Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбайн зүүн талд MAX TOWER, 11-р давхар 1104 тоот

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-06-26
ХАБЭА-н ажилтан

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартын дагуу байгууллагын ажилтнуудын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах, Группийн өмчлөлийн үл хөдлөх хөрөнгүүд, тэнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа салбар нэгжүүдэд  галын аюулгүй байдлыг  урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй холбоотой аюулгүй ажиллагааг хангуулж ажиллах, үүсч болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх , гарцаагүй үүссэн ослын хор ,нөлөөллийг бууруулах ажлыг зохион байгуулахад  оршино.

2019-06-25
Үйлчлэгч

Худалдаа, үйлчилгээний төвийн цэвэрлэгээ, үйлчилгээний ажлыг гүйцэтгэж цэвэр үзэмжтэй байхад өөрийн хувь нэмрийг оруулан ажиллана

2019-06-25
Ерөнхий нягтлан бодогч

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг НББОУС-д нийцүүлэн НББ-ийн хуулийн хүрээнд хариуцан хэрэгжүүлэх
Компанийн санхүүгийн болон татварын тайлангуудыг хугацаанд нь бэлтгэн гаргаж үр дүнг нь удирдлагад танилцуулах
Хөндлөнгийн болон дотоод аудитын ажлын багтай хамтран ажиллах, тайлан бэлдэх, заавар зөвлөгөөг хэрэгжүүлэх

2019-06-25
Зам гүүр, дэд бүтцийн салбарт Орлогч захирал

Компанийн богино, дунд, урт хугацааны бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах
Бизнесийг алсын хараатайгаар төлөвлөн хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг өсгөх санаачилгыг гаргаж, удирдлагын багтай хамтран хэрэгжүүлэх
Бүтээн байгуулалтын процессын удирдлагыг зохистой хэрэгжүүлэх, гол төслүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах, шийдвэр гаргах
Томоохон төсөл, хөрөнгө оруулалт, худалдан авалт, бизнесийн өргөжилтийн шийдвэр гаргалт, үйл ажиллагаанд оролцох
Гадаад дотоод харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх

2019-06-25
Дизайнер

Маркетингийн үйл ажиллагаанд шаардагдах реклам зар сурталчилгаа, хэвлэх материалын график зураг төслийн эхийг бэлтгэх
Реклам зар сурталчилгааны ажлын захиалгын гүйцэтгэлд хяналт тавих, шалгаж хүлээн авах
Түрээслэгч байгууллагууд болон компанийн удирдлага, тасгуудын менежрүүдээс Вэб сайтын мэдээллийг цуглуулж тухай бүр шинэчлэх
Вэб сайтад тавигдах материал болон дизайн, графикыг чанарын өндөр түвшинд боловсруулж удирдлага болон танилцуулах,  хийж гүйцэтгэх
Салбарын ветрин тохижилт, дизайн төлөвлөлтөд хамтран ажиллах
Маркетингийн албанаас зохион байгуулж буй бүх ажилд ажил үүргийн хуваарийн дагуу биечлэн оролцох

2019-06-25
Худалдааны зөвлөх

Хариуцан ажиллаж буй брэндийн борлуулалт хийх
Үйлчилгээний стандартыг мөрдөх
Брэнд хөгжүүлэлтэнд хувь нэмрээ оруулж ажиллах

2019-06-25
Брэнд менежер

-  Брэндийн борлуулалт, үр ашгийн төлөвлөлт хийх, хэрэгжүүлэх
- Брэндүүдийн бараа татан авалтын дунд, богино хугацааны төлөвлөлтийг хийх, хэрэгжилтийг хангах
- Үйлчилгээний стандартыг өндөр түвшинд үзүүлж мөрдлөг болгон ажиллах
- Маркетинг болон брэндийн хөгжүүлэлт хийх
- Дэлгүүрийн үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах

2019-06-25
РЕСТОРАНЫ МЕНЕЖЕР /БУРГЕР КИНГ/

Рестораны өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, стандартыг өндөр түвшинд хангуулан, брэндийн үнэ цэнийг өсгөхөд салбарын оновчтой удирдлагаар хангаж ажиллаж, борлуулалт, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх

2019-06-21
Ерөнхий нягтлан бодогч

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг НББОУС-д нийцүүлэн НББ-ийн хуулийн хүрээнд хариуцан хэрэгжүүлэх
Компанийн санхүүгийн болон татварын тайлангуудыг хугацаанд нь бэлтгэн гаргаж үр дүнг нь удирдлагад танилцуулах
Хөндлөнгийн болон дотоод аудитын ажлын багтай хамтран ажиллах, тайлан бэлдэх, заавар зөвлөгөөг хэрэгжүүлэх

2019-06-21
Төслийн баримт бичгийн хяналтын ажилтан

Төслийн баримт бичгийн бүрдэл хариуцах, тайлан мэдээ боловсруулах, харилцагчидтай харилцах, төслийн явцын гүйцэтгэлд хяналт тавих

2019-06-21
Захирлын жолооч

Захирлын жолооч хийж, хариуцсан автомашины найдвартай ажиллагааг ханган, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу ажиллана

2019-06-20
ХАБЭА-н ажилтан

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартын дагуу байгууллагын ажилтнуудын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах, Группийн өмчлөлийн үл хөдлөх хөрөнгүүд, тэнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа салбар нэгжүүдэд  галын аюулгүй байдлыг  урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй холбоотой аюулгүй ажиллагааг хангуулж ажиллах, үүсч болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх , гарцаагүй үүссэн ослын хор ,нөлөөллийг бууруулах ажлыг зохион байгуулахад  оршино.

2019-06-17
Группийн Маркетингийн албаны дарга

Группийн маркетингийн бодлого стратегийг тодорхойлж, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Группийн тогтвортой өсөлт, хөгжлийг хангах зорилгоор, брэндийн бодлого стратегийг тодорхойлж, брэндийн үнэ цэнийг тогвортой нэмэгдүүлэх, шинэ брэнд бүтэгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх бодлого боловсруулах
Маркетингийн сурталчилгааг оновчтой, үр ашигтай явуулах, маркетингийн зардалд хяналт тавих
Зах зээл, хэрэглэгч, өрсөлдөгчийн судалгаа хийх

2019-06-17
Дэд захирал

Бизнесийг алсын хараатайгаар төлөвлөн хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг өсгөх санаачилгыг гаргаж, удирдлагын багтай хамтран хэрэгжүүлэх
Компанийн маркетинг, пи ар, борлуулалтын стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Худалдан авалт, ханган нийлүүлэлтийн процессыг удирдлагаар хангах

2019-06-17
Гүйцэтгэх захирал

Компанийн богино, дунд, урт хугацааны бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах
Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг өсгөх, бизнесийн цар хүрээг тэлэх, шинэ санал санаачилга гарган багаар амжилттай хэрэгжүүлэх
Байгууллагыг хөгжүүлэх, үйл ажиллагааг өдөр тутмын удирдлагаар хангах, зөв зохистой засаглалыг хэрэгжүүлэх
Үр өгөөжтэй шинэ төслүүдийг санаачлан хэрэгжүүлэх, төслийн багийн удирдагчаар ажиллах

2019-06-03
Мэдээллийн технологийн инженер

Дотоод сүлжээ, сервер, компьютер ашиглалт, хэвийн ажиллагаа, технологитой холбоотой ажлуудыг хариуцах
Шинэ төслүүдэд мэргэжлийн зүгээс оролцож, хамтарч ажиллах
Шинэ технологи судлах, нэвтрүүлэх
Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах
Дотоод вэб, програм хангамжийн хөгжүүлэлт, сайжруулалт хийх

2019-06-17
Зоо техникч-Зүүнхараад

Фермийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих
Зохиомол хээлтүүлэг хийх
Сүргийн эргэлтийг зөв төлөвлөж, тайлагнах
Үхрийг насжилтаар нь ангилалт хийх
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад үүрэг

2019-06-17
Захиргаа, Үйл ажиллагааны ахлах менежер

ТУЗ-ийн дотоод үйл ажиллагааг биечлэн хариуцаж баримт бичгийг стандартын дагуу хөтлөх
Хувьцаа эзэмшигчдийн өдөр тутмын албан үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх багийг удирдан зохион байгуулах
Байгууллагын баримт бичгийн урсгал, хадгалалт, хамгаалалтыг стандартын дагуу зөв зохион байгуулах
Байгууллагын хэмжээнд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай үл хөдлөх хөрөнгийг худалдах, худалдан авах, эзэмших, ашиглахтай холбоотой албан зохицуулалтыг хариуцах
Байгууллагын үйл ажиллагааг зохицуулах нийтлэг бодлого, журам, стандартын хэрэгжилтийг хянах, хангуулах

2019-06-03
ХАБЭА-н менежер

Группийн хэмжээнд ХАБЭА –н холбогдох хууль тогтоомж, шаардага стандартын дагуу бодлого журам боловруулах, мөрдүүлэх, хэвшүүлэх
Осол эндэгдэлээс урьдчилан сэргийлэх, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх,
Ажлын байрны аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийх, аливаа эрсдлийг бууруулах

2019-06-03
Дотоод аудитор

Группийн хэмжээнд төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус аудит хийх
Аудитын тайлан бэлтгэж, зөвлөмж дүгнэлт өгөх
Дүрэм журам, стандартуудыг мөрдүүлэх, хэвшүүлэх

2019-06-03
Нягтлан бодогч-Зүүнхараад

Орон нутагт байрлах ААН-н санхүүгийн үйл ажиллагааг удирдах, тайлан мэдээ гаргах
Хариуцсан ажил үүргийн дагуу санхүүгийн тайланг НББОУ-ийн стандарт болон хууль журмын дагуу бүртгэх, тооцоолох, баримтжуулах, холбогдох албан тушаалтныг санхүүгийн үнэ зөв мэдээллээр хангах
Нягтлан бодох бүртгэлийг НББОУС, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэх
Компанийн санхүүтэй холбоотой тушаал заавар журмын биелэлтийн хангаж ажиллах
Анхан шатны маягт бүрдүүлэх баримт үдэж цэгцлэх

2019-06-05
Ээлжийн ажилтан- Бургер Кинг

Салбарын туслах менежерийн шууд удирдлаган дор түргэн хоолны "Burger King" брэндийн стандартыг баримтлан хэрэглэгч болон үйлчлүүлэгчдэд соёлтой, түргэн шуурхай үйлчилгээг хүргэж, тэдний сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхийг зорилго болгон ажиллах

2019-06-13
Камерын хянагч

Камерын хяналтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэх, зөрчил гарсан тохиолдолд тухайн хэсэгт үүрэг гүйцэтгэж буй харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан болон удирдлагад мэдэгдэх, шуурхай арга хэмжээ авах, зөрчлийг арилгуулах
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

2019-06-12
Барилгын ерөнхий инженер

Компанийн алсын хараа үнэт зүйлийг удирдлага болгож Инженер техникийн албыг удирдлагаар хангах;
Төслийн барилгын ажлыг норм дүрэм , зураг, төсвийн дагуу төлөвлөсөн хугацаанд удирдан зохион байгуулж чанартай гүйцэтгүүлэхэд хяналт тавьж ажиллах;
Төслийн үйл явц, төсвийн зарцуулалтын тайланг удирдлагад цаг тухай бүр мэдээлэх;
Барилгын төслийн нөөцүүдийг үр дүнтэй хуваарилан зохион байгуулах, инженерингийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа асуудлыг түргэн шуурхай шийдвэрлэх;
Компанийн тогтвортой өсөлт, хөгжлийг хангах зорилгоор инженерүүдийг мэргэжлийн өндөр түвшинд хөгжүүлэх , чадваржуулахад онцгойлон анхаарч ажиллах;
Төслийн хөрөнгө оруулалтанд инженерингийн эрсдэлийн шинжилгээг хийж , зөвлөгөө өгөх

2019-06-11
Фитнесс төвийн үйлчлэгч

Фитнесс /үйлчилгээний/ төвийн цэвэрлэгээ, үйлчилгээний ажлыг гүйцэтгэж цэвэр үзэмжтэй байхад өөрийн хувь нэмрийг оруулан ажиллана

2019-06-07
Санхүүгийн шинжээч

Санхүүгийн стратегийг боловсруулах
Компанийн ажлын капиталын удирдлагыг хэрэгжүүлэх
Санхүүгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийг хянах
Санхүүгийн бүрэн шинжилгээ хийх
Хөрөнгө оруулалтын үнэлгээ
Санхүүжилтийн шийдвэр гаргах

2019-06-05
Хүний нөөцийн ажилтан

Шаардлагатай хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг хийх
Ажилтныг сэтгэл ханамжтай, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах
Хүний нөөцийн мэдээллийн системийг бүрдүүлэх, байнга хөтөлж явах
Хөдөлмөрийн хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хөдөлмөрийн харилцааг зохион байгуулах
Захиргааны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах

2019-06-03
Маркетинг, борлуулалт хариуцсан дэд захирал

Компанийн урт хугацааны үр ашгийг тооцоолох.
Зах зээлийн чиг хандлагыг судлах.
Маркетинг, борлуулалтын стратеги, зорилго зорилтыг тодорхойлох.
Бодлого, төлөвлөгөө боловсруулах.

Ажлын байрны зарууд

  1. ХАБЭА-н ажилтан9 цаг 20 минутын өмнө
  2. Үйлчлэгч6 сарын 25. 16:48
  3. Ерөнхий нягтлан бодогч6 сарын 25. 16:41
  4. Зам гүүр, дэд бүтцийн салбарт Орлогч захирал6 сарын 25. 16:20
  5. Дизайнер6 сарын 25. 15:56

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Макс Групп. 1992-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.