Үндсэн хувилбар
70497059
,
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, ХУД 13 хороо 2б хэсэг

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-03-15
Ерөнхий нягтлан бодогч

Нягтлан бодогчийн ажил үүргүүд:

Дансны мэдээллийг бүрдүүлж, шинжлэн хөрөнгө, өр төлбөр, өмчийн мэдээллийг бэлтгэх.
Дансны мэдээллийг оруулж,санхүүгийн ажил гүйлгээг бүртгэлд тусгах.
Нягтлан бодох бүртгэлийн саналуудыг шинжилж, санхүүгийн үйл ажиллагааг санал болгох.
Мэдээлэл цуглуулж, санхүүгийн өнөөгийн төлөв байдлыг нэгтгэх;баланс, орлогын тайлан болон бусад тайлангуудыг бэлтгэх.
Баримтуудыг хянаж шалган санхүүгийн ажил гүйлгээг баримтжуулах.
Бодлго, журам боловсруулж, санал болгох замаар нягтлан бодох бүртгэлд хяналт тавих.
Дансны мэдээллийг цуглуулж, шинжлэн санхүүгийн зөрүүг тохируулах.
Өгөгдлийн сангийн нөөц бүрдүүлж, санхүүгийн мэдээллийг хамгаалах.
Дотоод хяналт хийж, санхүүгийн аюулгүй байдлыг хамгаалах.
Баримт бүрдүүлэлт, шаардах хуудас зэргийг баталгаажуулж, төлбөрийг хийх.
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, зохицуулалт зэргийг судалж, тайлбарлан нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, журамд хариу өгөх.
Одоогийн болон шинээр гарч хуулийн зохицуулалтуудыг судалж, улс, орон нутгийн санхүүгийн хуулийн зохицуулалтуудад нийцүүлж ажиллах, тэдгээрийг дагаж мөрдүүлэх, шаардлагатай үйл ажиллагаануудад удирдлагад зөвлөгөө өгөх.
Дансны мэдээллүүдийг цуглуулж, шинжилж, санхүүгийн тусгай тайлангуудыг бэлтгэх.
Санхүүгийн мэдээллийг найдвартай хадгалж, байгууллагын итгэлийг дааж, хамгаалах.
Боловсролын үйл ажиллагаануудад хамрагдаж мэргэжлийн болон техникийн мэдлэгээ дээшлүүлэх; мэргэжлийн нийтлэлүүд унших; хувийн харилцаа холбоог хадгалах; мэргэжлийн нийгэмлэгүүдэд хамрагдах.
Ажил үүргийг үр дүнтэй гүйцэтгэх.
Шаардлагатай ажил үүргийг гүйцэтгэж багийн ажилд хувь нэмэр оруулах.

2019-03-15
Нярав ажилд авна

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэнэ

2019-03-11
Менежер

Менежерийн ажлын байрны зорилго: Ажилчдыг удирдан зрхион байгуулах чадвартай.
Менежерийн ажил үүргүүд:

Хүний нөөц бүрдүүлэх, ажилчдыг сонгон шалгаруулах, чиглүүлэх, сургах замаар ажилчдыг хадгалж ажиллах; аюулгүй, хуулийн зохицуулалтуудад нийцсэн ажлын орчинг бий болгох; хувь хүний өсөж дэвших боломжуудыг бий болгох.
Хийгдэх ажлын хүлээлтийг тайлбарлаж, ажлыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх; ажлын үр дүнг төлөвлөх, хянах, батлах; ажилчдыг зааварчлах, тэдэнд зөвлөгөө өгөх, дадлагажуулах; систем, бодлого журам, бүтээмжийн стандартуудыг боловсруулж, танилцуулж, тэдгээрийг мөрдүүлэх.
Бизнес, санхүү, үйлчилгээ болон үйл ажиллагааны мэдээллийг цуглуулж, стратегийн зорилтуудыг боловсруулах; хандлага чиглэл болон санал дүгнэлтүүдийг тодорхойлж, үнэлэх; үйл ажиллагааны явцыг сонгох; зорилтуудыг тодорхойлох; үр дүнг үнэлэх.
Хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан тооцоолж, санхүүгийн зорилтыг хэрэгжүүлэх; жилийн төсөв бэлтгэх; зардлыг хуваарилах; зөрүүг шинжлэх; засаж залруулах ажлуудыг хэрэгжүүлэх.
Чанар болон харилцагчийн үйлчилгээний стандартуудыг дагаж мөрдүүлэн үйлчилгээний чанарыг хадгалж ажиллах; чанар болон харилцагчийн үйлчилгээний асуудлуудыг шинжилж, шийдвэрлэх; чиглэл хандлагуудыг тодорхойлох; системийн сайжруулах зүйлсийг санал болгох.
Боловсролын үйл ажиллагаануудад хамрагдаж мэргэжлийн болон техникийн мэдлэгээ дээшлүүлэх; мэргэжлийн нийтлэлүүд унших; хувийн харилцаа холбоог хадгалах; үйл ажиллагааны практикуудыг харьцуулах;мэргэжлийн нийгэмлэгүүдэд хамрагдах.
Шаардлагатай ажил үүргийг гүйцэтгэж багийн ажилд хувь нэмэр оруулах.

Ур чадвар: Гүйцэтгэлийн менежмент,  зааварчлах, хянах, чанарын менежмент, үр дүнд чиглэсэн, төсөв болосвруулах, стандарт боловсруулах, багийн ажилд дэмжлэг үзүүлэх, ажлын ачааллыг зохицуулах, эргэх холбоогоор хангах.
 

2019-02-26
Ерөнхий нягтлан бодогч

Нягтлан бодогчийн ажил үүргүүд:

Дансны мэдээллийг бүрдүүлж, шинжлэн хөрөнгө, өр төлбөр, өмчийн мэдээллийг бэлтгэх.
Дансны мэдээллийг оруулж,санхүүгийн ажил гүйлгээг бүртгэлд тусгах.
Нягтлан бодох бүртгэлийн саналуудыг шинжилж, санхүүгийн үйл ажиллагааг санал болгох.
Мэдээлэл цуглуулж, санхүүгийн өнөөгийн төлөв байдлыг нэгтгэх;баланс, орлогын тайлан болон бусад тайлангуудыг бэлтгэх.
Баримтуудыг хянаж шалган санхүүгийн ажил гүйлгээг баримтжуулах.
Бодлго, журам боловсруулж, санал болгох замаар нягтлан бодох бүртгэлд хяналт тавих.
Дансны мэдээллийг цуглуулж, шинжлэн санхүүгийн зөрүүг тохируулах.
Өгөгдлийн сангийн нөөц бүрдүүлж, санхүүгийн мэдээллийг хамгаалах.
Дотоод хяналт хийж, санхүүгийн аюулгүй байдлыг хамгаалах.
Баримт бүрдүүлэлт, шаардах хуудас зэргийг баталгаажуулж, төлбөрийг хийх.
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, зохицуулалт зэргийг судалж, тайлбарлан нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, журамд хариу өгөх.
Одоогийн болон шинээр гарч хуулийн зохицуулалтуудыг судалж, улс, орон нутгийн санхүүгийн хуулийн зохицуулалтуудад нийцүүлж ажиллах, тэдгээрийг дагаж мөрдүүлэх, шаардлагатай үйл ажиллагаануудад удирдлагад зөвлөгөө өгөх.
Дансны мэдээллүүдийг цуглуулж, шинжилж, санхүүгийн тусгай тайлангуудыг бэлтгэх.
Санхүүгийн мэдээллийг найдвартай хадгалж, байгууллагын итгэлийг дааж, хамгаалах.
Боловсролын үйл ажиллагаануудад хамрагдаж мэргэжлийн болон техникийн мэдлэгээ дээшлүүлэх; мэргэжлийн нийтлэлүүд унших; хувийн харилцаа холбоог хадгалах; мэргэжлийн нийгэмлэгүүдэд хамрагдах.
Ажил үүргийг үр дүнтэй гүйцэтгэх.
Шаардлагатай ажил үүргийг гүйцэтгэж багийн ажилд хувь нэмэр оруулах.

Ажлын байрны зарууд

  1. Ерөнхий нягтлан бодогч3 сарын 15. 23:28
  2. Нярав ажилд авна3 сарын 15. 19:26
  3. Менежер3 сарын 11. 10:09
  4. Ерөнхий нягтлан бодогч2 сарын 26. 16:57

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© "ӨЕГ" Өндөг. 2009-2018 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.