Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Номин Юнайтед 7 давхарт Төв оффис

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-05-23
Маркетингийн менежер /Туршлагатай/

-Компанийн борлуулалт, маркетингийн бодлого, стратегийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, салбарын маркетингийн  үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
- Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа, шинжилгээнд харьцуулалт хийж, цаашид баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх;
- Маркетинг, борлуулалтын орлого, зардлыг төлөвлөх, үр ашгийг тооцох, тайлагнах;

2018-05-22
Зохион байгуулагч

- Салбар дэлгүүрийн өдөр тутмын хэвийн тасралтгүй үйл ажиллагаг хангах
- Ажилтнуудыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах, асуудлыг шийдвэрлэх
- Ажилтнуудын цаг ашиглалт болон тогтвортой ажиллуулахад анхаарч ажиллах
- Борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд холбогдох албан тушаалтнуудтай хамтран ажиллах

2018-05-22
Тооцооны нягтлан бодогч

- Санхүүгийн өдөр тутмын тооллого тооцоо, гүйлгээ хийх
- Сар, улирал, хагас жил, жилээр холбогдох тайлангуудыг цаг хугацаанд нь гаргаж, удирдлагуудад танилцуулах, мэргэжлийн байууллагад тайлангаа өгөх
- Ажилтнуудын цалин хөлсийг тооцож олгох, цалинтай холбоотой мэдээллийг ажилтнуудад өгөх
- Санхүүгийн баримт, тайлангуудыг журмын дагуу архивлах

2018-05-22
ХЭМАБ-ын Инженер

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж стандартын дагуу байгууллагын ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах
- Осол эндэгдэлээс урьдчилан сэргийлэх, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх
- Удирдах болон нийт ажилтныг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн зохицуулалт, арга зүйгээр хангах
- Удирдах болон нийт ажилллагсдыг эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах соёл, зан үйлийг төлөвшүүлэх

2018-05-15
Худалдагч, Кассч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн дагуу 

2018-05-21
Цахилгааны инженер

- Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2018-05-21
Электроник инженер

Үйлдвэрлэлийг механикжуулах, хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх механик төхөөрөмжийн тооцоо, зураг төсөл хийх
Тоног төхөөрөмж, хөргүүр, лифтны электроникийн эвдрэл гэмтлийг оношлох, завсарлах

2018-05-21
Үйл ажиллагааны аудитор

Компанийн салбар нэгжүүдийн үйл ажилллагааны үр ашигтай. нийцтэй байдалд аудит хийж, мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангах
-Аудитын төлөвлөгөө гаргах 
-Аудит хийх, үр дүнд дүн шинжилгээ хийж, тайлан гаргах 
-Ирсэн гомдол санал, үл тохирлын мөшгөлт хийх 
-Сургалт зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх, тасралтгүй сайжруулах

2018-05-18
Барилгын хяналтын инженер

Барилгын ажилд мэргэжлийн хяналт тавьж ажиллах

2018-05-14
Импорт менежер /Англи хэлтэй/

Хариуцсан барааны импортын зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлтийг тооцох, маркетинг борлуулалтын бодлогыг тодорхойлж, төлөвлөгөөг батлуулах түүнийг хэрэгжүүлэх, хянах 
Ашигт ажиллагааны түвшинг нэмэгдүүлэх, барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмууд болон ОPSI-д бүртгэх, удирдлагын болон худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх,
Импортын татан авалт, борлуулалтын төлөвлөгөөг оновчтой хийх, барааны эргэцийг зохистой  түвшинд байлгах, барааны нэр төрлийг  нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд  өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх,
Импортын үйл явцын талаарх мэдээллээр хангах, барааны мэдлэг олгох сургалтыг улирал тутамд зохион байгуулах, 

2018-05-15
Тогооч

-Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2018-05-15
Хүнсний технологич, эрүүл ахуйч

Цехийн үйлдвэрлэлийн процессыг технологийн дагуу явуулах, технологийн заавар хийх, бүтээгдэхүүн чанар, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангах, үйлдвэрийн ажилтнуудад заавар зөвлөгөө өгч, хяналт тавьж ажиллах
Цехээс үйлдвэрлэгдэж байгаа бүтээгдэхүүний захиалгыг цаг алдалгүй түгээж, барааны чанар, эрэлт хэрэгцээ, үнийн өөрчлөлт, хадгалах нөхцөл, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх чиглэлд бодлого боловсруулан ажиллах

2018-05-15
Борлуулалтын менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2018-05-15
Импорт менежер /Орос хэлтэй/

Хариуцсан барааны импортын зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлтийг тооцох, маркетинг борлуулалтын бодлогыг тодорхойлж, төлөвлөгөөг батлуулах түүнийг хэрэгжүүлэх, хянах 
Ашигт ажиллагааны түвшинг нэмэгдүүлэх, барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмууд болон ОPSI-д бүртгэх, удирдлагын болон худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх,
Импортын татан авалт, борлуулалтын төлөвлөгөөг оновчтой хийх, барааны эргэцийг зохистой  түвшинд байлгах, барааны нэр төрлийг  нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд  өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх,
Импортын үйл явцын талаарх мэдээллээр хангах, барааны мэдлэг олгох сургалтыг улирал тутамд зохион байгуулах, 

2018-05-15
Худалдааны зөвлөх

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2018-05-14
Гэрээний хуульч /Орос хэлтэй/

Компанийн эрх зүйн дотоод баримт бичиг, гэрээ хэлцлийг боловсруулах, хянах, бүртгэх, хуулийн нийцлийг хангуулах, дүрэм журмыг хянах санал оруулах
Компанийн хэмжээнд шинээр авбал зохих эрх олгосон гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий байгууллагаас авах 
Компани, салбар байгуулагдах, тэдгээрийн дүрэм бусад бүртгэлд өөрчлөлт ороход эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх,

2018-05-14
Худалдагч, Кассч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн дагуу 

2018-05-03
Дэлгүүрийн Эрхлэгч /хүнсний сүлжээ дэлгүүр/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-05-02
Зохион байгуулагч /сүлжээ дэлгүүрт ажиллах/

1.Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшинд удирдан зохион байгуулах.
2. Ажилтнуудын үндсэн ажил үүргийн гүйцэтгэлд хяналт тавин чиглүүлэх.
3. “Хэрэглэгч Зочин” гэсэн зарчимтайгаар үйлчилгээг сайжруулах, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээд түвшинд байлгах.

2018-05-10
Төслийн менежер /Солонгос хэлтэй/

Төслийн үзэл баримтлал, үе шат бүрийн зорилт, гүйцэтгэх ажлыг нарийвчлан тодорхойлж, судалгаа шинжилгээ хийх, төсөл хөтөлбөр боловсруулах
Төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардал, хөрөнгийг төлөвлөх, холбогдох албан бичиг, баримтыг боловсруулж хөтлөх
Төслийн судалгаанд үндэслэн дэмжигдсэн төслийг хэрэгжүүлж эхлэх, төслийн удирдлагын ерөнхий үе шатуудыг хэрэгжүүлэх, төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүх нөөцийг удирдахад оролцох
Төслийг төлөвлөсөн цаг хугацаа, төсөвт багтаан чанарын стандартыг шаардлагын түвшинд бүрэн гүйцэтгэх, тайлагнах

Ажлын байрны зарууд

  1. Маркетингийн менежер /Туршлагатай/5 сарын 23. 14:05
  2. Зохион байгуулагч5 сарын 22. 13:06
  3. ХЭМАБ-ын Инженер5 сарын 22. 8:59
  4. Худалдагч, Кассч5 сарын 15. 8:08
  5. Цахилгааны инженер5 сарын 21. 17:46

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© "Номин Холдинг"ХХК. 1992-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.