Монгол улс, Улаанбаатар хот, ХААН Банк цамхаг, Чингисийн өргөн чөлөө-6, Стадион Оргил-1, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар 17010                   

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-09-20
Жижиг дунд бизнесийн газарт мэргэжилтэн

ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ,  АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО:
ХААН Банкны Жижиг дунд бизнесийн сегментийн зах зээл эзлэлтийг өсгөх, банкны ашигт ажиллагаанд оруулах сегментийн хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ЖДБ эрхлэгчид санхүүгийн бүхий л үйлчилгээг цогц байдлаар хүргэх бизнесийн стратегийн боловсруулан хэрэгжүүлэх, банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд анхаарах, зорилтот харилцагчдад үзүүлж буй үйлчилгээний чанарыг хянаж ажиллана.

2018-09-19
Жижиг Дунд Бизнесийн Газарт Харилцааны Менежер

Жижиг Дунд Бизнесийн сегментийн зорилтот харилцагчдыг банкинд татах, санхүүгийн бүхий л үйлчилгээг цогц байдлаар үзүүлэх, харилцагчидтай харилцан үр ашигтай тогтвортой хамтын ажиллагааг бий болгох, чанартай багц бүрдүүлэх, зорилтот харилцагчдад үзүүлэх харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг хангаж банкны орлого, сегментийн зах зээл эзлэлтийг нэмэгдүүлэн ажиллахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

2018-09-19
МТ Үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газар - ПРОГРАМИСТ

Програмист нь ХААН Банкны дотоод системүүдийн шийдэл боловсруулах, хөгжүүлэлт хийх, томоохон программ хангаж нэвтрүүлэх ажилд оролцох, системүүдэд үйл ажиллагаа болон технологийн дэмжлэг үзүүлэх зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

2018-09-19
МТ Програм Хангамжийн Чанарын Газарт Мэргэжилтэн

Системийн хэмжээнд ашиглагддаг програм хангажмуудын ашиглалт, өөрчлөлт, сайжруулалт болон чанарыг хариуцан ажиллана.

2018-09-19
МТЭПУГ-т Сүлжээний Аюулгүй байдалын Администратор

ХААН Банкны дотоод болон гадаад сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах, банкны шаардлагад нийцүүлж сүлжээний аюулгүй байдлын тоног төхөөрөмжүүдийн  тохиргоог хариуцан ажиллах, багаар ажиллан банкны дотоод болон гадаад сүлжээнд эмзэг байдал илрэх аваас шаардлагатай хариу арга  хэмжээг шуурхай авч ажиллах. Сүлжээний аюулгүй байдлын бодлого журмыг боловсруулж баримтжуулах, даган мөрдөх зэрэгт энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

2018-09-17
МТ Архитектур, Датагийн газарт АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

ХААН Банкны мэдээлэл технологийн шийдлүүдийг илүү энгийн болгоход чиглэгдсэн байхаар архитектурын стандарт, хяналт болон санал хүсэлтийг ханган, хариуцаж ажиллана. Стратеги, санхүү болон үйл ажиллагааны холбогдол бүхий шийдвэрийг гаргахад нь ажилтнуудыг шаардлагатай сүүлийн үеийн мэдээллээр хангахын тулд датаг цуглуулах, хадгалах, удирдах, аюулгүй байдлыг хангах болон хуваарилах хэрэглүүрүүдийг хөгжүүлэх үүрэгтэй байна.Мөн өгөгдлийн бааз (database) болон том хэмжээний процессийн системийн архитектурыг хөгжүүлэх, бүтээх, тэдгээрийн засвар үйлчилгээ ба туршилтыг хариуцан ажиллана.

2018-09-17
Маркетингийн газарт PR хариуцсан мэргэжилтэн

Маркетингийн газраас олон нийт, харилцагчдад зориулан гаргаж буй бүх төрлийн мэдээллийг боловсруулах, реклам, сурталчилгааны эх боловсруулах, зорилтот сувгаар түгээх, хянах болон хэвлэл мэдээллийн хамтын ажиллагаатай холбоотой бүх харилцаа холбоог хариуцахад чиглэж ажиллана.

2018-09-17
Маркетингийн газарт Судалгааны мэргэжилтэн

Банкны хэмжээний болон маркетинг, бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн маркетингийн судалгааг боловсруулан бэлтгэх, гүйцэтгэх тайлагнах, судалгааны үр дүнг бизнесийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх арга механизмыг тодорхойлоход чиглэж ажиллана.

2018-09-17
Маркетингийн газарт Сегмент хариуцсан мэргэжилтэн

Банкны иргэд болон байгууллагын сегментийн маркетингийн стратеги, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, харилцагчийн туулах замыг тодорхойлж хялбаршуулах, борлуулалтын зорилго, зорилттой уялдуулж сегментийн болон хамааралтай бүтээгдэхүүний брэнд имидж дүр төрх, реклам сурталчилгааны идэвхжүүлэлтийн стратегийг тодорхойлох, сайжруулахад чиглэж ажиллана.

2018-09-14
SENIOR TRANSLATOR

MAIN DUTIES AND JOB DESCRIPTION:
Deliver regular and effective translation services to Khan Bank Head Office operational units in line with the bank’s policies and procedures; provide high quality translation within deadlines; comply with code of business conduct, labor contract and labor safety standards; and protect confidentiality of the bank’s information.

2018-09-12
МТЭПУГ NOC ИНЖЕНЕР

ХААН Банкны үндсэн сүлжээ, систем, дэд бүтцийн үйл ажиллагааны тасралтгүй хэвийн ажиллагааг хангах, тэдгээртэй холбоотой үйл ажиллагааны автоматжуулалт, сайжруулалт, хөгжүүлэлтийн ажлыг цаг алдалгүй хийж, арга хэмжээ авч ажиллахад оршино.

2018-09-12
МЭДЭЭЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН

ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ,  АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО:
Мэдээлэл үйлчилгээний ажилтан нь харилцагчийн мэдээллийн төв 18001917-д хандсан харилцагчдад тогтсон стандартын дагуу мэдээлэл лавлагаа, зөвлөгөө өгөх, харилцагчдаас ирсэн санал хүсэлтийг хүлээн авч зохих түвшинд шийдүүлэх, улмаар харилцагчдын сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахад анхаарч ажиллана.

2018-09-12
ХААН Банкинд Борлуулалт үйлчилгээний ажилтан

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
Харилцагчийг угтан авч үйлчилгээний өндөр түвшинд соёлч боловсон үйлчлэх, харилцагчдын хүсэлтийг анхааралтай сонсож, түргэн шуурхай банкны үйлчилгээг үзүүлэх

2018-09-12
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР

ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ,  АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО:
Ахлах төслийн менежер нь  ХААН Банкинд ашиглагдаж буй мэдээллийн удирдлагын системийн програм хангамж болон техник хангамжийн оновчтой шийдлийг боловсруулж тодорхой зардлын хүрээнд үйлчилгээ чанарын асуудлыг зохицуулан хүргэх замаар системүүдийн хэвийн ажиллагааг зохих түвшинд ханган ажиллах,  технологийн програм хангамжийн газарт хэрэгжиж буй бүх төсөл болон төслийн багийг удирдан зохион байгуулах, төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих, төслийг тодорхойлогдсон хугацаанд чанарын өндөр үзүүлэлттэйгээр гүйцэтгэнэ.

2018-09-11
ХМТ-д МЭДЭЭЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН /Хятад хэлтэй/

Мэдээлэл үйлчилгээний ажилтан нь харилцагчийн мэдээллийн төв 18001917-д хандсан харилцагчдад тогтсон стандартын дагуу мэдээлэл лавлагаа, зөвлөгөө өгөх, харилцагчдаас ирсэн санал хүсэлтийг хүлээн авч зохих түвшинд шийдүүлэх, улмаар харилцагчдын сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахад анхаарч ажиллана.

2018-09-11
ХМТ-д МЭДЭЭЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН /Англи хэлтэй/

Мэдээлэл үйлчилгээний ажилтан нь харилцагчийн мэдээллийн төв 18001917-д хандсан харилцагчдад тогтсон стандартын дагуу мэдээлэл лавлагаа, зөвлөгөө өгөх, харилцагчдаас ирсэн санал хүсэлтийг хүлээн авч зохих түвшинд шийдүүлэх, улмаар харилцагчдын сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахад анхаарч ажиллана.

2018-09-04
Мэдээллийн сангийн администратор

ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ:
ХААН Банкны хэмжээнд ашиглагдаж байгаа тест болон хөгжүүлэлтийн мэдээллийн сангуудын суурилуулалт, удирдлага, хяналт, засвар үйлчилгээг хийн найдвартай, бизнесийн тасралтгүй, хэвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллана. Системийн Хүчин Чадал, Гүйцэтгэлийг хянаж, системүүдийн Гамшгийн улмаас гарсан хохирлыг арилгах шийдлүүдээр хангаж, тэдгээр шийдлүүдээ тогтмол туршиж байх, мэдээллийн сангийн бүрэн бүтэн байдал, мэдээллийг нөөцлөх, сэргээх үйл ажиллагааг хариуцах. мэдээллийн сангуудын аюулгүй байдлыг хангуулах, системүүдийн шинэчлэлт сайжруулалтуудыг (update, upgrade) цаг алдалгүй хийж байх, гаднын хакерын болон мэдээлэл алдагдах аюулаас сэргийлэх.
 

Ажлын байрны зарууд

  1. Жижиг дунд бизнесийн газарт мэргэжилтэн9 сарын 20. 18:41
  2. Жижиг Дунд Бизнесийн Газарт Харилцааны Менежер9 сарын 19. 14:11
  3. МТ Үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газар - ПРОГРАМИСТ9 сарын 19. 10:33
  4. МТ Програм Хангамжийн Чанарын Газарт Мэргэжилтэн9 сарын 19. 10:31
  5. МТЭПУГ-т Сүлжээний Аюулгүй байдалын Администратор9 сарын 19. 9:35

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Хаан Банк. 1991-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.