Мөнхийн Хаяа ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, 5 шар, Хишиг Арвин Билдинг

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-05-24
Төслийн хяналтын ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2018-05-24
Материалын инженер /Хөдөө ажиллах/

Зам барилгын ажилд авто зам барихад ашиглах материалуудыг судлан, шинжилгээ хийж, стандарт шаардлагад тохирч байгаа эсэхийг шинжлэн, үр дүнг тайлагнана
Технологич, техникч болон бусад инженер, эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын ажлыг удирдаж хянана
Туршилтын ажлын болон материалыг боловсруулах горимын хяналтын дизайныг гаргаж удирдана
Техникийн тодорхойлолтууд болон бүтээгдэхүүн, технологийн дизайны зорилготой холбоотой эдийн засгийн хүчин зүйлсийн үнэлгээг хийнэ

2018-05-24
Хүний нөөцийн ажилтан /хотод ажиллах/

 

Сонгон шалгаруулалтын анхан шатны бүртгэл, үйл явцын ажлыг хийж гүйцэтгэх 
Сар бүрийн эцэст хүний нөөцийн тайлан мэдээ гаргаж байх, 7 хоног бүрийн эцэст ажлын тайлан гаргаж байх
Хүний нөөцийн бодлого, журмын өөрчлөлт, шинэчлэлийн талаархи холбогдох материалыг байгууллагын мэдээллийн дотоод сүлжээ, цахим хаягаар дамжуулан ажилтнуудад хүргэх, танилцуулах
Сургалттай холбоотой бичиг баримт боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, чиглүүлэх сургалтанд бэлтгэх  

2018-05-21
Автын цахилгаанчин

Уурхайн ХММ-уудын цахилгаан засвар болон хөнгөн тэрэгний цахилгаан засварыг хариуцаж ажиллана
ХММ, тоног төхөөрөмжүүдийн цахилгааны гэмтлийг оношлон, засварлах
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх
Цахилгааны засварын ажилд шаардлагатай сэлбэг бараа, материалын захиалгыг төлөвлөгчид гаргаж өгөх

2018-05-21
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ

2018-05-21
Чанарын хяналтын инженер /Хөдөө ажиллах/

Гүйцэтгэж буй төслүүд дээр чанарын хяналтын тогтолцоог өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх

2018-05-21
Хүнсний эрүүл ахуйч /Хөдөө ажиллах/

- Хариуцсан обьектууд, гал тогоо болон үйлчилгээний ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцлийг бүрдүүлэх,
- Хоол хүнсний эрүүл аюулгүй байдалд хяналт тавих,
- Эрүүл аюулгүй хоол хүнсээр хангах

2018-05-21
Хүний нөөцийн ажилтан /хотод ажиллах/

 

Сонгон шалгаруулалтын анхан шатны бүртгэл, үйл явцын ажлыг хийж гүйцэтгэх 
Сар бүрийн эцэст хүний нөөцийн тайлан мэдээ гаргаж байх, 7 хоног бүрийн эцэст ажлын тайлан гаргаж байх
Хүний нөөцийн бодлого, журмын өөрчлөлт, шинэчлэлийн талаархи холбогдох материалыг байгууллагын мэдээллийн дотоод сүлжээ, цахим хаягаар дамжуулан ажилтнуудад хүргэх, танилцуулах
Сургалттай холбоотой бичиг баримт боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, чиглүүлэх сургалтанд бэлтгэх  

2018-05-21
Геодезийн инженер /Хөдөө ажиллах/

Мэргэжлийн хэмжилт, тооцоо хийх

2018-05-21
Хангамжийн ахлах нягтлан бодогч /Хөдөө ажиллах/

-Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2018-05-21
Байгаль орчны мэргэжилтэн /Хөдөө ажиллах/

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-05-21
Сагстай өргөгчийн оператор /Хөдөө ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2018-05-21
Материалын лаборант /Хөдөө ажиллах/

Зам барилгын ажилд авто замыг барихад ашиглах материалуудыг судлах
Шинжилгээ хийж, стандарт шаардлагыг дагуу тохирч байгаа эсэхийг шинжилгээ хийж, удирдах албан тушаалтанд тайлагнах ажлыг хийнэ
Өдөр тутам замд ашиглах материалын шинжилгээг хийж, хариуг материалын инженерт гаргаж өгөх
Шууд удирдах албан тушаалтнаас ажил үүрэгтэй нь холбогдуулж өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх
Хөдөлмөр хамгааллын дүрэм, заавар журмыг чанд сахих

2018-05-21
Автогудорнаторын жолооч /хөдөө ажиллах/

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-05-21
Аюулгүй Ажиллагааны Ажилтан /Хөдөө ажиллах/

Уурхайн сайтын өдөр тутмын ажлыг хийж гүйцэтгэх
Aжлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэх

2018-05-21
Краны оператор

Тоног төхөөрөмж бусад шаардлагатай зүйлсийг өргөх буулгах, хүргэх, тээврийн хэрэгсэлд  аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу ачих, үйл ажиллагаандаа ХАБЭА-н дүрэм, зааврыг  дагаж мөрдөх, бүх хэлтэс хэсэг албадын хэмжээнд краны үйлчилгээг үзүүлнэ

2018-05-21
Эрүүл мэндийн ажилтан /Хөдөө ажиллах/

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх, эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ, яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, ажилчдын эрүүл мэндийн бүртгэл судалгаа хөтлөх, эрүүл ахуйн хяналттай холбоотой бусад ажил

2018-05-21
Хятад хэлний орчуулагч /Хөдөө ажиллах/

Компаний бодлого, журмын дагуу, компанийн үйл ажиллагааны нэгж, хэсгүүдэд тогтмол, үр ашигтай орчуулгын үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх
Тогтсон дүрэм, журмын дагуу орчуулгыг чанарын өндөр түвшинд, цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх

2018-05-21
Механик-4 /Хөдөө ажиллах/

-Техникийн бэлэн байдлыг сайжруулах талаар эвдрэл, засвар, үйлчилгээг шууд удирдлагын удирдлаган доор гүйцэтгэх
-Техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, засварлах, эд ангиийн задаргаа угсаргаа хийх, техникийн бэлэн байдлыг сайжруулахад чиглэсэн засварын ажлуудыг гурав, хоёр, нэг зэрэглэлийн механикуудыг дагалдан гүйцэтгэх 

2018-05-21
Тооцооны нягтлан бодогч

Аж ахуйн захиалга авч, бараа материалаар хангах ажлыг зохион байгуулж, бүртгэж тайлагнах, удирдлагыг мэдээллээр хангах

2018-05-21
Захирлын туслах /Эмэгтэй/

Байгууллагын дотоод болон гадаад баримт бичгийн бүртгэл, дугаарлалт хөтлөх, архивлах,
Холбогдох ажилчдаас ирсэн хүсэлтийн дагуу албан бичгийн төсөл боловсруулж, холбогдох ажилчид болон хуульчид хянуулан, батлуулах
Ирсэн болон явсан албан бичгийн удирдлага хэрэгжүүлэх
Батлагдсан албан бичгийг холбогдох этгээдэд хүргүүлэх
Гаднаас ирсэн албан бичгийг холбогдох ажилчдад хүргүүлэх
Хариутай албан бичгийн хариу хүргүүлэх талаар холбогдох ажилтанд мэдээлэх
Байгууллагын дотоод хурлын тэмдэглэл хөтлөх, түүний дугаарлалт, архивыг хөтлөх
Хурлын өрөөг хуралд бэлэн байлгах
Гүйцэтгэх захирлын бичиг баримт боловсруулах, бүртгэх

2018-05-21
Цахилгааны инженер /Хөдөө ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-05-21
Аюулгүй ажиллагааны сургагч /Хөдөө ажиллах/

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартын дагуу байгууллагын нийт ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах зорилгоор ХАБЭА-н бодлого, дүрэм журам, горим, стандарт болон уурхайн бусад шаардлагатай аюулгүй ажиллагааны сургалтыг өгөх

2018-05-21
Засварын ахлах ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-05-19
Материалын инженер /Хөдөө ажиллах/

Зам барилгын ажилд авто зам барихад ашиглах материалуудыг судлан, шинжилгээ хийж, стандарт шаардлагад тохирч байгаа эсэхийг шинжлэн, үр дүнг тайлагнана
Технологич, техникч болон бусад инженер, эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын ажлыг удирдаж хянана
Туршилтын ажлын болон материалыг боловсруулах горимын хяналтын дизайныг гаргаж удирдана
Техникийн тодорхойлолтууд болон бүтээгдэхүүн, технологийн дизайны зорилготой холбоотой эдийн засгийн хүчин зүйлсийн үнэлгээг хийнэ

2018-05-18
Дуудлагын клерк

Уурхайн талбарт ажиллаж байгаа техникүүдийн дуудлагын мэдээллийг бүртгэж, дуудлагын механик болон засварын ажилчдын нарядны дагуух ажлуудад зохион байгуулалтыг хийх
Засварын ажилчдын цагийн бүртгэл, засварын ажлын тайлан, техникүүдийн мото цагийн бүртгэл, техникийн үзлэгийн хуудас зэрэг бүртгэлийн ажлыг хийх

2018-05-17
Захиргааны ажилтан /Хөдөө ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-05-17
Уурхайн хангамжийн нярав /Хөдөө ажиллах, эрэгтэй/

Уурхайн сэлбэг, багаж хэрэгслийг зүй зохистой найдвартай хадгалж, орлого, зарлага хийх, үлдэгдлийн тооцоог үнэн зөв хөтлөх

2018-05-16
Хангамжийн туслах ажилтан /Хотод ажиллах грушик/

Өдөр тутмын хангамжийн барааг зөөж, ачих, туслах. /Грушик/

2018-05-16
Техникч

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2018-05-16
Хятад хэлний орчуулагч /Хөдөө ажиллах/

Компаний бодлого, журмын дагуу, компанийн үйл ажиллагааны нэгж, хэсгүүдэд тогтмол, үр ашигтай орчуулгын үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх
Тогтсон дүрэм, журмын дагуу орчуулгыг чанарын өндөр түвшинд, цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх

2018-05-11
Засварын клерк /Хөдөө ажиллах/

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ

2018-05-16
Уурхайн бичиг хэргийн ажилтан /Хөдөө ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасны дагуу

2018-05-14
Чанарын хяналтын менежер /Хөдөө ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ
Замын чанарын хяналтыг хариуцаж ажиллана

2018-05-10
Автогрейдерийн оператор /Хөдөө ажиллах/

Компанийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-05-10
Захирлын туслах /Эмэгтэй/

Байгууллагын дотоод болон гадаад баримт бичгийн бүртгэл, дугаарлалт хөтлөх, архивлах,
Холбогдох ажилчдаас ирсэн хүсэлтийн дагуу албан бичгийн төсөл боловсруулж, холбогдох ажилчид болон хуульчид хянуулан, батлуулах
Ирсэн болон явсан албан бичгийн удирдлага хэрэгжүүлэх
Батлагдсан албан бичгийг холбогдох этгээдэд хүргүүлэх
Гаднаас ирсэн албан бичгийг холбогдох ажилчдад хүргүүлэх
Хариутай албан бичгийн хариу хүргүүлэх талаар холбогдох ажилтанд мэдээлэх
Байгууллагын дотоод хурлын тэмдэглэл хөтлөх, түүний дугаарлалт, архивыг хөтлөх
Хурлын өрөөг хуралд бэлэн байлгах
Гүйцэтгэх захирлын бичиг баримт боловсруулах, бүртгэх

2018-05-11
Засварын сургагч

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ

2018-05-07
Тооцооны нягтлан бодогч

Аж ахуйн захиалга авч, бараа материалаар хангах ажлыг зохион байгуулж, бүртгэж тайлагнах, удирдлагыг мэдээллээр хангах

2018-05-10
Цахилгааны инженер /Хөдөө ажиллах/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-05-08
Хүнсний эрүүл ахуйч /Хөдөө ажиллах/

- Хариуцсан обьектууд, гал тогоо болон үйлчилгээний ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцлийг бүрдүүлэх,
- Хоол хүнсний эрүүл аюулгүй байдалд хяналт тавих,
- Эрүүл аюулгүй хоол хүнсээр хангах

2018-05-07
Хүний нөөцийн ажилтан /хотод ажиллах/

 

Байгууллагын дотоод зохион байгуулалттай холбоотой үйл ажиллагааны дүрэм, журам, зааврыг боловсруулахад оролцох
Сар бүрийн эцэст хүний нөөцийн тайлан мэдээ гаргаж байх, 7 хоног бүрийн эцэст ажлын тайлан гаргаж байх
Ажилчдаас ирсэн өргөдөл, санал гомдол, зөрчил чөлөө зэргийг шийдүүлж, хуулийн дагуу холбогдох бичиг баримтыг хийж гүйцэтгэх
Хүний нөөцийн бодлого, журмын өөрчлөлт, шинэчлэлийн талаархи холбогдох материалыг байгууллагын мэдээллийн дотоод сүлжээ, цахим хаягаар дамжуулан ажилтнуудад хүргэх, танилцуулах
 Сонгон шалгаруулалтын эхний шатны үйл явцын ажлыг хийж гүйцэтгэх 

© Хишиг Арвин Индустриал ХХК. 1997-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.