Үндсэн хувилбар
75756062
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Баянмонгол хорооллын хойно нарны зам дагуу байрлах миний хайпермаркет-1 төв оффис

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-07-23
ДОХИОЛЛЫН ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэнэ
Хулгай болон галын дохиоллын системийн үйл ажиллагагаанд хяналт тавиж ажиллана

2019-07-23
ХАМГААЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА

Компанийн харуул хамгаалалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдан чиглүүлэх. Харуул хамгаалалтын үйл ажиллагааг  биечлэн  гүйцэтгэх чадвартай ажилтнуудыг  бэлтгэх, сургана.
Худалдаа үйлчилгээний онцлогт тохируулсан гадаад болон дотоод  харуул хамгаалалтын  аюулгүй ажиллагааны дагуу чиглэгдсэн үйл ажиллагаа явуулна.
Байгууллага салбар нэгжийн аюулгүй байдал, байгууллагын онцлогт тохируулсан дохиолол, хамгаалалтын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, дэг журам сахиулах, дүрэм журамын хэрэгжилтийг  хангаж ажиллана.
Байгууллагын авто машин, тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдалд  хяналт тавих , зүй зохистой ашиглалт, тээврийн хэрэгсэл ашиглах эрхтэй албадуудтай хамтарч ажиллана.

2019-07-23
Нярав

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргүүд

2019-07-22
Нягтлан бодогч

үндсэн чиг үүрэгт тулгуурлана

2019-07-18
Оффис хамгаалагч

Төв албан байрны өдөр тутмын аюулгүй байдлыг хангах
Төв оффисын орох, гарах урсгалыг зөв зохион байгуулах
Гадаад халдлага болон дотоод зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх
Салбарын ажилчдын дотоод журам дүрмийн мөрдөлт, стандартын хэрэгжилтийг хянах
Мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэх
Гал, усны аюул гарахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх /өрөөний цахилгаан хэрэгсэл салгасан, цонх хаалга хаалттай эсэх/

2019-07-19
ХАМГААЛАГЧ

дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хэв журам зөрчих, гадна болон  дотоод зөрчлийг илрүүлэх, дэлгүүрийн  ажилчдын дотоод журам,  дүрэм,  стандартын хэрэгжилтийг хянах, салбарын өдөр дутмын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

2019-07-19
Хяналтын ажилтан

Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллана.
Дэлгүүрийн хамгаалагчдыг удирдлагаар хангаж ажиллана.
Дэлгүүрийн үйл ажиллагааны камерын мэдээллийг хянаж түүнтэй холбогдох асуудлыг АБТ дагуу шийдвэрлэнэ.
Камерын байршил, тусгал,бичлэгт хяналт тавьж илэрсэн зөрчлийг холбогдох дүрэм журам, зааврын дагуу арилгах, шийдвэрлүүлнэ.

2019-07-19
ХУДАЛДАГЧ, КАСС

Бараа бүтээгдэхүүн танилцуулах худалдан борлуулах

2019-07-18
ХАМГААЛАГЧ /Батлан хамгаалах их сургууль салбар/

-Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих,
-Хэв журам зөрчих, гадна болон  дотоод зөрчлийг илрүүлэх, дэлгүүрийн  ажилчдын дотоод журам,  дүрэм,  стандартын хэрэгжилтийг хянах, салбарын өдөр дутмын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

2019-07-18
ХУДАЛДАГЧ, КАСС / Батлан хамгаалах их сургууль /

Бараа бүтээгдэхүүн танилцуулах худалдан борлуулах

2019-07-18
Оператор /call center/

Худалдан авагч, харилцагч, үйлчлүүлэгч, түншүүдийн оператороор дамжин авч буй  мэдээ мэдээлэл, санал гомдлыг багцлан дүн шинжилгээ хийх

2019-07-16
ЭДИЙН ЗАСАГЧ

Байгууллагын төсөв төлөвлөгөөг эдийн засгийн үндэслэлтэйгээр тооцоо судалгаатай гаргах, гүйцэтгэлийг хянах, тайлагнах

2019-07-16
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

- Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт
- Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт 
- Хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөн 

2019-07-17
ХАМГААЛАГЧ

дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хэв журам зөрчих, гадна болон  дотоод зөрчлийг илрүүлэх, дэлгүүрийн  ажилчдын дотоод журам,  дүрэм,  стандартын хэрэгжилтийг хянах, салбарын өдөр дутмын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

2019-07-17
Хяналтын ажилтан

Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллана.
Дэлгүүрийн хамгаалагчдыг удирдлагаар хангаж ажиллана.
Дэлгүүрийн үйл ажиллагааны камерын мэдээллийг хянаж түүнтэй холбогдох асуудлыг АБТ дагуу шийдвэрлэнэ.
Камерын байршил, тусгал,бичлэгт хяналт тавьж илэрсэн зөрчлийг холбогдох дүрэм журам, зааврын дагуу арилгах, шийдвэрлүүлнэ.

2019-07-17
ХАМГААЛАЛТЫН АЛБАНЫ МЕНЕЖЕР

Дархан цааз ХХК - д  Хамгаалалтын албаны менежер  ажилд  авна.
 

2019-07-17
ЖОЛООЧ АЖИЛД АВНА

Байгууллагын авто тээврийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, шуурхай үйлчлэх

2019-07-17
МАХНЫ ТАСГИЙН ХУДАЛДАГЧ

 Махыг эвдэж, тэдгээрийг ангилах, борлуулах.
 

2019-07-16
ДОХИОЛЛЫН ИНЖЕНЕР

Хулгай болон галын дохиоллын системийн үйл ажиллагагааг мэддэг байх

2019-07-16
ХУДАЛДАГЧ, КАСС

Бараа бүтээгдэхүүн танилцуулах худалдан борлуулах

2019-07-09
Оффис хамгаалагч

Төв албан байрны өдөр тутмын аюулгүй байдлыг хангах
Төв оффисын орох, гарах урсгалыг зөв зохион байгуулах
Гадаад халдлага болон дотоод зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх
Салбарын ажилчдын дотоод журам дүрмийн мөрдөлт, стандартын хэрэгжилтийг хянах
Мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэх
Гал, усны аюул гарахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх /өрөөний цахилгаан хэрэгсэл салгасан, цонх хаалга хаалттай эсэх/

2019-07-09
ХАМГААЛАГЧ

дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хэв журам зөрчих, гадна болон  дотоод зөрчлийг илрүүлэх, дэлгүүрийн  ажилчдын дотоод журам,  дүрэм,  стандартын хэрэгжилтийг хянах, салбарын өдөр дутмын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

2019-07-09
Хяналтын ажилтан

Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллана.
Дэлгүүрийн хамгаалагчдыг удирдлагаар хангаж ажиллана.
Дэлгүүрийн үйл ажиллагааны камерын мэдээллийг хянаж түүнтэй холбогдох асуудлыг АБТ дагуу шийдвэрлэнэ.
Камерын байршил, тусгал,бичлэгт хяналт тавьж илэрсэн зөрчлийг холбогдох дүрэм журам, зааврын дагуу арилгах, шийдвэрлүүлнэ.

2019-07-03
Нярав

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргүүд

2019-07-03
Оффис хамгаалагч

Төв албан байрны өдөр тутмын аюулгүй байдлыг хангах
Төв оффисын орох, гарах урсгалыг зөв зохион байгуулах
Гадаад халдлага болон дотоод зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх
Салбарын ажилчдын дотоод журам дүрмийн мөрдөлт, стандартын хэрэгжилтийг хянах
Мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэх
Гал, усны аюул гарахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх /өрөөний цахилгаан хэрэгсэл салгасан, цонх хаалга хаалттай эсэх/

Ажлын байрны зарууд

  1. ДОХИОЛЛЫН ИНЖЕНЕР1 цаг 9 минутын өмнө
  2. ХАМГААЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА1 цаг 10 минутын өмнө
  3. Нярав1 цаг 55 минутын өмнө
  4. Нягтлан бодогч7 сарын 22. 17:30
  5. Оффис хамгаалагч7 сарын 18. 20:06

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Миний Дэлгүүр ХХК. 1992-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.