,
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ 20-Р ХОРОО 2-Р ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН БАРУУН ТАЛД

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-03-20
ЖОЛООЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-03-20
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАРЫН МЕХАНИК

Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг хийх

2018-03-19
Диспетчер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2018-03-19
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Компанийн хэмжээнд хүний нөөцийн менежментийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
Хүний нөөцийн төлөвлөлт, сонгон шалгаруулалт,  цалин хөлс, шагнал урамшууллын оновчтой бодлого, дүрэм журмыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх;

2018-03-19
АГРОНОМИЧ - ШИНЭ ТӨГСӨГЧ БАЙЖ БОЛНО

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.Шинэ төгсөгч нарыг сургаж ажлын байраар хангана. 

2018-03-16
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Kомпанийн нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж холбогдох тайлан, балансыг хугацаанд нь гаргана.
Төвийн болон салбарын нягтлан бодогч нарыг шууд удирдлагаар ханган ажиллана.

Удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр цаг тухайд нь  ханган ажиллана.  

2018-03-16
САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА

1.Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаа, нөөцийг хамгийн өндөр түвшинд төлөвлөж, удирдан зохион байгуулах
2.Компанийн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн шинжилгээ, хөрөнгө оруулалт, банкны данс тооцоо, даатгал бусад санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөж, удирдан зохицуулах
3.Төсвийн удирдлага бэлэн мөнгө болон зээлийн менежмент нягтлан бодох бүртгэл зэрэг үйл ажиллагааны талаар дотоодын хяналтын бодлого, заавар, журам, горим, удирдамжуудыг боловсруулан, түүний хэрэгжилтийг ханган ажиллах.
4.Шаардлагын дагуу санхүүгийн баримт мэдээлэл бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн нөхцөл байдлын төлөв, жилийн төсөв болон бусад шаардлагатай тайлангуудыг бэлтгэн гаргах ажлыг удирдах
5.Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг хариуцан гүйцэтгэнэ
6.Салбар компаниудын санхүүгийн төлөвлөлт, хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, түүний биелэлтийг хянах, группийн нэгтгэсэн тайланг гаргах
7.Шинээр төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтад өөрийн санал зөвлөмжийг оруулж, эрсдлийн шинжилгээ хийх

2018-03-16
ЭДИЙН ЗАСАГЧ ТУСЛАХ

Компанийн эдийн засгийн тооцоо судалгаанд хэрэглэгдэх мэдээллийг үнэн зөв зохих арга техникийн дагуу зохих эх үүсвэрээс цуглуулах
Мэдээллийг цаашдын тооцоо судалгаа тайланд ашиглах боломжтой хэлбэрт боловсруулж,нэгтгэж, баталгаажуулах бэлдэх
Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн эдийн засагийн чиглэлээр ажиллах
Цаашид өсөж хөгжих,суралцах боломжтой бүх төрлийн Эдийн засгийн чиглэлийн ажлууд

 

2018-03-16
ХАБЭА ахлах ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан үүргийг гүйцэтгэнэ.
Тухайлбал:
ХАБЭА-н сургалтын төлөвлөгөө гарган сургалт зохион байгуулах.
Гарын авлага, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа боловсруулах.
Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөх
Ажлын байранд дахь зөрчлийг арилгах, ажлын байрны эмх цэгц, зохион байгуулалтыг шалгах
Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хийж хэвшинэ. гэх мэт

2018-03-15
НЭРИЙН ДЭЛГҮҮР ХАРИУЦСАН ЭРХЛЭГЧ

Дэлгүүрийн эрхлэгч нь салбар нэрийн дэлгүүрүүдийг тогтоосон стандарт шаардлагын дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй эсэхэд хяналт тавин ажиллахыг нь нэн тэргүүний зорилто болгоно.

2018-03-15
МАРКЕТИНГ БОРЛУУЛАЛТЫН АХЛАХ АЖИЛТАН

Гацуурт  ХХК-ийн маркетингийн стратегийг тодорхойлох, маркетингийн судалгааг боловсруулах
Компанийн Брэндийг хөгжүүлэх, оновчтой байлаар сурталчилах сувгийг нээх
Бүтээгдэхүүний зах зээлд эзлэх хувь хэмжээг сараар тодорхойлж мэдээлэх,
Компанийн нэрийн өмнөөс бусад компани, хувь хүмүүстэй хамтран ажиллах, гэрээ хэлцэл байгуулах,
Хэрэглэгч, олон нийтэд хандсан компанийн мэдээллийн эх үүсвэрүүдийг хөгжүүлэх, хариуцан ажиллуулах /social network болон бусад/
Зар сурталчилгаа, өдөрлөг, олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах,
Компанийн хэмжээний маркетингийн  үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, зохих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх,
Ажлын тайлан, мэдээг нэгтгэн боловсруулж тайлагнах,

2018-03-14
МАРКЕТИНГИЙН АЖИЛТАН

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-03-13
АШИГЛАЛТЫН МЕХАНИК

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

2018-03-13
САЛБАР ХАРИУЦСАН АШИГЛАЛТЫН МЕХАНИК

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

2018-03-13
ЗАСВАРЫН АХЛАХ МЕХАНИК

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

2018-03-12
Автын цахилгаанчин

Автын цахилгааны асуудлуудыг чанар сайтай стандартын дагуу хийж засварлах

2018-03-12
Өндрийн цахилгаанчин

Цахилгааны асуудлыг бүрэн хариуцаж гэмтэл доголдолгүй үйл ажиллагааг хэвийн байлгах

2018-03-12
Туслах моторчин

Компаний хэмжээнд байгаа бүх авто машин, техникүүдийн техникийн хөдөлгүүрийн эвдрэл гэмтлийг төлөвлөгөөний дагуу үзлэгт оруулж, оношлогоо, засвар үйлчилгээг түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх
 

2018-03-07
НЯГТЛАН БОДОГЧ /ХӨДӨӨ/

Ажлын байранд заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-03-06
САЛБАР ХАРИУЦСАН ДЭД ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ /ХӨДӨӨ/

Захирлын өдөр тутмын үйл ажиллагааний зохион байгуулалт, зохицуулалтанд туслан, дэмжлэгүзүүлэн ажиллана. Бүх түвшний ажилчдыг мэдээллээр
хангах, үйл ажиллагаатай холбогдолтой мэдээллийн сан бүрдүүлэх болон тайлан
бэлтгэх.

2018-03-06
ТҮГЭЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР

Борлуулалтын ажилчдын төмс хүнсний ногоо, бэлэн бүтээгдэхүүний захиалгын дагуу түгээлтийн машиныг зөв зохион байгуулалттай хуваарилах, цаг алдалгүй хүргэж өгөхөд хяналт тавих, борлуулагч жолооч нарын ажил амралтыг зохицуулан ажиллах

2018-03-06
Барааны мэргэжилтэн,Мерчиндайзер

Барааны мэргэжилтэн,мерчиндайзер нь нэрийн дэлгүүрийг үндсэн болон дагалдах бараагаар хангах,барааны өрөлт,хураалтыг тогтсон стандартын дагуу хийх, чиглэл өгөх, хийгдсэн эсэхэд хяналт тавих зах зээлийн судалгаа хийх, ажиллахыг нэн тэргүүний зорилгоо болгоно.

2018-03-06
БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Борлуулалтын өмнөх болон дараах үйлчилгээг үзүүлэх, нэрийн бүтээгдэхүүн борлуулалах, харилцагч нэмэх, борлуулалтын суваг нээх

2018-03-05
НЯГТЛАН БОДОГЧ /ХОТ, ХӨДӨӨ/

Ажлын байранд заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-03-01
ХИМИЧ, ШИНЖЭЭЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийн дагуу ажиллана.

2018-03-01
ТЕХНИКИЙН ТОО БҮРТГЭЛИЙН АЖИЛТАН

Ажлын байрны тодорхойлолтод байгаа ажил үүргийг гүйцэтгэх: 
- техник тоног төрөөхөмжийн сэлбэгийн номноос хэрэглэгчдийн худалдан авахаар эрэлхийлж буй сэлбэгийн эдийн дугаар, холбогдох мэдээллийг сэлбэгийн зохицуулагч, сэлбэгийн няравт олж өгөх, хэрэглэгчидийг мэдээллээр хангах
- худалдагдсан болон түрээсээр ажиллах техникийн засвар үйлчилгээг хийж ажилд бэлтгэх, угааж цэвэрлэх, тосолгоо үйлчилгээ хийх бүрэн бүтэн байдлыг нь хангах ажлыг биелчлэн гүйцэтгэнэ.
- салбаруудаас засварт ирүүлсэн ХАА-н техник тоног төхөөрөмжийн акт баримтыг үндэслэн шуурхай хүлээн авч засварт оруулах, хэрэгцээт газарт нь холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлж илгээх. Засварт хүлээн авсан, засварласан техник тоног төхөөөрөмжийн бүртгэл жагсаалтыг эксэл программаар хөтлөн сар тутамд илгээж тайлагнах. .... гэх.мэт

2018-03-01
ТЕХНОЛОГИЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүрэг

2018-02-27
ДОТООД АУДИТОР

Дотоод аудитын үйл ажиллагааг дотоод аудитын олон улсын стандарт, батлагдсан төлөвлөгөө удирдамжийн дагуу үр дүнтэй зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх. Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, Олон улсын Дотоод аудитын стандартууд, Компанийн дотоод дүрэм журам, бодлогын баримт бичгүүд, Ерөнхий болон Гүйцэтгэх захирлын тушаал, энэхүү дүрэм болон бусад холбогдох эрх зүйн актуудыг удирдлага болгож ажиллана.

2018-02-21
НЯГТЛАН БОДОГЧ /ХӨДӨӨ/

Ажлын байранд заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

Ажлын байрны зарууд

  1. ЖОЛООЧ3 сарын 20. 15:08
  2. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАРЫН МЕХАНИК3 сарын 20. 9:20
  3. Диспетчер3 сарын 19. 16:34
  4. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА3 сарын 19. 13:32
  5. АГРОНОМИЧ - ШИНЭ ТӨГСӨГЧ БАЙЖ БОЛНО3 сарын 19. 12:51

Фэйсбүүк хуудас

© Гацуурт ХХК. 1993-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.