MMSE & MMS
MMSE
77111999
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо Нарны зам 62, Юнион Бизнес төв, А блок, 10 давхар, 1001 тоот

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-02-21
Хүний нөөцийн ажилтан ажилд авна

Хүний нөөцийн удирдлагын бүх фунц-д ажиллана 

2018-02-21
Төслийн удирдагч ажилд авна

Төслийн бүх үйл ажиллагааг эхлэхээс дуустал хариуцан ажиллах

2018-02-21
Худалдааны ажилтан ажилд авна

Компанийн бараа бүтээгдэхүүнийг зах
зээл дээр танилцуулж, борлуулалт хийх

2018-02-20
Оюу толгойн уурхайд ажиллах цахилгаанчин ажилд авн

Цахилгаан угсралтын ажлын чанрын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх

2018-02-20
Scheduler ажилд авна.

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан үндсэн үүргийг гүйцэтгэх

2018-02-20
Худалдааны ажилтан ажилд авна

Компанийн бараа бүтээгдэхүүнийг зах
зээл дээр танилцуулж, борлуулалт хийх

2018-02-20
Business Development Manager

Understand business direction and develop roadmaps
Comprehensive market research skills and analyzing trends and forecast
Develop and implement best practices and strategic implementations to meet business objectives   

2018-02-19
Худалдааны ажилтан ажилд авна

Компанийн бараа бүтээгдэхүүнийг зах
зээл дээр танилцуулж, борлуулалт хийх

2018-02-19
Оюу толгойн уурхайд ажиллах цахилгаанчин ажилд авн

Цахилгаан угсралтын ажлын чанрын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх

2018-02-19
Cost controller

Байгууллагын хэрэгжүүлж буй төслүүдийн төсөв төлөвлөгөө боловсруулах
Төслийн гүйцэтгэлийг боловсруулах, хянах  
Төслийн мөнгөн урсгалын орлого, зарлагыг бэлтгэх,
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх, хэрэгжилтийг эргэн тайлагнах

2018-02-19
Техникийн бичиг баримтын ажилтан ажилд авна

Техникийн бичиг баримт боловсруулах
Харилцагч байгууллагаас ирсэн бичиг баримтыг хүлээн авч бүртгэх, хуваарилах, илгээх
Төслийн багийнхны ажлын уялдаа холбоо, мэдээлэл солилцох, ажил үүргийн биелэлтийг сайжруулах 
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх, хэрэгжилтийг эргэн тайлагнах

2018-02-08
Техникийн бичиг баримтын ажилтан ажилд авна

Техникийн бичиг баримт боловсруулах
Харилцагч байгууллагаас ирсэн бичиг баримтыг хүлээн авч бүртгэх, хуваарилах, илгээх
Төслийн багийнхны ажлын уялдаа холбоо, мэдээлэл солилцох, ажил үүргийн биелэлтийг сайжруулах 
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх, хэрэгжилтийг эргэн тайлагнах

2018-02-08
Бараа материал хариуцсан тооцооны нягтлан бодогч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан үндсэн чиг үүргийг гүйцэтгэх

2018-02-08
Cost controller

Байгууллагын хэрэгжүүлж буй төслүүдийн төсөв төлөвлөгөө боловсруулах
Төслийн гүйцэтгэлийг боловсруулах, хянах  
Төслийн мөнгөн урсгалын орлого, зарлагыг бэлтгэх,
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх, хэрэгжилтийг эргэн тайлагнах

2018-02-12
Оюу толгойн уурхайд ажиллах цахилгаанчин ажилд авн

Цахилгаан угсралтын ажлын чанрын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх

2018-02-12
Барилгын инженер ажилд авна

Төслийн үйл ажиллагааны хугацаа, төлөвлөлтийг нарийвчлан төлөвлөх, төслийн багийг удирдан зохион байгуулах
Барилгын төслүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж хамтран ажиллах, газар дээр очиж ажлын явцтай танилцах, тэмдэглэл хөтлөх, сайжруулах шаардлагатай арга хэмжээг авах
Барилгын зураг болон төсөв төлөвлөгөөний ажлуудыг оновчтой зохион байгуулж ажиллах
Барилгын төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой судалгаа хийх, мэдээллийг боловсруулах, гүйцэтгэх, мэргэжлийн баг болон байгууллагуудтай үр дүнтэй хамтран ажиллах
Барилгын төслийн бараа материалын судалгаа хийх
Гүйцэтгэгч болон туслан гүйцэтгэгчийн судалгаа хийх
Төслийн багийнхны ажлын уялдаа холбоо, мэдээлэл солилцох, ажил үүргийн биелэлтийг хангуулах тал дээр зохион байгуулалтын оновчтой системийг бий болгох
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх, хэрэгжилтийг эргэн тайлагнах

2018-02-12
Цахилгааны ерөнхий инженер ажилд авна

Цахилгааны багийг удирдах
Төслийн бүх цахилгаан угсралтын үйл ажиллагааг бүрэн удирдаж ажиллах
Цахилгааны шийдлүүд болон тооцоолол хийх, тендерийн материал бэлдэж оролцох 

2018-02-13
Оюу толгойн уурхайд ажиллах цахилгаанчин ажилд авн

Цахилгаан угсралтын ажлын чанрын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх

2018-02-08
Краны оператор

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүрэг гүйцэтгэх

2018-02-01
Оюу толгойн уурхайд ажиллах гагнуурчин ажилд авна

Даацын болон төмөр хийцийн гагнуур хийх
Аргон хийн гагнуур хийх

2018-02-01
Барилгын инженер ажилд авна

Төслийн үйл ажиллагааны хугацаа, төлөвлөлтийг нарийвчлан төлөвлөх, төслийн багийг удирдан зохион байгуулах
Барилгын төслүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж хамтран ажиллах, газар дээр очиж ажлын явцтай танилцах, тэмдэглэл хөтлөх, сайжруулах шаардлагатай арга хэмжээг авах
Барилгын зураг болон төсөв төлөвлөгөөний ажлуудыг оновчтой зохион байгуулж ажиллах
Барилгын төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой судалгаа хийх, мэдээллийг боловсруулах, гүйцэтгэх, мэргэжлийн баг болон байгууллагуудтай үр дүнтэй хамтран ажиллах
Барилгын төслийн бараа материалын судалгаа хийх
Гүйцэтгэгч болон туслан гүйцэтгэгчийн судалгаа хийх
Төслийн багийнхны ажлын уялдаа холбоо, мэдээлэл солилцох, ажил үүргийн биелэлтийг хангуулах тал дээр зохион байгуулалтын оновчтой системийг бий болгох
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх, хэрэгжилтийг эргэн тайлагнах

2018-02-06
Scheduler ажилд авна.

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан үндсэн үүргийг гүйцэтгэх

2018-02-06
Оюу толгойн уурхайд ажиллах цахилгаанчин ажилд авна

Цахилгаан угсралтын ажлын чанрын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх

2018-02-06
Худалдааны ажилтан ажилд авна

Компанийн бараа бүтээгдэхүүнийг зах
зээл дээр танилцуулж, борлуулалт хийх

2018-02-06
Өндөр хүчдлээр мэргэшсэн цахилгааны борлуулалтын инженер авна.

Өндөр хүчдлийн бүтээгдэхүүн болоод шийдэл гаргаж энэ талаар харилцагч нарт мэдээлэл өгөх,  борлуулалт хийх

2018-02-06
Цахилгааны ерөнхий инженер ажилд авна

Цахилгааны багийг удирдах
Төслийн бүх цахилгаан угсралтын үйл ажиллагааг бүрэн удирдаж ажиллах
Цахилгааны шийдлүүд болон тооцоолол хийх, тендерийн материал бэлдэж оролцох 

2018-02-06
Худалдааны ажилтан ажилд авна

Компанийн бараа бүтээгдэхүүнийг зах
зээл дээр танилцуулж, борлуулалт хийх

2018-02-06
Худалдааны ажилтан ажилд авна

Компанийн бараа бүтээгдэхүүнийг зах
зээл дээр танилцуулж, борлуулалт хийх

2018-02-06
Худалдааны ажилтан ажилд авна

Компанийн бараа бүтээгдэхүүнийг зах
зээл дээр танилцуулж, борлуулалт хийх

2018-02-06
Оюу толгойн уурхайд ажиллах цахилгаанчин ажилд авна

Цахилгаан угсралтын ажлын чанрын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх

2018-02-02
Оюу толгойн уурхайд ажиллах цахилгаанчин ажилд авна

Цахилгаан угсралтын ажлын чанрын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх

2018-01-29
Scheduler ажилд авна.

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан үндсэн үүргийг гүйцэтгэх

2018-01-29
Худалдааны ажилтан ажилд авна

Компанийн бараа бүтээгдэхүүнийг зах
зээл дээр танилцуулж, борлуулалт хийх

2018-01-30
Краны оператор

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүрэг гүйцэтгэх

2018-01-30
Техникийн бичиг баримтын ажилтан ажилд авна

Техникийн бичиг баримт боловсруулах
Харилцагч байгууллагаас ирсэн бичиг баримтыг хүлээн авч бүртгэх, хуваарилах, илгээх
Төслийн багийнхны ажлын уялдаа холбоо, мэдээлэл солилцох, ажил үүргийн биелэлтийг сайжруулах 
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх, хэрэгжилтийг эргэн тайлагнах

2018-01-23
Барилгын инженер ажилд авна

Төслийн үйл ажиллагааны хугацаа, төлөвлөлтийг нарийвчлан төлөвлөх, төслийн багийг удирдан зохион байгуулах
Барилгын төслүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж хамтран ажиллах, газар дээр очиж ажлын явцтай танилцах, тэмдэглэл хөтлөх, сайжруулах шаардлагатай арга хэмжээг авах
Барилгын зураг болон төсөв төлөвлөгөөний ажлуудыг оновчтой зохион байгуулж ажиллах
Барилгын төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой судалгаа хийх, мэдээллийг боловсруулах, гүйцэтгэх, мэргэжлийн баг болон байгууллагуудтай үр дүнтэй хамтран ажиллах
Барилгын төслийн бараа материалын судалгаа хийх
Гүйцэтгэгч болон туслан гүйцэтгэгчийн судалгаа хийх
Төслийн багийнхны ажлын уялдаа холбоо, мэдээлэл солилцох, ажил үүргийн биелэлтийг хангуулах тал дээр зохион байгуулалтын оновчтой системийг бий болгох
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх, хэрэгжилтийг эргэн тайлагнах

2018-01-22
Scheduler ажилд авна.

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан үндсэн үүргийг гүйцэтгэх

2018-01-22
Цахилгааны зургийн инженер ажилд авна

Төслийн цахилгаан эрчим хүчний зураг төсөл зохиох, шийдэл гаргах, автоматикийн зураг төслийг боловсруулах, угсралтын үед хяналт тавих

2018-01-22
Оюу толгойн уурхайд ажиллах гагнуурчин ажилд авна

Даацын болон төмөр хийцийн гагнуур хийх
Аргон хийн гагнуур хийх

2018-01-22
Худалдааны ажилтан ажилд авна

Компанийн бараа бүтээгдэхүүнийг зах
зээл дээр танилцуулж, борлуулалт хийх

2018-01-23
Барилгын инженер ажилд авна

Төслийн үйл ажиллагааны хугацаа, төлөвлөлтийг нарийвчлан төлөвлөх, төслийн багийг удирдан зохион байгуулах
Барилгын төслүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж хамтран ажиллах, газар дээр очиж ажлын явцтай танилцах, тэмдэглэл хөтлөх, сайжруулах шаардлагатай арга хэмжээг авах
Барилгын зураг болон төсөв төлөвлөгөөний ажлуудыг оновчтой зохион байгуулж ажиллах
Барилгын төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой судалгаа хийх, мэдээллийг боловсруулах, гүйцэтгэх, мэргэжлийн баг болон байгууллагуудтай үр дүнтэй хамтран ажиллах
Барилгын төслийн бараа материалын судалгаа хийх
Гүйцэтгэгч болон туслан гүйцэтгэгчийн судалгаа хийх
Төслийн багийнхны ажлын уялдаа холбоо, мэдээлэл солилцох, ажил үүргийн биелэлтийг хангуулах тал дээр зохион байгуулалтын оновчтой системийг бий болгох
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх, хэрэгжилтийг эргэн тайлагнах

2018-01-13
Өндөр хүчдлээр мэргэшсэн цахилгааны борлуулалтын инженер авна.

Өндөр хүчдлийн бүтээгдэхүүн болоод шийдэл гаргаж энэ талаар харилцагч нарт мэдээлэл өгөх,  борлуулалт хийх

2018-01-05
Цахилгааны ерөнхий инженер ажилд авна

Цахилгааны багийг удирдах
Төслийн бүх цахилгаан угсралтын үйл ажиллагааг бүрэн удирдаж ажиллах
Цахилгааны шийдлүүд болон тооцоолол хийх, тендерийн материал бэлдэж оролцох 

2018-01-05
Өндөр хүчдлээр мэргэшсэн цахилгааны борлуулалтын инженер авна.

Өндөр хүчдлийн бүтээгдэхүүн болоод шийдэл гаргаж энэ талаар харилцагч нарт мэдээлэл өгөх,  борлуулалт хийх

Ажлын байрны зарууд

  1. Хүний нөөцийн ажилтан ажилд авна2 сарын 21. 14:20
  2. Төслийн удирдагч ажилд авна2 сарын 21. 10:32
  3. Худалдааны ажилтан ажилд авна2 сарын 21. 10:30
  4. Оюу толгойн уурхайд ажиллах цахилгаанчин ажилд авн2 сарын 20. 14:18
  5. Scheduler ажилд авна.2 сарын 20. 11:38

Шинэ мэдээнүүд

Нээлттэй ажлын байр2017, 9 сарын 27. 12:16
Нээлттэй ажлын байр2017, 9 сарын 27. 12:16

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Эм Эм Эс Инженеринг ХХК. 2008-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.