Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Моннис барилга 9 давхар, Дөрвөн улирлын цэцэрлэг, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Улаанбаатар хот 17011, Монгол улс

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-08-22
Тоо хэмжээний хяналтын ажилтан /Estimator/

Барилгын төсөвчин нь барилгын ажлын бусад чиглэлээр ажилладаг мэргэжилтнүүд болох захиалагч, архитектор, нийлүүлэгч нартай хамтран барилгын тодорхой төслийн өртөг зэргийг нарийвчлан гаргаж, нарийвчлан санал гаргадаг.

2019-08-20
Чанарын барилгын инженер

Гүйцэтгэж буй төслийн барилга угсралт, засал чимэглэлийн ажлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд чанарын хяналт, удирлагын тогтолцоог хэрэгжүүлж, ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж, тайлагнах

2019-08-20
Барилгын инженер

 Барилгын төсөл дээр ажиллах, барилгын ажлын чанарын шалгалт хийх.

2019-08-20
Төлөвлөгч

Төрөл бүрийн брэнд, материалын (Evian, Parts (Sany, Man etc.), Clemcorp, Schindler) татан авалтыг төлөвлөх.

2019-08-20
Гаалийн ажилтан

Гаалийн бүрдүүлэлт хийж, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийн хуваарийн дагуу ажиллах.

2019-08-20
Худалдааны төлөөлөгч

Харилцагч компаниудтай тоног төхөөрөмжийн сэлбэгийн худалдаа, мэдээлэл гаргаж өгч гэрээ контрактийг хариуцаж ажиллах.

2019-08-20
Геодезийн техникч

Барилгын геодезийн хэмжилтийн ажлыг монгол улсын норм, дүрэмд нийцүүлэн, цаг хугацаанд нь мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэх.

2019-08-20
Геодезийн инженер

Барилгын геодезийн хэмжилтийн ажлыг монгол улсын норм, дүрэмд нийцүүлэн, цаг хугацаанд нь мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэх.

2019-08-20
Cантехник инженер

Сантехникийн ажлыг мэргэшлийн өндөр түвшинд удирдан зохион байгуулж, инженер, техникийн ажилтнуудын үйл ажиллагааны харилцан уялдааг хангах замаар төлөвлөсөн зорилтыг биелүүлэх, барилга байгууламжийн дулаан сантехникийн угсралтын ажил, их ба урсгал засварын ажлын тухайн жилийн төлөвлөгөө, график боловсруулж, баталгаажуулах, хэрэгжүүлэх зэрэг үүргийг хүлээнэ.

2019-08-20
Чанарын цахилгааны инженер

Гүйцэтгэж буй төслийн барилга угсралтын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, туршилт тохируулгын ажлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд чанарын хяналт, удирлагын тогтолцоог хэрэгжүүлж, ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж, тайлагнах

2019-08-20
Cантехник инженер

Сантехникийн ажлыг мэргэшлийн өндөр түвшинд удирдан зохион байгуулж, инженер, техникийн ажилтнуудын үйл ажиллагааны харилцан уялдааг хангах замаар төлөвлөсөн зорилтыг биелүүлэх, барилга байгууламжийн дулаан сантехникийн угсралтын ажил, их ба урсгал засварын ажлын тухайн жилийн төлөвлөгөө, график боловсруулж, баталгаажуулах, хэрэгжүүлэх зэрэг үүргийг хүлээнэ.

2019-08-20
Чанарын цахилгааны инженер

Гүйцэтгэж буй төслийн барилга угсралтын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, туршилт тохируулгын ажлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд чанарын хяналт, удирлагын тогтолцоог хэрэгжүүлж, ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж, тайлагнах

2019-08-20
Тоног төхөөрөмжийн цахилгааны инженер /Оюу толгой

Ажлын байрны тодорхойлтод заагдсан ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэх.

2019-08-20
Лифтний механик инженер

Цахилгаан шат болон автомат урсдаг шатны угсралт, засвар үйлчилгээ хийх

2019-08-20
Оффисийн сантехникч

Оффисийн сантехникийн үйлчилгээг хийнэ.

2019-08-20
Барилгын төсөвчин

-Батлагдсан зургийн дагуу барилгын төсөв хийх
-Төсвийн гүйцэтгэлийг хянах удирдлагыг мэргэжлийн зүгээс мэдээллээр хангах
-Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүрэг

2019-08-20
Агуулахын эрхлэгч

Ачаа хүлээн авах, ачуулах болон агуулахын үлдэгдэлийн бүртгэлийг хөтлөх.

2019-08-20
Чанарын сантехник инженер

Сантехникийн ажлыг мэргэшлийн өндөр түвшинд удирдан зохион байгуулж, инженер, техникийн ажилтнуудын үйл ажиллагааны харилцан уялдааг хангах замаар төлөвлөсөн зорилтыг биелүүлэх, барилга байгууламжийн дулаан сантехникийн угсралтын ажил, их ба урсгал засварын ажлын тухайн жилийн төлөвлөгөө, график боловсруулж, баталгаажуулах, хэрэгжүүлэх зэрэг үүргийг хүлээнэ.

2019-08-20
Механик инженер

Механик инженер, ажил үүргийн хуваарийн дагуу

2019-08-20
Барилгын төслийн төлөвлөгч

Төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэлд хяналт тавих, гүйцэтгэлд нөлөөлж буй асуудлыг тэмдэглэх, мэдээлэх
Төслийн хэрэгжилтийн хугацаанд нөлөөлж болохуйц нөлөөлөл эрсдэлүүдэд дүн шинжилгээ хийж удирдлагуудыг мэдээллээр хангах
Барилгын төслийн үйл ажиллагаанд ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад үүргийн дагуу төлөвлөгчөөр ажиллах, Project болон Primavera программ дээр ажиллах

2019-08-20
Цахилгааны инженер

Оюу Толгой сайтад Барилгын төсөл дээр ажлын хуваарийн дагуу ажиллах

2019-08-20
Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн механик

Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх , техникийн бэлэн байдлыг хангах.

2019-08-15
Эрүүл ахуйч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-08-12
Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн механик

Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх , техникийн бэлэн байдлыг хангах.

2019-08-12
Баримт бичиг хяналтын ажилтан

Компанийн баримт бичгийг баримт бичгийн санд хүлээн авах, бүртгэж дугаарлах, баримт бичиг боловсруулах, хянах, бусад газар хэлтэст хүргүүлэх, хадгалах, устгах, баримт бичгийн цахим санг бүрдүүлэн ажиллах. Autocad программ хөтлөн ажиллах

2019-08-12
Цахилгааны инженер

Оюу Толгой сайтад Барилгын төсөл дээр ажлын хуваарийн дагуу ажиллах

2019-08-12
Захиргааны ажилтан

ХАБЭА хэлтсийн бичиг баримттай холбоотой ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

2019-08-12
Барилгын төслийн төлөвлөгч

Төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэлд хяналт тавих, гүйцэтгэлд нөлөөлж буй асуудлыг тэмдэглэх, мэдээлэх
Төслийн хэрэгжилтийн хугацаанд нөлөөлж болохуйц нөлөөлөл эрсдэлүүдэд дүн шинжилгээ хийж удирдлагуудыг мэдээллээр хангах
Барилгын төслийн үйл ажиллагаанд ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад үүргийн дагуу төлөвлөгчөөр ажиллах, Project болон Primavera программ дээр ажиллах

2019-08-12
Механик инженер

Механик инженер, ажил үүргийн хуваарийн дагуу

2019-08-12
Чанарын сантехник инженер

Сантехникийн ажлыг мэргэшлийн өндөр түвшинд удирдан зохион байгуулж, инженер, техникийн ажилтнуудын үйл ажиллагааны харилцан уялдааг хангах замаар төлөвлөсөн зорилтыг биелүүлэх, барилга байгууламжийн дулаан сантехникийн угсралтын ажил, их ба урсгал засварын ажлын тухайн жилийн төлөвлөгөө, график боловсруулж, баталгаажуулах, хэрэгжүүлэх зэрэг үүргийг хүлээнэ.

2019-08-12
Агуулахын эрхлэгч

Ачаа хүлээн авах, ачуулах болон агуулахын үлдэгдэлийн бүртгэлийг хөтлөх.

2019-08-12
Барилгын төсөвчин

-Батлагдсан зургийн дагуу барилгын төсөв хийх
-Төсвийн гүйцэтгэлийг хянах удирдлагыг мэргэжлийн зүгээс мэдээллээр хангах
-Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүрэг

2019-08-12
Сэлбэгийн захиалгын ажилтан

Сэлбэгийн худалдаа, нийлүүлэлт, гэрээ контракт хариуцах, тэдгээртэй холбоотой мэдээ мэдээлэлээр харилцагч компануудтай шууд харьцах, мөн үйлдвэрийн аудитын холбоотой ажлуудыг хариуцах.

2019-08-12
Харуул хамгаалалтын ажилтан

Байгууллагын өмч хөрөнгийг хулгай дээрэм, гэмт халдлага болон болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, объектын аюулгүй байдлыг хангах.

2019-08-12
Орчуулагч

Мэргэжлийн түвшинд англи хэл дээр аман болон бичгийн орчуулга хийх, албан бичиг баримт боловсруулж ажиллах.

2019-08-12
Түлшний нярав

Уурхайн орчинд түлшний няраваар ажиллах, хянах, бүртгэлийг хөтлөх

2019-08-12
Оффисийн сантехникч

Оффисийн сантехникийн үйлчилгээг хийнэ.

2019-08-12
Лифтний механик инженер

Цахилгаан шат болон автомат урсдаг шатны угсралт, засвар үйлчилгээ хийх

2019-08-12
Нярав

Компанийн үндсэн хөрөнгө, аж ахуйн бараа материал, бэлэн мөнгийг хариуцан ажиллах. Агуулахад байгаа бараа материалын хадгалалт, хамгаалалтанд хяналт тавьж, нөөцийн талаар холбогдох хүмүүсийг мэдээллээр хангах. Бараа материалын татан авалт, олголтыг хариуцан ажиллана.

2019-08-12
Програмист

Програм хангамжийн чиглэлээр гүнзгийрүүлэн суралцаж мэргэших хүсэл зорилготой, ажлын ачаалал даах чадвартай, шинийг эрэлхийлж сэтгэн бодох логик сэтгэлгээ сайтай, хариуцлагатай, тогтвор суурьшилтай.

2019-08-12
Тоног төхөөрөмжийн цахилгааны инженер /Оюу толгой

Ажлын байрны тодорхойлтод заагдсан ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэх.

2019-08-12
ХАБЭА-н Бичиг хэргийн ажилтан

ХАБЭА хэлтсийн бичиг баримттай холбоотой ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

2019-08-12
Чанарын бичиг хэргийн ажилтан

Захиалагчын болон дотоодын удирлага, менежментийн багт тайлан болон гүйцэтгэлийн бичиг баримт боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх
Чанарын хяналтын баримт бичгүүдийг бүртгэх, хянах, хадгалах
Дотоод аудитын хуваарь гаргах, тайлагнах, мэдэгдэх
Баримт бичгийн загвар дизайн боловсруулах
Төсөл хүлээлгэн өгөх баримт бичиг боловсруулж, хүлээлгэн өгөх
Дата өгөгдөл боловсруулах /гүйцэтгэлийн болон хяналтын баримт бичгийн/
Бүх төрлийн багаж, тоног төхөөрөмжийн тохиргоог бүртгэлжүүлж, хянах

2019-08-12
Чанарын цахилгааны инженер

Гүйцэтгэж буй төслийн барилга угсралтын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, туршилт тохируулгын ажлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд чанарын хяналт, удирлагын тогтолцоог хэрэгжүүлж, ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж, тайлагнах

2019-08-12
Үйлчлэгч

Оффисын цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хангах
Гадна талбай болон заалны цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хангах

2019-08-12
Багажны нярав

Компанийн нэр дээр бүртгэлтэй бүх төрлийн хөдөлгөөнт бус багаж болон ажилчдын ХХХ-н хэрэгсэлийг хариуцаж ажиллана.

2019-08-12
Цаг бүртгэлийн ажилтан

Захиргааны хэлтсийн бичиг баримттай холбоотой ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

2019-08-12
Cантехник инженер

Сантехникийн ажлыг мэргэшлийн өндөр түвшинд удирдан зохион байгуулж, инженер, техникийн ажилтнуудын үйл ажиллагааны харилцан уялдааг хангах замаар төлөвлөсөн зорилтыг биелүүлэх, барилга байгууламжийн дулаан сантехникийн угсралтын ажил, их ба урсгал засварын ажлын тухайн жилийн төлөвлөгөө, график боловсруулж, баталгаажуулах, хэрэгжүүлэх зэрэг үүргийг хүлээнэ.

2019-08-12
Геодезийн инженер

Барилгын геодезийн хэмжилтийн ажлыг монгол улсын норм, дүрэмд нийцүүлэн, цаг хугацаанд нь мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэх.

2019-08-12
Геодезийн техникч

Барилгын геодезийн хэмжилтийн ажлыг монгол улсын норм, дүрэмд нийцүүлэн, цаг хугацаанд нь мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэх.

2019-08-12
Худалдааны төлөөлөгч

Харилцагч компаниудтай тоног төхөөрөмжийн сэлбэгийн худалдаа, мэдээлэл гаргаж өгч гэрээ контрактийг хариуцаж ажиллах.

2019-08-12
Агуулахын туслах ажилтан

Агуулахы ачаа буулгах, ачих, тэдгээрийг байршуулах, түгээх .

2019-08-12
Гаалийн ажилтан

Гаалийн бүрдүүлэлт хийж, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийн хуваарийн дагуу ажиллах.

2019-08-12
Төлөвлөгч

Төрөл бүрийн брэнд, материалын (Evian, Parts (Sany, Man etc.), Clemcorp, Schindler) татан авалтыг төлөвлөх.

2019-08-12
Барилгын инженер

 Барилгын төсөл дээр ажиллах, барилгын ажлын чанарын шалгалт хийх.

2019-08-12
Чанарын барилгын инженер

Гүйцэтгэж буй төслийн барилга угсралт, засал чимэглэлийн ажлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд чанарын хяналт, удирлагын тогтолцоог хэрэгжүүлж, ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж, тайлагнах

Ажлын байрны зарууд

  1. Тоо хэмжээний хяналтын ажилтан /Estimator/8 сарын 22. 15:23
  2. Чанарын барилгын инженер8 сарын 20. 9:25
  3. Барилгын инженер8 сарын 20. 9:25
  4. Төлөвлөгч8 сарын 20. 9:25
  5. Гаалийн ажилтан8 сарын 20. 9:25

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Моннис Групп. 1998-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.