Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Рокмон бюлдинг 3 давхар

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-02-19
Ресепшн

Оффист ирсэн зочид төлөөлөгч, харилцагч үйлчлүүлэгчдийг угтан авах болон тэднийг чиглүүлж үйлчлэх, ирсэн зочдыг компанийн холбогдох ажилтнуудад мэдэгдэж холбож өгөх, зохицуулалт хийх, телефон утасны дуудлаганд хариу өгөх болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. 

2019-02-19
Ерөнхий нягтлан бодогч

Компанийн бизнес төлөвлөгөөний тоон зорилт, жилийн төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулах нэгтгэх, нэгдсэн төсөв, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, зарцуулалтад хяналт тавих, шинжилгээ хийх, тайлагнах
Компанийн санхүүгийн гүйцэтгэл, үйл ажиллагааны үр дүнд судалгаа, шинжилгээ хийх, хяналт тавих, тайлагнах, санал боловсруулах
Компанийн санхүү, татварын тайланг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын дагуу тайлагнан, хөтлөх
Гадаад болон дотоод санхүүгийн мэдээ, мэдээлэл, тайлангуудыг бэлтгэн танилцуулах
Санхүүгийн эх үүсвэрийг үр дүнтэй удирдах талаар санал дүгнэлт гарган, шийдвэрлүүлж хэрэгжүүлэх
Бүртгэлийн ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, удирдлагаар хангах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүрэг

2019-02-15
Хүний нөөцийн менежер

Ажлын байрны зорилго: Компанийн бодлого, стратеги зорилтууд, бизнес төлөвлөгөөний биелэлт, чанарын удирдлагын тогтолцоог хангахад шаардлагатай мэргэжлийн, чадварлаг, бүтээлч хүний нөөцөөр хангах, хүний нөөцийн бодлогыг боловсруулж функцуудыг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцааг хуулийн хүрээнд зохицуулах, ажилтнуудын ажиллах тав тухтай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх
Чиг үүргүүд:
-  МУ-ын Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, компанийн дотоод үйл ажиллагаанд мөрдөх дүрэм, журмыг  хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, сайжруулах
- Хүний нөөцийн албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах, зохион байгуулах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг сар, жилээр боловсруулах, батлуулах, гүйцэтгэлийг хянах, тайлагнах, үнэлүүлэх
- Хүний нөөцийн төлөвлөлт, захиалгын дагуу ажлын байрны шаардлага хангасан, ажил горилогчдыг бүрдүүлж, сонгон шалгаруулах ажлыг мэргэжлийн түвшинд, холбогдох журмын дагуу зохион байгуулах
- Ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх, мэргэжлийн ур чадварыг үнэлэх үйл ажиллагааг журмын дагуу, зөв зохистой зохион байгуулах
- Хөдөлмөрийн эрх зүйг хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлж, холбогдох тушаал, шийдвэрийн төслийг боловсруулж батлуулах, гүйцэтгэх
- Салбарын ажлын байрны цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, эрүүл, аюулгүй байдалд өдөр тутам хяналт тавьж, шаардлагатай дүрэм, журам боловсруулж, батлуулан, мөрдүүлэх, хянах, сайжруулах
- Оффисын тавилга, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийлгэх, гадны ханган нийлүүлэгч хувь хүн, компани судлах, сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, гүйцэтгэлийг хянах, гэрээ дүгнэх

2019-02-15
Үнэлгээчин, жолооч

Оффисын дотоод ажил, үйлчилгээнд явах
Автомашины зах зээлийн үнэлгээ, судалгаа хийх
Хариуцсан автомашины бүрэн бүтэн, аюулгүй байдал, цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээг хариуцах

2019-02-14
Засварын механикч

Автомашин, өөрөө явагч, өргөгч болон бусад техник хэрэгслүүдийг ажлын байнгын бэлэн байдалд байлгах, ашиглалтын байдалд хяналт тавих, үзлэг, засварын ажлыг гардан  хийлгэх, оновчтой зохион байгуулах

2019-02-14
Засварын слесарь

Автомашин, өөрөө явагч, өргөгч болон бусад техник хэрэгслүүдийг ажлын байнгын бэлэн байдалд байлгах, ашиглалтын байдалд хяналт тавих, үзлэг, засварын ажлыг оновчтой шуурхай хийж гүйцэтгэх

2019-02-13
Үйлчилгээний жолооч

-Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэнэ.

2019-02-13
Захиргааны мэргэжилтэн

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэнэ.

2019-02-13
Ерөнхий нягтлан бодогч

Компанийн бизнес төлөвлөгөөний тоон зорилт, жилийн төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулах нэгтгэх, нэгдсэн төсөв, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, зарцуулалтад хяналт тавих, шинжилгээ хийх, тайлагнах
Компанийн санхүүгийн гүйцэтгэл, үйл ажиллагааны үр дүнд судалгаа, шинжилгээ хийх, хяналт тавих, тайлагнах, санал боловсруулах
Компанийн санхүү, татварын тайланг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журамын дагуу тайлагнан, хөтлөн явуулж, цаг хугацаанд нь гаргаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж удирдлагаар хангаж ажиллах
Гадаад болон дотоод санхүүгийн мэдээ, мэдээлэл, хэрэглэгчдэд шаардлагатай бүх төрлийн мэдээлэл тайлангуудыг бэлтгэн танилцуулах
Санхүүгийн эх үүсвэрийг үр дүнтэй удирдах талаар санал дүгнэлт гарган, шийдвэрлүүлж хэрэгжүүлэх
Бүртгэлийн ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүрэг

2019-02-13
Мэдээлэл холбооны техникч

Байгууллагын цахим тоног төхөөрөмж, хяналтын камерын суурилуулалт засвар үйлчилгээ, хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах
Физик аюулгүй байдал, хяналтын систем суурилуулах

2019-02-13
Технологич инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

2019-02-13
Цахилгааны хяналтын инженер /Барилга угсралт/

*Ажлын байрны тодорхойлолт тусгагдсан чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.
 

2019-02-13
Бизнес хөгжлийн мэргэжилтэн

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-02-13
Цахилгааны инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан үндсэн чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

2019-02-13
Логистикийн мэргэжилтэн

Импорт экспортын тээвэр зохион байгуулалтыг хариуцан ажиллах
Тээврийн үнэ судлах, боловсруулах, үйлчлүүлэгчдэд худалдах
Хариуцсан ажлынхаа тайлан мэдээ боловсруулах, тайлагнах
Бусад ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-02-12
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн хүний нөөцийн үндсэн функцуудыг хэрэгжүүлэх хүрээнд:
1. Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт
2. Ажилтнуудын ур чадвар, сургалт хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлэх
3. Ажилтнуудын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, бүтээмж нэмэгдүүлэх
4. Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэх
 

2019-02-12
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн борлуулалт, маркетинг, бизнес хөгжил, судалгаа хөгжлийн чиглэлээр бодлого, төлөвлөлт гаргаж, хэрэгжилт, үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, компанийн тогтюортой өсөлт, өрсөлдөх чадварыг бэхжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах

2019-02-12
Засварын механикч

Автомашин, өөрөө явагч, өргөгч болон бусад техник хэрэгслүүдийг ажлын байнгын бэлэн байдалд байлгах, ашиглалтын байдалд хяналт тавих, үзлэг, засварын ажлыг гардан  хийлгэх, оновчтой зохион байгуулах

2019-02-11
Үйл ажиллагааны газрын захирал

Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Компанийн хүний нөөцийн менежментийн асуудлыг хариуцан гүйцэтгэж, бодлого стратегийг тодорхойлох
Хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд байгууллагын болон компанийн онцлог, зорилго, зарчимд нийцүүлэн үйл ажиллагааг хэвийн, өндөр үр өгөөжтэй, ашигтай, тогтвортой явуулах, мэргэжлийн удирдлагаар хангах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад үүрэг

2019-02-11
Даатгалын мэргэжилтэн

Даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг байгууллагын хэрэглэгчдэд борлуулах
Даатгалын гэрээ боловсруулах, гэрээ байгуулах
Даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар харилцагч, үйлчлүүлэгчдэд сурталчлан таниулах
Даатгалын хураамжийн орлогыг нэмэгдүүлэх ажил зохион байгуулах, санаачлагатай ажиллах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад үүрэг

2019-02-11
Түншлэл хариуцсан менежер

Компанийн нэр хүндийг өсгөх
Харилцагчидтай тогтвортой түншлэлийн бодлого баримтлан, харилцагчийг халамжлах, олон жилийн хамтын ажиллагааг дэмжиж ажиллах
Хамтын ажиллагааны төсөл хөтөлбөр, үйл ажиллагааг зохион байгуулах


Эрсдэлийн шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах
Харилцагчийн эрсдэлийг бууруулахад зөвлөмж, зөвөлгөө өгөх

2019-02-11
Хуульч

Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой гадаад, дотоод хууль эрх зүйн бичиг баримтын төслийг хянах, баталгаажуулах
Компанийг хууль эрх зүйн асуудлаар шүүх, хууль, бусад байгууллагад төлөөлөх
Компанийн дотоодод хэрэгжих дүрэм, журам, холбогдох хуулинд нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, зөвлөх
Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдтэй байгуулах гэрээ хэлцлийн төсөл боловсруулах
Компанитай холбоотой өр авлагын асуудлыг хөөцөлдөх

2019-02-11
Ресепшн

Оффист ирсэн зочид төлөөлөгч, харилцагч үйлчлүүлэгчдийг угтан авах болон тэднийг чиглүүлж үйлчлэх, ирсэн зочдыг компанийн холбогдох ажилтнуудад мэдэгдэж холбож өгөх, зохицуулалт хийх, телефон утасны дуудлаганд хариу өгөх болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. 

2019-02-11
Сантехникч

Ажлын байрны тодорхойлолт тусгагдсан чиг үүргийн дагуу

2019-01-31
Логистикийн мэргэжилтэн

 

Импорт экспортын тээвэр зохион байгуулалтыг хариуцан ажиллах
Тээврийн үнэ судлах, боловсруулах, үйлчлүүлэгчдэд худалдах
Хариуцсан ажлынхаа тайлан мэдээ боловсруулах, тайлагнах
Бусад ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Ажлын байрны зарууд

  1. Ресепшн6 цаг 2 минутын өмнө
  2. Ерөнхий нягтлан бодогч7 цаг 26 минутын өмнө
  3. Хүний нөөцийн менежер2 сарын 15. 11:50
  4. Үнэлгээчин, жолооч2 сарын 15. 11:40
  5. Засварын механикч2 сарын 14. 13:06

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Очир Ундраа ХХК. 2000-2018 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.