Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
,
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг,3-р хороо, Атар өргөө компаний зүүн талд, Соёл төвийн урд байрлах "Шинэ Сонголт" Брэнд Их Дэлгүүр

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-08-16
БОРЛУУЛАЛТЫН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

1. Борлуулалт үйлчилгээний өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцан худалдааны ахлах
    зөвлөхүүдийг удирдан чиглүүлж ажиллах
2. Борлуулалт үйлчилгээний хэлтсийн төлөвлөгөө нормын биелэлтийг хангахад дэмжлэг
    үзүүлж манлайлж ажиллах
3. Борлуулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл биелэлтэнд тооцоо судалгаа хийж тайлагнах
4. Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх бодлого, стратегийг хэрэгжүүлж, идэвхижүүлэх
5. Барааны татан авалт, захиалга, үлдэгдэлийн талаарх мэдээлэл, тоо баримт гаргах
6. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх
7. Худалдааны заалны өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах

2019-08-13
Дэлгүүрийн менежер

1. Дэлгүүрийн өдөр тутмын дотоод ажлын зохион байгуулалтыг удирдах
2. Дэлгүүрийн борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэхэд анхаарч, худалдааны зөвлөхүүдэд
    заавар, зөвлөгөө өгч, чиглүүлж, хяналт тавьж ажиллах
3. Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлж  борлуулалтыг дэмжиж, үйлчилгээний
    стандартыг хэрэгжүүлэх
4. Шууд удирдлаганд ажиллаж байгаа ажилтнуудыг хөгжүүлэх, үнэлэх, дүгнэх, удирдлагаар
   хангах
5. Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

2019-08-14
Дизайнер борлуулагч

Гал тогооны тавилгын дизайны шийдэл боловсруулах
Үйлчлүүлэгчийн хүсэл, сонирхол санааны дагуу дизайны шийдэл боловсруулж зураглал гаргаж танилцуулах
Борлуулалт үйлчилгээний стандартыг мөрдөх
Үйлчлүүлэгчийн хүсэлд нийцсэн дизайн загварын дагуу үнэ өртөгийн тооцоог үнэн зөв бодитой гаргаж танилцуулах
Үйлчлүүлэгчийн санал, гомдол, асуудлыг эерэгээр шийдвэрлэх
Борлуулалтын гүйцэтгэлээрээ үндсэн цалингаас гадна борлуулалтын хувь авах боломжтой 

2019-08-13
МАРКЕТИНГИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Компанийн маркетингийн бодлого, стратегийг тодорхойлж, төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадвар, багтаамжийг нэмэгдүүлэх, судалгаа хийж маркетинг худалдааны арга хэмжээг зохион байгуулахад маркетингийн албыг удирдлагаар хангах 
 

2019-08-15
Борлуулалтын Менежер

1. Тавилгын борлуулалт хариуцаж худалдааны ахлах зөвлөхүүдийг удирдан чиглүүлж ажиллах
2. Борлуулалт үйлчилгээний өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж төлөвлөгөө
   нормын биелэлтийг хангах
3. Борлуулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд тооцоо судалгаа хийж тайлагнах
4. Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх бодлого, стратеги, маркетингийг хэрэгжүүлхэд манлайлж
   ажиллах
5. Барааны татан авалт, захиалга, үлдэгдэлийн талаарх мэдээлэл, тоо баримт гаргах
6. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх
 
 

2019-08-12
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

НББ-ийн Олон улсын стандартад нийцүүлэн бүртгэлийг үнэн зөв, цаг хугацаанд нь хийж баталгаажуулах,
Улирал болон хагас бүтэн жилээр үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн тооллого хийх ажлыг удирдан зохион байгуулах,
Байгууллагын НББ-г хууль эрх зүй, стандартын хүрээнд удирдан чиглүүлж ажиллах
Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт нь Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль болон санхүүгийн бусад хууль тогтоомжид заасан шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг хянах
Бэлэн мөнгөний болон аж ахуйн няравын ажлыг хянан шалгаж, үйл ажиллагаанд хяналт тавих
Компанийн удирдлагад нягтлан бодох бүртгэлийн асуудлаар мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх
Байгууллагын хэмжээнд архив, албан хэргийн бичиг хэрэг хөтлөлтийн талаар гарсан дүрэм журмыг баримтлан ажиллах
Санхүүгийн программыг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэглэх, сар улирал, жилийн тайлагуудыг гаргаж хянуулах
Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой менежментийн болон тулгамдсан асуудлыг хугацаа алдалгүй эрх мэдлийн хүрээнд шийдвэрлэх, эс шийдвэрлэж чадахгүй тохиолдолд эрх бүхий албан тушаалтнаар шийдвэрлүүлж байх
Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүд

2019-08-08
Борлуулалтын Менежер

 

Борлуулалт, Маркетингийн богино, дунд, урт хугацааны стратеги төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжүүлэн ажиллах.
Бизнесийн болон зах зээлийн шинжилгээ судалгаа хийж, компанийн зах зээлд эзлэх байр суурь, хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, өөрчлөлтөө хянах, өрсөлдөгчийн үйл ажиллагааг судалж, цаашдын үйл ажиллагаанд байнга тусгаж, анхаарч ажиллах
Байгууллагын гадна борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, байгууллагыг төлөөлж гэрээ контракт хийх
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуух бусад ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.

2019-08-08
ГРАФИК ДИЗАЙНЕР

Компанийн маркетингийн бодлого, зорилго зорилт, маркетингийн кампанит ажлын хүрээнд дизайны ажлуудыг гүйцэтгэх, сурталчилгааны өнгө төрхийг тодорхойлон хэрэгжүүлэх

Мэдээ материалыг судалж, контент боловсруулах
Өдөр тутмын сошиал контентуудын эх бэлтгэх
Видео болон зураг авалт хийж, боловсруулах
Бараа бүтээгдэхүүний имиж дүр төрхийг сайжруулсан контент бэлтгэх

2019-08-06
Хүргэлтийн жолооч С ангилалтай

Бараа бүтээгдэхүүнийг захиалагчын байршилд тээвэрлэн хүргэх
Тээврийн хэрэгсэлийн өдөр тутмын бүрэн бүтэн, найдвартай байдлыг хангах
Ачаа барааг аюулгүй эвдрэл гэмтэлгүй ачих, буулгах ажлыг зохион байгуулах
Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэх

2019-08-06
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

НББ-ийн Олон улсын стандартад нийцүүлэн бүртгэлийг үнэн зөв, цаг хугацаанд нь хийж баталгаажуулах,
Улирал болон хагас бүтэн жилээр үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн тооллого хийх ажлыг удирдан зохион байгуулах,
Байгууллагын НББ-г хууль эрх зүй, стандартын хүрээнд удирдан чиглүүлж ажиллах
Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт нь Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль болон санхүүгийн бусад хууль тогтоомжид заасан шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг хянах
Бэлэн мөнгөний болон аж ахуйн няравын ажлыг хянан шалгаж, үйл ажиллагаанд хяналт тавих
Компанийн удирдлагад нягтлан бодох бүртгэлийн асуудлаар мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх
Байгууллагын хэмжээнд архив, албан хэргийн бичиг хэрэг хөтлөлтийн талаар гарсан дүрэм журмыг баримтлан ажиллах
Санхүүгийн программыг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэглэх, сар улирал, жилийн тайлагуудыг гаргаж хянуулах
Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой менежментийн болон тулгамдсан асуудлыг хугацаа алдалгүй эрх мэдлийн хүрээнд шийдвэрлэх, эс шийдвэрлэж чадахгүй тохиолдолд эрх бүхий албан тушаалтнаар шийдвэрлүүлж байх
Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүд

2019-08-06
Хүргэлт угсаралтын ажилтан

Захиалагчийн байршилд хүргэлт хийж угсаралт суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэх
Багаар ажиллаж чанартай, цаг хугацаанд нь түргэн шуурхай угсаралтын ажлыг гүйцэтгэх
Хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг сонсох, шийдвэрлэх
Агуулхын бараа материалыг цэгцлэх, эмхэлэх

2019-08-03
ГРАФИК ДИЗАЙНЕР

Мэдээ материалыг судалж, консепт боловсруулах
Загвар төлөвлөгөө, хувилбар саналууд, хэмжээ, хэмжээний тайлбар болон стиль, гоо зүйн консепттой холбоотой зүйлсийг боловсруулж, агуулга бий болгох.
Зураг төсөл боловсруулж, батлуулан батлагдсан агуулгыг боловсруулах.
Хэвлэлийн эх бэлтгэх
Баараа бүтээгдэхүүний имиж дүр төрхийг сайжруулах, зураг төсөл боловсруулах

 

2019-08-03
ХҮРГЭЛТ УГСРАЛТЫН АЖИЛТАН

Захиалагчын хаягаар тавилгыг хүргэж угсарч үйлчилэх
Бараа буулгах, ачих
Агуулхаас дэлгүүрлүү тавилга зөөх
Худалдааны зааланд тавилга угсарах
Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлнэ
 

2019-08-06
ГРАФИК ДИЗАЙНЕР

Мэдээ материалыг судалж, консепт боловсруулах
Загвар төлөвлөгөө, хувилбар саналууд, хэмжээ, хэмжээний тайлбар болон стиль, гоо зүйн консепттой холбоотой зүйлсийг боловсруулж, агуулга бий болгох.
Зураг төсөл боловсруулж, батлуулан батлагдсан агуулгыг боловсруулах.
Хэвлэлийн эх бэлтгэх
Баараа бүтээгдэхүүний имиж дүр төрхийг сайжруулах, зураг төсөл боловсруулах

2019-07-30
ГРАФИК ДИЗАЙНЕР

1. График дизайн зураг төсөл гаргах, боловсруулах, санал шийдэл гаргах
2. Компанийн бараа бүтээгдэхүүн, брэндүүдийн танилцуулга, каталог, брошур,тараах материал, хаягны харагдах байдал, өнгө үзэмж, үйлчлүүлэгчид хүргэх байдлыг тодорхойлж ажиллах
3. Маркетингийн хэлтсийн төлөвлөгөөнд санал бодлоо илэрхийлж, ажлаа төлөвлөж ажиллах, ажлаа дүгнүүлэх
4. Тараах материал, брошур, постер бэлтгэх

Ажлын байрны зарууд

  1. БОРЛУУЛАЛТЫН АХЛАХ МЕНЕЖЕР8 сарын 16. 18:17
  2. Дэлгүүрийн менежер8 сарын 13. 16:33
  3. Дизайнер борлуулагч8 сарын 14. 17:36
  4. МАРКЕТИНГИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР8 сарын 13. 18:05
  5. Борлуулалтын Менежер8 сарын 15. 16:59

Фэйсбүүк хуудас

© Бид энд Бид ХХК. 1996-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.