Үндсэн хувилбар

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-06-20
Цахилгааны ерөнхий инженер

· Үйлдвэрлэл явуулахад шаардлагатай цахилгаан автоматикийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах, үйлдвэрлэлийг жигд найдвартай явуулах


· Техник тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт засвар, техникийн үйлчилгээ, урсгал засвар, их засварыг график, төлөвлөгөөг гаргаж батлуулах.


· Техник тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт засвар, техникийн үйлчилгээ, урсгал засвар, их засварыг графикийн дагуу хийх


· Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн жигд ажиллагаа, чанарын хяналтын тухай баримт бичгүүд, байгууллагын журам, заавруудыг мөрдөж ажиллах.


· Үйлдвэрлэлийн техник тоног төхөөрөмж дээр цахилгаан автоматикийн талаас хөтлөх анхан шатны бүртгэлүүд, техник ашиглалтын паспортыг журмын дагуу хөтлөх.


· Үйлдвэрлэл явуулахад шаардлагатай засварын багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж сэлбэг материалын захиалгыг хийх, үйлдвэрлэлийг сул зогсолтгүй явуулах 


· Компанийн хэмжээнд хэмжих, хянах хэрэгсэлийн найдвартай ажиллагаа, баталгаажуулалтыг хариуцан ажиллаж, эрчим хүчний байгууллагуудтай сар бүрийн тооцоог хийнэ. 

2019-06-20
Химич -технологич, лабораторийн эрхлэгч

· Үйлдвэрлэл явуулахад шаардлагатай холбогч бодис, лабораторийн бэлэн байдлыг хангах, үйлдвэрлэлийн жигд ажиллагааг хангах, технологийн горим мөрдүүлэх, лабораторийн хяналт хийх, технологийн зааврын дагуу үйлдвэрлэлийг явуулах.


· Холбогч бодисын орц, нийлүүлэлт дээр дүн шинжилгээ хийж, тайлан гаргах, лабораторийн ажлын төлөвлөгөө гаргаж батлуулах.


· Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн жигд ажиллагаа, чанарын хяналтын тухай баримт бичгүүд хөтлөх


· Холбогчийн цех, лабораторийн анхан шатны бүртгэлүүдийг журмын дагуу хөтлөх.


· Үйлдвэрлэл явуулахад шаардлагатай бодис, материалын захиалгыг хийх, үйлдвэрлэлийг сул зогсолтгүй явуулах 


 

2019-06-20
Тоног төхөөрөмжийн засварчин

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг инженерийн удирдлага дор хийж гүйцэтгэнэ, үйлдвэр ажиллаж байгаа үед тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ээлжинд хонож ажиллана. 

2019-06-15
Үйлдвэрлэлийн дамжлагын оператор

Үйлдвэрлэлийн дамжлагын тоног төхөөрөмжийг хариуцан хэвийн ажиллуулах, тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээ үйлчилгээг горимын дагуу гүйцэтгэх
Үйлдвэр тасралтгүй 72 цаг ажиллах үед ээлжийн хуваариар ажиллана. Ээлжийн хуваарьгүй үед өдрийн 8 цаг ажиллана. 

2019-06-08
Үндсэн хөрөнгө, бараа материалын нярав

Нягтлан бодогчийн заавар, данс хөтлөлтийн ерөнхий зарчмыг дагаж санхүүгийн гүйлгээний анхан шатны баримт материалыг хөтлөх
Төлбөр, тооцоо, санхүүгийн бусад гүйлгээтэй холбоотой анхан шатны баримтуудын бүрдлийг хангах
Тэдний ажлын явцад гарч болзошгүй бэрхшээлтэй асуудлыг тодорхойлох, шийдвэрлэхийн тулд данс хөтлөлтийн зарчим, хэрэглэх арга барилын талаарх мэдлэгийг ашиглах
Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлттэй холбоотой тооцооллыг хийхэд зориулагдсан компьютерийн стандарт программ хангамжийг ашиглах
Бараа хүлээн авах, ачуулах ажлыг зохион байгуулах, хянах, холбогдох бүртгэлийг хөтлөх
Нөөцийн бүртгэл хөтлөх, бараа бүтээгдэхүүний олголтонд хяналт тавих, эрэлт хэрэгцээг тодорхойлж захиалга хийх
Багаж хэрэгсэл, сэлбэг буюу төрөл бүрийн төхөөрөмж хүлээн авах, хадгалах ба олгох, бүртгэлийг нь хөтлөх.
Хадгалахаар хүлээн авсан тавилга, эд хогшил болон бусад зүйлийг бүртгэн данс хөтлөх.
Үйлдвэрлэл, борлуулалтанд шаардлагатай материалын тоо хэмжээ, чанар, нэр төрлийг нь тооцоолж гаргах.
Үйлдвэрлэлийн материалын хэрэгцээг төлөвлөх, шаардлагатай үед нь тэдгээрийг бэлэн байлгах ба зохих бүртгэлийг хөтлөх.
Үйлчлүүлэгчдийн захиалга болон үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг үндэслэн үйлдвэрлэлийн ажлын хуваарь, төлөвлөгөөг бэлтгэх ба бэлтгэхэд туслах.
Нөөцийг шалгах, хангалтын ажлыг зохицуулах ба саатлын шалтгааныг олох.
Агуулах, бараа бүтээгдэхүүнийг хадгалах журам, зааврыг баримтлах.
Холбогдох бусад хангамж хариуцсан няравын үүргийг гүйцэтгэх.
Бусад ажилчдад хяналт тавих.
Нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох хууль, олон улсын стандартад нийцүүлэн бүртгэх, санхүүгийн тайланг гаргаж байгууллагын удирдлагад тайлагнах.

© Монгол Базальт ХК. 2000-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.