Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
11328372
Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, Усны гудамж,-4, Улаанбаатар-14253, Капитрон банк, төв байр

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-09-16
РЕСЕПШИН /Мэдээлэл лавлагааны ажилтан/

Харилцагчдад банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан танилцуулах, угтан үйлчлэх, зөвлөгөө өгөх, банкны үйлчилгээ болон дотоод үйл ажиллагааны асуудлаар хандсан харилцагчид, гадны зочдыг бусад нэгж, ажилтантай холбож өгөх, банкны төв байрны утсан харилцааг хариуцан ажиллах.

Харилцагчдад үнэн зөв, тодорхой мэдээлэл өгөх;
Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой танилцуулга, мэдээллийн самбарын мэдээллийг шинэчлэх, хүрэлцэхүйц байдлыг хангах;
Үйлчилгээний танхимын эмх цэгцэд хяналт тавих, сайжруулах санал санаачлага гаргах;
Харилцагчдад хүргэж болохуйц мэдээллийг хариуцсан газар нэгжүүдээс шуурхай гаргуулж авах;
Үйлчилгээний чанар, үр дүнд хяналт тавих, алдаа дутагдлыг илрүүлэх, түүнийг түргэн шуурхай залруулах, цаашид үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор санал санаачлага гарган холбогдох нэгжтэй хамтран ажиллах;
Гаднаас орж ирэх утасны дуудлагыг шуурхай авч, шаардлагатай үйлчилгээгээр хангах;
Дансны мэдээлэл авахыг хүссэн харилцагчдын материалыг шалгасны үндсэн дээр холбогдох ажилтанд хүргүүлж, гаргуулах;
Үйлчилгээний танхимд харилцагчийн гомдол үүссэн, тухайн асуудал хүндэрсэн тохиолдолд харилцагчийг нэн даруй уулзалтын өрөөнд оруулан холбогдох албан тушаалтанд асуудлыг шилжүүлэх.

2019-09-16
ХАРИЛЦАГЧИЙН МЕНЕЖЕР

Банкны Зээлийн бодлогод нийцүүлэн  зээлийн чанартай багц бүрдүүлэх, бусдаас татан төвлөрүүлэх хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, харилцагч татах, тэдэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг цогцоор, чанартай хүргэх, санхүүгийн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах замаар үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох, салбар нэгжийн үйл ажиллгааг өргөжүүлэн үр ашгийг дээшлүүлэх.
 

Зээлийн үйл ажиллагааны чиглэлээр:

Зээл хүсэгч нарт банкны зээл болон бусад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар танилцуулж тухайн зээлдэгчийн нөхцөл байдлыг хурдан шалмаг мэдэрч оновчтой зөвлөгөө өгнө. 
Зээл хүсэгч болон харилцагчийн санхүүгийн эрэлт, хэрэгцээг судлахдаа банкнаас тавих зээлийн шалгуурыг хангасан тохиолдолд зээлийн өргөдөл, холбогдох материалуудыг бүрдүүлэн авах, банкны шаардлага хангахгүй зээлийн материалыг харилцагчид цаг алдалгүй акт үйлдэн буцаах;
Зээлийн судалгаа, шинжилгээг банкны Зээлийн бодлого болон журмын хүрээнд мэргэжлийн өндөр түвшинд, чанартай судалж, зээлийн барьцаа хөрөнгийг газар дээр нь очиж үзэн танилцах, хөрөнгийг холбогдох журмын хүрээнд бодитойгоор үнэлэх, шаардлагатай гэж үзвэл тухайн зээлд Эрсдэлийн дүгнэлт гаргуулж, холбогдох шатны Зээлийн хорооны хуралд оруулж шийдвэрлүүлэх;
Зээлийн  чанар муудахаас урьдчилан сэргийлж ажиллах;
Зээлийн эргэн төлөлтөнд өдөр бүр хяналт тавьж хугацаанд нь төлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахаас гадна зээлдэгчийн бизнесийн үйл ажиллагаа, төлбөрийн чадвар, зээл ашиглалтын хяналтыг холбогдох журамд заасны дагуу тогтмол хугацаанд хийх;
Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бүрэн судлаж мэдсэн байх ба бүтээгдэхүүн үйлчилгээний шинэчлэгдэн өөрчлөгдсөн талаарх мэдээллийг цаг тухайд нь судалж хэрэгжүүлж ажиллах, Зээлдэгч нарт депозит, цахим үйлчилгээ зэрэг банкны бүхий л бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулахыг эрмэлзэх  ба бусад банкинд буй дансдыг нь татах, валют арилжаа, гадаад болон дотоод төлбөр тооцоо, гүйлгээг өөрийн банкаар хийлгэж хэвшүүлэх;
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний борлуулалтын чиглэлээр:

Зээл, эх үүсвэр, бусад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний борлуулалтыг төлөвлөгөөний дагуу тасралтгүй хийх, нэгжийн харилцагчийн тоон өсөлтийг тогтмол хангаж ажиллах;
Зорилтот зах зээлд хүрч үйлчлэх, зах зээлд эзлэх хувийг нэмэгдүүлэхийн тулд банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагчдад сурталчлах, борлуулах ажлыг бие даан болон нэгжийн ажилтнуудтай хамтран зохион байгуулах;
Өөрийн харилцагчдын бэлтгэн нийлүүлэгч болон худалдан авагч, харилцагч түнш байгууллагуудыг судлах замаар харилцагчдын тоог нэмэгдүүлэх;

2019-09-10
Зах зээлийн эрсдэлийн шинжээч

Зах зээл, хөрвөх чадварын эрсдэлийг тооцох, илрүүлэх, тайлагнах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга замуудыг тодорхойлж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах.

Гадаад болон дотоодын макро эдийн засаг, санхүүгийн нөхцөл байдалд тогтмол судалгаа хийж, дүгнэлт санал зөвлөмж боловсруулах.  Макро эдийн засаг, банкны системийн гол үзүүлэлтүүдийг таамаглах, өгөгдлийн бааз бүрдүүлэх, удирдлагын мэдээллийн системийг хөгжүүлэх.

2019-09-09
Дилер

Банкны мөнгөн хөрөнгө, хөрвөх чадварын удирдлагыг хэрэгжүүлж, төлбөрийн чадварыг байнга хангуулах,
Банкны заавал байлгах нөөцийг хангаж, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварыг зохистой хэмжээнд байлгах,
Банкны илүүдэл нөөц, чөлөөт эх үүсвэрийг үр ашигтай байршуулах, ашиглах,
Банкинд ашиг орлого оруулж, тайлант хугацааны төлөвлөгөөг биелүүлж ажиллах,

2019-09-06
Комплаенсийн мэргэжилтэн

МУТС-тэй тэмцэх тухай хуулийн хүрээнд хөтөлбөр, дотоод журмыг боловсруулж шаардлагатай тохиолдол бүрт өөрчлөлт оруулах;
Дотоод журмын дагуу харилцагчийг таньж мэдэх, харилцагчийн эрсдэлийг тодорхойлох, шаардлагатай тохиолдолд удирдлагад дохиолох, арга хэмжээг авах
Үйл ажиллагаанд зайлшгүй хэрэгжүүлэх шаардлагатай эрх зүйн акт, дотоод журам, стандартыг дагаж мөрдөх ажиллагаанд тогтмол хяналт тавих
МУТС-тэй тэмцэх эрх зүйн актуудад орсон өөрчлөлтийг дотоод дүрэм журамд тусгах шаардлагатай эсэхийг тодорхойлж холбогдох газар хэлтсүүдэд өөрчлөлт оруулах тухай санал боловсруулж хүргүүлэх
Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүрэг 

Ажлын байрны зарууд

  1. РЕСЕПШИН /Мэдээлэл лавлагааны ажилтан/9 сарын 16. 14:26
  2. ХАРИЛЦАГЧИЙН МЕНЕЖЕР9 сарын 16. 14:07
  3. Зах зээлийн эрсдэлийн шинжээч9 сарын 10. 9:53

Фэйсбүүк хуудас

© Капитрон банк. 2001-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.