Үндсэн сайт
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 1хороо Үйлдвэрийн төвийн бүс Тээвэрчдийн гудамж "Од групп"-ын барилга

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-09-25
PR МЕНЕЖЕР /ОРОС ХЭЛТЭЙ/

Байгууллага, үйлчилгээний талаар хэрэглэгч, харилцагчид оновчтой PR хийх, 
Маркетингийн оновчтой бодлого явуулах, 
Шаардлагатай тохиолдолд бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл өгөх болон ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

2018-09-25
САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ

Компанийн урт хугацааны зорилго төлөвлөлт, үйл ажиллагааг тогтвортой явуулахад байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг хянаж, дүн шинжилгээ гаргах,  
Компанийн мөнгөний урсгал, зардалын хяналт болон зардлын явцад дүн шинжилгээ хийх, санхүүгийн шинжилгээ хийх, санхүүгийн чиглэлээр гарч болзошгүй асуудлыг тодорхойлон эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, 
Хөрөнгө оруулалтын нөөцийг чиглүүлэх, бусад санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран шаардлагатай хөрөнгийг нэмэгдүүлэх тал дээр ажиллах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

2018-09-25
ПРОГРАМИСТ

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны програм хангамж болон вэб сайтын хөгжүүлэлт хийх, 
Програм хангамж, системүүдийн тест хийх болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

2018-09-25
МЕНЕЖЕР /ОРОС ХЭЛТЭЙ-ЭРЭГТЭЙ/

Байгууллага, үйлчилгээний мэдээллийг харилцаа холбооны хэрэгсэл болон биечлэн мэдээлэл өгөх,
Орос харилцагч компанитай өдөр тутамд үйл ажиллагааны хүрээнд уулзалт хийх, сургалтад хамрагдах, мэдээлэл солилцох, 
Байгууллагыг төлөөлж харилцагчтай уулзах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

2018-09-25
ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА

Группийн хэмжээн харуул хамгаалалтын албыг удирдан зохион байгуулах, 
Салбар компанийн хяналтын систем нэвтрүүлэх, хэрэгжилтийг хангах, 
Харуул хамгаалалтын ажилтнуудад чиг үүрэг өгч хяналт тавьж ажиллах, 
Ажилтны бүртгэл, бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт хийж, обьектийн биечилсэн хамгаалалтад хүний нөөцийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгнэ. 

2018-09-25
ОПЕРАТОР

Байгууллага, үйлчилгээний мэдээллийг харилцаа холбооны хэрэгсэл болон биечлэн мэдээлэл өгөх,
Байгууллагыг төлөөлж харилцагчтай уулзах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

2018-09-25
ОРЛОГЧ ЗАХИРАЛ /ГРУППИЙН ХЭМЖЭЭНД/

Группийн хэмжээнд салбар компанийн захирал, удирдах ажилтнуудтай компанийн бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилт, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллах,
Группийн хэмжээний ажил гүйцэтгэдэг менежерээс дээш түвшний ажилтнуудыг өдөр тутамд удирдан зохион байгуулах, 
Ерөнхий захиралд эцсийн шатны мэдээлэлээр хангаж, үйл ажиллгааны цар хүрээг нэмэхэд судалгаа, тооцооллын үндсэн дээр шинэ санааачилга гаргаж хэрэгжүүлэх, 
Салбар компанийн уяалдаа холбоог сайжруулах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

2018-09-19
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

ХН-н бодлого, үйл ажиллагааны оновчтой төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудлыг зохистой шийдвэрлэх, ажилтнуудтай эерэг, найрсаг харилцаа холбоог хадгалах
Байгууллагад эерэг зөв хандлагатай, ур чадвартай ажилтнуудыг нэмэгдүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх. Ажилтнуудад үлгэр дууриал үзүүлж, удирдан манлайлах
Компанийн соёл, ёс зүйн хэм хэмжээ, хамт олны эвсэг, бүтээлч уур амьсгалыг нэмэгдүүлэх, баг хамт олныг идэвхжүүлэх, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх арга хэмжээнүүдийг төлөвлөж зохион байгуулах
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүрэг

2018-09-24
ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР-ОРОС ХЭЛТЭЙ

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зах зээлийн судалгаа хийж, худалдах, худалдан авах, захиалга үйлчилгээний суваг хариуцан ажиллах,  
Бараа бүтээгдэхүүний захиалга хийж, нийлүүлэгч компанитай орос хэлээр өдөр тутамд тогтмол харилцаатай ажиллах, 
Борлуулалтын төлөвлөгөө, орлогын график гаргаж, биелэлтийг хангах,  
Худалдан авагчтай гэрээ, хэлэлцлийг хийх, бүтээгдэхүүний чанар, стандарт, болон бусад үзүүлэлтийн датасан үүсгэх болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

2018-09-21
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан борлуулах зах зээлийн судалгаа хийж, худалдан борлуулах, 
Маркетинг, сургалталчилгааны ажлыг удирдан зохион байгуулах, 
Үл хөдлөх хөрөнгийн онцлог, давуу тал дээр суурилсан зар сурталчилгаа, PR хийх, 
Борлуулалтын төлөвлөгөө, орлогын график гаргаж, биелэлтийг хангах, 
Худалдан авагчтай гэрээ, хэлэлцлийг хийх, чанар, стандарт, болон бусад үзүүлэлтийн дата сан үүсгэх болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

2018-09-20
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн өдөр бүрийн борлуулалтын ажил гүйлгээг шивж, борлуулалтын тайланг баримтын хамт шалгах
Борлуулалтын авлага, өглөгийн болон бараа материалын үлдэгдэл, борлуулалтын орлого, барааны гаралтын мэдээ, тайлан нэгтгэл гаргах
Борлуулалт болон няравын барааны үлдэгдлийг хянах, тоолох, гэнэтийн болон хуваарьт тооллого хийх, үр дүнг удирдлагад танилцуулж байх
Харилцагч нартай сар бүр тооцоо нийлж, авлагын үлдэгдлийг баталгаажуулан тооцоо нийлсэн акт үйлдэх
Харилцагчийн авлага , өглөгийн үлдэгдэлд байнга хяналт тавьж 14 хоногоос хугацаа хэтэрсэн авлага өглөгийн тооцоог барагдуулахад онцгой анхаарал хандуулж борлуулагч, эд хариуцагч, харилцагч нартай нягт уялдаатай ажиллана
Сар бүрийн авлагын мэдээ, 7 хоног бүрийн агуулахын мэдээг менежерт гаргаж өгч байх
Санхүүгийн зөрчил гарсан тухай бүр удирдлагад мэдэгдэж байх
Удирдлагын шаардсан мэдээг тухай бүрт нь гаргаж өгөх
Ажилд анх орж буй эд хариуцагч нарт санхүүгийн албанаас гарсан дүрэм, журмыг танилцуулж байх

2018-09-19
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР

- Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
- Харилцагч байгууллагуудтай нягт уялдаа холбоотой ажиллах
- Компанийг төлөөлөн гэрээ хэлцэл байгуулах
- Байгууллагын үйл ажиллагааг сар, улирал, хагас жил, жилээр төлөвлөх, хянах
- Ажилтнуудыг чиглүүлэх, заавар зөвлөмж өгөх
- Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт, бүрдүүлэлт хийх
 

2018-09-17
Худалдааны төлөөлөгч

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасны дагуу ажил үүргээ хийж гүйцэтгэнэ.

Ажлын байрны зарууд

  1. PR МЕНЕЖЕР /ОРОС ХЭЛТЭЙ/8 цаг 17 минутын өмнө
  2. САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ8 цаг 29 минутын өмнө
  3. ПРОГРАМИСТ8 цаг 32 минутын өмнө
  4. МЕНЕЖЕР /ОРОС ХЭЛТЭЙ-ЭРЭГТЭЙ/8 цаг 59 минутын өмнө
  5. ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА9 цаг 7 минутын өмнө
© Глобал Бридж ХХК. 2007-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.