Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Олимпын гудамж, Шангри-Ла молл төвийн 10-р давхарт "Их-Говь Энержи" ХХК

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-11-19
БАЯЖУУЛАХЫН ЦАХИЛГААНЧИН

Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн засвар болон үйлчилгээний ажлыг цаг хугацаанд нь ажлын нарядын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх, тоног төхөөрөмжүүдийн цахилгааны гэмтлийг оношлон, засварлах, хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах

2018-11-19
ГАГНУУРЧИН

Инженер механикаас үүрэг даалгавар аван хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй ажиллагааны дүрмийг баримтлан гагнуурын ажлыг чанартай хийж гүйцэтгэх.

2018-11-19
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЕХАНИК ИНЖЕНЕР /Баяжуулах/

Шигшүүрийн угсралтын ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх.
Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг бүрэн ашиглаж найдвартай ажиллагааг хангах, засварын ажлыг хуваарийн дагуу чанартай хийлгэх ажлыг зохион байгуулна. Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын горимыг мөрдөж, хяналт тавьж ажиллана.

2018-11-19
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЕХАНИК ИНЖЕНЕР /Баяжуулах/

Шигшүүрийн угсралтын ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх.
Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг бүрэн ашиглаж найдвартай ажиллагааг хангах, засварын ажлыг хуваарийн дагуу чанартай хийлгэх ажлыг зохион байгуулна. Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын горимыг мөрдөж, хяналт тавьж ажиллана.

2018-11-19
БУЛЬДОЗЕРЫН ОПЕРАТОР

Уурхайн бүсэд шинээр технологийн авто зам тавих болон ашиглагдаж байгаа замуудыг засварлаж сайжруулах ажлыг хийж гүйцэтгэх.
Ачилтын талбай болон тээврийн замын гадаргуугийн тэгш байгаа эсэхийг тогтмол шалгаж дэвсэлтийн материалаар тэгшилж засварлах, зам дээр үүссэн аливаа бартаа саадыг арилгах
Тэсэлгээний ажлын дараах талбайн цэвэрлэгээ болон отволын буулгах хэсгийн талбайг цэвэрлэх
Уурхайн хөрс нүүрс тээвэрлэх ажлыг хэвийн явагдах нөхцөлөөр хангаж ажиллах.

2018-11-19
АХЛАХ ТОГООЧ

Уурхайн ажилчдын хоол хүнсний хангалт үйлдвэрлэл, амт чанартай түргэн шуурхай цэвэр орчин  бүрдүүлж,эрүүл ахуйн стандартыг дагаж мөрдөж, ээлж хариуцан ажиллах
Тухайн хариуцсан ээлжинд ажилчдыг зохион байгуулах, хоолны амт чанар, хүртээмжинд хяналт тавих
Ээлжтэй холбоотой бичиг баримт, тайланг гаргаж, төлөвлөгөөний дагуу ажлыг гүйцэтгэх


Бусад үйл ажиллагаа (Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх г.м)

2018-11-19
НАРИЙН БООВЧИН

Гал тогооны эрүүл ахуйн стандарт шаардлагыг хангаж, уурхайн ажилчдыг эрүүл, олон нэр төрлийн амт чанартай талх нарийн боорцогоор хангаж ажиллах

2018-11-19
ЛАБОРАТОРИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Нүүрсний дээжинд шинжилгээ хийх, технологийн туршилтыг чанарын өндөр түвшинд, түргэн шуурхай  хийж гүйцэтгэх, нүүрсний чанарыг тодорхойлох

2018-11-19
ЗАСВАРЫН ТӨЛӨВЛӨГЧ

Хэлтсийн жил, улирал, сарын төлөвлөгөөг боловсруулах
Сарын үйл ажиллагааны төсөв төлөвлөгөөн дээр үндэслэн засварын 7 хоногийн хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулах
Техникүүдийн их засварын төлөвлөгөөг гаргаж үйл ажилллагааны төсөв төлөвлөгөөнд тусгах
Агуулахын үлдэгдэл дээр анализ хийх 
Баталгаат хугацааны засварын ажлын дуудлага өгөх
Хангамжийн хэлтэстэй холбогдож бараа материал, шатах тослох материалын нийлүүлэлтийг тогтмол хянах

2018-11-17
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТСИЙН ЗАХИРАЛ

Компанийг шаардлага хангасан, чадварлаг боловсон хүчнээр хангах, ажилтнуудыг сургаж хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ ба цалин хөлсний зөв системийг бий болгох замаар ажилтнуудын сэтгэл хангалуун, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлснээр байгууллагынхаа хөгжлийг дэмжих
Компанийн баримтлах хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулах, төгөлдөржүүлж боловсронгуй болгох, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
МУХөдөлмөрийн тухай хууль болон хөдөлмөрийн харилцаанд зохицуулалт хийхэд шаардлагатай бусад хууль, дүрэм журам, тогтоолын стандартуудыг дагаж мөрдөх үйл ажиллагааг хянах
Хүний нөөцийн орчин үеийн бодлого, төлөвлөлтийн аргуудыг судалж, байгууллага дээрээ хэрэгжүүлж ажиллах
Ажилтнуудын ур чадварыг хөгжүүлэх төлөвлөгөө, төсөл, хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг хангах, гүйцэтгэлийг тайлагнах,
Хүний нөөцийн тухай үнэн зөв, бодитой мэдээ, мэдээллээр компанийн удирдлага, ажилтнуудыг хангах
Хүний нөөцийн хэсгийн ажлын процессыг сайжруулах, тогтмол хяналт тавьж ажиллах 

2018-11-13
ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /УУЛЫН АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР/

-Уурхайн уул ашиглалтын хэлтсийн ажил үүрэг, өрөмдлөг тэсэлгээний ажил төлөвлөгөөний дагуу хэвийн явагдаж байгаа эсэхийг хянах
-Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүрэг

2018-11-13
ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /БАЯЖУУЛАХ/

Уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, нүүрсний чанарын хяналтыг хийх 
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүргүүд 

2018-11-13
ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЕХАНИК

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргүүд

2018-11-12
ХИЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Хилийн хэлтсийн кемпийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Хэлтсийн ажилтнуудыг удирдлагаар хангах
Компанийн экспортын бүтээгдэхүүнийг гэрээ хэлэлцээрийн дагуу хилийн боомтоор аливаа эрсдэлгүй, саадгүй түргэн шуурхай нэвтрүүлж эцсийн хэрэглэгчдэд хорогдолгүй хүлээлгэн өгөх ажлыг зөв зүйтэй удирдан зохион байгуулах
Холбогдох чиглэлээр хамтран ажиллах хамааралтай хэлтэс хоорондын хамтын ажиллагааны уялдаа холбоог ханган ажиллах
Хил гаалийн бүрдүүлэлтийн явц, бичиг баримтын гүйцэтгэлд хяналт тавих

2018-11-12
ДЭЭЖ БЭЛТГЭГЧ

Стандартын дагуу нүүрсний дээж авч, лабораторийн шинжилгээнд хувааж, нунтаглан бэлтгэх

2018-11-12
ЭДИЙН ЗАСАГЧ

Уул болон техникийн ажил гүйцэтгэлийн явцад хөдөлмөрийн бүтээмж, техникийн бүтээмж, зардалд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдэд тухайн нөхцөл байдлаас хамаарсан норм нормативын санал боловсруулж удирдлагад танилцуулан батлуулж мөрдүүлэх
Уурхайн үйл ажиллагааны зардал, өртгийн тооцоолол, зардлын шинжилгээг сар, улирал, хагас жил, жилээр тооцож удирдлгагад танилцуулж байх
Уулын ажлын төлөвлөгөөнд үндэслэн зардлын төлөвлөгөө, төсөв боловсруулах
Кемп аж ахуйн хангамжийн материал болон хэлтэс албадын хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл, бичиг хэргийн хэрэглээний норм нормативыг боловсруулах, шинэчлэх санал боловсруулж батлуулан мөрдүүлэх
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргүүд

2018-11-05
АВТО ЦАХИЛГААНЧИН

Уурхайн хүнд машин механизмууд болон тоног төхөөрөмжийн цахилгаан гэмтлийг оношлох, засварлах ажлыг гүйцэтгэнэ

Ажлын байрны зарууд

  1. БАЯЖУУЛАХЫН ЦАХИЛГААНЧИН9 цаг 6 минутын өмнө
  2. ГАГНУУРЧИН9 цаг 7 минутын өмнө
  3. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЕХАНИК ИНЖЕНЕР /Баяжуулах/9 цаг 8 минутын өмнө
  4. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЕХАНИК ИНЖЕНЕР /Баяжуулах/11 сарын 19. 13:30
  5. БУЛЬДОЗЕРЫН ОПЕРАТОР11 сарын 19. 10:47

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Их говь энержи ХХК. 2012-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.