Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 5-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө Хера Бизнес Төв /Гурвалжингийн гүүрний зүүн талд/

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-02-19
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

-Өмнөговь аймгийн Ханхонгор суманд нүүрсний уурхайд 15/15 ростороор ажиллана
-Уурхайн ажиллагсдын ээлж, рост, цагийн бүртгэлийг хариуцан ажиллана
- Уурхайн бичиг баримтыг хөтлөх
- Хүний нөөцийн мэдээллийн санг хөтлөх, түүнийг боловсронгуй болгоход өөрийн идэвх
  санаачлагыг дайчилж ажиллах

2018-02-19
Ээлжийн мастер

- Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүрэг
- Ээлжийн ахлах мастерын удирдлаганд тухайн ээлжийн уулыг ажлыг удирдан зохион
  байгуулах, аюулгүй ажиллагааг хангах
- Уулын ажлын төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилт, гүйцэтгэл, сайжруулалтыг ханган ажиллах
- Бусад инженер техникийн ажилтнуудтай хамтран ажиллах, үр дүнтэй багийн ажиллагааг
  бий болгох, хөгжүүлэх

2018-02-19
ХАБЭА-н ахлах мэргэжилтэн

- Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүрэг 
- Уурхайн хэмжээнд баримтлах, үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон ХАБЭА-н   
  бодлого, дүрэм, журам, зааварчилгаа боловсруулах, төлөвлөгөө гаргах,  мөрдөн 
  ажиллуулах 
- ХАБЭА зөвлөгөө өгч, сургалт зааварчилгааг тогтмол явуулж ажиллагсдыг мэргэшүүлэх, 
  чадваржуулах
-ХАБЭА багийг удирдан зохион байгуулж ажиллана.

2018-02-19
Сэлбэгийн худалдааны төлөөлөгч

Харилцагч үйлчлүүлэгч нарын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн сэлбэг бараа материалыг ханган нийлүүлэх
Шинэ хэрэглэгч олж сэлбэгийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, харилцагчидтай хамтын ажиллагаатай байх болон бусад ажил үүргийн хуваарийн дагуу

2018-02-19
Түрээсийн техникийн зохицуулагч

Сайт дээр ажиллаж буй техникүүдийн талаар өдөр бүр мэдээлэл авч, өдөр тутмын үйл ажиллагааг хянан зохион байгуулах
Түрээсийн тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг коэффицентийг нэмэгдүүлэх, эвдрэлтэй хоногийг бүртгэх, засварлагдах хугацааг бүртгэх
Техникийн засвар үйлчилгээний талаар сервисийн хэлтэст дуудлага өгөх
Засвар, техник үйлчилгээний гүйцэтгэл, сервис репортонд хяналт тавих,  зарлагын тайлан гаргаж танилцуулах, засвар үйлчилгээний санал тавих

2018-02-19
Худалдааны Супервайзор

Хариуцсан брэнд бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх, зах зээлд таниулан байршуулах, борлуулах

2018-02-19
Сэлбэгийн бичиг хэргийн ажилтан

- Хэлтсийн дотоод болон гадаад борлуулалтын бүх бичиг баримтыг үндсэн үйл ажиллагааны журмын хүрээнд процессын дарааллын дагуу бүрдүүлэх, архивлах
- Хэлтсийн дотоод болон гадаад харилцагчидтай хийх албан харилцааг хариуцах
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийн дагуу

2018-02-19
Автын цахилгаанчин, техникч

- Хүнд машин механизмын засвар үйлчилгээ, цахилгааны оношлогоог хийх
 -Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх

2018-02-19
Ахлах нягтлан бодогч

- Компанийн санхүү бүртгэл, тайлан тооцоо нэгтгэн бие даан гаргах, хяналт тавих,
- Санхүүгийн ажлын явц, үйл ажиллагааны талаарх мэдээллээр удирдлагыг шуурхай 
  хангах
- Анхан шатны баримтанд тулгуурлан бүртгэл тооцоог цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэх
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заасны дагуу

2018-02-09
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

-Өмнөговь аймгийн Ханхонгор суманд нүүрсний уурхайд 15/15 ростороор ажиллана
-Ажиллагсдын сонгон шалгаруулалтыг хариуцаж ажиллана
-Хүний нөөцийн мэдээллийн санг хөтлөх, түүнийг боловсронгуй болгоход өөрийн идвэх санаачлагыг дайчилж ажиллах

2018-02-05
Ахлах нягтлан бодогч

- Компанийн санхүү бүртгэл, тайлан тооцоо нэгтгэн бие даан гаргах, хяналт тавих,
- Санхүүгийн ажлын явц, үйл ажиллагааны талаарх мэдээллээр удирдлагыг шуурхай 
  хангах
- Анхан шатны баримтанд тулгуурлан бүртгэл тооцоог цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэх
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заасны дагуу

2018-02-06
Ээлжийн мастер

- Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүрэг
- Ээлжийн ахлах мастерын удирдлаганд тухайн ээлжийн уулыг ажлыг удирдан зохион
  байгуулах, аюулгүй ажиллагааг хангах
- Уулын ажлын төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилт, гүйцэтгэл, сайжруулалтыг ханган ажиллах
- Бусад инженер техникийн ажилтнуудтай хамтран ажиллах, үр дүнтэй багийн ажиллагааг
  бий болгох, хөгжүүлэх

2018-02-01
Худалдааны Супервайзор

Хариуцсан брэнд бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх, зах зээлд таниулан байршуулах, борлуулах

2018-02-01
Автын цахилгаанчин, техникч

- Хүнд машин механизмын засвар үйлчилгээ, цахилгааны оношлогоог хийх
 -Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх

2018-02-01
Сэлбэгийн бичиг хэргийн ажилтан

- Хэлтсийн дотоод болон гадаад борлуулалтын бүх бичиг баримтыг үндсэн үйл ажиллагааны журмын хүрээнд процессын дарааллын дагуу бүрдүүлэх, архивлах
- Хэлтсийн дотоод болон гадаад харилцагчидтай хийх албан харилцааг хариуцах
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийн дагуу

2018-01-31
Түрээсийн техникийн зохицуулагч

Сайт дээр ажиллаж буй техникүүдийн талаар өдөр бүр мэдээлэл авч, өдөр тутмын үйл ажиллагааг хянан зохион байгуулах
Түрээсийн тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг коэффицентийг нэмэгдүүлэх, эвдрэлтэй хоногийг бүртгэх, засварлагдах хугацааг бүртгэх
Техникийн засвар үйлчилгээний талаар сервисийн хэлтэст дуудлага өгөх
Засвар, техник үйлчилгээний гүйцэтгэл, сервис репортонд хяналт тавих,  зарлагын тайлан гаргаж танилцуулах, засвар үйлчилгээний санал тавих

2018-01-31
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

-Өмнөговь аймгийн Ханхонгор суманд нүүрсний уурхайд 15/15 ростороор ажиллана
-Ажиллагсдын сонгон шалгаруулалтыг хариуцаж ажиллана
-Хүний нөөцийн мэдээллийн санг хөтлөх, түүнийг боловсронгуй болгоход өөрийн идвэх санаачлагыг дайчилж ажиллах

2018-01-30
Худалдааны Супервайзор

Хариуцсан брэнд бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх, зах зээлд таниулан байршуулах, борлуулах

2018-01-29
Техникч

Хүнд машин механизмын засвар оношлогоог хийх
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх

2018-01-26
Сэлбэгийн худалдааны төлөөлөгч

Харилцагч үйлчлүүлэгч нарын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн сэлбэг бараа материалыг ханган нийлүүлэх
Шинэ хэрэглэгч олж сэлбэгийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, харилцагчидтай хамтын ажиллагаатай байх болон бусад ажил үүргийн хуваарийн дагуу

2018-01-26
ХАБЭА-н ахлах мэргэжилтэн

- Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүрэг 
- Уурхайн хэмжээнд баримтлах, үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон ХАБЭА-н   
  бодлого, дүрэм, журам, зааварчилгаа боловсруулах, төлөвлөгөө гаргах,  мөрдөн 
  ажиллуулах 
- ХАБЭА зөвлөгөө өгч, сургалт зааварчилгааг тогтомол явуулж ажиллагсдыг мэргэшүүлэх, чадваржуулах
-ХАБЭА багийг удирдан зохион байгуулж ажиллана.

2018-01-24
Төлөвлөлтийн инженер

-Нүүрсний уурхайн техник болон нөөцөд тулгуурлан урт болон богино хугацааны төлөвлөлтүүдийг хийх
-Тухайн жилийн уулын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж холбогдох яам тамгын газруудаар батлуулах
-Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавих
-Autocad, Surpac, Micromine зэрэг программуудаар уурхайн төлөвлөлтийг боловруулах

2018-01-22
Худалдааны Супервайзор

Хариуцсан брэнд бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх, зах зээлд таниулан байршуулах, борлуулах

2018-01-22
Автын цахилгаанчин, техникч

- Хүнд машин механизмын засвар үйлчилгээ, цахилгааны оношлогоог хийх
 -Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх

Ажлын байрны зарууд

  1. Хүний нөөцийн мэргэжилтэн2 сарын 19. 12:23
  2. Ээлжийн мастер2 сарын 19. 12:18
  3. ХАБЭА-н ахлах мэргэжилтэн2 сарын 19. 11:58
  4. Сэлбэгийн худалдааны төлөөлөгч2 сарын 19. 11:50
  5. Түрээсийн техникийн зохицуулагч2 сарын 19. 11:49

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Хера Холдинг ХХК. 2003-2017 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.