, үр дүнд дүн шинжилгээ хийж, тайлан гаргах 
Сургалт зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх, тасралтгүй сайжруулах

2020-01-07
БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР /Хүний нөөц/

Байгууллагын бүрдүүлэлтийн эх үүсвэрийг тодорхойлж, бүрдүүлэлтийн процессийг хариуцан ажиллах
Бүрдүүлэлтийн сувгийг нэмэгдүүлэх, холбогдох мэргэжлийн байгууллага болон хөдөлмөрийн биржүүд хувь хүмүүстэй хамтарч ажиллах
Хүний нөөцийн бүрдүүлэлттэй холбоотойгоор маркетингийн газартай хамтран ажиллах, PR хийх, сурталчлах
Компанийн хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх

2020-01-08
Борлуулалт импортын менежер /Stationary/

Бизнес төлөвлөгөө, борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Дотоод гадаадын зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийж худалдааны гэрээ хэлэлцээр байгуулах
Хариуцсан бизнесийн сар, улирал болон жилийн ажлын тайлан гаргаж удирдлагад танилцуулах
Брэндийн маркетингийн бодлогыг тодорхойлж, брэндийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэж ажиллах
Харилцагчдад, эцсийн хэрэглэгч болон борлуулалтын ажилтнуудад бүтээгдэхүүний мэдлэг олгох, сургалт зохион байгуулах

2020-01-08
Борлуулалт импортын менежер /Номин Хоум Стайл/

Бизнес төлөвлөгөө, борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Дотоод гадаадын зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийж худалдааны гэрээ хэлэлцээр байгуулах
Хариуцсан бизнесийн сар, улирал болон жилийн ажлын тайлан гаргаж удирдлагад танилцуулах
Брэндийн маркетингийн бодлогыг тодорхойлж, брэндийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэж ажиллах
Харилцагчдад, эцсийн хэрэглэгч болон борлуулалтын ажилтнуудад бүтээгдэхүүний мэдлэг олгох, сургалт зохион байгуулах

2020-01-06
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР / Солонгос хэлтэй/

Гадаад болон дотоод зах зээлийн судалгаа хийх
Шинэ бизнес төсөл боловсруулах
Төслийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшинд зөв зохион байгуулалт,зөв удирдлагаар хангаж ажиллах
Төслийн гүйцэтгэл, нөхцөл байдалд шинжилгээ хийх
Төслийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийх.
Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, санхүүгийн шнжилгээ, үнэлгээ хийх
Тайлан, мэдээ бэлдэх

2020-01-03
Эдийн засагч

Компанийн нэгдсэн төсөв, бизнес төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах, батлагдсан төсвийг зарцуулах ажлын хүрээнд компанийн газар, нэгжтэй хамтран ажиллах, бизнесийн орчны өөрчлөлт, чиг хандлагын болон зах зээлийн судалгаа шинжилгээний удирдамж боловсруулах, судалгаа хийх, бүтээгдэхүүний үнэ тогтоох бодлогыг боловсруулахад санал, дүгнэлт өгч удирдлагыг санхүүгийн мэдээллээр хангах;

2020-01-03
Гаалийн бүрдүүлэлтийн менежер

-Гаалийн хяналтын талбай, карго, агаараар тээвэрлэгдэн ирсэн ачааны бүрдүүлэлтийг хийх
-Гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг хэвийн явагдах нөхцлийг бүрдүүлэх үүднээс контейнерийн хөдөлгөөнийг хянах 

2020-01-03
Гарахын шалган

Дэлгүүрийн гарах урсгалыг хянах, зөрчил дутагдал гарахаас сэргийлж ажиллах, зөрчил гарсан тохиолдолд холбогдох арга хэмжээг авах
 

2020-01-03
Судалгааны менежер

Зах зээл дээрх хэрэглэгчийн зан төлөвийг судлах, түүний хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг дата анализ өгөгдөл дээр үндэслэн судалж, цаашдын төлөвийг урьдчилан таамаглах, тэдгээрт тулгуурласан шаардлагатай үйл ажиллагаануудын талаар дүгнэлт зөвлөмж гаргах

2020-01-03
Гарахын шалган

Дэлгүүрийн гарах урсгалыг хянах, зөрчил дутагдал гарахаас сэргийлж ажиллах, зөрчил гарсан тохиолдолд холбогдох арга хэмжээг авах
 

2020-01-03
Төслийн менежер

Гадаад болон дотоод зах зээлийн судалгаа хийх
Шинэ бизнес төсөл боловсруулах
Төслийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшинд зөв зохион байгуулалт,зөв удирдлагаар хангаж ажиллах
Төслийн гүйцэтгэл, нөхцөл байдалд шинжилгээ хийх
Төслийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийх.
Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, санхүүгийн шнжилгээ, үнэлгээ хийх
Тайлан, мэдээ бэлдэх

2020-01-03
Дата аналист

Өгөгдөлд суурилан бизнест дэмжлэг үзүүлэх судалгаа шинжилгээг хийж гүйцэтгэх, байгууллагын гадаад дотоод өгөгдөл дээр дүн шинжилгээ хийж загварчлал боловсруулах, үр дүнг тайлагнах, таамаглах чадвар бүхий загварчлалыг хөгжүүлэх, сайжруулах, хянах, баримтжуулах, тухайн өгөгдлүүдийг BI Tools ашиглан тайлан мэдээ гаргах

2019-12-30
Мерчендайзер

- Дэлгүүрийн /фүүдс, хоумстайл/ өрөлт хураалтын стандартыг тодорхойлох, хэвшүүлэх
- Худалдааны ажилтнуудыг өрөлт хураалтын өдөр тутмын зааварчилгаагаар хангах
- Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх
 

2019-12-27
Бизнес шинжээч /Номин Даатгал/

-Маягт боловсруулах
-Харилцагчийн талаар мэдээлэл цуглуулах
-Эрсдэлийн үнэлгээ хийх модел боловсруулах
-Даатгалын хамгаалалт үзүүлэх эсэхийг шийдэх
-Даатгалын үнэлгээ болон хураамжийг тогтоох
-Даатгалын гэрээний нөхцөлийг өөрчлөх

© Номин Холдинг ХХК. 1992-2020 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2020.