Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД -2 р хороо Ерөнхий сайд Амарын гудамж өөрийн байр

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-11-14
Мах бэлтгэгч

Ахлах тогооч,тогооч нарын шаардлагын дагуу мах болон далайн гаралтлай бүтээгдэхүүнийг шаардлагтай хэмжээгээр бэлтгэн нийлүүлэх,зөөвөрлөх

Гал тогооны үйлчилгээний ангилал, зэрэглэл, онцлогоос хамааран ахлах тогооч нарын хэрэгцээт мах болон далайн гаралтай бүтээгдэхүүнийг бэлтгэн нийлүүлэх.
Мах болон далайн гаралтай бүтээгдэхүүнд хэрэгдэгдэх бэлтгэл ажиллагаа болон тээвэрлэх


 Хэрэгцээт хэмжээгээр тухайн хэсэг нэгжүүдэд зохих хэмжээгээр бэлдэж нийлүүлж хяналт тавих
Мах бэлтгэх тоног төхөөрөмжтэй мэргэжлийн түвшинд ажиллах

2018-11-14
Зочин угтах ажилтан /ресепшн/

- Зочид буудлын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, зочид, үйлчлүүлэгчдийг мэдээллээр хангах, тэдний ажил хэрэгт дэмжлэг үзүүлэх
- Үйлчлүүлэгчдийг зочид буудлын үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн мэдээллээр үнэн зөв хангах
- Буудалд буух зочныг хүлээн авах, бүртгэх, түлхүүр хүлээлгэн өгөх, зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
Зочид буудалд буусан зочдод ирсэн баримт бичиг, илгээмж зэргийг хүлээлгэн өгч бүртгэл хөтлөх
Банкны бүх төрлийн картын машин, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг хангах

2018-11-14
Эрүүл ахуйч

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.1. Ажлын байрны
Зорилго -Зочид буудлын зочин, үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх нийтлэг үйлчилний чанар, стандартад хяналт тавих
-Зочид буудлын заал, танхим, ажлын өрөө, хоол, хүнсний үйлчилгээ үзүүлдэг ажлын байр болон үйлчилгээний төрөл бүр дээр эрүүл ахуйн нөхцөл стандарт шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж зохих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх
-Ажилтнуудын эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг/хүнс, зочид буудлын байр орчимын ариун цэвэр/ илрүүлэх, өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах
2. Ажлын байрны үндсэн зорилт 2.1. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
1. Зочид буудлын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад нь шаардагдах үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгүүлэх ажлыг өндөр түвшинд удирдан зохион байгуулж хяналт тавин, үнэлэлт дүгнэлт гаргаж ажиллах.

2. Үйлчилгээний талаархи бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны сар, улирал жилийн болон цаг үеийн ажил үйлчилгээтэй холбоотой төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, гүйцэтгэлд хяналт тавих, үйлчилгээний албаны ажилтай холбоотой албан баримт бичиг боловсруулах

3. Зочид буудлын ажлын байрны эрүүл ахуй, зочид буудалд үйлчилгээ эрхэлж буй газрын үйл ажиллагаанд эрүүл ахуй, норм стандартын болон халдвар судлалд хяналт тавьж бүртгэл судалгаа хөтлөх, хэвийн байлгах арга хэмжээ авах

4. Үйлчилгээний ажлын нэгж тус бүрт эрүүл ахуйн заавар журмыг боловсруулах, үйлчилгээний ажилчдын эрүүл мэндийг хамгаалах ажлын хүрээнд ажиллагсдыг мэргэжил арга зүйн зөвөлгөөгөөр хангах, шаардлагатай үед зохион байгуулах ажилд биечлэн оролцож, мөрдөлтөнд хяналт тавих -Зочид буудлын үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжилж, ISO 9001:2010 стандартыг хангуулж, хяналт тавиж ажиллана.

2018-11-14
Хоол ундааны албаны үйлчилгээ хариуцсан менежер

Ажлын байранд заагдсан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ

2018-11-14
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан

• Гамшгийн үеийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавих
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, журам боловсруулж, сургалт зохион байгуулах,
• Өмч хөрөнгө, объектын бүрэн бүтэн байдалд тогтмол хяналт тавих, шаардлагатай тохиолдолд ажлын хэсэг байгуулж шуурхай арга хэмжээг авч ажиллах
• Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

2018-11-14
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

• Байгууллагын хэмжээний хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах, энэ чиглэлээр бичиг баримтын боловсруулалтын ажлыг гүйцэтгэх;
• Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалттай холбоотой ажлыг хариуцах
• Сонгон шалгаруулалт, ажилд авахтай холбоотой дүрэм, журам, бодлого боловсруулалтанд оролцох
• Одоо болон ирээдүйд шаардлагатай ажиллах хүчний хэрэгцээг тооцох
• Сургалтын төлөвлөгөө боловсруулахад оролцох
• Хүний нөөцийн бодлого, фунцуудтай холбоотой баримт бичиг, бодлого боловсруулалтад оролцох
• Хүний нөөцийн албаны өдөр тутмын баримт бичигтэй холбоотой ажлуудыг биечлэн хариуцах

2018-11-14
Зочин угтах албаны зохион байгуулагч

1. Зочныг угтахаас үдэх хүртэлх зочин угтах албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах
2. Зочныг мэдээллээр хангах
3 Ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж дүгнэх,удирдлагаар хангах
4.Үйлчилгээний чанарын түвшин
5. Зочдын сэтгэл ханамж болон удирдах албан тушаалтны үнэлэмж

6.Ажлын байрны үйл ажиллагаанаас шалтгаалах компанийн хэвийн үйл ажиллагаа

Зочин угтах албаны өдөр тутмын ажлыг хяналт үр дүнтэй явуулах
- Зочин угтах албаны хурал уулзалтыг зохион байгуулах
- Өрөө үйлчилгээний албатай нягт ажиллах, мэдээлэл авах,хянах мөн бусад албадуудтай хамтран ажиллах
-Хамтран ажилладаг байгууллагууд, олон улсын болон тусгай хөнгөлөлтийн үнийн талаар ажилтнууддаа мэдээлэл өгөх
-Ирж буй захиалгыг нягталж авсан эсэхэд хяналт тавих
- Тусгай зочдын захиалгыг захиалгын ахлах ажилтнаас аван түлхүү анхаарал тавих.
- Ирж байгаа зочдын он сарыг дахин шалгаж илүү захиалга байгаа эсэхийг нягтлах
- Зочны түүхийг нээж, байрласан бүх он сар өдөр мэдээлэлийг нь чандлан хадгална.

2018-11-14
IT болон сүлжээний инженер авна .

1. Windows Server 2008, 2012, камерын тоног төхөөрөмж, холбоо дохиолол болон систем дээр ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно.
2. Дотоод сүлжээ болон интернетийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах
3. Өргөн хэрэглээний болон мэргэжлийн программыг компьютерт суулгах, шалгах , үйлчилгээ хийх
4. Компьютерийн тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, гэмтлийг оношлох ,засварлах
5. Oracle, Opera, Micros системүүдийн ойлголттой байх нь давуу тал болно.

2018-11-14
Зөөгч

Ажил байрны ажил үүргийн  дагуу ажиллана

2018-11-14
Хоол ундааны албаны менежер

• Ажлын гүйцэтгэлийг төлөвлөх, хянах, батлах; урамшууллын үйл ажиллагааг төлөвлөж, хянах.
• Стратеги төлөвлөгөөнд мэдээлэл, саналаар хувь нэмэр оруулж, рестораны үйл ажиллагааны зорилтыг хэрэгжүүлэх; үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх;
• Үйлдвэрлэл, бүтээмж, чанар болон харилцагчийн үйлчилгээний стандартуудыг хэрэгжүүлэх;
• Асуудлыг шийдвэрлэх; хяналт тавих; хандлагуудыг тодорхойлох өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх.
• Хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан тооцоолж, санхүүгийн зорилтыг хэрэгжүүлэх; жилийн төсөв болосвруулах; зардлыг хуваарилах; зөрүүг шинжлэх; засаж залруулах ажлуудыг хийх.
• Тогооч нартай зөвлөлдөж, хоолны цэсийг төлөвлөх; хоолны зардал, ашгийг тооцох; хоолны цэсийг өөрчлөх.
• Бэлтгэл ажиллагаанд хэсэгчилсэн хяналт тавьж, тоо хэмжээ, зардлыг хянах; хаягдлыг бууруулах; хоол бэлтгэх ажиллагаа өндөр чанартай явагдаж байгаа эсэхийг шалгаж, баталгаажуулах.
мөрдөх, мөрдүүлэх замаар эрүүл, аюулгүй ажлын орчинг бий болгох; хуулийн зохицуулалтуудыг дагаж мөрдөх;
• Гэрэлтүүлэг, хөгжим, алчуур, сальфетка, шилэн эдлэл, хоолны хэрэгслүүд, гал тогооны сав суулга, тэдгээрийн чанар, байршуулалт зэргийг хянаж, тансаг орчинг хадгалж ажиллах; хоолны харагдах байдал болон үйлчилгээг хянах.
• Шинэ болон янз бүрийн санал хүсэлтүүдийг хэрэгжүүлэх үүднээс ажлуудыг хуваарилах, байгууллагын зорилгыг хэрэгжүүлэх, ажлын гүйцэтгэлд хувь нэмэр оруулах боломжуудыг судлах.

2018-11-14
Хоолны технологич

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.
Хоолны менью болон технологийн карт боловсруулах
Ресторануудын хүнс үйлдвэрлэл үйлчилгээг хариуцан ажиллах
 

2018-11-14
Рестораны менежер

Таван одтой зочид буудлын дэргэдэх рестораны өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан явуулах
Рестораны менежментэд суралцсан байх
Сургалт зохион байгуулах, удирдан явуулах чадвар, туршлагатай
Дээд зэрэглэлийн зочид буудлын дэргэдэх ресторанд ажиллаж байсан бол давуу тал болно
 

2018-11-14
Гоо сайханч

- Ажлын байранд заасан ажил үүргүүдийн хийж гүйцэтгэнэ.
- Үйлчлүүлэгчдэд гоо сайхны зөвлөгөө өгөх, салоны бүтээгдэхүүнийг санал болгож борлуулалт дэмжих
  - СПА-ийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний цэсийн дагуу үйлчилгээ үзүүлэх
  - Эмчилгээний бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар маш сайн мэдлэгтэй байх

2018-11-14
Лоунж -д менежер ажилд авна .

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.

2018-11-14
Дотоод Аудитор

Ажлын байрны зорилго
Зочид буудлын дотоод аудитын үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны процессыг хамрах талбар бүрээр нь хянах, онцлогт тохирсон дүрэм, журам, зааврын боловсруулалт түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, санхүү, бараа материал, хөрөнгийн хамгаалалт, хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн эрсдэл, даган мөрдөж буй хууль дүрмийн биелэлт зэрэгт аудит хийж үнэлэлт өгч, дүгнэлт гарган ТУЗ-ийг мэдээллээр хангах
Үндсэн үүрэг, хариуцлага

• Компанийн үйл ажиллагаа нь холбогдох хууль тогтоомж, компанийн зүгээс баримталж буй бодлого, мөрдөж буй дотоод журам, заавар, мөрдвөл зохих бусад эрх зүйн актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг хянах, нийцүүлэх арга хэмжээ авах ;

• Санхүүгийн үйл ажиллагаа, нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлтийн зохистой байдал, өр, авлагын барагдуулалтын явц, ашигт ажиллагаа, компанийн дотоод журамд нийцэж буй байдлыг шалгах,

• Төсөв, төлөвлөгөө, тэдгээрийн биелэлтийн тайлан мэдээний үнэн зөв, төлбөрийн үйл ажиллагаа журмын дагуу үнэн зөв явагдаж байгаа зэрэгт хяналт тавих, бусад баримт бичгийн шалгалт хийх,

• Аудитын төлөвлөгөө болон хөтөлбөр боловсруулах

• Өмч хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах, хяналтын үүргийн хэрэгжүүлэлтэнд хяналт шалгалт хийх,

• Ашиглалтанд болон агуулахад буй хөрөнгийн бүртгэл, хяналт, зарцуулалтыг орлоготой уялдуулж хяналтыг гүйцэтгэх, тооллогыг улирал болон хагас жил, жилийн эцсээр хийж хэвшүүлсэн эсэх дүгнэлт гаргах

• Бүтээгдэхүүний өртгийн тооцоололыг хийж мөрдүүлсэн, технологийн картыг бүтээгдэхүүн тус бүрээр хийж мөрдөж байгаа, үнэн зөв явагдаж байгаа зэрэгт хяналт тавих

• Компанийн бүх төрлийн худалдан авалт, борлуулалттай холбоотой баримт бичгийн шалгалт хийх, худалдан авалтын чанар, хэмжээ, барааны нэр төрөл нь компанийн эрэлт хэрэгцээнд нийцэж буй байдлыг шалгах,

• Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүхий л эрсдэлүүдийг илрүүлэх, үүнд: луйвар залилан, өмч хөрөнгийн хулгай,үлдэгдлийн зөрүүтэй байдал, хуурамч баримт бүрдүүлэлт, кассын бүртгэл, санаатай болон санамсаргүй бүртгэлийн алдаа байгаа эсэхэд шалгалт хийх, илрүүлэх

• Шалгалтын дүнг үндэслэн эрсдлийг үнэлж эрэмбэлэх, урьдчилан сэргийлэх арга замыг зөвлөх, одоо байгаа урьдчилан сэргийлэх механизмын биелэлтэд дүгнэлт гаргах.

• Хяналтын механизм байгаа эсэхэд дүгнэлт гаргах, шинээр хяналтыг тогтоох. Шалгалтын дараах эрсдэл буурсан эсэхэд хяналт хийх, арилгах арга замыг тодорхойлох, газар дээр нь зааварлах, зөвлөгөө өгөх

• Аудитын хөтөлбөр буюу төлөвлөгөөг байгууллагын эрсдлийн шалгуур дээр тулгуурлаж бэлтгэх, ТУЗ-аар батлуулах

• Талбарт шалгалт хийснээр үйл ажиллагааг ойлгож, дүгнэж, дотоод хяналтын систем нь хэр хангалттай байгааг тодорхойлох

2018-11-14
Тооцооны нягтлан бодогч

- Зочид буудлын ресторануудын бүртгэл тооцоог хууль тогтоомж, журмын дагуу хийж гүйцэтгэх

- Санхүү болон аж ахуйн холбогдолтой баримт бичгийг бүрдүүлж, зохих журмын дагуу цэгцлэх, хадгалах, архивт шилжүүлэх

- Ажилтнуудад хүлээлгэн өгсөн эд хөрөнгийг картаар хүлээлгэн өгч, бүртгэл хөтлөлтөд хяналт тавих

- Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл тооцоо хийж үрэгдэл шамшигдал гаргуулахгүй байхад анхаарч ажиллах
- Цалингийн тооцоо, НДШ-ийн тооцоог цаг тухайд нь хийх
- Няравын тайланг хүлээн авах, хянах

- Бараа материалын бшртгэл хөтлөлтөд хяналт тавих

- Сар бүр няравтай хамтран тооллого хийж, тайланг хянах

- Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын цаг тухай бүрт нь биелүүлэх

2018-11-14
РЕСТОРАНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ

Ажил үүргийн хуваарийн дагуу гүйцэтгэнэ.

2018-11-14
Хүний нөөцийн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

• Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
• Байгууллагын хэмжээний хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах, энэ чиглэлээр бичиг баримтын боловсруулалтын ажлыг гүйцэтгэх;
• Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийг хариуцан ажиллах
• Сонгон шалгаруулалттай холбоотой бүх үүрэг функцыг гүйцэтгэх компанид тохирох чадварлаг ажил горилогч нарыг хайх, анкетыг цуглуулах
• Гадаад, дотоод эх үүсвэрийг ашиглан сонгон шалгаруулалтыг хурдтай, үр дүнтэй явуулах
• Ажил горилогчдын жагсаалтыг гаргаж, эхний ярилцлагыг зохион байгуулах
• Тохиромжтой мэдээллийн суваг сонгож ажлын байрыг нийтлэх, зарлах
• Сонгон шалгаруулалт, ажилд авахтай холбоотой дүрэм, журам, бодлого боловсруулалтанд оролцох
• Одоо болон ирээдүйд шаардлагатай ажиллах хүчний хэрэгцээг тооцох
• Сургалтын төлөвлөгөө боловсруулахад оролцох
• Төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хянах
• Сургалтын үр дүнд анализ хийж, удирдах албан тушаалтнуудад танилцуулах
• Сургалтыг хөгжүүлэх урт болон богино хугацааны стратеги төлөвлөлтийг боловсруулахад оролцох , төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхэд оролцох
• Сургалтын талаарх бодлого шийдвэрийг танилцуулах ажлыг зохион байгуулж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж хариуцан ажиллах
• Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, /алба тус бүрээр/ сургалтын арга аргачлалыг боловсруулахад оролцох, судалгаа авах

2018-11-07
Шөнийн аудит

 
Ажлын байрны гол зорилго
Зочид буудлын шөнийн аудитын үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны процессыг хамрах талбар бүрээр нь хянах, онцлогт тохирсон дүрэм, журам, зааврын боловсруулалт түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, санхүү, бараа материал, хөрөнгийн хамгаалалт, хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн эрсдэл, даган мөрдөж буй хууль дүрмийн биелэлт зэрэгт аудит хийж үнэлэлт өгч, дүгнэлт хийх  

Зочид буудал ,ресторануудын борлуулалтын орлогыг нэгтгэх
Зочин угтах албаны орлогын мэдээлэлүүдийг нэгтгэх, хянах
Программын үйл ажиллагааг нэгтгэх
Биетээр орлогоо тоолох, хянах , тайлан дүгнэлт хийх

Үндсэн үүрэг, хариуцлага


• Компанийн үйл ажиллагаа нь холбогдох хууль тогтоомж, компанийн зүгээс баримталж буй бодлого, мөрдөж буй дотоод журам, заавар, мөрдвөл зохих бусад эрх зүйн актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг хянах, нийцүүлэх арга хэмжээ авах ;

2018-11-07
Эрүүл ахуйч

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.1. Ажлын байрны
Зорилго -Зочид буудлын зочин, үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх нийтлэг үйлчилний чанар, стандартад хяналт тавих
-Зочид буудлын заал, танхим, ажлын өрөө, хоол, хүнсний үйлчилгээ үзүүлдэг ажлын байр болон үйлчилгээний төрөл бүр дээр эрүүл ахуйн нөхцөл стандарт шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж зохих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх
-Ажилтнуудын эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг/хүнс, зочид буудлын байр орчимын ариун цэвэр/ илрүүлэх, өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах
2. Ажлын байрны үндсэн зорилт 2.1. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
1. Зочид буудлын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад нь шаардагдах үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгүүлэх ажлыг өндөр түвшинд удирдан зохион байгуулж хяналт тавин, үнэлэлт дүгнэлт гаргаж ажиллах.

2. Үйлчилгээний талаархи бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны сар, улирал жилийн болон цаг үеийн ажил үйлчилгээтэй холбоотой төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, гүйцэтгэлд хяналт тавих, үйлчилгээний албаны ажилтай холбоотой албан баримт бичиг боловсруулах

3. Зочид буудлын ажлын байрны эрүүл ахуй, зочид буудалд үйлчилгээ эрхэлж буй газрын үйл ажиллагаанд эрүүл ахуй, норм стандартын болон халдвар судлалд хяналт тавьж бүртгэл судалгаа хөтлөх, хэвийн байлгах арга хэмжээ авах

4. Үйлчилгээний ажлын нэгж тус бүрт эрүүл ахуйн заавар журмыг боловсруулах, үйлчилгээний ажилчдын эрүүл мэндийг хамгаалах ажлын хүрээнд ажиллагсдыг мэргэжил арга зүйн зөвөлгөөгөөр хангах, шаардлагатай үед зохион байгуулах ажилд биечлэн оролцож, мөрдөлтөнд хяналт тавих -Зочид буудлын үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжилж, ISO 9001:2010 стандартыг хангуулж, хяналт тавиж ажиллана.

2018-11-07
Зөөгч

Ажил байрны ажил үүргийн  дагуу ажиллана

2018-11-07
Зочин угтах албаны зохион байгуулагч

1. Зочныг угтахаас үдэх хүртэлх зочин угтах албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах
2. Зочныг мэдээллээр хангах
3 Ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж дүгнэх,удирдлагаар хангах
4.Үйлчилгээний чанарын түвшин
5. Зочдын сэтгэл ханамж болон удирдах албан тушаалтны үнэлэмж

6.Ажлын байрны үйл ажиллагаанаас шалтгаалах компанийн хэвийн үйл ажиллагаа

Зочин угтах албаны өдөр тутмын ажлыг хяналт үр дүнтэй явуулах
- Зочин угтах албаны хурал уулзалтыг зохион байгуулах
- Өрөө үйлчилгээний албатай нягт ажиллах, мэдээлэл авах,хянах мөн бусад албадуудтай хамтран ажиллах
-Хамтран ажилладаг байгууллагууд, олон улсын болон тусгай хөнгөлөлтийн үнийн талаар ажилтнууддаа мэдээлэл өгөх
-Ирж буй захиалгыг нягталж авсан эсэхэд хяналт тавих
- Тусгай зочдын захиалгыг захиалгын ахлах ажилтнаас аван түлхүү анхаарал тавих.
- Ирж байгаа зочдын он сарыг дахин шалгаж илүү захиалга байгаа эсэхийг нягтлах
- Зочны түүхийг нээж, байрласан бүх он сар өдөр мэдээлэлийг нь чандлан хадгална.

2018-11-07
Мах бэлтгэгч

Ахлах тогооч,тогооч нарын шаардлагын дагуу мах болон далайн гаралтлай бүтээгдэхүүнийг шаардлагтай хэмжээгээр бэлтгэн нийлүүлэх,зөөвөрлөх

Тухайн гал тогооны үйлчилгээний ангилал, зэрэглэл, онцлогоос хамааран ахлах тогооч нарын хэрэгцээт мах болон далайн гаралтай бүтээгдэхүүнийг бэлтгэн нийлүүлэх.
Мах болон далайн гаралтай бүтээгдэхүүнд хэрэгдэгдэх бэлтгэл ажиллагаа болон тээвэрлэх


 Хэрэгцээт хэмжээгээр тухайн хэсэг нэгжүүдэд зохих хэмжээгээр бэлдэж нийлүүлж хяналт тавих
Мах бэлтгэх тоног төхөөрөмжтэй мэргэжлийн түвшинд ажиллах

2018-11-07
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

• Байгууллагын хэмжээний хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах, энэ чиглэлээр бичиг баримт боловсруулах;
• Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийг хариуцан ажиллах
• Сонгон шалгаруулалттай холбоотой бүх үүрэг функцыг гүйцэтгэх компанид тохирох чадварлаг ажил горилогч нарыг хайх, анкетыг цуглуулах
• Гадаад, дотоод эх үүсвэрийг ашиглан сонгон шалгаруулалтыг хурдтай, үр дүнтэй явуулах
• Тохиромжтой мэдээллийн суваг сонгож ажлын байрыг нийтлэх, зарлах
• Сонгон шалгаруулалт, ажилд авахтай холбоотой дүрэм, журам, бодлого боловсруулалтад оролцох
• Одоо болон ирээдүйд шаардлагатай ажиллах хүчний хэрэгцээг тооцох
• Сургалтын төлөвлөгөө боловсруулахад оролцох
• Төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хянах
• Сургалтын үр дүнд анализ хийж, удирдах албан тушаалтнуудад танилцуулах
• Сургалтыг хөгжүүлэх урт болон богино хугацааны стратеги төлөвлөлтийг боловсруулахад оролцох , төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхэд оролцох
• Сургалтын талаарх бодлого шийдвэрийг танилцуулах ажлыг зохион байгуулж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж хариуцан ажиллах
• Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, /алба тус бүрээр/ сургалтын арга аргачлалыг боловсруулахад оролцох, судалгаа авах

2018-11-07
Хүний нөөц , сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

• Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
• Байгууллагын хэмжээний хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах, энэ чиглэлээр бичиг баримтын боловсруулалтын ажлыг гүйцэтгэх;
• Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийг хариуцан ажиллах
• Сонгон шалгаруулалттай холбоотой бүх үүрэг функцыг гүйцэтгэх компанид тохирох чадварлаг ажил горилогч нарыг хайх, анкетыг цуглуулах
• Гадаад, дотоод эх үүсвэрийг ашиглан сонгон шалгаруулалтыг хурдтай, үр дүнтэй явуулах
• Ажил горилогчдын жагсаалтыг гаргаж, эхний ярилцлагыг зохион байгуулах
• Тохиромжтой мэдээллийн суваг сонгож ажлын байрыг нийтлэх, зарлах
• Сонгон шалгаруулалт, ажилд авахтай холбоотой дүрэм, журам, бодлого боловсруулалтанд оролцох
• Одоо болон ирээдүйд шаардлагатай ажиллах хүчний хэрэгцээг тооцох
• Сургалтын төлөвлөгөө боловсруулахад оролцох
• Төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хянах
• Сургалтын үр дүнд анализ хийж, удирдах албан тушаалтнуудад танилцуулах
• Сургалтыг хөгжүүлэх урт болон богино хугацааны стратеги төлөвлөлтийг боловсруулахад оролцох , төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхэд оролцох
• Сургалтын талаарх бодлого шийдвэрийг танилцуулах ажлыг зохион байгуулж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж хариуцан ажиллах
• Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, /алба тус бүрээр/ сургалтын арга аргачлалыг боловсруулахад оролцох, судалгаа авах

2018-11-07
Duty manager /Хариуцлагатай менежер /

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасны дагуу ажиллана .
Зочид буудлын бүх алба нэгжүүдийн үйл ажиллагааг хянах ,хамтран ажиллах
Удирдлагыг мэдээлэлээр хангах ,тайлагнах
 
 
 

2018-11-07
Зочин угтах ажилтан /ресепшн/

- Зочид буудлын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, зочид, үйлчлүүлэгчдийг мэдээллээр хангах, тэдний ажил хэрэгт дэмжлэг үзүүлэх
- Үйлчлүүлэгчдийг зочид буудлын үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн мэдээллээр үнэн зөв хангах
- Буудалд буух зочныг хүлээн авах, бүртгэх, түлхүүр хүлээлгэн өгөх, зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
Зочид буудалд буусан зочдод ирсэн баримт бичиг, илгээмж зэргийг хүлээлгэн өгч бүртгэл хөтлөх
Банкны бүх төрлийн картын машин, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг хангах

2018-11-07
Шөнийн аудит

 
Ажлын байрны гол зорилго
Зочид буудлын шөнийн аудитын үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны процессыг хамрах талбар бүрээр нь хянах, онцлогт тохирсон дүрэм, журам, зааврын боловсруулалт түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, санхүү, бараа материал, хөрөнгийн хамгаалалт, хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн эрсдэл, даган мөрдөж буй хууль дүрмийн биелэлт зэрэгт аудит хийж үнэлэлт өгч, дүгнэлт хийх

Зочид буудал, ресторануудын борлуулалтын орлогыг нэгтгэх
Зочин угтах албаны орлогын мэдээлэлүүдийг нэгтгэх, хянах
Программын үйл ажиллагааг нэгтгэх
Биетээр орлогоо тоолох, хянах, тайлан дүгнэлт хийх

Үндсэн үүрэг, хариуцлага


• Компанийн үйл ажиллагаа нь холбогдох хууль тогтоомж, компанийн зүгээс баримталж буй бодлого, мөрдөж буй дотоод журам, заавар, мөрдвөл зохих бусад эрх зүйн актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг хянах, нийцүүлэх арга хэмжээ авах;

2018-11-07
Кассын ажилтан

Ажил үүргийн хуваарийн дагуу ажиллана
- Үндсэн ажил үүрэг
  Зочдын захиалгыг Micros программд үнэн зөв, шуурхай бүртгэж, тооцоог хийх
  Тооцоог хийхдээ билл болон хариулт мөнгийг зочинд өгөх, зочныг үдэх
  Ажилласан хугацааны борлуулалтын тайланг цаг тухайд гаргаж, нягтлан бодогчид өгөх
 
  Бусад ажлуудыг гүйцэтгэх

2018-11-07
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан

• Гамшгийн үеийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавих
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, журам боловсруулж, сургалт зохион байгуулах,
• Гэрээт харуул хамгаалалтын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үйл ажиллагааг чиглүүлэх, зааварчилгаагаар тогтмол ханган ажиллах
• Өмч хөрөнгө, объектын бүрэн бүтэн байдалд тогтмол хяналт тавих, шаардлагатай тохиолдолд ажлын хэсэг байгуулж шуурхай арга хэмжээг авч ажиллах
• Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

2018-11-07
IT/ сүлжээний инженер

1.Windows Server 2008,галын дохиололын систем, камерын тоног төхөөрөмж, холбоо дохиолол болон систем дээр ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно.
2. Дотоод сүлжээ болон интернетийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах
3.Өргөн хэрэглээний болон мэргэжлийн программыг компьютерт суулгах, шалгах , үйлчилгээ хийх .
4.Компьюторын тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, гэмтлийг оношлох ,засварлах
5.Oracle-н системүүдийн ойлголттой байх нь давуу тал болно.

2018-11-07
ЛОУНЖ-д ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ

Ажил үүргийн зааврын  дагуу  гүйцэтгэнэ.

2018-11-01
Шөнийн аудит

 
Ажлын байрны гол зорилго
Зочид буудлын шөнийн аудитын үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны процессыг хамрах талбар бүрээр нь хянах, онцлогт тохирсон дүрэм, журам, зааврын боловсруулалт түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, санхүү, бараа материал, хөрөнгийн хамгаалалт, хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн эрсдэл, даган мөрдөж буй хууль дүрмийн биелэлт зэрэгт аудит хийж үнэлэлт өгч, дүгнэлт хийх  

Зочид буудал ,ресторануудын борлуулалтын орлогыг нэгтгэх
Зочин угтах албаны орлогын мэдээлэлүүдийг нэгтгэх, хянах
Программын үйл ажиллагааг нэгтгэх
Биетээр орлогоо тоолох, хянах , тайлан дүгнэлт хийх

Үндсэн үүрэг, хариуцлага


• Компанийн үйл ажиллагаа нь холбогдох хууль тогтоомж, компанийн зүгээс баримталж буй бодлого, мөрдөж буй дотоод журам, заавар, мөрдвөл зохих бусад эрх зүйн актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг хянах, нийцүүлэх арга хэмжээ авах ;

2018-11-01
Зөөгч

Ажил байрны ажил үүргийн  дагуу ажиллана

2018-11-01
Хоолны технологич

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.
Хоолны меню болон технологийн карт боловсруулах
Ресторануудын хүнс үйлдвэрлэл үйлчилгээг хариуцан ажиллах
 

2018-11-01
Тооцооны нягтлан бодогч

- Зочид буудлын ресторануудын бүртгэл тооцоог хууль тогтоомж, журмын дагуу хийж гүйцэтгэх
- Санхүү болон аж ахуйн холбогдолтой баримт бичгийг бүрдүүлж, зохих журмын дагуу цэгцлэх, хадгалах, архивт шилжүүлэх
- Ажилтнуудад хүлээлгэн өгсөн эд хөрөнгийг картаар хүлээлгэн өгч, бүртгэл хөтлөлтөд хяналт тавих
- Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл тооцоо хийж үрэгдэл шамшигдал гаргуулахгүй байхад анхаарч ажиллах
- Цалингийн тооцоо, НДШ-ийн тооцоог цаг тухайд нь хийх
- Няравын тайланг хүлээн авах, хянах
- Бараа материалын бшртгэл хөтлөлтөд хяналт тавих
- Сар бүр няравтай хамтран тооллого хийж, тайланг хянах
- Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын цаг тухай бүрт нь биелүүлэх

2018-11-01
Дотоод Аудитор

Ажлын байрны зорилго
Зочид буудлын дотоод аудитын үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны процессыг хамрах талбар бүрээр нь хянах, онцлогт тохирсон дүрэм, журам, зааврын боловсруулалт түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, санхүү, бараа материал, хөрөнгийн хамгаалалт, хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн эрсдэл, даган мөрдөж буй хууль дүрмийн биелэлт зэрэгт аудит хийж үнэлэлт өгч, дүгнэлт гарган ТУЗ-ийг мэдээллээр хангах
Үндсэн үүрэг, хариуцлага

• Компанийн үйл ажиллагаа нь холбогдох хууль тогтоомж, компанийн зүгээс баримталж буй бодлого, мөрдөж буй дотоод журам, заавар, мөрдвөл зохих бусад эрх зүйн актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг хянах, нийцүүлэх арга хэмжээ авах ;

• Санхүүгийн үйл ажиллагаа, нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлтийн зохистой байдал, өр, авлагын барагдуулалтын явц, ашигт ажиллагаа, компанийн дотоод журамд нийцэж буй байдлыг шалгах,

• Төсөв, төлөвлөгөө, тэдгээрийн биелэлтийн тайлан мэдээний үнэн зөв, төлбөрийн үйл ажиллагаа журмын дагуу үнэн зөв явагдаж байгаа зэрэгт хяналт тавих, бусад баримт бичгийн шалгалт хийх,

• Аудитын төлөвлөгөө болон хөтөлбөр боловсруулах

• Өмч хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах, хяналтын үүргийн хэрэгжүүлэлтэнд хяналт шалгалт хийх,

• Ашиглалтанд болон агуулахад буй хөрөнгийн бүртгэл, хяналт, зарцуулалтыг орлоготой уялдуулж хяналтыг гүйцэтгэх, тооллогыг улирал болон хагас жил, жилийн эцсээр хийж хэвшүүлсэн эсэх дүгнэлт гаргах

• Бүтээгдэхүүний өртгийн тооцоололыг хийж мөрдүүлсэн, технологийн картыг бүтээгдэхүүн тус бүрээр хийж мөрдөж байгаа, үнэн зөв явагдаж байгаа зэрэгт хяналт тавих

• Компанийн бүх төрлийн худалдан авалт, борлуулалттай холбоотой баримт бичгийн шалгалт хийх, худалдан авалтын чанар, хэмжээ, барааны нэр төрөл нь компанийн эрэлт хэрэгцээнд нийцэж буй байдлыг шалгах,

• Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүхий л эрсдэлүүдийг илрүүлэх, үүнд: луйвар залилан, өмч хөрөнгийн хулгай,үлдэгдлийн зөрүүтэй байдал, хуурамч баримт бүрдүүлэлт, кассын бүртгэл, санаатай болон санамсаргүй бүртгэлийн алдаа байгаа эсэхэд шалгалт хийх, илрүүлэх

• Шалгалтын дүнг үндэслэн эрсдлийг үнэлж эрэмбэлэх, урьдчилан сэргийлэх арга замыг зөвлөх, одоо байгаа урьдчилан сэргийлэх механизмын биелэлтэд дүгнэлт гаргах.

• Хяналтын механизм байгаа эсэхэд дүгнэлт гаргах, шинээр хяналтыг тогтоох. Шалгалтын дараах эрсдэл буурсан эсэхэд хяналт хийх, арилгах арга замыг тодорхойлох, газар дээр нь зааварлах, зөвлөгөө өгөх

• Аудитын хөтөлбөр буюу төлөвлөгөөг байгууллагын эрсдлийн шалгуур дээр тулгуурлаж бэлтгэх, ТУЗ-аар батлуулах

• Талбарт шалгалт хийснээр үйл ажиллагааг ойлгож, дүгнэж, дотоод хяналтын систем нь хэр хангалттай байгааг тодорхойлох

2018-11-01
Гоо сайханч

-Ажлын байранд заасан ажил үүргүүдийн хийж гүйцэтгэнэ.
-Үйлчлүүлэгчдэд гоо сайхны зөвлөгөө өгөх, салоны бүтээгдэхүүнийг санал болгож борлуулалт дэмжих
  -СПА-ийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний цэсийн дагуу үйлчилгээ үзүүлэх
  -Эмчилгээний бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар маш сайн мэдлэгтэй байх

2018-11-01
Хоол ундааны албаны үйлчилгээ хариуцсан менежер

Зочид буудлын үйлчилгээний ажилтнуудыг үйлчилгээ болон харилцааны ур чадвар сургаж хөгжүүлэх, чадавхижуулах, байгууллагын үйлчилгээтэй холбоотой асуудлыг хариуцан ажиллана.
 

2018-11-01
Бармен

Зочид буудал, зоогийн газрын стандарт ажлын байрны зааврын дагуу ажиллах
Тек болон агуулахын бүх барааны бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах
Төрөл бүрийн коктейль хйих ,найруулах
Уух зүйлийн хадгалалтын горим, хугацааг хянаж, шалгах

2018-10-23
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

• Байгууллагын хэмжээний хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах, энэ чиглэлээр бичиг баримт боловсруулах
• Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийг хариуцан ажиллах
• Сонгон шалгаруулалттай холбоотой бүх үүрэг функцыг гүйцэтгэх компанид тохирох чадварлаг ажил горилогч нарыг хайх, анкетыг цуглуулах
• Гадаад, дотоод эх үүсвэрийг ашиглан сонгон шалгаруулалтыг хурдтай, үр дүнтэй явуулах
• Ажил горилогчдын жагсаалтыг гаргаж, эхний ярилцлагыг зохион байгуулах
• Тохиромжтой мэдээллийн суваг сонгож ажлын байрыг нийтлэх, зарлах
• Сонгон шалгаруулалт, ажилд авахтай холбоотой дүрэм, журам, бодлого боловсруулалтанд оролцох
• Одоо болон ирээдүйд шаардлагатай ажиллах хүчний хэрэгцээг тооцох
• Сургалтын төлөвлөгөө боловсруулахад оролцох

2018-10-15
Гоо сайханч

-Ажлын байранд заасан ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.
-Үйлчлүүлэгчдэд гоо сайхны зөвлөгөө өгөх, салоны бүтээгдэхүүнийг санал болгож борлуулалт хийх.
  -СПА-ийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний цэсийн дагуу үйлчилгээ үзүүлэх
  -Эмчилгээний бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар маш сайн мэдлэгтэй байх

2018-10-15
Зочин угтах ажилтан /ресепшн/

- Зочид буудлын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, зочид, үйлчлүүлэгчдийг мэдээллээр хангах, тэдний ажил хэрэгт дэмжлэг үзүүлэх
- Үйлчлүүлэгчдийг зочид буудлын үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн мэдээллээр үнэн зөв хангах
- Буудалд буух зочныг хүлээн авах, бүртгэх, түлхүүр хүлээлгэн өгөх, зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
Зочид буудалд буусан зочдод ирсэн баримт бичиг, илгээмж зэргийг хүлээлгэн өгч бүртгэл хөтлөх
Банкны бүх төрлийн картын машин, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг хангах

© Бэст Вестерн Премьер Туушин Зочид Буудал. 1990-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.