Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Номин Юнайтед 7 давхарт Төв оффис

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-03-19
Импортын мэргэжилтэн

-Импортын бараа бүтээгдэхүүний татан авалт хийх
-Импортолсон бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтад хяналт тавих
-Зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, гадаадын харилцагчидтай харилцах, худалдааны гэрээ хэлэлцээр байгуулж үр ашигтай хамтын ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах 
-Импортын татан авалт, борлуулалтын төлөвлөгөөг оновчтой хийх, барааны эргэцийг зохистой түвшинд байлгах, барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх 

2018-03-16
Эрхзүйч /Авлага барагдуулах алба

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасны дагуу

2018-03-19
Бизнес хөгжлийн менежер /Дуудлага худалдаа/

Дуудлага худалдааны салбарын бизнесийн загварыг өөрчлөх чиглэлд төсөл боловсруулах
Судалгаа хийж салбарын нөхцөл байдлыг тодорхойлох 
Сар бүрийн төлөвлөгөөт дуудлага худалдааг зохион байгуулах, 
Дуудлага худалдаа хийхтэй холбоотой маркетинг, мэдээлэл дамжуулах, бичиг баримт бүрдүүлэх зэрэг бусад шаардагдах ажил үүргүүдийг гүйцэтгэх.

2018-03-19
Хангамжийн мэргэжилтэн /Хөргөлтийн төхөөрөмж/

Хөргөлтийн тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт, бүртгэл хөтлөлт, шилжүүлэх, ашиглалтын чиглэлд хяналт тавьж ажиллах, 
Салбаруудын хангамжийн өдөр тутмын захиалга гүйцэтгэх, 
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чиглэлээр судалгаа, дүгнэлт хийх, хэтийн төлөвийг таамаглах мэдээлэл боловсруулах, 
Тендер зарлах, зохион байгуулах 
Бусад ажлын байрны тодорхойлолтоор заасан үүргийг гүйцэтгэх

2018-03-19
Архивын ажилтан

Сар улирал жил бүрийн байгууллагын хэмжээний бүх архивын баримт бичгийг хүлээн авах, данслах, бүртгэлжүүлэх 
Өдөр тутмын архивын бүх төрлийн лавлагаа гаргаж өгөх 
Өдөр тутмын архивын хяналт хийх, бүртгэл хөтлөх, 
Архивын журмын хэрэгжилтийг хангуулах, заавар зааварчилгаа өгөх, сургалт зохион байгаалах

2018-03-18
Барааны мэргэжилтэн /25-40 настай эмэгтэй/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн дагуу

2018-03-14
Маркетинг, брендийн менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2018-03-16
Ногоон байгууламж хариуцсан ажилтан

Үйлчилгээний төвүүдийн ногоон байгууламжийг хариуцан ажиллах 
Ногоон байгууламж хийх, тохижилт хийх, ургамал тарьж ургуулахтай холбоотой төлөвлөгөө гаргах, төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэх 
Жил бүрийн тасалгааны болон мандлын ургамлын үр, үрсэлгээ бэлтгэх болон бусад ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. 

2018-03-09
Нийлүүлэлтийн Менежер

- Борлуулалт, үйлчилгээний салбар дэлгүүрүүдэд худалдаалж буй барааны нэр төрлийн сонголтыг өндөр түвшинд байлгах,борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, хямд үнийн баталгааг хангуулах
- Нийлүүлж буй барааны эргэцийг зохих түвшинд байлгах, чанар, хугацаа стандартын шаардлагад нийцүүлэх, ашигт ажиллагааны түвшинг нэмэгдүүлэх

2018-03-16
Ахлах нягтлан бодогч

Байгууллагын санхүүгийн хэвийн жигд, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж, 
шаардагдах хөрөнгө зардлыг төлөвлөх, зарцуулах, хяналт тавих, санхүүгийн 
үйл ажиллагааг зохион байгуулах, тайлагнах

2018-03-14
Ахлах нягтлан бодогч /Замын үүдэд байрлан ажиллах/

Байгууллагын санхүүгийн хэвийн жигд, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж, 
шаардагдах хөрөнгө зардлыг төлөвлөх, зарцуулах, хяналт тавих, санхүүгийн 
үйл ажиллагааг зохион байгуулах, тайлагнах

2018-03-14
Ахлах нягтлан бодогч /Хөвсгөлд байрлан ажиллах/

Байгууллагын санхүүгийн хэвийн жигд, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж, 
шаардагдах хөрөнгө зардлыг төлөвлөх, зарцуулах, хяналт тавих, санхүүгийн 
үйл ажиллагааг зохион байгуулах, тайлагнах

2018-03-16
ХАБЭА Инженер

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж стандартын дагуу байгууллагын ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах
- Осол эндэгдэлээс урьдчилан сэргийлэх, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх
- Удирдах болон нийт ажилтныг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн зохицуулалт, арга зүйгээр хангах
- Удирдах болон нийт ажилллагсдыг эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах соёл, зан үйлийг төлөвшүүлэх

2018-03-15
Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын агент /C21 Mongolia/

Үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлал хийх
Маркетинг борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулан ажиллах 

2018-03-12
Брэнд менежер

- Хариуцсан брендээ таниулах
- Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх
- Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

2018-03-13
Тооцооны нягтлан бодогч

- Санхүүгийн өдөр тутмын тооллого тооцоо, гүйлгээ хийх
- Сар, улирал, хагас жил, жилээр холбогдох тайлангуудыг цаг хугацаанд нь гаргаж, удирдлагуудад танилцуулах, мэргэжлийн байууллагад тайлангаа өгөх
- Ажилтнуудын цалин хөлсийг тооцож олгох, цалинтай холбоотой мэдээллийг ажилтнуудад өгөх
- Санхүүгийн баримт, тайлангуудыг журмын дагуу архивлах

2018-03-13
Импортын менежер /техник/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2018-03-12
Олон улсын тээвэр зуучийн мэргэжилтэн

Компанийн худалдан авалтын үйл ажиллагаатай холбоотой бараа бүтээгдэхүүний гаалийн бүрдүүлэлт болон түүнтэй холбоотой ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.

2018-03-13
Борлуулалтын менежер

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
 

Хариуцсан барааны импортын зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлтийг тооцох, маркетинг борлуулалтын бодлогыг тодорхойлж, төлөвлөгөөг батлуулах түүнийг хэрэгжүүлэх, хянах
Ашигт ажиллагааны түвшинг нэмэгдүүлэх, барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагын болон худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх

2018-03-12
Сэлбэгийн импорт менежер /Авто машин/

Хариуцсан барааны импортын зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлтийг тооцох, маркетинг борлуулалтын бодлогыгтодорхойлж, төлөвлөгөөг батлуулах түүнийг хэрэгжүүлэх, хянах 
Ашигт ажиллагааны түвшинг нэмэгдүүлэх, барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмууд болонОPSI-д бүртгэх, удирдлагын болон худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх,
Импортын татан авалт, борлуулалтын төлөвлөгөөг оновчтой хийх, барааны эргэцийг зохистой  түвшинд байлгах, барааны нэр төрлийг  нэмэгдүүлэх,нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд  өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх,
Импортын үйл явцын талаарх мэдээллээр хангах, барааны мэдлэг олгох сургалтыг улирал тутамд зохион байгуулах,

2018-03-12
Инженер засварчин

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2018-03-12
Кузов засварчин

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2018-03-07
Сургалт хөгжлийн менежер

Сургалтын төлөвлөгөө гаргах, сургалтыг бүтээлч шинэлэг аргыг ашиглан үр дүнтэй зохион байгуулах
Сургалтын үр дүнгийн талаар тайлан мэдээ нэгтгэх, дүгнэлт өгөх
Сургалтын орчин үеийн арга хэрэгслүүдийг судлан сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах
Чадамжийн үнэлгээ хийж байсан туршлагатай, 

2018-03-07
ХАБЭА Инженер

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж стандартын дагуу байгууллагын ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах
- Осол эндэгдэлээс урьдчилан сэргийлэх, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх
- Удирдах болон нийт ажилтныг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн зохицуулалт, арга зүйгээр хангах
- Удирдах болон нийт ажилллагсдыг эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах соёл, зан үйлийг төлөвшүүлэх

2018-03-09
Эдийн засагч /Туршлагатай/

-Эдийн засгийн тайлан шинжилгээнд үндэслэн салбарын ирээдүйн үйл ажиллагааг төлөвлөх, эдийн засгийн үр ашгийг тооцох
-Компанийн ашигт ажиллагааны түвшинг хангах, алдагдлыг бууруулах
-Ажлын байрны шаардлагын хүрээнд бичиг баримт боловсруулах 

2018-03-06
Электроник инженер

Үйлдвэрлэлийг механикжуулах, хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх механик төхөөрөмжийн тооцоо, зураг төсөл хийх
Тоног төхөөрөмж, хөргүүр, лифтны электроникийн эвдрэл гэмтлийг оношлох, завсарлах

2018-03-06
Худалдагч, Кассч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн дагуу 

2018-03-06
Төслийн менежер /Англи хэлтэй/

Төслийн үзэл баримтлал, үе шат бүрийн зорилт, гүйцэтгэх ажлыг нарийвчлан тодорхойлж, судалгаа шинжилгээ хийх, төсөл хөтөлбөр боловсруулах
Төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардал, хөрөнгийг төлөвлөх, холбогдох албан бичиг, баримтыг боловсруулж хөтлөх
Төслийн судалгаанд үндэслэн дэмжигдсэн төслийг хэрэгжүүлж эхлэх, төслийн удирдлагын ерөнхий үе шатуудыг хэрэгжүүлэх, төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүх нөөцийг удирдахад оролцох
Төслийг төлөвлөсөн цаг хугацаа, төсөвт багтаан чанарын стандартыг шаардлагын түвшинд бүрэн гүйцэтгэх, тайлагнах

2018-03-06
Мэдээлэл технологийн инженер

системийн бүрэн бүтэн аюулгүй байдлыг хангах, системийн суурилуулалт, угсралт, шинэчлэл хийх, суурилуулах, ашиглах зааварчилгаа өгөх

Ажлын байрны зарууд

  1. Импортын мэргэжилтэн9 цаг 3 минутын өмнө
  2. Эрхзүйч /Авлага барагдуулах алба3 сарын 16. 16:48
  3. Бизнес хөгжлийн менежер /Дуудлага худалдаа/3 сарын 19. 11:52
  4. Хангамжийн мэргэжилтэн /Хөргөлтийн төхөөрөмж/3 сарын 19. 11:43
  5. Архивын ажилтан3 сарын 19. 11:40

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© "Номин Холдинг"ХХК. 1992-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.