Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Шангри-Ла төв, 15 давхар

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-03-16
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

Банкны эрхэм зорилго, үнэт зүйлсийн хүрээнд тодорхойлсон хүний нөөцийн бодлого, стратегийн дагуу хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын ажлыг гүйцэтгэж, баг хамт олныг бүрдүүлэх, хүний нөөцийн өдөр тутмын зохион байгуулалт, үйл ажиллагаагаар хангах;
Банкны өсөлт дэвшилттэй холбоотой шаардлагатай өөрчлөлт шинэчлэлтүүдийг тухай бүр хийж, хүний нөөцийн дүрэм журам, зааварт шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулах;
Ажилтнуудын хөдөлмөрийн бүтээмж, гүйцэтгэлийн үр дүнг сайжруулах, байгууллагын соёл, хамт олны эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ зохион байгуулах;
Ажилтнуудын гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг илүү боловсронгуй болгож, сургалт хөгжил талаас газар хэлтсүүдийн удирдлагуудтай хамтран ажиллах;
Газар хэлтсийн захирлуудаас тухайн цагт өгсөн чиг үүргүүдийн дагуу ажлын байрны тодорхойлолт бичиж батлуулах, хүний нөөц захиргааны ажлуудыг үр дүнтэй удирдан зохион байгуулах;
Удирдлагаас өгөх урт хугацааны болон өдөр тутмын бусад үүрэг даалгаварууд;

2018-03-15
АЛТНЫ НЯРАВ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2018-03-09
ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛТСИЙН АЖИЛТАН

Гадны банкуудтай худалдааны санхүүжилтийн чиглэлээр хамтран ажиллах, гэрээ хэлцэл байгуулах, олон улсын дүрэм журмын дагуу худалдааны аливаа бичиг баримтыг шалгах, гадаад худалдааны чиглэлээр харилцагч байгууллага болон шинэ харилцагчдад зөвлөмж, мэдээлэл өгөх.
 

2018-03-09
ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧ

Банкны зээлийн үйл ажиллагаанд бий болсон болон цаашид учирч болзошгүй эрсдэлийн сөрөг нөлөөллийн түвшин, хүлээгдэж буй хандлагыг тодорхойлох, хянах, үнэлгээ хийх бөгөөд эрсдэлийг бууруулах, хязгаарлах, сэргийлэхэд чиглэсэн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, мэргэжлийн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангах.

2018-03-14
ТӨВ САЛБАРЫН ТЕЛЛЕР

Банк хоорондын болон салбар хооронд хийгдэх бэлэн, бэлэн бус төлбөр тооцоо, гадаад төлбөр тооцоог харилцагчийн хүсэлтийн дагуу хийж гүйцэтгэх үндсэн үүрэгтэйгээр ажиллана.

2018-03-14
АРИЛЖААНЫ ХЭЛТЭСТ ДИЛЕР ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА

Банкны үнэт цаасны хүүгийн орлого, гадаад валютын арилжааны ашгийг нэмэгдүүлэх, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангах, банк хоорондын болон харилцагчтай захын хэлцлүүдийг хийх

2018-03-05
БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГО, ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ЗАХИРАЛ

Хэлтсийн ажилтнуудыг удирдлагаар хангах, Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, ерөнхий дэвтрийн дансны төлөвлөгөөг боловсруулах, шинэчлэн сайжруулах, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогод нийцүүлэн бүртгэлийн журам, заавар гарын авлага боловсруулах, бүртгэлийн хяналт тавих, Санхүү, татвар, Монголбанкны тайлан мэдээ хянах

2018-03-12
МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ЭРСДЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧ

Кибр халдлагын цар хүрээ, шалтгааныг тогтоон дүгнэлт гарган халдлагыг зогсоох, хариу арга хэмжээ авах;
Мэдээллийн аюулгүй байдлын зөрчилд дүн шинжилгээ хийх;
Аюулгүй байдлын эмзэг цэгүүдийг тодорхойлох, урьдчилан сэргийлэх ажилд дэмжлэг үзүүлэх, заавар зөвлөмжөөр хангах;
Аюулаас урьдчилан сэргийлэх технологийн шийдлүүдийг олох, санал болгох, хэрэгжүүлэх, мэдээллэх.

2018-03-12
АУДИТОР

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасны дагуу

2018-03-12
МАРКЕТИНГ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ХЭЛТСИЙН ЗАХИРАЛ

Банкны нэр хүнд, үнэ цэнийг өсгөх, олон нийттэй харилцах бодлогыг хэрэгжүүлэх, маркетингийн стратеги, төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах, банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

2018-03-12
ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ

Банкны эрсдэлийн түвшин, хэмжээг тодорхойлон, түүнээс урьдчилан сэргийлэх бодлого, арга замыг боловсруулж эрсдэлийн нөлөөллийг удирдах замаар банкны үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангах

2018-02-23
ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР

Бизнесийн зээлийн судалгаа шинжилгээг хийх, дүнэлт гаргах;
Банкны Бизнесийн зээлийн бүтээгдэхүүний журам зааврыг боловсруулах, шинэчлэх сайжруулах;
Өөрийн олгосон болон хариуцсан багцын чанарт анхаарч өдөр тутам хяналт тавьж ажиллах;
Байгууллагын хадгаламж, харилцах татах,
Зээлийн холбогдох тайлан гаргах

2018-02-20
ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

Гадаад хамтын ажиллагаатай холбоотой гэрээ, хэлэлцээр, уулзалтын орчуулга, бичиг баримтын боловсруулалт хийх

2018-03-05
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧ

Банкны үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын аргачлал боловсруулах, бодлого, журам зааврын хэрэгжилтийг хангуулах, үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын хяналтыг хэрэгжүүлэх;
Үйл ажиллагааны эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хяналтын зохион байгуулалт болон үйл ажиллагаанд хяналт хийх, зөвлөмж өгөх;

2018-02-26
ТӨВ САЛБАРЫН РЕСЕПШН

Харилцагч, үйлчлүүлэгчийг анхан шатны мэдээллээр үнэн зөв хангаж, чиглүүлэх, банкны дотоод ажилтнуудыг утсан харилцаагаар холбож, мэдээллээр хангах, оффисын эмх цэгцтэй байдлыг хариуцан ажиллах

© Тээвэр хөгжлийн банк . 1997-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.