Монгол улс, Улаанбаатар хот, ХААН Банк цамхаг, Чингисийн өргөн чөлөө-6, Стадион Оргил-1, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар 17010                   

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-03-23
Маркетингийн газарт Салбар хариуцсан мэргэжилтэн

Ажлын байрны зорилго:
Салбар хариуцсан мэргэжилтэн нь банкны брэндийн бодлого, стандарт, маркетингийн төлөвлөлттэй нийцүүлсэн мерчандайзингийн бодлого төлөвлөгөөг боловсруулах, банкны салбар, нэгжүүдийн жигд байдлыг хангах, сурталчилгаа байршуулах зэрэг мерчандайзингтай холбоотой бүхий л үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэж ажиллана.

2018-03-23
Маркетингийн газарт Дизайнер

Ажлын байрны зорилго:
Дизайнер нь банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, сурталчилгаа, брэндийн загвар дизайн, дижитал маркетинг болон сошиал контентын эх бэлтгэх, хэвлэлийн бүх төрлийн дизайны ажлыг гүйцэтгэх, сайжруулахад чиглэж ажиллана.

2018-03-23
Маркетингийн газарт Сегмент хариуцсан мэргэжилтэн

Ажлын байрны зорилго:
Сегмент хариуцсан мэргэжилтэн нь банкны иргэд болон байгууллагын сегментийн маркетингийн стратеги, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, харилцагчийн туулах замыг тодорхойлж хялбаршуулах, борлуулалтын зорилго, зорилттой уялдуулж сегментийн болон хамааралтай бүтээгдэхүүний брэнд имидж дүр төрх, реклам сурталчилгааны идэвхжүүлэлтийн стратегийг тодорхойлох, сайжруулахад чиглэж ажиллана.

2018-03-21
English translator

Main duties and job description: 
Deliver regular and effective translation services to Khan Bank Head Office operational units in line with the bank’s policies and procedures; provide high quality translation within deadlines; comply with code of business conduct, labor contract and labor safety standards; and protect confidentiality of the bank’s information.
 

2018-03-21
Бизнесийн шинэчлэлийн газарт ТӨСЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг,  ажлын байрны зорилго:
 
Төслийн мэргэжилтэн нь банкны шинээр хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөр санаачлагуудыг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, төслийн баримт бичиг боловсруулах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, түүнийг цаг тухайд нь чанартай гүйцэтгэх үүрэгтэй.
 

2018-03-21
Бизнесийн шинэчлэлийн газарт ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг,  ажлын байрны зорилго:
 
Төслийн менежер нь банкны цахим шилжилтийн стратеги болон инновацийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсөл, хөтөлбөрүүдийг санаачлан хэрэгжүүлэх, банкны өөрчлөлтийн үйл явцыг удирдах үүрэгтэй

2018-03-21
Бизнесийн Ш-ийн газарт ИННОВАЦИ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг,  ажлын байрны зорилго:
 Инноваци хариуцсан менежер нь банкны цахим шилжилтийн стратеги болон инновацийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсөл, хөтөлбөрүүдийг санаачлан хэрэгжүүлэх, банкны өөрчлөлтийн үйл явцыг удирдах үүрэгтэй.

2018-03-21
Бизнесийн шинэчлэлийн газарт өгөгдлийн шинжээч

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг, ажлын байрны зорилго:
 Өгөгдлийн шинжээч нь банкны бизнесийн шийдвэр гаргалтад хэрэгцээт мэдээллүүдийг өгөгдлийн сангаас олборлох, мэдээлэлд суурилсан бизнес загварыг банкинд нэвтрүүлэх. Эрсдлийн үнэлгээний болон бусад төрлийн статистик загваруудыг боловсруулах ажлыг гүйцэтгэх.

2018-03-20
ХҮГ-Т МЭРГЭЖИЛТЭН /МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ ХАРИУЦСАН/

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг, ажлын байрны зорилго:
 
 Мэргэжилтэн нь банкны салбар нэгж, төв банкны газар албад, Харилцагчийн мэдээллийн төвөөс бүртгэгдсэн Мэдээлэл технологитой холбоотой харилцагчийн бүхий л асуудлыг нэг цэгт төвлөрүүлэн хүлээн авч шийдвэрлэх, шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих, шийдвэрлэлтийг сайжруулах, ажилтнуудын мэдлэгт зориулан гарын авлага тогтмол бэлтгэн програмд оруулан ажиллана. Мөн холбоотой программ хангамжийн хэвийн ажиллагааг хангаж, сайжруулалт, хөгжүүлэлт дээр санал боловсруулж ажиллана.

2018-03-20
БИЕТ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗАРТ АЖИЛТАН

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг, ажлын байрны зорилго:
ХААН Банкны зорилгод нийцсэн, зорилгыг биелүүлэхэд шаардлагатай аюулгүй орчинг бий болгох, ажил үүргийн зааварчилгааны дагуу биет аюулгүй байдлыг хангах өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх,

2018-03-16
СУРГАЛТ, ХӨГЖЛИЙН АЛБАНЫ ДАРГА

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО:
Сургалт, хөгжлийн албаны дарга нь Банкны бодлого чиглэл, стратегитэй уялдсан Сургалт, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох, төлөвлөгөө, төсөл хөтөлбөрийг боловсруулах, өдөр тутмын сургалт, хөгжлийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж ажиллана. Мөн олон улсын тэргүүн туршлага, орчин үеийн чиг хандлагад нийцсэн шинэ, шинэлэг, үр ашигтай сургалт, хөгжлийн  төсөл хөтөлбөрүүдийг санаачлан хэрэгжүүлнэ.

2018-03-16
Хүний нөөцийн удирдлагын газарт Мэргэжилтэн

АЖЛЫН БАЙРНЫ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:  ХНУГ-ын мэргэжилтэн нь Банкны зорилго, стратегийг хэрэгжүүлэх чиглэлд Хүний нөөцийн бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, олон улсын тэргүүн туршлагыг судлан тасралтгүй шинэчлэн сайжруулах, зах зээл дээрх шилдэг боловсон хүчнийг Банкинд татах, хөгжүүлэх, ажилтнуудын идэвх оролцоог сайжруулах, тогтвортой ажиллуулах, байгууллагын эерэг соёлыг бэхжүүлэх, ажил олгогчийг брэндийг сайжруулах чиглэлд төсөл, хөтөлбөр санаачлан хэрэгжүүлэх, ажилтны хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудлыг түргэн шуурхай, мэргэжлийн өндөр түвшинд, үр дүнтэйгээр шийдвэрлэх зэрэг үндсэн чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллана.

2018-03-14
ХМ-ийн төвд МЭДЭЭЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН

ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ,  АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО:
Мэдээлэл үйлчилгээний ажилтан нь харилцагчийн мэдээллийн төв 18001917-д хандсан харилцагчдад тогтсон стандартын дагуу мэдээлэл лавлагаа, зөвлөгөө өгөх, харилцагчдаас ирсэн санал хүсэлтийг хүлээн авч зохих түвшинд шийдүүлэх, улмаар харилцагчдын сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахад анхаарч ажиллана.

2018-03-14
Кастодианы үйлчилгээний газар МЭРГЭЖИЛТЭН

ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ,  АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО:
ХААН банкны харилцагч нарт ОУ-ын нийтлэг зарчмыг хангасан кастоди, үнэт цаасны клиринг банкны үйлчилгээг түргэн шуурхай чанарын өндөр түвшинд хүргэж дамжуулах, үйлчилгээ үзүүлэгч болон зохицуулагч нарын шаардлага, нөхцлийг бүрэн хангах, тэдгээртэй холбогдох өдөр тутмын харилцааг зохицуулахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

2018-03-13
ЦАХИМ БАНК, АТМ-Н СУВГИЙН ГАЗАР-МЭРГЭЖИЛТЭН

 ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ,  АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО:
Цахим банкны гадаад, дотоод чиг хандлага, харилцагчийн хэрэгцээ шаардлагыг судлах, дүн шинжилгээ хийх, холбогдох газруудтай хамтарч цахим бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнүүдийн хөгжүүлэлтийн шаардлагуудыг тодорхойлох, цахим бүтээгдэхүүнтэй холбоотой төсөл, хөтөлбөрүүд дээр ажиллах, улмаар цахим банкны өрсөлдөх чадварыг сайжруулахад чиглэж ажиллана.

Ажлын байрны зарууд

  1. Маркетингийн газарт Салбар хариуцсан мэргэжилтэн3 сарын 23. 9:52
  2. Маркетингийн газарт Дизайнер3 сарын 23. 9:41
  3. Маркетингийн газарт Сегмент хариуцсан мэргэжилтэн3 сарын 23. 9:38
  4. English translator3 сарын 21. 18:01
  5. Бизнесийн шинэчлэлийн газарт ТӨСЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН3 сарын 21. 15:00

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Хаан Банк. 1991-2017 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.