,
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө-8, Алтай бьюлдинг 5 давхарт

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-03-16
Хөргөлтийн инженер

Хөргөлттэй тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалт, засвар үйлчилгээг хариуцан хийх,
-Хөргөлтийн шингэн тохируулах,
-Хөргөлтийн компрессорын хөдөлгүүрийн засвар үйлчилгээ, тосолгоо хийх,
-Хөргөлтийн системийн цахилгаан удирдлагын самбарын холболт, суурилуулалтыг хийж гүйцэтгэх, эвдрэл гэмтлийг оношлох засварлах,
-Хөргөлтийн системийн сэлбэг туслах матеиалын тооцоо гаргах, захиалга өгөх,
-Хөргөлтийн системд хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг бүрдүүлэх,
-Хөргөлтийн системийг гагнаж засварлах хийн гагнуур хийхдээ Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа мөрдөж ажиллах,
-Хөргөлтийн шингэн цэнэглэх, хөргөлтийн баллонтэй шингэн тээвэрлэх үеийн Аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах, 

2018-03-16
Үйл ажиллагааны АУДИТОР

Байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах,түүний үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх;
Байгууллагын санхүүгийн дотоод үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийх, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, зөвлөмж гаргах;
Системтэй, оновчтой арга хандлагаар байгууллагын эрсдэлийн удирдлагаар хангах, дотоод хяналтын үйл явцыг үнэлэх ба сайжруулахад туслах;
Дотоод дүрэм, журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, алба, хэлтэсүүдийн уялдаа холбоог сайжруулах, дэмжлэг үзүүлэх;

2018-03-16
Аргон гагнуурчин

Сүүний үйлдвэрийн шугам хоолой угсрах, засварлах 

2018-03-16
Маркетинг, борлуулалтын менежер

Компанийн маркетингийн бодлого, төлөвлөлтийг хангаж ажиллах, 
Компанийн эрхэм зорилгын хүрээнд бизнесийн буюу өрсөлдөөний стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах,
Маркетинг, идэвхжүүлэлттэй холбоотой судалгаа, шинжилгээний ажлыг төлөвлөлтийн дагуу тогтмол гүйцэтгэх, судалгааны харьцуулалт, үр дүнд үндэслэн цаашид баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийж, хэрэгжүүлэх,
Маркетинг, борлуулалтын орлого, зардлыг төлөвлөх, үр ашгийг тооцох, тайлагнах,
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ. 

2018-03-16
Тооцооны нягтлан бодогч

ТЭМ-ийн татан авалт ба худалдан авалт, өртөг тооцох
ТЭМ, хангамжийн материалын бүртгэл тооцоог хийх
Бараа материалын хөдөлгөөнийг бүртгэх, хяналт тавих
Үйлдвэрлэлийн өртөг тооцох
Бараа материал, дуусаагүй үйлдвэрлэлийн биет үлдэгдэлд хяналт тавих
Борлуулалтын гүйлгээг бүртгэлийн мэдээллийн системд оруулах
Борлуулагчийн гаргаж өгсөн тайланг үндэслэн бүх төрлийн тооцоог хянаж шалгах, өр авлага үүсгэхгүй ажиллах
Бараа, бэлэн бүтээгдэхүүний тооллого хийх
Өглөг, авлагын тооцоо нийлэх, хяналт тавих
Мэдээ, тайлан бэлтгэх
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.  

2018-03-06
ХАА-н машин, механизмын инженер, механик

ХАА-н техник тоног төхөөрөмж болон автомашин засвар үйлчилгээний багийг мэргэжлийн түвшинд удирдаж ажиллах
Техник ашиглалтын тооцоо, мот цагийн тооцоо хийх, ашиглалтын норма тогтоох
Техник ашиглалттай холбоотой төлөвлөгөө хийх, тайлан гаргах, сэлбэг хэрэгслийн захиалга хийх
Шинэ техник тоног төхөөрөмжийг ашиглалтад нэвтрүүлэх, техник ашиглалттай холбоотой сургалт хийх, ашиглалтад хяналт тавих
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад үүрэг гүйцэтгэх

2018-03-16
Захиргааны менежер

Захиргаа, хүний нөөцийн газарт дэмжлэг үзүүлэх /Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу/

2018-03-16
Ерөнхий захирлын туслах яаралтай авна.

Ерөнхий захирлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, ажлын зохион байгуулалтыг ханган ажиллах
Захирал болон удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр тасралтгүй хангах
Албан бичиг баримтыг боловсруулах, төлөвлөх
Уулзалт хүлээн авалт товлох, зохион байгуулах, зочин угтах, үдэх

2018-03-12
Нягтлан бодогч /Алтай Констракшн ХХК/

Харилцагчтай тооцоо нийлэх
Туслан гүйцэтгэгчийн тайлан тооцоо, үндсэн хөрөнгийн тайлан тооцоо гаргах
Өглөг, авлагын бүртгэл хөтлөх, журналын бичилт хийх
Өдөр тутмын гүйлгээ, бараа материалын бичилт хийх
Удирдлагыг санхүү, нягтлан бодох чиглэлийн хүрээнд  мэдээллээр хангах гэх мэт

2018-03-12
Маркетингийн албаны дарга /Алтай Констракшн ХХК/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргүүд

2018-02-21
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежер /Хятад хэлтэй/

- Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн бодлого гаргах
- Нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад тохирсон шинэ хэрэглээ, шийдэл болон бүтээгдэхүүнийг нээн илрүүлж, бэлэн болсон үнэ цэнийн төслийг гаргах
- Зах зээл зорилтот хэрэглэгчээ судалгааны үндэслэлтэйгээр тодорхойлох, тухайн бүтээгдэхүүний зах зээлийн потенциалыг тодорхойлох;
- Шийдэл гаргах чадвартай байх Удирдлагын бүх шатны хүмүүстэй ажиллах чадвартай байх
- Бүтээгдэхүүний чанар хүртээмжийг сайжруулах, ашгийг нэмэгдүүлэх арга замыг судлах

2018-02-21
Эрүүл ахуйч, ХАБЭА /Сүүний үйлдвэрт/

Ажлын байран дээр ХАБЭА-н эгзэгтэй цэгийн үнэлгээг хийх, арилгах
ХАБЭА-тай холбоотой бодлого, дүрэм журам, заавар боловсруулах, хэрэгжүүлэх
ХАБЭА-тай холбоотой сургалт зохион байгуулах г.м

2018-03-01
Чанарын менежер

Үйлдвэрийн үйл ажиллагаа, технологийн горимд хяналт тавих
Стандартын шаардлага хангасан чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхтэй холбоотой удирдлагаар хангах, ISO-той холбоотой бичиг баримтыг боловсруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, дотоод аудит хийх
Ажлын байр болон тоног төхөөрөмжийн ариун цэвэр, эрүүл ахуйг хангах ажиллах, хяналт тавих

2018-03-09
Эрүүл ахуйч, ХАБЭА /Сүүний үйлдвэрт/

 

Ажлын байран дээр ХАБЭА-н эгзэгтэй цэгийн үнэлгээг хийх, арилгах
ХАБЭА-тай холбоотой бодлого, дүрэм журам, заавар боловсруулах, хэрэгжүүлэх
ХАБЭА-тай холбоотой сургалт зохион байгуулах г.м

2018-02-21
Технологич

Хуурай сүүний үйлдвэрлэлийн чанар стандартыг мөрдүүлэх, сүү бэлтгэлийн процессийн чанарт хяналт тавих, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх

2018-03-12
УБ-хариуцсан менежер

Төв оффисын болон УБ хот дахь гадаад дотоод ажлуудыг амжуулах,
Албан бичиг төлөвлөх, импорт, экспортын материал бүрдүүлэх
Бусад алба нэгжүүдийг Улаанбаатарт төлөөлөн ажиллах, үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
АБТ-д заасан бусад ажил үүрэг гүйцэтгэх.

2018-03-12
Төсөвчин /Алтай констракшн ХХК/

Батлагдсан зургийн  дагуу бодит төсөв гарган батлуулж,  хэрэгжилтийг хянаж ажиллах  
Материалын үнийн судалгаа гарган танилцуулж, мөрдөж ажиллах

2018-03-12
Захиргааны менежер

Захиргаа, хүний нөөцийн газарт дэмжлэг үзүүлэх /Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу/

2018-03-12
Санхүүгийн шинжээч

Группийн үйл ажиллагааны талаарх санхүүгийн мэдээлэл бэлтгэж, боловсруулах, түүнд санхүүгийн шинжилгээ хийж, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн нөхцөл байдалд үнэлэлт өгч, санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтанд ашиглахуйц тайлан бэлтгэх.

2018-03-06
IT инженер

Хэрэглээнийн програмууд (MS Office, Adobe photoshop гэх мэт) дээр зааварчилгаа өгөх
MS-SQL өгөгдлийн сантай ажиллах
.NET технологи дээр ажиллах
Байгууллагын дотоод сүлжээ, сервер, компьютер ашиглалт, үйл ажиллагаа, технологитой холбоотой ажилд бусад IT инженерүүдтэй хамтран ажиллах

2018-03-05
Ачигч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргүүдийн хийж гүйцэтгэнэ

2018-03-05
Нярав

1. Бараа материал хүлээж авах, хүлээлгэж өгөх  
2. Бараа материалын өдөр тутмын бүртгэл хөтлөх, тайлан гаргах
3. Нягтлан бодогч болон удирдлагад бараа материалын талаарх мэдээллийг үнэн зөв хүргэдэг байх
4. Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан үндсэн чиг үүргүүд

2018-02-27
Маркетингийн албаны дарга /Алтай Констракшн ХХК/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргүүд

2018-02-28
Архитектор /Алтай Констракшн ХХК/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргүүд

2018-03-01
Цахилгааны инженер

-Үйлдвэрийн цахилгааны ерөнхий оруулгын кабель татна.
-Ерөнхий хуваарилах самбарыг угсарч суурилуулна.
-Тоног төхөөрөмж бүрийн цахилгаан хангамжийн кабелуудыг стандартын тавиурууд дээ угсарч суурилуулна.
-Төхөөрөмж бүр дээр стандартын дагуу холболт хийж фазын зөрүүг гаргана.
-Үйлдвэрийн байрны дотор цахилгаан монтаж гэрэлтүүлэг, розаткены угсралт суурилуулалтыг хийж гүйцэтгэнэ.
-Төхөөрөмжүүдэд гарсан цахилгааны гэмтэл, саатлыг оношилж засварлана.
-Цахилгаан хөдөлгүүрүүд болон цахилгаан хөдөлгөх механизмуудын тосолгоо үйлчилгээний графикийг гаргаж хийж гүйцэтгэнэ.
-Цахилгааны системийн хэрэглэгдэх материалын жагсаалтыг гаргаж зарцуулалтад хяналт тавина.

2018-02-27
График дизайнер /Алтай констракшн ХХК/

Ажлын байранд заагдсан чиг үүргүүд

Ажлын байрны зарууд

  1. Хөргөлтийн инженер3 сарын 16. 23:26
  2. Үйл ажиллагааны АУДИТОР3 сарын 16. 23:03
  3. Аргон гагнуурчин3 сарын 16. 22:11
  4. Маркетинг, борлуулалтын менежер3 сарын 16. 21:37
  5. Тооцооны нягтлан бодогч3 сарын 16. 21:10

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

© Алтай Групп. 2003-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.