Үндсэн хувилбар
,
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Номин Юнайтед Төв оффис 4,5 давхарт Хүний нөөц,бодлогын газар

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-05-17
Худалдааны зөвлөх

 -Автомашины үйлчилгээний тасагт
- Борлуулалтанд анхаарч ажиллах,
- Худалдан авагчдад шаардлагатай мэдээллийг өгөх

2019-05-15
Ахлах нягтлан бодогч /Хэнтий аймаг дахь салбарт/

Сар, улирал бүрт Санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харъяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх 

Салбарын санхүүг бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих, процессийн сайжруулалтыг байнга хийнэ.


Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, ахлах нягтлан бодогчоос хариуцуулж өгсөн ажлыг цаг хугацаанд нь хийж, бүртгэлд тусган танилцуулана.

2019-05-15
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /харилцагчийн тооцоонд/

Сар, улирал бүрт Санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харъяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх 

Данс бүртгэл дээрх үндсэн хөрөнгө, бараа материалыг баталгаажуулж бодитой эсэхэд хяналт тавьж ажиллах, БҮС-ын Ахлах нягтлан бодогчийн гаргаж өгсөн хуваарийн дагуу дотоод коипаниудтай тооцоо нийлж баталгаажуулах.


Харилцагч байгууллагуудын хүсэлт албан бичиг, гэрээний дагуу бартерийн худалдан авалт, бусад ажил гүйлгээг тооцооноос суутган программд бичилт хийж, харилцагчийн борлуулалтаас хасч тооцох.

2019-05-15
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /Хэнтий салбарт//

Сар, улирал бүрт Санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харъяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх 

Салбарын санхүүг бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих, процессийн сайжруулалтыг байнга хийнэ.


Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, ахлах нягтлан бодогчоос хариуцуулж өгсөн ажлыг цаг хугацаанд нь хийж, бүртгэлд тусган танилцуулана.

2019-05-16
Маркетингийн менежер

Маркетингийн бодлого, стратегийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, хөгжүүлэх, салбарын маркетингийн  үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах; 
Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа, шинжилгээнд харьцуулалт хийж, цаашид баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх;
Маркетинг, борлуулалтын орлого, зардлыг төлөвлөх, үр ашгийг тооцох, тайлагнах;

2019-05-16
Төслийн менежер

Төслийн санал боловсруулах, төслийн судалгаа хийх, төслийн үйл ажиллагааг удирдан, зохион байгуулах, төлөвлөгөө боловсруулах, санхүү, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө боловсруулахад туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх, удирдлага, зохион байгуулалт, хүний нөөцийн төлөвлөгөө боловсруулах, төслийн танилцуулга бэлтгэх, төслийн бичиг баримт боловсруулах, төслийн гүйцэтгэл, нөхцөл байдалд шинжилгээ хийх, төслийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, шинжилгээ, үнэлгээ хийх, төслийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийх.

2019-05-16
Борлуулалт импортын Менежер

Хариуцсан барааны импортын зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлтийг тооцох, маркетинг борлуулалтын төлөвлөгөөг батлуулах түүнийг хэрэгжүүлэх, хянах 
Ашигт ажиллагааны түвшинг нэмэгдүүлэх, барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагын болон худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх,
Импортын татан авалт, борлуулалтын төлөвлөгөөг оновчтой хийх, барааны эргэцийг зохистой түвшинд байлгах, барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх,

2019-05-14
Эдийн засагч

-Эдийн засгийн тайлан шинжилгээнд үндэслэн салбарын ирээдүйн үйл ажиллагааг төлөвлөх, эдийн засгийн үр ашгийг тооцох
-Компанийн ашигт ажиллагааны түвшинг хангах, алдагдлыг бууруулах
-Ажлын байрны шаардлагын хүрээнд бичиг баримт боловсруулах 

2019-05-14
Төслийн менежер /Програм/

Хэрэглэгчийн шаардлагыг судлан цар хүрээг тодорхойлох,  төслийн баг болон бусад оролцогчдыг ижил мэдээллээр хангах  
Төслийн хэрэглэгчийн шаардлага цар хүрээ, төлөвлөгөө, зардлын тооцоо зэргийг баримтжуулан баталгаажуулах, өөрчлөлтийг хөтлөн түүхэн бүртгэл мэдээллийг хадгалах.
Эцсийн хэрэглэгчийн шаардлагад нийцүүлэн хариуцсан төслийн ажлыг чанартай  хэрэгжүүлэх

2019-05-14
Сургалт хөгжлийн менежер

Сургалтын хэрэгцээ тодорхойлох, сургалтыг сар, улирал, жилээр төлөвлөх, хэрэгцээт хөтөлбөрүүдийг боловсруулах
Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгуулах, бие даан хэрэгцээт сургалтуудыг хийх, зорилтот хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, зохицуулах
Ажилтны хувийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай хөтөлбөр, коучинг, менторинг хийх, удирдан зохион байгуулах

2019-05-13
Нийлүүлэлтийн Менежер

- Борлуулалт, үйлчилгээний салбар дэлгүүрүүдэд худалдаалж буй барааны нэр төрлийн сонголтыг өндөр түвшинд байлгах,борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, хямд үнийн баталгааг хангуулах - Нийлүүлж буй барааны эргэцийг зохих түвшинд байлгах, чанар, хугацаа стандартын шаардлагад нийцүүлэх, ашигт ажиллагааны түвшинг нэмэгдүүлэх

2019-05-13
Борлуулалт импортын Менежер /жимс хариуцсан/

Хатаасан болон бусад жимс жимсгэнийн категорийг хариуцан ажиллах ба импортын зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлтийг тооцох, маркетинг борлуулалтын бодлогыг тодорхойлж, төлөвлөгөөг батлуулах түүнийг хэрэгжүүлэх, хянах 
Жимсний борлуулалт болон худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх,
Шинэ жимсны татан авалтын борлуулалтын төлөвлөгөөг оновчтой хийх, барааны эргэцийг зохистой түвшинд байлгах, барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх,

2019-05-13
Олон улсын тээвэр зуучийн менежер /Англи хэлтэй/

Худалдааны бизнесийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад дэмжлэг үзүүлэх,  гадаад тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцлийг бүрдүүлэх


Импортолж буй барааны чингэлгийг олон улсын нутаг дэвсгэр болон монгол улсын хилээр нэвтэрч, Улаанбаатарт буух хүртэлх дамжин өнгөрч буй олон улсын хууль тогтоомжийн дагуу саадгүй тээвэрлүүлэх нөхцлийг хангахуйц бичиг баримтаар үйлчилж, хяналт тавих


Буусан чингэлгийн тээврийн зардлыг хуваарилах, гадаад тээврийн төлбөр барагдуулах тал дээр анхаарч ажиллах

2019-05-13
Агуулахын нярав

-Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-05-13
Оффис менежер

Стандартад нийцсэн, зохион байгуулалттай, тав тухтай ажлын орчин нөхцлийг бүрдүүлэх
Оффисын ажилтнуудын сэтгэл ханамжийн хангах
Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх
Оффисын дотоод журмыг мөрдүүлэх, оффисын ажиллагчдын ирц, эмх цэгцийг хангуулах
Оффисын түрээсийн үйл ажиллагааг хариуцах

Ажлын байрны зарууд

  1. Худалдааны зөвлөх5 сарын 17. 16:32
  2. Ахлах нягтлан бодогч /Хэнтий аймаг дахь салбарт/5 сарын 15. 16:07
  3. ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /харилцагчийн тооцоонд/5 сарын 15. 12:27
  4. ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /Хэнтий салбарт//5 сарын 15. 16:10
  5. Маркетингийн менежер5 сарын 16. 12:17

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Номин Холдинг ХХК. 1992-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.