Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 6, Стадион Оргил 1, 17010, Хаан банк цамхаг, 9 давхарт Глобал Бридж Групп ХХК.

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-10-08
НЯРАВ /Олон улсын сургууль/

- Бараа бүтээгдэхүүний орлого зарлага бүртгэх, холбогдох тайланг гаргах
- Барааг нийлүүлэгчдээс хүлээн авахдаа нэг бүрчлэн сайтар шалган тоолж, холбогдох         санхүүгийн баримт үйлдсэний дараа хүлээн авах
- Үндсэн хөрөнгө бүртгэх, хянах, тооллого хийх, 
- Түүхий эд, материалын  татан авалтыг шуурхай байлгахад холбогдох ажилтнуудтай хамтран ажиллах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийн гүйцэтгэнэ. 

2019-10-14
ENGLISH TEACHER /International School/

Plan, organize and provide instruction in English that meet school standards and

      regulations.

Address all aspects of communication through appropriate instruction that develops each

     student’s ability to read, write, speak, and listen in the appropriate content area.

Administer academic and language assessments for the purpose of evaluating student

     progress for meeting academic learning targets and progress in language acquisition.

Maintain complete and accurate records of student progress.
Provide a nurturing and supportive learning environment that encourages student

     responsiveness and incorporates challenging instructional strategies.

Establish and maintain standards of student behavior required to run an orderly and

     productive classroom environment.

2019-10-14
АВРАГЧ

Сургуулийн хичээлийн хуваарьт цагаар усан бассэйнд гарч болох гэнэтийн аваарь, осолд аврагч хийх, 
Хүүхдийн усан спорт хичээлийн цагаар анхаарал төвлөрөл өндөртэй орчныг хянах, 
Гэнэтийн осолд усанд аврах, анхан тусламж үзүүлэх, 
Спорт төв, усан бассэйны өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

2019-10-13
ЯПОН ХЭЛНИЙ БАГШ

Япон хэлний яриа бичиг, сонсгол уншлагын бүх түвшний хичээлийг заах,
Боловсролын стандарт бүх түвшний сургалтын хөтөлбөр, сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах,
Суралцагчдын суралцах хэрэгцээ, сонирхлыг судлах,
Эцэг, эх, иргэд олон нийттэй харилцах,
Шаардлагатай үед Япон улстай холбоотой бусад харилцаанд судалгаа хийх, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

2019-10-12
ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /ТУРШЛАГАТАЙ/

- Харилцагч, үйлчлүүлэгч нарт чанартай үйлчилгээ үзүүлэх замаар бүтээгдэхүүний       борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж ажиллах
- Харилцагч иргэн, аж ахуйн нэгжтэй компанийг төлөөлөн хамтран ажиллах 
- Бүтээгдэхүүний өрөлт, нөөцийн хэмжээ, хадгалалтын хугацаа, өнгө үзэмжинд хяналт тавих 
- Бүтээгдэхүүний захиалгыг тогтмол авч, хангалтыг хянах 
- Замын хөдөлгөөний дүрмийг сахиж ажилах

2019-10-11
ГРАФИК ДИЗАЙНЕР

Видео болон зурган контент эх бэлтгэх,
СОШИОЛ, Вэб сайт Хариуцаж ажиллах 
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийн хийж гүйцэтгэнэ
 

2019-10-10
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /олон улсын дунд сургууль

Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, журмын дагуу нятлан бодох бүртгэлийн өдөр тутмын ажлыг гүйцэтгэх, өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, зарцуулалтад хяналт тавих,
Ерөнхий нятлан бодогчийн өгсөн нягтлан бодох бүртгэлийн өдөр тутмын ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх,
Хүчин төгөлдөр анхан шатны баримтыг үндэслэн Сангийн сайдын баталсан заавар, журам болон УСНББОУС-ын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх,
Ажилтны ашиглаж байгаа, тавилга тоног төхөөрөмжийг картжуулах, бүртгэх, гарсан хөдөлгөөнийг тухай бүр тоцоож, баталгаажуулах, холбогдох данс бүртгэлийг хөтлөх, ашиглалтад хяналт тавих,
Үндсэн хөрөнгийн эдэлгээ, чанарт хяналт тавьж, хуучирсан, эвдэрсэн, ашиглагдахгүй болсон хөрөнгийг актлах, үндсэн хөрөнгөөс хасах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

2019-10-10
НЯРАВ

Бараа бүтээгдэхүүний орлого зарлага бүртгэх, холбогдох тайланг гаргах
- Барааг нийлүүлэгчдээс хүлээн авахдаа нэг бүрчлэн сайтар шалган тоолж, холбогдох         санхүүгийн баримт үйлдсэний дараа хүлээн авах
- Үндсэн хөрөнгө бүртгэх, хянах, тооллого хийх, 
- Барааны татан авалтыг шуурхай байлгахад холбогдох ажилтнуудтай хамтран ажиллах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийн гүйцэтгэнэ. 
Түлшний орлого зарлага, нягтад хяналт тавьж ажиллах

2019-10-10
ЗАХИРЛЫН ЖОЛООЧ

Захирлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгон тээвэрлэх, туслах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

2019-10-10
РЕСЕПШН /олон улсын дунд сургууль/

Сургуулийн аюулгүй байдлыг хангаж гадны зочдыг холбогдох ажилтнуудтай уулзуулах 
Сургуулийн орчинд хяналт тавих 
Ажилчдын цаг бүртгэлийг хянах 
 

2019-10-10
хивэг савлагч

ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэх 

2019-10-10
Хивэг ачигч

ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэх 

2019-10-09
Тоног төхөөрөмжийн инженер

ажлын байрны тодорхололтонд заасан ажил үүргээ гүйцэтгэх 

2019-10-08
ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /ТУРШЛАГАТАЙ/

- Харилцагч, үйлчлүүлэгч нарт чанартай үйлчилгээ үзүүлэх замаар бүтээгдэхүүний       борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж ажиллах
- Харилцагч иргэн, аж ахуйн нэгжтэй компанийг төлөөлөн хамтран ажиллах 
- Бүтээгдэхүүний өрөлт, нөөцийн хэмжээ, хадгалалтын хугацаа, өнгө үзэмжинд хяналт тавих 
- Бүтээгдэхүүний захиалгыг тогтмол авч, хангалтыг хянах 
- Замын хөдөлгөөний дүрмийг сахиж ажилах

2019-10-08
Тоног төхөөрөмжийн инженер

ажлын байрны тодорхололтонд заасан ажил үүргээ гүйцэтгэх 

2019-10-08
Ачигч

ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэх 

2019-10-08
ХАБЭА-н менежер

Үйлдвэрийн хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааг хариуцан ажиллах ба ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүрэг 

2019-10-05
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

 

Хүний нөөцийн  бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын функцыг хариуцан хөгжүүлэх
Хөдөлмөрийн харилцаа буюу тушаал, хөдөлмөрийн болон бусад гэрээг ажилтнуудтай байгуулах 
Ажлын байрны тодорхойлолтыг тогтмол хугацаанд шинэчлэх, баяжуулалт хийх, сайжруулах 
Сургалт, олон нийтийн ажил зохион байгуулахад хамтран багаар ажиллах 
Ажилчдын цаг ашиглалтанд хяналт тавих, цагийн мэдээ тайлан боловсруулан тайлагнах 
Судалгаа авах, боловсруулалт хийх

2019-10-03
СОШИАЛ ХӨГЖҮҮЛЭГЧ

Байгууллагын үйл ажиллагааны оновчтой маркетинг, PR ажлыг сар жилээр төлөвлөж, төлөвлөгөөний биелэлтийг хугацаанд хангах, 
Байгууллагын үйл ажиллагааг  сурталчлах, таниулах, арга хэмжээ зохион байгуулах, 
Сошиал орчинд идэвхитэй, шинийг санаачилж, олон хэрэглэгчид хүрэх контент бэлтгэж, ажиллах, 
Эх бэлтгэлийн программын мэдлэгтэй
Байгууллагын дотоод сүлжээ, систем хариуцах
 

2019-10-02
MATH TEACHER /International school/

Lessons will be in English for primary school.

Ажлын байрны зарууд

  1. НЯРАВ /Олон улсын сургууль/10 сарын 8. 8:42
  2. ENGLISH TEACHER /International School/10 сарын 14. 7:32
  3. АВРАГЧ10 сарын 14. 7:31
  4. ЯПОН ХЭЛНИЙ БАГШ10 сарын 13. 20:16
  5. ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /ТУРШЛАГАТАЙ/10 сарын 12. 11:27

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Глобал Бридж ХХК. 2007-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.