Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Парк Плэйс оффис, 3-р давхар Чингисийн өргөн чөлөө 24 Улаанбаатар, Монгол улс

Бодь Интернэшнл ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2020-01-22
Гэрээний мэргэжилтэн /Ростероор ажиллах/

Төслийн хүрээнд хийгдэх ажил гүйцэтгэх, зөвлөх үйлчилгээ, худалдан авалтын болон бусад холбогдох гэрээнүүдийн боловсруулалт, хэрэгжилт, хэрэгжилтийн дараах үе шатны үйл ажиллагаанд оролцох, зохион байгуулах, хянах, тайлагнах
Гэрээний хэрэгжилтэнд гарч болох эрсдлүүдийг урьдчилан тооцоолох, эрсдлийг бууруулах санал гаргаж, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
Гэрээний зүйл заалтын хэрэгжилтийн төлөвлөгөө боловсруулж мөрдөх

2020-01-22
Чанарын хяналтын ахлах инженер

Төмөр замын тээвэр, хөдлөх бүрэлдэхүүн  болон өртөө зөрлөгийн барилга байгууламж, эрчим хүч, дохиолол холбоо, гүүр, төмөр замын байгууламжийг байгуулах тухай Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль, стандарт, тогтоол, тушаал шийдвэр, дүрэм журам, норм нормотивийг баримтлан, чиглэл тус бүрийн чанар хангалт нь төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэхэд нь хяналт дүгнэлт, үнэлгээ хийх,  үйлдвэрлэлийн явцад чанарын хяналт хянах.
Төслийн хэрэгжилтийн явцад үйл ажиллагааг бүхэлд нь чанар, стандартын шаардлагад нийцэх эсэхэд хяналт тавьж, чанарын хяналтыг төлөвлөх, түүнийг удирдан зохион байгуулах, гүйцэтгэл, хэрэгжилтэд үнэлгээ дүгнэлт гаргах, чанарын хяналтын үйл явцыг  баталгаажуулах баримтжуулах, эрсдлийг буруулах.
Нэгжийн ажилтнуудыг мэргэжил арга зүйн хувьд удирдан ажиллах.
Төслийн чанарын удирдлагын тогтолцоог тасралтгүй сайжруулах.
Төслийг улсын комисст хүлээлгэн өгөх ажлыг гүйцэтгэх

2020-01-20
Гүүрийн инженер /Ростероор ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

2020-01-20
Авто замын инженер /Ростероор ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. 

2020-01-16
Админ /кемп хариуцсан/

Ажилтнууд кемпэд тав тухтай, аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэхэд чиглэн ажиллах
Ростероор ажиллах ажилтнуудын сайтад ирэх, буцах хуваарийн дагуу аялал, тээврийн захиалга, зохицуулалтыг ханган ажиллах
Кемпэд ростероор ажиллах ажилтнуудын амьдрах байр, ажлын өрөө тасалгааны бэлэн байдал, тохижилт, эмх цэгц, цэвэрлэгээ үйлчилгээг ханган ажиллах
Кемпийн эд хогшлын бүрэн бүтэн байдлыг ханган ажиллах, хяналт тавих, засвар үйлчилгээг хийлгүүлэх
Кемпийн дотоод журам, ажилтнуудын сахилга бат, дэг журмыг сахиулах, хяналт шаардлага тавьж ажиллах
Кемп дээр ажиллах ажилтнуудын ажлын цаг бүртгэлийг хийх
Кемп дээр хийгдэх албан хурал уулзалтын тэмдэглэл хөтлөх, гүйцэтгэлийг бүртгэх
Хүний нөөцийг идэвхижүүлэх бүхий л үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох, зохион байгуулах, дэмжин ажиллах

2020-01-16
Үйл ажиллагааны менежер

Хүний нөөц, захиргаа аж ахуйн нэгжүүдийг чиг үүргийн дагуу үр ашигтай удирдах
Хүний нөөцийн бодлого, системийг зөв оновчтой тодорхойлох, хэрэгжүүлэх, сайжруулах
Оффисын болон кемпийн эрүүл, аюулгүй, тав тухтай, хэвийн, тасралтгүй ажлын байрны орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, тохижилт, аж ахуйн засвар, үйлчилгээ болон түүний удирдлага, зохион байгуулалтыг хариуцах
Үйл ажиллагааны төсөв, төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах
Нэгжүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах, зохион байгуулах, шийдвэр гаргах
Бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүргийг зөв оновчтой тодорхойлох, зохион байгуулах 
Байгууллагын соёлыг дээшлүүлэхэд анхаарч ажиллах
Мэдээллийн аюулгүй байдал, сүлжээний аюулгүй, тасралтгүй байдал, компьютер, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа, ашиглалт үйлчилгээг хангах
Тээврийн удирдлага түүний бодлого, зохицуулалтыг хариуцан ажиллах
Дотоод дүрэм журмын биелэлт, ёс зүй, ажилтнуудын цаг ашиглалтын удирдлага, зохион байгуулалт, хяналт тавих

2020-01-15
Захиргаа, аж ахуйн ахлах мэргэжилтэн

Оффис болон кемпийн эрүүл, аюулгүй, тав тухтай, хэвийн, тасралтгүй ажлын байрны орчин түүний удирдлага, зохион байгуулалтыг хариуцах
Мэдээллийн системийн хэвийн, тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах
Тээврийн удирдлага түүний бодлого, зохицуулалтыг хариуцан ажиллах
Ажилтнуудын ажлын цаг ашиглалт, бүртгэл, тайлан, хяналт

2020-01-14
Төлөвлөлтийн мэргэжилтэн

Төсвийн программ ашиглан барилга угсралтын ажлын төсөв гаргах, гүйцэтгэлийг бүртгэх, баримтжуулах, Захиалагчид хүргүүлэх явц дундын төлбөрийн тайланг боловсруулах, батлуулах
Төлөвлөгөөний дагуу зураг төсөл, худалдан авалт, барилга угсралтын ажил явагдаж буй эсэхэд хяналт тавих, мониторинг хийх

2020-01-14
Чанарын хяналтын мэргэжилтэн

Барилга байгууламж, эрчим хүч, дохиолол холбоо, гүүр, замын байгууламжийг байгуулах тухай Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль, стандарт, тогтоол, тушаал шийдвэр, дүрэм журам, норм нормотивийг баримтлан, чиглэл тус бүрийн чанар хангалт нь төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэхэд нь хяналт дүгнэлт, үнэлгээ хийх,  үйлдвэрлэлийн явцад чанарын хяналт хянах
Төслийн хэрэгжилтийн явцад үйл ажиллагааг бүхэлд нь чанар, стандартын шаардлагад нийцэх эсэхэд хяналт тавьж, чанарын хяналтыг төлөвлөх, түүнийг удирдан зохион байгуулах, гүйцэтгэл, хэрэгжилтэд үнэлгээ дүгнэлт гаргах, чанарын хяналтын үйл явцыг  баталгаажуулах баримтжуулах, эрсдлийг буруулах.
Төслийн ажлыг улсын комисст хүлээлгэн өгөх

2020-01-14
Цахилгааны инженер

Эрчим хүчний дэд бүтцийн зураг төсөл боловсруулах үйл явцад гүйцэтгэгчтэй өдөр тутам хамтран ажиллах.
Дэд бүтцийн угсралтын ажлын туслан  гүйцэтгэгч шалгаруулах үеийн тендерийн материал бэлдэх,угсралтын ажлын төлөвлөгөө гаргах.
Эрчим хүчний дэд бүтцийн угсралтын үйл ажиллагаанд өдөр тумын хяналт тавих.
Дэд бүтцийн угсралтын ажлын тайлан мэдээ гаргах
Барилгын угсралтын талбай дээрхи цахилгаан тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагаанд хяналт тавих, Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралтын үеийн АА-ны дүрэм журмыг мөрдүүлэн ажиллах, шаардлага тавих.  

2020-01-14
Нягтлан бодогч

Компанийн үндсэн хөрөнгө, бараа материалын бүртгэлийг няравын үйлдсэн анхан шатны баримтад үндэслэн стандартын дагуу үнэн зөв бүртгэж, тайлагнах.
Бараа материалын дутагдах шамшигдах байдлаас урьдчилан сэргийлж, бараа материалын ашиглалтад хяналт тавих.
Үндсэн хөрөнгийн дутагдах шамшигдах байдлаас урьдчилан сэргийлж, үндсэн хөрөнгийн ашиглалтад хяналт тавих

© Бодь Интернэшнл ХХК. 1993-2020 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2020.