Үндсэн хувилбар
70129919
,
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Маршал таун хотхон, 104-р байр, Хүний нөөцийн алба

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-05-22
ХОЛБООНЫ ИНЖЕНЕР /ХЯНАЛТ/

Ажлын байрны тодорхойлолт дахь ажил үүрэг

2019-05-23
ЭМЧ /ЭРҮҮЛ АХУЙЧ/

- Эрүүл мэндийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартын дагуу байгууллагын аюулгүй ажиллагааны менежментийг боловсруулж хэрэгжүүлэх ба нийт ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах
- Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж хяналт тогтоох, орчны эрүүл ахуйд хяналт тавих
- Барилга үйлдвэрлэлийн явцад гарч болзошгүй үйлдвэрлэлийн осол, аваараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мэргэжил, ажлын байрны нөхцөлөөс хамаарах өвчлөлийг бууруулах, ажилчдын эрүүл мэндийг дэмжих
- Ажилчдын хувийн ариун цэвэр, соёлч байдлыг дэлгэрүүлэх тал дээр анхаарч ажиллах
- Мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээ авах

2019-05-23
БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолт дахь ажил үүрэг

2019-05-23
ЦАХИЛГААНЫ ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

-Ажлын байрны тодорхойлолт дахь ажил үүрэг
-Монгол улсын барилгын стандарт, техникийн нөхцөл болон зураг төслийн дагуу барилгын цахилгааны ажлыг хянах 

2019-05-23
САНТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолт дахь ажил үүрэг

2019-05-22
ХАБЭА-н АЖИЛТАН /ӨТММ хариуцсан/

Ажлын байрны тодорхойлолт дахь ажил үүрэг

2019-05-16
АХЛАХ ТОГООЧ /Ажилчдын цайны газарт/

- Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ
 

2019-05-16
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолт дахь ажил үүрэг

2019-05-16
ХАБЭА-н АЖИЛТАН

Барилгын талбайн ХАБЭА ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих
АБТ дах ажил үүргийг гүйцэтгэнэ

2019-05-16
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР, ДААМАЛ /Эр-1, Эм-3/

Ажлын байрны тодорхойлолт дахь ажил үүрэг

2019-05-16
БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолт дахь ажил үүрэг

2019-05-16
ХАБЭА-н АЖИЛТАН

Барилгын талбайн ХАБЭА ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих
АБТ дах ажил үүргийг гүйцэтгэнэ

2019-05-16
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР, ДААМАЛ /Эр-1, Эм-3/

Ажлын байрны тодорхойлолт дахь ажил үүрэг

2019-05-16
нярав

Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагыг баримтаар баталгаажуулах


Үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийг тоолох
Үндсэн хөрөнгийг картаар  бүртгэх
Байгуулагад шаардлагатай сэлбэг материалын захиалгыг авч Удирдлагад танилцуулах

Зардал хэмнэх сэтгэлгээгээр хандаж ажиллах

2019-05-15
ЭМЧ /ЭРҮҮЛ АХУЙЧ/

- Эрүүл мэндийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартын дагуу байгууллагын аюулгүй ажиллагааны менежментийг боловсруулж хэрэгжүүлэх ба нийт ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах
- Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж хяналт тогтоох, орчны эрүүл ахуйд хяналт тавих
- Барилга үйлдвэрлэлийн явцад гарч болзошгүй үйлдвэрлэлийн осол, аваараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мэргэжил, ажлын байрны нөхцөлөөс хамаарах өвчлөлийг бууруулах, ажилчдын эрүүл мэндийг дэмжих
- Ажилчдын хувийн ариун цэвэр, соёлч байдлыг дэлгэрүүлэх тал дээр анхаарч ажиллах
- Мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээ авах

2019-05-15
ОРОН СУУЦНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧ

Борлуулалтын албанд цэвэрлэгээ хийнэ.

2019-05-15
БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолт дахь ажил үүрэг

2019-05-15
ЭМЧ /ЭРҮҮЛ АХУЙЧ/

- Эрүүл мэндийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартын дагуу байгууллагын аюулгүй ажиллагааны менежментийг боловсруулж хэрэгжүүлэх ба нийт ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах
- Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж хяналт тогтоох, орчны эрүүл ахуйд хяналт тавих
- Барилга үйлдвэрлэлийн явцад гарч болзошгүй үйлдвэрлэлийн осол, аваараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мэргэжил, ажлын байрны нөхцөлөөс хамаарах өвчлөлийг бууруулах, ажилчдын эрүүл мэндийг дэмжих
- Ажилчдын хувийн ариун цэвэр, соёлч байдлыг дэлгэрүүлэх тал дээр анхаарч ажиллах
- Мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээ авах

2019-05-16
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолт дахь ажил үүрэг

2019-05-13
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЖИЛТАН (ХАМГААЛАГЧ)

Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан үндсэн чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.
Аюулгүй байдлын үүргийг биечлэн гүйцэтгэнэ.                      

2019-05-13
БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР /ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН/

Ажлын байрны тодорхойлолт дахь ажил үүрэг

2019-05-13
ЦАХИЛГААНЫ ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

-Ажлын байрны тодорхойлолт дахь ажил үүрэг
-Монгол улсын барилгын стандарт, техникийн нөхцөл болон зураг төслийн дагуу барилгын цахилгааны ажлыг хянах 

2019-05-13
НЯРАВ /барилгын бараа материал хариуцсан/

1. Барилгын бараа материал хүлээн авах, шаардлагын дагуу зарлагдах
2. Агуулахын бүх төрлийн бүртгэл хөтлөх
3. Тайлан тооцоо гаргах

2019-05-13
Ашиглалтын байцаагч

Орон сууцны ашиглалтын компанид хэрэглэгчдийн ус дулааны заалтыг авах, төлбөрийг барагдуулах, тайлан тооцоо гаргах, хэрэглэгчдийг шаардлагатай мэдээллээр хангах.

2019-05-13
Ашиглалтын байцаагч

Орон сууцны ашиглалтын компанид хэрэглэгчдийн ус дулааны заалтыг авах, төлбөрийг барагдуулах, тайлан тооцоо гаргах, хэрэглэгчдийг шаардлагатай мэдээллээр хангах.

2019-05-13
Хүний нөөцийн менежер

Компанийн хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, байгууллагын хэмжээнд хөтлөгдөж буй баримт бичгийг албан хэрэг хөтлөлтийн журмын дагуу хөтөлж, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих, ажил олгогч ажилтны хооронд үүсэх хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах.

2019-05-13
Ерөнхий инженер

Хэрэглэгчдэд хэрэгцээт ус, дулааныг горимын дагуу түгээх, инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хариуцах, инженер техникийн албаны ажилтнуудыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.  

2019-04-30
Ерөнхий инженер

 
Хэрэглэгчдэд хэрэгцээт ус, дулааныг горимын дагуу түгээх, инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хариуцах, инженер техникийн албаны ажилтнуудыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.
 


 

 


 

Ажлын байрны зарууд

  1. ХОЛБООНЫ ИНЖЕНЕР /ХЯНАЛТ/5 сарын 22. 15:50
  2. ЭМЧ /ЭРҮҮЛ АХУЙЧ/5 сарын 23. 10:29
  3. БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР5 сарын 23. 10:29
  4. ЦАХИЛГААНЫ ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР5 сарын 23. 10:29
  5. САНТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР5 сарын 23. 10:30

Фэйсбүүк хуудас

© Эко констракшн ХХК. 2002-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.