Мөнхийн Хаяа ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, 5 шар, Хишиг Арвин Билдинг

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-04-18
Аюулгүй Ажиллагааны Ажилтан /Хөдөө ажиллах/

Уурхайн сайтын өдөр тутмын ажлыг хийж гүйцэтгэх
Aжлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэх

2018-04-19
Тоног төхөөрөмжийн цахилгаанчин /хөдөө ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтны дагуу чиг үүрэг гүйцэтгэнэ. 

2018-04-18
Хүнсний эрүүл ахуйч /Хөдөө ажиллах/

- Хариуцсан обьектууд, гал тогоо болон үйлчилгээний ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцлийг бүрдүүлэх,
- Хоол хүнсний эрүүл аюулгүй байдалд хяналт тавих,
- Эрүүл аюулгүй хоол хүнсээр хангах

2018-04-19
Хятад хэлний орчуулагч /Хөдөө ажиллах/

Компаний бодлого, журмын дагуу, компанийн үйл ажиллагааны нэгж, хэсгүүдэд тогтмол, үр ашигтай орчуулгын үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх
Тогтсон дүрэм, журмын дагуу орчуулгыг чанарын өндөр түвшинд, цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх

2018-04-19
Геодезийн инженер /Хөдөө ажиллах/

Мэргэжлийн хэмжилт, тооцоо хийх

2018-04-19
Краны оператор

Тоног төхөөрөмж бусад шаардлагатай зүйлсийг өргөх буулгах, хүргэх, тээврийн хэрэгсэлд  аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу ачих, үйл ажиллагаандаа ХАБЭА-н дүрэм, зааврыг  дагаж мөрдөх, бүх хэлтэс хэсэг албадын хэмжээнд краны үйлчилгээг үзүүлнэ

2018-04-18
Засварын ахлах ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-04-20
Техникч

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2018-04-19
Гүүрийн инженер /Хөдөө ажиллах/

Батлагдсан зураг, төсөв, гүйцэтгэх хугацааны хүрээнд норм, стандартын шаардлагад нийцсэн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх, хяналт тавих, автозамыг хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулна                   
Гүүр хоолойн барилгын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх, замын байгууламжуудын эрэл хайгуулыг хийх, тэдгээрийн зураг төслийг боловсруулах, зам барилгын материалыг шинжлэн дүгнэлт гаргах, замын ашиглалтын байдалд үнэлгээ өгөх, засварлах

2018-04-18
Оосорлогч, дохиочин /Хөдөө/

Өргөлтийн ажлын бүх зүйлийг ахлах ажилтан болон краны багтай хамтран төлөвлөж, зохицуулах, өргөх ачааны жинг тодорхойлох, оператортай харилцан холбогдох зөв арга замыг сонгох, ачааг зөв оосорлосон эсэхийг анхаарах, краны өргөлтийн зайд ямар нэг саад байхгүй эсэхийг баталгаажуулах, операторт дохио өгөх, өөр дохиочин томилох эсвэл дохиочин дохио өгөх, болон үйл ажиллагааг аюулгүй явуулахад анхаарна.
Оосорлох төхөөрөмжийн үзлэг байнга хийх
Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа явуулах бусад хэсгүүдийн талбайд анхаарах зүйл байгаа эсэх, аюулгүй ажиллагаа, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, нөхцөлтэй холбоотой, болзошгүй эрсдэл зэргийг таниж мэдэх.
Оосорлогчийн хөтөлбөрийн хүрээнд суралцагсдад ажлын талбай дээр сургалт явуулах
Хэлтсийн хэмжээнд аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөрт хэрэгжүүлэх, зохицуулахад туслах
Шаардлагатай бусад өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх

2018-04-19
Дунд оврын жолооч /Хөдөө ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтны дагуу чиг үүрэг гүйцэтгэнэ. 

2018-04-19
Захирлын туслах

Байгууллагын дотоод болон гадаад баримт бичгийн бүртгэл, дугаарлалт хөтлөх, архивлах,
Холбогдох ажилчдаас ирсэн хүсэлтийн дагуу албан бичгийн төсөл боловсруулж, холбогдох ажилчид болон хуульчид хянуулан, батлуулах
Ирсэн болон явсан албан бичгийн удирдлага хэрэгжүүлэх
Батлагдсан албан бичгийг холбогдох этгээдэд хүргүүлэх
Гаднаас ирсэн албан бичгийг холбогдох ажилчдад хүргүүлэх
Хариутай албан бичгийн хариу хүргүүлэх талаар холбогдох ажилтанд мэдээлэх
Байгууллагын дотоод хурлын тэмдэглэл хөтлөх, түүний дугаарлалт, архивыг хөтлөх
Хурлын өрөөг хуралд бэлэн байлгах
Гүйцэтгэх захирлын бичиг баримт боловсруулах, бүртгэх

2018-04-18
Тоног төхөөрөмжийн цахилгаанчин /хөдөө ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтны дагуу чиг үүрэг гүйцэтгэнэ. 

2018-04-18
Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ахлах /Хөдөө ажиллах

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-04-18
Реле хамгааллын инженер /Хөдөө ажиллах/

-ЦДАШ болон Тоног төхөөрөмжийн / РХА/ хамгаалалтын үзлэгийн график , гарсан гэмтэл сааталыг арилгах болон шаардлагатай бусад ажлууд.


 


-Шугамын хамгаалалтын тооцоог бодох.


- Хөдөлмөр хамгааллын 1-р шатны үзлэгийг тогтмол явуулах , зааварчилгааг график төлөвлөгөөний дагуу тогтмол явууулахад Шугамын мастертай хамтран ажиллах.


 


 


- Цахилгааны хэсэгт байдаг машин мехнизм , багаж хамгаалах хэрэгслийн ашиглалтанд хяналт тавьж засаж сэлбүүлэх , туршуулах зэрэг ажлыг хариуцан ажилтантай хамтран ажиллах.


 


-


                                            

2018-04-18
Шугамын мастер /Хөдөө ажиллах/

-ЦДАШ-ын ашиглалт,засвар үйлчилгээ чанартай хийж,өндөр хүчдэлийн цахилгаан  тоноглолын гэмтэл саатлыг шуурхай илрүүлэх,сэлгэн залгалт хийж , засварын ажлыг зохион байгуулж гүйцэтгэх
-0.4-10 кВ-ын ЦДАШ , 10/6 кВ , 10/0.4 кВ- КТПН-ны засвар үйлчилгээ , эргүүл үзлэгийг өдөр тутам сар жилийн төлөвөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэх      
 -Төлөвлөгөөт болон бусад бүх ажлуудыг ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөө , ТАД , ААД-ийн хүрээн зохион байгуулж гүйцэтгэх
 -Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ
                               

2018-04-18
Автын цахилгаанчин

Уурхайн ХММ-уудын цахилгаан засвар болон хөнгөн тэрэгний цахилгаан засварыг хариуцаж ажиллана
ХММ, тоног төхөөрөмжүүдийн цахилгааны гэмтлийг оношлон, засварлах
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх
Цахилгааны засварын ажилд шаардлагатай сэлбэг бараа, материалын захиалгыг төлөвлөгчид гаргаж өгөх

2018-04-18
АВТО ЗАМЫН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР /Хөдөө ажиллах/

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-04-18
Үйлдвэрийн оператор, Метал хийц угсралтын ажилтан

Техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, задалж угсарч засах, техник тоног төхөөрөмжүүдийн бэлэн байдлыг сайжруулахад чиглэсэн бүх ажлуудыг хийж гүйцэтгэх
Үйлдвэрийн жигд найдвартай ажиллагааг хангах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандарт шаардлагын дагуу өндөр үр бүтээмжтэй ажиллах.

2018-04-16
Техникч

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2018-04-18
Аюулгүй Ажиллагааны Ажилтан /Хөдөө ажиллах/

Уурхайн сайтын өдөр тутмын ажлыг хийж гүйцэтгэх
Aжлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэх

2018-04-18
Эдийн засагч /шинжээч/

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-04-10
Захирлын туслах

Байгууллагын дотоод болон гадаад баримт бичгийн бүртгэл, дугаарлалт хөтлөх, архивлах,
Холбогдох ажилчдаас ирсэн хүсэлтийн дагуу албан бичгийн төсөл боловсруулж, холбогдох ажилчид болон хуульчид хянуулан, батлуулах
Ирсэн болон явсан албан бичгийн удирдлага хэрэгжүүлэх
Батлагдсан албан бичгийг холбогдох этгээдэд хүргүүлэх
Гаднаас ирсэн албан бичгийг холбогдох ажилчдад хүргүүлэх
Хариутай албан бичгийн хариу хүргүүлэх талаар холбогдох ажилтанд мэдээлэх
Байгууллагын дотоод хурлын тэмдэглэл хөтлөх, түүний дугаарлалт, архивыг хөтлөх
Хурлын өрөөг хуралд бэлэн байлгах
Гүйцэтгэх захирлын бичиг баримт боловсруулах, бүртгэх

2018-04-18
ЭМААБО-н ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-04-17
ПРОГРАМИСТ

-          ERP системийн хөгжүүлэлт дээр ажиллах

2018-04-17
Автогрейдерийн оператор /Хөдөө ажиллах/

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-04-17
Хангамжийн туслах ажилтан /Хотод ажиллах/

Өдөр тутмын хангамжийн барааг зөөж, ачих, туслах. /Грушиг/

2018-04-17
Байгаль орчны мэргэжилтэн /Хөдөө ажиллах/

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-04-10
Геодезийн инженер /Хөдөө ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-04-18
Маркшейдер /Хөдөө ажиллах/

Уулын ажлын төлөвлөгөө гаргах

2018-04-18
Механик-4 /Хөдөө ажиллах/

-Техникийн бэлэн байдлыг сайжруулах талаар эвдрэл, засвар, үйлчилгээг шууд удирдлагын удирдлаган доор гүйцэтгэх
-Техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, засварлах, эд ангиийн задаргаа угсаргаа хийх, техникийн бэлэн байдлыг сайжруулахад чиглэсэн засварын ажлуудыг гурав, хоёр, нэг зэрэглэлийн механикуудыг дагалдан гүйцэтгэх 

2018-04-10
Бульдозерийн оператор /Хөдөө ажиллах/

Уурхайн үйл ажиллагааг байгууллагын бодлого, төлөвлөлтийн дагуу хийж гүйцэтгэх

2018-04-18
ПРОГРАМИСТ

-          ERP системийн хөгжүүлэлт дээр ажиллах

2018-04-18
Аюулгүй Ажиллагааны Ажилтан /Хөдөө ажиллах, эр/

Уурхайн сайтын өдөр тутмын ажлыг хийж гүйцэтгэх
Aжлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэх

2018-04-17
Агуулахын нярав

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан үүргийн дагуу

2018-04-10
Аюулгүй Ажиллагааны Ажилтан /Хөдөө ажиллах/

Уурхайн сайтын өдөр тутмын ажлыг хийж гүйцэтгэх
Aжлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэх

2018-04-16
Цалингийн нягтлан бодогч

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтанд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. 

2018-04-10
Хуульчийн туслах

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. 

2018-04-10
Засвар төлөвлөлтийн туслах /Хөдөө ажиллах/

- Техникийн бэлэн байдлыг сайжруулах талаар эвдрэл, засвар, үйлчилгээний түүх, статистик судалгаанаас гарсан дүгнэлтийн дагуух ажлыг хийж гүйцэтгэх, ерөнхий механик, ээлжийн мастеруудтай хамтарч ажиллах
-Техникт тавигдах сэлбэг, засварын ажил ном журмын дагуу явагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавин техникийн хувийн хэрэг хөтлөлт бүртгэлийг тасралтгүй, нягт нямбай явуулах
-Уулын бүтээлийн үндсэн техникээс гадна дунд болон бага оврын бусад техникүүдийн төлөвлөгөөт ПМ сервисийн нэгдсэн хуваарийг урьдчилан гаргах
-Төлөвлөгөөт ПМ сервисийн гүйцэтгэлийн тайланг удирдлага,  хангамжийн хэлтэст танилцуулах
-Шинэ техник хүлээж авах, ашиглалтгүй болсон техникийг актлах, осол гэмтлийн дүгнэлтийн бүртгэлийг хөтөлж, нөөцөнд байх сэлбэг захиалга хийх онолын үндэслэлийг гаргаж удирдлагад танилцуулах 

2018-04-10
Метал хийц угсралтын ажилтан, үйлдвэрийн оператор

Техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, задалж угсарч засах, техник тоног төхөөрөмжүүдийн бэлэн байдлыг сайжруулахад чиглэсэн бүх ажлуудыг хийж гүйцэтгэх

2018-04-10
Дунд оврын жолооч /Хөдөө ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтны дагуу чиг үүрэг гүйцэтгэнэ. 

2018-04-10
Хангамжийн ахлах нягтлан бодогч /Хөдөө ажиллах/

-Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2018-04-09
ПРОГРАМИСТ

-          ERP системийн хөгжүүлэлт дээр ажиллах

2018-04-10
АВТО ЗАМЫН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР /Хөдөө ажиллах/

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-04-10
Шугамын мастер /Хөдөө ажиллах/

-ЦДАШ-ын ашиглалт,засвар үйлчилгээ чанартай хийж,өндөр хүчдэлийн цахилгаан  тоноглолын гэмтэл саатлыг шуурхай илрүүлэх,сэлгэн залгалт хийж , засварын ажлыг зохион байгуулж гүйцэтгэх
-0.4-10 кВ-ын ЦДАШ , 10/6 кВ , 10/0.4 кВ- КТПН-ны засвар үйлчилгээ , эргүүл үзлэгийг өдөр тутам сар жилийн төлөвөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэх      
 -Төлөвлөгөөт болон бусад бүх ажлуудыг ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөө , ТАД , ААД-ийн хүрээн зохион байгуулж гүйцэтгэх
 -Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ
                               

2018-04-10
Реле хамгааллын инженер /Хөдөө ажиллах/

-ЦДАШ болон Тоног төхөөрөмжийн / РХА/ хамгаалалтын үзлэгийн график , гарсан гэмтэл сааталыг арилгах болон шаардлагатай бусад ажлууд.


 


-Шугамын хамгаалалтын тооцоог бодох.


- Хөдөлмөр хамгааллын 1-р шатны үзлэгийг тогтмол явуулах , зааварчилгааг график төлөвлөгөөний дагуу тогтмол явууулахад Шугамын мастертай хамтран ажиллах.


 


 


- Цахилгааны хэсэгт байдаг машин мехнизм , багаж хамгаалах хэрэгслийн ашиглалтанд хяналт тавьж засаж сэлбүүлэх , туршуулах зэрэг ажлыг хариуцан ажилтантай хамтран ажиллах.


 


-


                                            

2018-04-10
Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн инженер/Хөдөө ажиллах

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-04-13
Хуулийн ахлах ажилтан

Компанийн дотоод журам, дүрэм, хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой гэрээ, тушаал, шийдвэр, баримтанд хяналт тавьж, биелэлтийг нь хангуулахаар шаардлага тавих,
Компаниас бусад байгууллага иргэдтэй байгуулах гэрээ хэлцэлийн хууль, эрх зүйн үндэслэлийг хянаж санал өгөх, гэрээний үүргийн биелэлтэнд санал өгөх,
Компанийн нэр хүнд, эрх ашиг сонирхол хөндөгдсөн үед түүнийг хамгаалах, хуулийн байгууллагад итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцож, компанийн нэрийн өмнөөс хэрэг маргааныг шийдвэрлүүлэх,
Аливаа хууль бус үйлдэлээс хамгаалах, таслан зогсоох, хүчин төгөлдөр хууль, тогтоомж, байгууллагын дотоод дүрэм, журам зөрчсөн ажилтанд олгогдсон эрх хэмжээний дагуу сахилгын арга хэмжээ авах,
Байгууллагын харуул хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааг дунд шатны удирдлагаар хангах

2018-04-10
Хятад - Англи хэлтэй орчуулагч /Хөдөө ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2018-04-10
Хангамжийн ахлах нягтлан бодогч /Хөдөө ажиллах/

-Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2018-04-10
Уурхайн хангамжийн нярав /Хөдөө ажиллах, эрэгтэй/

Уурхайн сэлбэг, багаж хэрэгслийг зүй зохистой найдвартай хадгалж, орлого, зарлага хийх, үлдэгдлийн тооцоог үнэн зөв хөтлөх

2018-04-12
Краны оператор /Хөдөө ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-04-10
Автогрейдерийн оператор /Хөдөө ажиллах/

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-04-10
Бэлтгэгч, аяга угаагч /Хөдөө ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтны дагуу ажил үүрэг хийж гүйцэтгэх.

2018-04-02
ЭМААБО-н ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-04-10
Цахилгааны инженер /Хөдөө ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-04-13
Тооцооны нягтлан бодогч

Аж ахуйн захиалга авч, бараа материалаар хангах ажлыг зохион байгуулж, бүртгэж тайлагнах, удирдлагыг мэдээллээр хангах

2018-04-13
Кассын нярав /Эмэгтэй/

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2018-04-12
Автын цахилгаанчин

Уурхайн ХММ-уудын цахилгаан засвар болон хөнгөн тэрэгний цахилгаан засварыг хариуцаж ажиллана
ХММ, тоног төхөөрөмжүүдийн цахилгааны гэмтлийг оношлон, засварлах
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх
Цахилгааны засварын ажилд шаардлагатай сэлбэг бараа, материалын захиалгыг төлөвлөгчид гаргаж өгөх

2018-04-12
Засварын ахлах ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-04-10
Оффис клерк /Хөдөө ажиллах/

Уурхайн сайтын өдөр тутмын ажлыг хийж гүйцэтгэх, ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэх
-Захирлуудын тушаал, шийдвэрүүд, дотоод журмын нэмэлт өөрчлөлт зэргийг уурхайн удирдлага болон зохих ажилтнуудад дамжуулж гарын үсэг авах, мэдээллэх, уурхайн ажилчдыг мэдээллээр хангах
- Хурлын тэмдэглэл хөтлөх
-Уурхайн ээлж ирэх буух ажлыг гардан зохион байгуулах
-Ажилчдын цалингийн хоногийг бүртгэх
-Уурхайд ирж байгаа болон уурхайгаас явж байгаа ачаа тээвэрлэлтийг холбогдох хүмүүст мэдээллэх
-Гаднаас ирсэн болон гадагш явж байгаа албан тоотыг бичих, архивлах
- Ажилчдын өргөдөл, санал гомдол зэргийг төв оффисын хүний нөөцөд цаг тухайд нь шуурхай мэдээллэх
-Шинээр ажилд орж байгаа ажилчдыг хүлээн авч, камп уурхайтай танилцуулж холбогдох ажил үүргийн чигийг гарган өгч холбогдох хэлтэс нэгжүүдийн удирдлагуудад мэдээллэх, танилцуулах
 

2018-04-10
Засвар төлөвлөлтийн инженер /Хөдөө ажиллах/

Техникийн засвар төлөвлөлт

2018-04-10
Тоног төхөөрөмжийн цахилгаанчин /хөдөө ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтны дагуу чиг үүрэг гүйцэтгэнэ. 

2018-04-10
Механик-4 /Хөдөө ажиллах/

-Техникийн бэлэн байдлыг сайжруулах талаар эвдрэл, засвар, үйлчилгээг шууд удирдлагын удирдлаган доор гүйцэтгэх
-Техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, засварлах, эд ангиийн задаргаа угсаргаа хийх, техникийн бэлэн байдлыг сайжруулахад чиглэсэн засварын ажлуудыг гурав, хоёр, нэг зэрэглэлийн механикуудыг дагалдан гүйцэтгэх 

2018-04-10
Механик-2 /Хөдөө ажиллах/

-Техникийн бэлэн байдлыг сайжруулах талаар эвдрэл, засвар, үйлчилгээг шууд удирдлагын удирдлаган доор гүйцэтгэх
-Техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, засварлах, эд ангиийн задаргаа угсаргаа хийх, техникийн бэлэн байдлыг сайжруулахад чиглэсэн засварын ажлуудыг гурав, хоёр, нэг зэрэглэлийн механикуудыг дагалдан гүйцэтгэх 

2018-04-10
Маркшейдер /Хөдөө ажиллах/

Уулын ажлын төлөвлөгөө гаргах

2018-04-10
Цалингийн нягтлан бодогч

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтанд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. 

2018-04-10
Механик-4

-Техникийн бэлэн байдлыг сайжруулах талаар эвдрэл, засвар, үйлчилгээг шууд удирдлагын удирдлаган доор гүйцэтгэх
-Техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, засварлах, эд ангиийн задаргаа угсаргаа хийх, техникийн бэлэн байдлыг сайжруулахад чиглэсэн засварын ажлуудыг гурав, хоёр, нэг зэрэглэлийн механикуудыг дагалдан гүйцэтгэх 

© Хишиг Арвин Индустриал ХХК. 1997-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.