“Алтан жолоо” группын байр, Сансар үйлчилгээний төв, 12-р хороолол, 3-р хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-03-23
АЖИЛЧДЫН ХООЛНЫ ТУСЛАХ ТОГООЧ

Батлагдсан технологийн карт болон бусад стандартын дагуу ажилтнуудыг чанартай халуун хоолоор хангах
Гал тогооны журмыг хэвшүүлэн, хариуцсан хэсгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, сургах дадлагажуулах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх
Шинэ хоол бүтээгдэхүүн хийх талаар судалгаа, туршилт хийх, дүгнэлт гаргах
Технологийн карт, хоолны менюг шинэчлэх

2018-03-22
КАСС

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан үүргийг биелүүлнэ. 

2018-03-22
ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН БЗД-ийн товчоо

Дотоод хяналтын төлөвлөгөөний дагуу удирдлагаас үүрэг даалгавар авч ажиллах;
Ажлын байрны эрүүл ахуйн стандарт болон худалдааны ажилчдын эрүүл ахуйн стандартад хяналт тавьж ажиллах, заавар зөвлөгөө өгөх, үнэлгээ дүгнэлт өгөх,тайлагнах;
Олон улсын чанарын стандарт болон мэргэжлийн хяналтын газраас хэрэгжүүлж буй дүрэм журам, заавар зөвлөмж, тогтоол шийдвэрийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж ажиллах.

2018-03-21
ХҮНСНИЙ АГУУЛАХЫН НЯРАВ

Өдөр тутмын бараа материалын гүйлгээг түргэн шуурхай цаг алдалгүй, холбогдох баримтыг үндэслэн хийх;
Бараа материалтай холбоотой гарсан бүх гүйлгээнүүдийн санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдүүлэлтийг хийх;
Бараа материалын гүйлгээний тайланг тогтсон хугацаанд хариуцсан нягтланд гаргаж өгөх;
Агуулахад байгаа бараа материалын хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавьж, үлдэгдэл нөөцийн талаар холбогдох хүмүүсийг мэдээллээр хангах;
Бараа бүтээгдэхүүнийг баримтын дагуу хүлээн авч, эмх цэгцтэй байрлуулж, сарын эцсийн тайлан тооллого тооцоог нягтлантай тулгаж ажиллах;
Агуулахын ажилчдад хяналт тавьж, удирдан чиглүүлэх.

2018-03-21
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Борлуулалтын дүн мэдээг нэгтгэх, тайлагнах;
Тооллогын нэгдсэн хуваарь болон явцын тооллого явуулах, үр дүнг тайлагнах;
Картын гүйлгээ шалгах;
Орлого, зарлагын бүртгэл хийх, тайлан гаргах;
Тооллогын аргачлал зааварчилгаа, зөвлөгөө өгөх;
Санхүүгийн анхан шатны баримт бүрдүүлэх, үдэж цэглэх;

2018-03-19
ДЭЛГҮҮР ХАРИУЦСАН БҮСИЙН МЕНЕЖЕР

Өөрийн хариуцсан салбаруудын борлуулалтын болон үйл ажиллагааны  төлөвлөгөөг хуваарилах, гүйцэтгэлд хяналт тавих,
Салбарын бараа бүтээгдэхүүний  захиалга татан авалт нэр төрлийн бүрдүүлэл,  зохистой үлдэгдлийн хэмжээ төлөвлөлтөнд хяналт тавих, тасралтгүй сайжруулалт хийж ажиллах 
Салбаруудын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, дотоод удирдлага зохион байгуулалтыг сайжруулах  чиглэлээр  салбар дэлгүүр  хариуцсан менежерүүдэд  заавар зөвлөгөө өгөх, хамтран ажиллах,
Салбар дэлгүүрийн ажилчдын  хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, сайжруулах зорилгын хүрээнд холбогдох газар нэгжүүдэй хамтран ажиллах, гүйцэтгэлд хяналт тавих
Салбар дэлгүүрүүдийн үйлчилгээний стандартыг шинэчлэн  боловсруулах, үйлчилгээний соёлыг сайжруулах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх, үйлчилгээг төгөлдөржүүлэх чиглэлээр холбогдох төслийг хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх, хэвшүүлэх, ижил төстэй байгууллага болон олон улсын шилдэг салбарын туршлагыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхэд  хамтран ажиллах

2018-03-19
ХӨРӨНГИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Хөрөнгийн бүртгэл, ашиглалт, хадгалалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, худалдан авалтын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх
Хөрөнгийн засвар үйлчилгээ, аюулгүй байдалтай холбоотой баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг хийж, бодлого, журмын  хэрэгжилтэд хяналт тавих
Хөрөнгийн зах зээлийн судалгаа хийх, түрээсийн гэрээ, журам  боловсруулах, удирдлагаар хангах

2018-03-19
САЛБАРЫН ЭРХЛЭГЧ

Салбар дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах ажлыг зохион байгуулах, удирдлагаар хангах
Борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэх, давуулан биелүүлэхэд баг хамт олноо зөв зохион байгуулж манлайлах
Компанийн хэмжээнд мөрдөгдөж буй дүрэм журмын хэрэгжилтийг салбар дэлгүүрт хэрэгжиж буй эсэхэд хяналт тавих, сайжруулалт хийх
Ажлын байрны тодорхойлолт заасан чиг үүргүүдийг хариуцан ажиллана.

2018-03-19
ИМПОРТЫН БАРААНЫ НЯРАВ

Бараа материалтай холбоотой гарсан бүх гүйлгээнүүдийн санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдүүлэлтийг хийх;
Барааны өрөлтийн стандарт гаргах


Импортын барааны тайлан /борлуулалтын, үлдэгдэл гм/ мэдээг гаргаж холбогдох удирдлагад танилцуулах
Агуулахад байгаа бараа материалын хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавьж, үлдэгдэл нөөцийн талаар холбогдох хүмүүсийг мэдээллээр хангах;
Бараа бүтээгдэхүүнийг баримтын дагуу хүлээн авч, эмх цэгцтэй байрлуулж, сарын эцсийн тайлан тооллого тооцоог нягтлантай тулгаж ажиллах;
Салбарын нярав, барааны мэргэжилтэнгүүдийг удирдан чиглүүлэх.

2018-03-19
ДОТООД ХУДАЛДААНЫ МЕНЕЖЕР /КАТЕГОРИ МЕНЕЖЕР/

 

Бүтээгдэхүүний төлөвлөлт,татан авалт,захиалгын биелэлтэнд хяналт тавих;
Зах зээлийн судалгаа хийх;
Нийлүүлэгч, харилцагчтай бараа бүтээгдэхүүн татан авах, шинэ бараа авах талаар харилцах;
Бэлтгэн нийлүүлэгчийн гэрээг дүгнэх,үнэлэх, хянах;
Бараа бүтээгдэхүүний буцаалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хамтран ажиллах.

 

2018-03-09
ХҮНСНИЙ АГУУЛАХЫН НЯРАВ

Өдөр тутмын бараа материалын гүйлгээг түргэн шуурхай цаг алдалгүй, холбогдох баримтыг үндэслэн хийх;
Бараа материалтай холбоотой гарсан бүх гүйлгээнүүдийн санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдүүлэлтийг хийх;
Бараа материалын гүйлгээний тайланг тогтсон хугацаанд хариуцсан нягтланд гаргаж өгөх;
Агуулахад байгаа бараа материалын хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавьж, үлдэгдэл нөөцийн талаар холбогдох хүмүүсийг мэдээллээр хангах;
Бараа бүтээгдэхүүнийг баримтын дагуу хүлээн авч, эмх цэгцтэй байрлуулж, сарын эцсийн тайлан тооллого тооцоог нягтлантай тулгаж ажиллах;
Агуулахын ажилчдад хяналт тавьж, удирдан чиглүүлэх.

2018-03-05
БҮРДҮҮЛЭЛТ, СШ ХАРИУЦСАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

Хүний нөөцийн төлөвлөлтийн дагуу хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт хийх;
Ажилчдын мэдээллийг үнэн зөв хөтөлж системд оруулах;
Ажилтны хувийн хэргийн бүрдэлтэнд баяжилт хийх: /Хөдөлмөрийн гэрээ хийх, АБТ танилцуулах, холбогдох журмуудыг танилцуулах/;
Сонгон шалгаруулалт хийх процессыг улам боловсронгуй болгоход хамтарч ажиллах;
Ажилчдын албан тушаал ахих төлөвлөлт хийх санал оруулах, шагнал урамшуулалд тодорхойлох;
Ажилчдын хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх талаар холбогдох ажлыг зохион байгуулах;
Мөрдөгдөж буй дүрэм журмыг ажилтнуудад мөрдүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих;
Хүний нөөцийн тогворжилтыг хангаж ажиллах, тогтоон барих хөтөлбөрт санал оруулах
Байгууллагын дотоод шилжилт хөдөлгөөн, албан тушаалын төлөвлөлтийг удирдаж ажиллах.                                    

© САНСАР. 1992-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.