Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Номин Юнайтед 7 давхарт Төв оффис

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-01-16
Төслийн менежер / Солонгос хэлтэй/

 
- Төслийн үзэл баримтлал, үе шат бүрийн зорилт, гүйцэтгэх ажлыг нарийвчлан тодорхойлж, судалгаа шинжилгээ хийх, төсөл хөтөлбөр боловсруулах
- Төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардал, хөрөнгийг төлөвлөх, холбогдох албан бичиг, баримтыг боловсруулж хөтлөх
- Төслийн судалгаанд үндэслэн дэмжигдсэн төслийг хэрэгжүүлж эхлэх, төслийн удирдлагын ерөнхий үе шатуудыг хэрэгжүүлэх, төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүх нөөцийг удирдахад оролцох
- Төслийг төлөвлөсөн цаг хугацаа, төсөвт багтаан чанарын стандартыг шаардлагын түвшинд бүрэн гүйцэтгэх, тайлагнах

2019-01-16
Улсын Их Дэлгүүрт КАСС, ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ авна.

- Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан ажил үүргүүд

2019-01-04
ХЭМАБ-ын Инженер

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж стандартын дагуу байгууллагын ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах
- Осол эндэгдэлээс урьдчилан сэргийлэх, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх
- Удирдах болон нийт ажилтныг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн зохицуулалт, арга зүйгээр хангах
- Удирдах болон нийт ажилллагсдыг эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах соёл, зан үйлийг төлөвшүүлэх

2019-01-15
Даатгалын ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2019-01-14
Програм хөгжүүлэгч

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны програм хангамж болон вэб сайтын хөгжүүлэлт хийх
Хариуцсан системүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах

2019-01-14
Төслийн Менежер

Төслийн үзэл баримтлал, үе шат бүрийн зорилт, гүйцэтгэх ажлыг нарийвчлан тодорхойлж, судалгаа шинжилгээ хийх, төсөл хөтөлбөр боловсруулах
Төслийн үйл ажиллагааг удирдан, зохион байгуулах
Төслийн гүйцэтгэл, нөхцөл байдалд шинжилгээ хийх
Төслийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийх.
Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, санхүүгийн шинжилгээ, үнэлгээ хийх
Тайлан, мэдээлэл бэлдэх
Салбар нэгжүүд дэх төслийн менежерүүдийг арга зүй, зөвлөгөө сургалт, мэргэжлийн удирдлагаар хангах

2019-01-11
Импортын Менежер

Хариуцсан барааны импортын зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлтийг тооцох, маркетинг борлуулалтын төлөвлөгөөг батлуулах түүнийг хэрэгжүүлэх, хянах 
Ашигт ажиллагааны түвшинг нэмэгдүүлэх, барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагын болон худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх,
Импортын татан авалт, борлуулалтын төлөвлөгөөг оновчтой хийх, барааны эргэцийг зохистой түвшинд байлгах, барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх,

2019-01-09
Олон улсын тээвэр зуучийн менежер /Англи хэлтэй/

Өдөр тутмын болон тухайн үйл ажиллагааг хэвийн  явуулах, Тээвэр бүрдүүлэлт зуучийн    албаны өдөр тутмын ажилд дэмжлэг үзүүлэх

Импорт менежерүүдээс тухайн ачааны commercial invoice, packing list, certificate of origin, health and quality certificate-ийг e-mail-ээр, эсвэл оригоор нь нэхэн авч шалгана.


Импорт менежерүүдээс тухайн ачааны commercial invoice, packing list, certificate of origin, health and quality certificate-ийг e-mail-ээр, эсвэл оригоор нь нэхэн авч шалгана.


Олон улсын тээвэр зуучийн байгууллагуудын ирүүлсэн тээврийн төлбөрийн нэхэмжлэх болон тээврийн төлбөр төлөх жагсаалтыг гаргаж, зөв нэхэмжилсэн эсэхэд  хяналт тавьж, хугацаа нь болсон, хэтэрсэн гадаад тээврийн төлбөрийг барагдуулах уагсаалтыг гаргаж, ахлах ня-бо-д болон салбар хариуцсан ня-бо-уудад санал тавина

2019-01-11
Мерчендайзер / Эрэгтэй /

- Электрон барааны өрөлт хураалтын стандартыг тодорхойлох, хэвшүүлэх
- Худалдааны ажилтнуудыг өрөлт хураалтын өдөр тутмын зааварчилгаагаар хангах
- Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх
 

2019-01-10
Краны инженер

- Кран өргөх төхөөрөмж дээр засвар үйлчилгээ хийх
- Төлөвлөгөө тайлан гаргах
- Өдөр бүрийн үзлэг бэлэн байдлыг хангах

2019-01-09
Нярав / СХДт ажиллах /

- Бараа бүтээгдэхүүний орлого зарлага бүртгэх, холбогдох тайланг гаргах
- Барааг нийлүүлэгчдээс хүлээн авахдаа нэг бүрчлэн сайтар шалган тоолж, холбогдох         санхүүгийн баримт үйлдсэний дараа хүлээн авах
- Агуулахын өрөлт хураалт, эмх цэгц, эрүүл ахуйг хангах, хангуулах
- Бараа бүтээгдэхүүний тооллого тооцоог хариуцах
- Барааны татан авалтыг шуурхай байлгахад холбогдох ажилтнуудтай хамтран ажиллах, 

2019-01-09
Үйл ажиллагааны аудитор

Компанийн салбар нэгжүүдийн үйл ажилллагааны үр ашигтай, нийцтэй байдалд аудит хийж, мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангах
Аудитын төлөвлөгөө гаргах
Аудит хийх, үр дүнд дүн шинжилгээ хийж, тайлан гаргах 
Сургалт зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх, тасралтгүй сайжруулах

2019-01-09
Маркетингийн менежер

-Компанийн борлуулалт, маркетингийн бодлого, стратегийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, салбарын маркетингийн  үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
- Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа, шинжилгээнд харьцуулалт хийж, цаашид баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх;
- Маркетинг, борлуулалтын орлого, зардлыг төлөвлөх, үр ашгийг тооцох, тайлагнах;

2019-01-08
Лаборант /лабораторт ажиллах/

Химийн шинжилгээний бэлтгэл ажлыг хангах, заавар хяналтын дагуу шинжилгээний үзүүлэлтийг хийх
Тоног төхөөрөмжийг зааврын дагуу ажиллуулж, цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийх

2019-01-08
Цахилгаан зургийн инженер

Барилгын зураг төслийн дагуу цахилгааны угсралтын ажилд хяналт тавих, засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, 

2019-01-08
Микробиологич /лабораторт ажиллах/

Лабораторийн шинжилгээгMNS, ISO стандарт арга аргачлалаар үнэн зөв хийх
Микробиологийн судалгааны ажил төлөвлөх, боловсруулах, үр дүнг тайлагнах

2019-01-08
Арилжааны ажилтан

Валют болон Монгол улс, Олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээрх хувьцаануудын ханш судлах, холбогдох судалгааг хийх.
Валютын арилжаа хийх

2019-01-08
Үйл ажиллагааны аудитор

Компанийн салбар нэгжүүдийн үйл ажилллагааны үр ашигтай, нийцтэй байдалд аудит хийж, мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангах
Аудитын төлөвлөгөө гаргах
Аудит хийх, үр дүнд дүн шинжилгээ хийж, тайлан гаргах 
Сургалт зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх, тасралтгүй сайжруулах

2019-01-08
Онлайн худалдааны мэргэжилтэн

 

Борлуулалт маркетингийн ажилд оролцох борлуулалтыг нэмэгдүүлэх боломж, бараа бүтээгдэхүүн,  өрсөлдөгч,  харилцагчдын зах зээлийг судлах, төлөвлөх
Дотоод санхүүгийн үйл ажиллагаанд оролцох, онлайн төлбөр тооцоо хийх шинэ сувгийг нэмэгдүүлэх, хялбаршуулахад чиглэсэн шийдлийг байнга эрэлхийлэх,
Нийлүүлэлтийн компани, хувь хүмүүстэй хамтран ажиллах

2019-01-08
Онлайн худалдааны менежер

 -Онлайн худалдаа явуулах шаардлага хангахуйц хүргэлт, борлуулалтын дараах үйлчилгээг удирдан зохион байгуулах,
-Хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн баталгааг хангаж үйлчлэх, салбарын борлуулалтыг нэмэгдүүлэх
- Системийн бүрэн бүтэн байдал, хүргэлтийн системийг удирдах, зохион байгуулах,
-Борлуулалт маркетингийн ажилд оролцох борлуулалтыг нэмэгдүүлэх боломж, бараа бүтээгдэхүүн,  өрсөлдөгч,  харилцагчдын зах зээлийг судлах, төлөвлөх
-Дотоод санхүүгийн үйл ажиллагаанд оролцох, онлайн төлбөр тооцоо хийх шинэ сувгийг нэмэгдүүлэх, хялбаршуулахад чиглэсэн шийдлийг байнга эрэлхийлэх

2019-01-07
Мэдээлэл технологийн инженер

системийн бүрэн бүтэн аюулгүй байдлыг хангах, системийн суурилуулалт, угсралт, шинэчлэл хийх, суурилуулах, ашиглах зааварчилгаа өгөх

2019-01-07
Худалдааны зөвлөх / Эрэгтэй, Эмэгтэй/

Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан ажил үүргүүд

2019-01-07
Сантехникийн инженер

-Барилга байгууламжийн халаалт, сантехникийн угсралт болон ашиглалтыг стандарт, норм дүрэмд нийцүүлэн, техникийн нөхцөл болон зураг төслийн дагуу угсрах, гүйцэтгэлд хяналт тавих.

2019-01-04
Даатгалын салбарын захирал /Орон нутаг/

Даатгалын салбарын төлөвлөлт зохион байгуулалт, хяналт хийж ажиллах
Даатгалын борлуулалтын бодлого боловсруулах, компанийн харилцагч даатгуулагчийн тоог нэмэгдүүлэх

2019-01-11
Борлуулалт импортын Менежер

Хариуцсан барааны импортын зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлтийг тооцох, маркетинг борлуулалтын төлөвлөгөөг батлуулах түүнийг хэрэгжүүлэх, хянах 
Ашигт ажиллагааны түвшинг нэмэгдүүлэх, барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагын болон худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх,
Импортын татан авалт, борлуулалтын төлөвлөгөөг оновчтой хийх, барааны эргэцийг зохистой түвшинд байлгах, барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх,

2019-01-02
Нийлүүлэлтийн Менежер

- Борлуулалт, үйлчилгээний салбар дэлгүүрүүдэд худалдаалж буй барааны нэр төрлийн сонголтыг өндөр түвшинд байлгах,борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, хямд үнийн баталгааг хангуулах - Нийлүүлж буй барааны эргэцийг зохих түвшинд байлгах, чанар, хугацаа стандартын шаардлагад нийцүүлэх, ашигт ажиллагааны түвшинг нэмэгдүүлэх

Ажлын байрны зарууд

  1. Төслийн менежер / Солонгос хэлтэй/7 цаг 8 минутын өмнө
  2. Улсын Их Дэлгүүрт КАСС, ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ авна.1 сарын 16. 9:31
  3. ХЭМАБ-ын Инженер1 сарын 4. 18:24
  4. Даатгалын ажилтан1 сарын 15. 9:28
  5. Програм хөгжүүлэгч1 сарын 14. 12:19

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Номин Холдинг ХХК. 1992-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.