Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Төв аймаг, УБ хот СБ дүүрэг 1-р хороо Шангрила цогцолборын зүүн талд Болгар улсын ЭСЯамны байр

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-08-23
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР /Уулын хэлтэст/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх 

2019-08-22
АХЛАХ МЕХАНИК /Засварын хэлтэст/

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
Уурхайн хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээний машин,техникийн бэлэн байдлын коэффициентыг өндөр байлгахын тулд засварын хэсгийн ажиллагааг  удирдлагаар хангаж ажиллах, Засварын ажлын төлөвлөгөө, хэрэгжилт, гүйцэтгэл, сайжруулалтыг удирдах, чиглүүлэх, зохицуулах, зохион байгуулах,

2019-08-22
ЗАСВАРЫН СУРГАГЧ /ХММЗХ/-т

 

Ажлын байран дахь сургалтыг явуулах
Дадлагажигч болон мэргэжлийн ажилтанг сурган, чиглүүлэн зааварчилж сургах
Механикийн сургалтын программтай нийцүүлэн байнгын сургалтыг явуулах, механикийн ажил үүргийг чиглүүлэн зааварчилгаа өгөх
Сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, сургалтын материал бэлтгэж, сургалтыг хуваарийн дагуу явуулах

2019-08-22
ТӨЛӨВЛӨГЧ /ЗАСВАРЫН ХЭЛТЭСТ/

Уурхайн хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээний машин, техникийн бэлэн байдлын коффициентыг өндөр байлгах, техникүүдийн их засварын төлөвлөгөөг гаргаж ҮАТТ-д тусгах болон ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

2019-08-22
АВТЫН ЗАСВАРЧИН, МЕХАНИК

Нийт хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмж болон тэдний хөдөлгүүрийн найдвартай, тогтвортой ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх

2019-08-22
МЕХАНИК ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх 

2019-08-22
МЕХАНИК

Нийт хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмж болон тэдний хөдөлгүүрийн найдвартай, тогтвортой ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх

2019-08-22
АЧИГЧИЙН ОПЕРАТОР

Ажлын байрны тодорхойлтын дагуух ажил үүргийн хуваарийн дагуух чиг үүргийг гүйцэтгэх 

2019-08-22
ТОСОЛГООЧИН /ХММЗХ/-т

ХММ-ийн тосолгооны ажлыг чанартай, бүрэн гүйцэт хийх
 
 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх

2019-08-22
КОВШИЙН ОПЕРАТОР

Ажлын байрны тодорхойлтын дагуух ажил үүргийн хуваарийн дагуух чиг үүргийг гүйцэтгэх 

2019-08-22
ТУСЛАХ АЖИЛТАН /Засварын хэлтэст/

ХММ-ийн тосолгооны ажлыг чанартай, бүрэн гүйцэт хийх
 
 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх

2019-08-22
ТУСЛАХ АЖИЛТАН /эрэгтэй /

- Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх 

2019-08-22
ООСОРЛОГЧ, ДОХИОЧИН /Засварын хэлтэст/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ.

2019-08-22
TECHNICAL COORDINATOR (MANAGER)

Main Role   

Organize planning, operation and procurement of heavy machinery and supply departments.
According to the job description

2019-08-22
АВТОЦАХИЛГААНЧИН

Уурхайн ХММЗ-уудын цахилгаан засвар болон хөнгөн тэрэгний цахилгаан засварыг хариуцаж ажиллах, 
ХММеханизм, тоног төхөөрөмжүүдийн цахилгааны гэмтлийг оношлон, засварлах

2019-08-22
ГАГНУУРЧИН

Үйлдвэрийн  гагнуурын ажлыг цаг алдалгүйгээр хийж гүйцэтгэх  /ажлын байрны тодорхойлолотонд заасан ажил үүрэг/

2019-08-21
МАРКШЕЙДЕР ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүрэг 

2019-08-21
ДИСПЕТЧЕР

Уулын ажлын гүйцэтгэлийн  мэдээний нэгдсэн  санг үнэн зөв, шуурхай бүртгэж бүрдүүлэхэд оршино./ ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүрэг гүйцэтгэнэ/

2019-08-20
УУЛЫН МАСТЕР

Техник болон ажилчдыг зөв зохион байгуулж ажлын цагийг үр ашигтай өнгөрүүлэх. / ажлын байрны тодорхойлолт заасан ажил үүрэг/

2019-08-19
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх 

2019-08-19
УУЛЫН МАСТЕР

Техник болон ажилчдыг зөв зохион байгуулж ажлын цагийг үр ашигтай өнгөрүүлэх. / ажлын байрны тодорхойлолт заасан ажил үүрэг/

2019-08-19
МАРКШЕЙДЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүрэг 

2019-08-15
Хүнд машин механизмын оператор /ДАМП, ЭКСКАВАТОР/

Ажлын байрны тодорхойлтын дагуух ажил үүргийн хуваарийн дагуух чиг үүргийг гүйцэтгэх 

2019-08-15
ГАГНУУРЧИН

Үйлдвэрийн  гагнуурын ажлыг цаг алдалгүйгээр хийж гүйцэтгэх  /ажлын байрны тодорхойлолотонд заасан ажил үүрэг/

2019-08-15
АВТОЦАХИЛГААНЧИН

Уурхайн ХММЗ-уудын цахилгаан засвар болон хөнгөн тэрэгний цахилгаан засварыг хариуцаж ажиллах, 
ХММеханизм, тоног төхөөрөмжүүдийн цахилгааны гэмтлийг оношлон, засварлах

2019-08-15
TECHNICAL COORDINATOR (MANAGER)

Main Role   

Organize planning, operation and procurement of heavy machinery and supply departments.
According to the job description

2019-08-15
МЕХАНИК

Нийт хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмж болон тэдний хөдөлгүүрийн найдвартай, тогтвортой ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх

2019-08-15
МЕХАНИК ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх 

2019-08-15
КОВШИЙН ОПЕРАТОР

Ажлын байрны тодорхойлтын дагуух ажил үүргийн хуваарийн дагуух чиг үүргийг гүйцэтгэх 

2019-08-15
АЧИГЧИЙН ОПЕРАТОР

Ажлын байрны тодорхойлтын дагуух ажил үүргийн хуваарийн дагуух чиг үүргийг гүйцэтгэх 

2019-08-15
ТОСОЛГООЧИН /ХММЗХ/-т

ХММ-ийн тосолгооны ажлыг чанартай, бүрэн гүйцэт хийх
 
 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх

2019-08-15
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖИЛТАН

Хүний нөөцийн үндсэн фүнкцүүдийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах
/Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүргүүд/

2019-08-15
ГАГНУУРЧИН

Үйлдвэрийн  гагнуурын ажлыг цаг алдалгүйгээр хийж гүйцэтгэх  /ажлын байрны тодорхойлолотонд заасан ажил үүрэг/

2019-08-15
ТУСЛАХ АЖИЛТАН /Засварын хэлтэст/

ХММ-ийн тосолгооны ажлыг чанартай, бүрэн гүйцэт хийх
 
 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх

2019-08-15
ТӨЛӨВЛӨГЧ /ЗАСВАРЫН ХЭЛТЭСТ/

Уурхайн хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээний машин, техникийн бэлэн байдлын коффициентыг өндөр байлгах, техникүүдийн их засварын төлөвлөгөөг гаргаж ҮАТТ-д тусгах болон ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

2019-08-15
ООСОРЛОГЧ, ДОХИОЧИН /Засварын хэлтэст/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ.

2019-08-15
ТУСЛАХ АЖИЛТАН /эрэгтэй /

- Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх 

2019-08-15
АВТЫН ЗАСВАРЧИН, МЕХАНИК

Нийт хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмж болон тэдний хөдөлгүүрийн найдвартай, тогтвортой ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх

2019-08-12
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Цэцэрлэгийн барилгын үйл ажиллагаанд хяналт тавих
Гүйцэтгэгч байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих

© Эко Алтан Заамар ХХК. 2014-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.